అపార్ట్మెంట్ 3

Posted on

రాజ్ తన దగ్గరకు వచ్చి “వధినా స్నానం చెద్దమా” అని ఆదిగడు కాజల్ “రాజ్ నికు ఇండకే చెప్పాను ఇడి ఇక్కడితో అపేయి “అని అంటు ఉండగనే రాజ్ కాజల్ ని ముద్దు పెట్టూకున్నాడు కాజల్ చెతులు రాజ్ ని తోస్తునపటికి పెదవులు మాట్రామ్ వడలడం లెడు ఇడి గమానించినా రాజ్ కాజల్ ని మల్లి
దెంగాలీ అని కాజల్ ని బ్రాతిమిలాదదం మోడలుపేట్టడు “వధినా ….. plzzz.plzz …… ఇంకోక్క సారే ఇకా మల్లి అడగను Plzz వధిన ఆహ్ plzz ఓపుకోవా ” అంటు సల్లని పిసాకడం
మొదలు పెట్టాడు. కాజల్ ఆ మాటలకి ఎంతగానో మురిసిపోయి ” రాజ్ ఇది లాస్ట్ ఇకా మల్లి అడగకుడు “అని ఆండీ రాజ్ కొంటెగా నవ్వి “హా సారే వధినా “అని అంటు ముద్దులు పెడుతు
ఉన్నాడు రాజ్ ముద్దు పెడుతునే పూకు లో వేలు పేట్టి కేలుకుతున్నాడు కాజల్ కి ముద్దు ఇంకా పూకు కేలకాడమ్ రెండూ ఓకాసేరి ఎప్పుడు జరాగలేడు ఆ కొత్త అనుబుతిని అహ్వాదిస్తు రాజ్ ని గట్టిగ హత్తుకుండి రాజ్ అలా ముద్దు పెడుతు ఉండగా కాజల్ “రాజ్ ఇకా నేను అగలేను పాదా వెల్డామ్ బెడ్ రూమ్ కి ” అని అనగనే. ” బెడ్ రూమ్ కి ఎండుకు వధిన “అని అన్నడు కాజల్ అప్పుడు ” ఎండుకు ఎంటి
దెంగవా నాన్నూ పద వెళ్దాం ” అని ఆండి అప్పుడు రాజ్
“దెంగానికి బెడ్ రూమ్ ఎండుకు వధినా ఇక్కడే
దెంగుతా గా నిన్ను “అని అంటునే కాజల్ కాలు లెపి పూకు లో మొడ్డ ని పేట్టాడు పయినా నంచి షవర్ లో వాటర్ కిండా పూకు దెంగుడు కాజల్ కి ఓకా కొత్త అనుబుతి కాజల్ కి ఆది ఎంతగానో నచ్చిండి కాజల్ “ఆహ్ ఆహా ఆహ్ రాజ్ అహ్ హ్మ్ మిమ్ అహ్ మ్మ్ అహ్మ్ ఇలా మ్ హ్మ్డెంగడమ్ నాకు బాగా నచ్చిండి మ్మ్ అహ్మ్ హ్మ్ ఇ కోత్తా అనుబుతి చాలా బాగుండి రాజ్. ….ఆహ్ అహ్ హ్మ్ మ్మ్ అహ్మ్ “అంటు అరుస్తుండి అలా కాజల్ ని బాత్రూమ్ లోనే రెండు గంటల పాటు దెంగుతునే ఉన్నాడు

ఇకా వల్లూ బాత్రూమ్ నంచి బయాటాకి వచ్కాకా కాజల్ “కాసేపు ఆగు” అని తన రూమ్ కి వెల్లిండి కాజల్ అలా బటలు లెకుండనే ఇంట్లో తిరుగుతు ఉంటే రాజ్ కి ఇంకా మూడ్ వస్తుండి తరువాత కాజల్ రాత్రి కి డిన్నర్ రెడీ చెసిండి తిన్నవెంటనే రాజ్ కాజల్ ని బెడ్ రూమ్ లోకి దిసుకవెల్లాడు కాజల్ నవ్వుతు ” హే ఎంటి ఆహ్ తోండారా ,నెన్ వస్తా కడ “అంటు ఆండి రాజ్ రూం లోకి కాజల్ ని తికువెల్లగనే ఇద్దరు బట్టలు విప్పెసారు రాజ్ దగ్గరికి వాస్తుంతే కాజల్ రాజ్ ని చుస్తు “రాజ్ వద్దు “అంటూ దగ్గరికి లక్కుండి రాజ్ ని ,రాజ్ కి అర్ధమ్ అయిపోయిండి ఇకా రోజు కాజల్ ని దెంగోచు అని, ఆ రాత్రి కాజల్ ఒపుకుండి అనే సంతోషం థో రాత్రి మొత్తం దెంగుతునే ఉన్నాడు అలా రాత్రి దెంగుతునే ఇద్దరు పడుకున్నారు ఉదయం రాజ్ లేచి చుస్తే రాజ్
మొడ్డ కాజల్ పూకు లోన్ ఉండి ఇకా లేచి లెవాగనే దెంగడమ్
మొదలు పెట్టడు ఆ దెంగుడుకి కాజల్ లేచిండి అలా పొడ్డున ఓకా అర గంట దెంగిన్‌చుకునక ఇద్దారు వెల్లి స్నానం చేసారు

తమన్నా ఒక కాలేజీ టీచర్ తను టీచర్ గా ఆ కాలేజీ లో రెండు సంవత్సరాలుగా పని చేస్తుంది తమన్నా కూడా రాజ్ ఉండే అపార్ట్మెంట్ లో 351 లో ఉంటుంది తనకి ఇంకా పెళ్లి కాలేదు తను కాలేజీలో చదివే అప్పుడు తనకి ఒక boyfriend ఉండే వాడు కాలేజీలో ఉన్నపుడు తన బాయ్ఫ్రెండ్ రాహుల్ తో క్లాసురూమ్ స్టాఫ్ రూమ్ అనే తేడా లేకుండా ఎక్కడ పడితే అక్కడే దెంగించుకున్నారు కొంత కాలానికి వల్లిదరికి బ్రేకప్ అయింది ఇక అప్పటి నుంచి తమన్నా ఈ అపార్ట్మెంట్ లో ఉంటుంది తనకి తన boyfriend మీద ఉన్న కోపం తో ఎవరితోనూ సరిగా మాట్లాడేది కాదు ఇక ఎలాగోలా కాలేజ్ లో జాబ్ అయితే సంపాదించింది గత రెండు సవత్సరాలుగా అక్కడే క్లాసెస్ చెప్తూ అలాగే తన జీవితాన్ని గడిపేస్తుంది తమన్నా కి కపం ఎక్కువ స్తుందెంట్స్ ని తిట్టినట్టుగానే మాట్లాడేది కానీ తమన్నా నీ క్లాస్ లో ఉండే అందరూ కామం తోనే చూసే వాళ్ళు ఎందుకంటే తమ్మనా వేసుకునే బట్టల అల ఉంటాయి తన అందనీకి పడని అబ్బాయి లేదు కాలేజీలో

ఇక మన కథ లోకి వెళ్తే
రాజ్ ఆ రాత్రి కాజల్ నీ దేంగి ఒంటిగంటకు పడ్కున్నడు ఇక వాళ్ళు ఇద్దరు పొద్దున 8 గంటలకు లేచారు
కాజల్ లేచి టైం చూసి రాజ్ లేవ్వు టైం అవ్తుంది కాలేజికి అంటూ లేపించి రాజ్ లేచి టైం చూసకుంటూ టెన్షన్ అయ్యాడు అప్పుడు కాజల్ ” రాజ్ 8 30 కి బస్ వస్తుంది నువ్వు అందులో అయితేనే కాలేజికి వెళ్తావు ఇప్పుడు వెంటనే రెఢీ అవు అని చెప్పింది రాజ్ వెంటేనే వెళ్లి డ్రెస్ వేసుకున్నాడు కాజల్ నైట్ చేసిన టిఫిన్ నీ తిని వెళ్తుండగా రాజ్ ఆగి కాజల్ దగ్గరకు వచ్చి హత్తుకొని ” వదిన నాకు వెళ్ళాలి అని లేదు “అంటూ అన్నాడు అప్పుడు కాజల్ “రాజ్ లేట్ అవ్తుంది వేళ్ళు నువ్వూ ఇప్పుడు వెళ్తే సాయంత్రం ఒక surprise ఇస్తాను నికు “అని చెప్తే
“ఎంటి వదిన అని అడిగాడు వేళ్ళు రాజ్ వచ్చాక నువ్వే చూస్తావు కదా అని చెప్పి పంపించేసింది ఇక కాజల్ ఎంటి పని చేసుకుంటున్నది
రాజ్ ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయ్యాడు బస్టాండ్ కి వెళ్లేసరికి బస్సు వెళ్ళిపోతుంది బస్సు ఆపండి అంటూ అరుస్తూ ఒక అమ్మాయి వెళ్తుంద వెళ్తున్న ఉండగా రాజ్ కూడా వేగంగా పరుగేతుకెళ్లాడు బస్ ఎక్కడానికి ఆలా వెళ్తున్న ఆ అమ్మాయి ని తోసేసాడు ఆ అమ్మాయి “ఒరేయ్ ” అంటూ అరుస్తుంది రాజ్ సారీ అంటూ వెళ్తూనే ఉన్నాడు. ఇక రన్నింగ్ బస్సు ఎక్కికాలేజీ కి వెళ్ళాడు కాలజీలో రాజ్ కి అజయ్ అని ఫ్రెండ్ అయ్యాడు క్లాస్ఇప్పుడు మేడం ది అని ఆ మేడం చాలా అందంగా ఉంటుంది అని చెప్పాడు ఇంకా మేడం రాకపోవడమ్ తో రాజ్ ఇంకా అజయ్ మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నారు ఆలా ఒకరిగురించి ఒకరు తెలుసుకున్నారు ఆలా ఉండగా క్లాస్ ఇంకో 10 నిమిషాల్లో అయిపోతుంది అనంగానే మేడం వచ్చి ” సారీ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఒక రాస్కేల్ వాళ్ళ కాలేజీకి లేట్ అయింది అందుకే ఇవ్వాళా రాలేక పోయాను ఇవ్వాల క్లాస్ రేపు చెప్పుకుందాం అంటూ స్టేజి మీద నుండి దిగుతూ ఉండగా ఒక కుర్రాడు బుక్ తో పేస్ కవర్ చేసుకోవడం చూసింది వెళ్లి చూస్తే అది రాజ్ ” యు రాస్కేల్ నీవల్లే క్లాస్ఇవ్వాళా జరగలేదు అంటూ తిడుతుంది రాజ్ ఏమి మాట్లాడకుండా అలానే ఉన్నాడు ఇక అక్కడ నుండి మేడం వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు రాజ్ అజయ్ ని మేడం పేరు ఏటి రా అని అడిగాడు ‘ తమన్నా ‘అని చెప్పాడు
ఇక ఆ రోజు కాలేజీ అయిపోయాక రాజ్ ఇంటికి వెళ్ళాడు
రాజ్ ఇంటికి వెళ్తూ ఈరోజు క్లాస్ చాలా దరిద్రం గా గడిచింది అనుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళాడు

రాజ్ ఇంట్లోకి డల్ గా వెళ్ళాడు
వెళ్లి చూస్తే కాజల్ లేదు ఎటు వెళ్లిందా అని అటు ఇటు చూస్తున్నాడు బెదురూమ్ కి వెళ్లి వచ్చేసరికి కాజల్ హాల్ లో ఉంది రాజ్ కాజల్ ని చూస్తీ షాక్ అయ్యాడు కాజల్ మోడల్ డ్రెస్ అది కూడా చాలా పొట్టి వి వేసుకుంది ( కాజల్ ఒక డ్రెస్ మాత్రమే వేసుకుంది బ్రా పాంటీ ఎం వేసుకోలేదు )రాజ్ కాజల్ చూసి ” వదిన ఏంటి ఇది నువ్వు ఈ బట్టలు కూడా వేసుకుంటావా” అని అడిగితే కాజల్ ” పెళ్లి కి ముందు అప్పుడప్పుడు వేసుకునే దాన్ని కానీ నాకు ఈ బట్టలు వేసుకొని ఒకసారి దెంగించుకోవాలిఅని కోరికగా ఉంది నీకు ముందే చెప్తే అప్పుడే దెంగెస్తా అంటావ్ అని చెప్పలేదు ”
“అయినా వదిన నువ్వు ఈ బట్టల్లో చాలా అందంగా ఉన్నావ్ ఇక నేను ఆగాను ” అంటూ వచ్చి కాజల్ కి ముద్దు పెట్టాడు కాజల్ కూడా తిరిగి ముద్దు పెడుతుంది మెల్లిగా రాజ్ తన మెడ మీద ముద్దు పెట్టడం మొదలు పెట్టాడు [ ఆలా చీకుతూ కిందకి వచ్చాడు కాజల్ని సోఫా లోకి తోసేసి పూకు ని నాకడం మొదలుపెట్టాడు ఆలా ఒక 10 నిముషాలు నాకుతూనే ఉన్నాడు కాజల్ రాజ్ తల ని పైకి లేపి తను తిరోగింది కాజల్ రాజ్ ని వెనకనుంచి పూకు నాకుమని అడిగింది రాజ్ కూడా అలాగే చికాడు ఆలా ఒక 5 నిముషాలు చికాకా రాజ్ కాజల్ ని కిందకి లాగాడు కాజల్ మోకాళ్ళమీద కూర్చొని ప్యాంటు కిందకి జరిపి మొడ్డని పట్టుకొని రాజ ని చూస్తూ నవ్వింది ఇక కాజల్ మొడ్డని చీకడం మొదలుపెట్టింది ఆలా ఒక 10 నిముషాలు చికాకా రాజ్ ” వదిననిన్ను ఈ బట్టల్లో చూస్తే నాకు ఆగడం లేదు అంటూ సోఫా మీద పడుకోపెట్టి దెందగం మొదలు పెట్టాడు కాజల్ ” ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ అహ్మ్మ్ ఆహ్ మ్మ్మ్ హ్మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్మ్ మ్మ్మ్ ఆహ్ ” రాజ్ ఇవ్వాళా ఏంటి గట్టిగ దెంగుతున్నావ్ అని అడిగింది
నిన్ను ఇలా చూస్తూ ఉంటే నాకు ఆగడం లేదు వదిన అంటూ దెంగుతున్నాడు
నిజానికి రాజ్ తమన్నా ని గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు ఆలా తమన్నా ని గుర్తు చేసుకుంటూ కాజల్ ని గట్టిగ పోట్లు వేస్తున్నాడు ఆలా రాజ్ కాజల్ ని కాసేపు దెంగాకా కాజల్ ని పైన ఎక్కి తననే దెంగుకో అని చెప్పాడు కాజల్ నవ్వుతు రాజ్ కి ముద్దు పెట్టి పైకి ఎక్కి ఎగురుతుంది ” ఆహ్ ఆహ్ హ్మ్మ్ మ్మ్మ్ ఆహ్ హ్మ్న్ రాజ్ అహ్మ్మ్ హ్మ్మ్ ఇది ఇంకా చాలాబాగుంది మ్మ్ హ్మ్మ్ అహ్మ్మ్ అహ్మ్మ్ హ్మ్మ్ మ్మ్ ఆహ్ రాజ్ ” అంటూ కాజల్ అరుస్తుంది
ఆలా రాత్రి 8 గంటల వరకు దెంగించుకుంటూనే ఉన్నారు రాజ్ కార్చేసాక పక్కన పడుకొని రాజ్ ని కాలేజీ ఎలా గడిచింది అని అడిగింది
రాజ్ ” వదిన నేను వెళ్లే అప్పుడు బస్సు వెళ్ళిపోయింది నేను రన్నింగ్ బస్సు ని ఎక్కాను అది కూడా ఒక అమ్మాయి ని తోసేసి ఎక్కాను కాలేజీ కివెళ్ళాక ఆమె మా టీచర్ అని తెల్సింది ఆమె నన్ను తిట్టింది ”
కాజల్ ” ఓహ్ అవునా ఆలా అయిందా మరి ఫ్రెండ్స్ ఎవరయినా అయ్యారా ”
రాజ్ ” హా వదిన అజయ్ అని ఒకడు అయ్యాడు వాడే చెప్పాడు ఆ మేడం పేరు తమన్నా అని
కాజల్ ” హోం తమన్నానా ఆమె మన అపార్ట్మెంట్స్ లోనే ఉంటుంది రూమ్ no351
రాజ్ ” హోం అవునా ఇక నేనుఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అయితే
కాజల్ ” సరే రాజ్ నేను డిన్నర్ చేస్తా నువ్వు ఫ్రెష్ ఆవు ” అంటూ కాజల్ సోఫా నుంచి దిగి వెళ్లి పోయింది
రాజ్ వెళ్లి ఫ్రెష్ అయ్యాడు కాజల్ మళ్ళీ నైట్ మోర్డెన్ డ్రెస్ వేసుకుంది
ఇక ఇద్దరు తిన్నాక బెదురూమ్ కి వెళ్లారు ఇక ఆ రాత్రి మళ్ళీ ఒంటిగంట దాక దెంగి పడకున్నాడు

మరుసటి రోజు కూడా 8 గంటలకే లేచాడు రాజ్ మళ్ళీ అలాగే లేట్ గా కాలేజీకి వెళ్ళాడు ఇక ఆ రోజు తమన్నా క్లాస్ చెప్తూ ఉంటే రాజ్ పడకున్నాడు క్లాస్ అయిపోయే టైం కో తమన్నా రాజ్ ని చూసింది రాజ్ ని లేపి తిట్టింది క్లాస్ లో ఇలా పడుకుంటవా అని
అలాగే రెండు రోజులు గడిచేయితమన్నా క్లాస్ చెప్తూ ఉంటే రాజ్ పడుకుంటూనే ఉన్నాడు ఇక తమన్నా కి కోపం వచ్చి రాజ్ ని లేపి కాలేజీ అయిపోయాక నేను స్టాఫ్ రూమ్ లో ఉంటాను నన్ను కలవు ఆజి అండి
రాజ్ సరే అని చెప్పాడు
ఇక సాయంత్రం
తమన్నా ఉన్న రూమ్ లో ఎవరు లేరు అందుకని తమన్నా పడుకుంది, తమన్నా కి ఒక కల వచ్చిన్సీ రాజ్ తమన్నన్ని దెంగినట్టూ గా వచ్చింది తమన్నా ఆ కల ని ఎంతోఎంజాయ్ చేస్తుంది కాసేపటికి లేచి చూసి తల కొట్టుకొని ఆ కల మళ్ళీ వచ్చిందే అని అనుకుంటూ చెయ్యి కిందకు పెట్టి పూకు కెలుక్కోవడం స్టార్ట్ చేసింది
కాసేపటికి రాజ్ వచ్చాడు ” మే ఐ కంఇన్ మేడం అంటూ వచ్చాడు తమన్నా తన డ్రెస్ ని సద్దుకుంది
రాజ్ లోపలికి వచ్చాక ” రాజ్ నేను ఇప్పుడే ని గ్రేడ్స్ చూసాను ఇక్కడ ఉన్న అబ్బాయిలతో చూస్తే నువ్వే ఎంతో బాగా చదువుతావ్ కానీ నీకు ఏమైంది రాజ్ ఎందుకని క్లాస్ లో పడుకుంటున్నావ్ ఇంట్లో టైం ఉంటలేదా పడుకొనికి ఎందుకని అంత డల్ గా ఉన్నావ్ ని ఫ్రెండ్ అజయ్ ని చూసావా అసలు నా క్లాస్ లో ఎప్పుడు పడుకోలేదు కనీసం ఒక్కరోజు ఆబ్సెంట్ కూడా లేదు ” అని అజయ్ గురించి చెప్తే రాజ్ మనసులో వాడు ఎప్పుడు ని సల్లనే చూస్తూ ఉంటాడు ఇక క్లాస్ లో ఉండక ఎంచేస్తాడు ” అని మనసులో అనుకున్నాడు ఈలోపు తమన్నా ” రాజ్ మళ్ళీఎం ఆలోచిస్తున్నావు” అని అండి
” మేడం అది మా వదిన ఉర్లో లేదు ఇంట్లో నేను ఒక్కనె ఇక అన్ని పనులు నేనే చేసుకోవాలి అందుకని ఇలా అవుతుంది మేడం ” అని రాజ్ చెప్పాడు
తమన్నా ” సరే రాజ్ కానీ మళ్ళీ ఇది రిపీట్ కాకూడదు సరే నా ” అని చెప్పింది తమన్నా
హా సరే అని రాజ్ తల ఉపాడు ఇక తనని వెళ్ళమని తమన్నా చెప్పింది
ఇక రాజ్ ఇంటికి వెళ్ళాడు
వెళ్లేసరికి కాజల్ రాజ్ కోసం ఎదురుచూస్తుంది ఆరోజు కూడాఇంకో కొత్త మోర్డెన్ డ్రెస్ వేసుకుంది నిన్నటిలాగే డ్రెస్ మాత్రమే వేసుకుంది ఇక హాల్ లో ఉన్న టేబుల్ పైన కాజల్ దెంగాడు ఆలా ఒక అరగంట దెంగినక రాజ్ ఫ్రెష్ అవ్వానికి వెళ్ళాడు కాజల్ వంట చెయ్యనికి వెళ్ళింది ఇక తిన్నాక నైట్ కాజల్ రాజ్ ని దెంగమని అడిగింది రాజ్ కాజల్ బెదురూమ్ కి వెళ్లారు కాజల్ ని పడుకోబెట్టి దెంగుతున్నాడు కాజల్ ” ఆహ్ ఆహ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ అహ్మ్మ్ మ్మ్ రాజ్ ” అంటూ అరుస్తుంది అప్పుడు రాజ్ ” వదిన నన్ను ఇవ్వాళా మేడంస్టాఫ్ రూమ్ కి పిలిచి తిట్టింది క్లాస్ లో పడుకుంటున్న అని అందుకని ఇవ్వవాలా తొరగా పడుకోవాలి అంటూ చెప్పాడు
కాజల్ ” అంటే ఏంటి ఇవ్వాళా రాత్రి అంత దెంగావా నన్ను ” అని అడిగింది
రాజ్ ” లేదు వదిన ఇంకా కాసేపు దెంగాక ఆపేద్దాం” అని అంటే కాజల్ ని నచ్చలేదు ఈ రాత్రి ఎలా అయినా దెంగించుకోవాలి అని ” రాజ్ నీకు ఇవ్వాళా ఒక ఆఫర్ ఉంది ఇప్పుడు నువ్వు దెంగితే నా గుద్దని ఇప్పుడే రుచి చూడొచ్చు” అని అండి రాజ్ కి ఎం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు
” వదిన రేపు దెంగుతా గుద్దలో “అని అంటే
కాజల్ ” లేదు రాజ్ ఇవ్వాళా గుద్దని దెంగుతేనే రేపటి నుంచి ఏదయినా దెంగొచ్చు ఇవ్వాళా పూకు తోనే ఆగి పోతే అంతే ఇక ఒక్క పూకు మాత్రమే ఉంటుంది ” అని అనగానే రాజ్ కి ఎం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు

ఇక తమన్నా ని మనసులో తలుచుకొని సారీ తమన్నా మేడం వదిన ఆఫర్ ముందు మీ మాటలు చిన్నవిగా అనిపిస్తున్నాయి అంటూ
కాజల్ ని లేపాడు ” వదిన మరి గుద్దలో దెంగాలి అంటే మరి నా మొడ్డని ని మళ్ళీ చీకాలి కదా అంటూ అన్నాడు కాజల్ ” ఓహో అవునా సరే అయితే నేను చీకుతా అంటూ చీకడం మొదలయింది పెట్టింది తరువాత కాజల్ గుద్దలో మొడ్డని పెట్టి దెంగడం స్టార్ట్ చేసాడు మాల్లో ఇవ్వాళా కూడా రాత్రి ఒంటిగంట అయింది
ఆ తరువాతి రోజు రాజ్ మళ్ళీ క్లాస్ లో పడకున్నాడు తమన్నా మళ్ళీ లేపింది

ఆ రోజు సాయంత్రం రాజ్ ని క్లాస్ లోనే ఉంచి చాప్టర్ మొత్తం అయ్యేవరకు అక్కడే ఉంది రాజ్ ఇంకా ఎంతసేపు ఉండాలి మేడం అని అడిగితే నువు ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ చెయ్యడానికి ఎంత సేపు అవుతుందో అంత సేపు అని తమన్నా చెప్పింది రాజ్ కి కాజల్ పూకు ఇంకా గుద్ద గుర్తుకొస్తున్నాయి వెంటనే వెళ్లి దెంగాలి అన్నటుగా ఉన్నాడు ఇక లేట్ చెయ్యకుండా నోట్స్ కంప్లీట్ చేయాడు తమన్నా చూసాక “రాజ్ క్లాసురూమ్ లాక్ చుసి బయట వాచ్మాన్ కి ఇచ్చి ఇంటికి వెళ్ళిపో ” అనిచెప్పి తమన్నా వెళ్ళిపోయింది రాజ్ క్లాసురూమ్ లాక్ వేసేపుడు తమన్నా బుక్ టేబుల్ పైన ఉండడం చూసాడు తమన్నా కి ఆ బుక్ ఇచ్చి మంచి ఇంప్రెషన్ కొట్టేయాలి అని అనుకున్నాడు
తమన్నా కూడా వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్ లోనే ఉంటుంది కాబట్టి వాచ్మెన్ ని అడిగి తమన్నా రూమ్ నెంబర్ తెలుసుకొని అక్కడికి వెళ్ళాడు
( తమన్నా తన రూమ్ లో )
తమన్నా కాలేజీ నుంచి తన రూమ్ కి వెళ్ళాకా టబ్ లో స్నానం చేసింది తమన్నా కి రాజ్ ని చూస్తే తన బాయ్ఫ్రెండ్ రాహుల్ గుర్తొస్తున్నాడు, రాజ్ ఆలా క్లాస్ లో పడుకోవడం తను చేసే పనులకి తమన్నా అస్సలు కంట్రోల్ చేసుకోలేక పోయింది
ఇక స్నానం చేసాక తన బెడ్ లో పడుకొని పూకు కెలుకుంటుంది రాజ్ ని తలుచుకుంటూ
అదే సమయం లో రాజ్ తన బుక్ ఇవ్వడానికి వచ్చాడు రాజ్ వచ్చి డోర్ బెల్ కొట్టబోతు ఉంటే డోర్ లాక్ వేయలేదు అని చూసాడు రాజ్ తమన్నా ని పిలిచాడు ” తమన్నా మేడం నన్ను లోపలికి రమ్మంటారా ” అంటూ అడిగాడు
తమన్నా రాజ్ ని తలుచుకుంటూ పూకు కెలుకుంటూ అరుస్తుంది ఆలా అరుస్తూ ” అహ్హ్ రాజ్ రా లోపల పూకు లో కార్చేసేయ్ అంటూ అండి రాజ్ కి లోపలికి రా అన్నటుగా వినిపించింది ఇక రాజ్తలుపు తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళాడు తమన్నా పూకు కెలుకోవడం చూసి షాక్ అయ్యాడు తమన్మ కూడా రాజ్ ని చూసింది ” రాజ్ నువ్వు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు ” అంటూ టెన్షన్ గా అంటూ తన దగ్గరకు వచ్చింది రాజ్ చేతిలో బుక్ ని చూసి ” బుక్ ఇవ్వడానికి వచ్చావా ” అంటూ బుక్ ని పక్కకు పారేసి ప్యాంటు జిప్ తీస్తు రాజ్ కి ముద్దు పెట్టింది రాజ్ ఎం మాట్లాడకుండా అలాగే ఉండిపోయాడు తమన్నా రాజ్ ప్యాంటు జిప్ తీసాకా కిందకు వంగి మొడ్డని చీకడం మొదలు పెట్టింది తమన్నా ” మ్మ్మ్ మ్మ్మ్ హ్మ్మ్ అహ్మ్మ్ ఆహ్ మొడ్డని చీకి చాలా కాలం అయింది ఆహ్ ఆహ్ రాజ్ ని మొడ్డని చాలా పెద్దగా ఉంది మ్మ్మ్ మ్మ్మ్ అహ్మ్మ్ ఆహ్ హ్మ్మ్ ” అంటూనే మొడ్డని చీకుతుంది రాజ్ ఏమి మాట్లాడుకున్ఫా అలానే నిల్చిన్నాడు తమన్నా రాజ్ మొడ్డని ని పూర్తిగా లోపలికి తీసుకుంది ఇక రాజ్ కార్చేశాడు తమన్నా అలాగే తాగేసింది ఆలా తాగక లేచి రాజ్ బట్టలు విప్పేసింది అప్పుడు రాజ్ ” తమన్నా మేడం మీరు పూకు కెలుకుంది నేను ఎవరికీ చెప్పను” అని అన్నాడు ” అవునా నన్ను నమ్మమంటావా, అబ్బాయిల గురించి నాకు చెప్పకు “అని అండి రాజ్ అది అది అంటూ ఉండిపోయాడు అప్పుడు తమ్మన్నా ” ఆలోచించిది చాలులే కానీ వచ్చి నన్ను దెంగు ” అంటూ రాజ్ తో అండి
రాజ్ ” మేడం మీరు నా మొడ్డని చికారుకదా ఇక చాలు లెండి నేను ఎవరికీ చెప్పను
తమన్నా ” నీతో ఒకసారి దెంగించుకుంటే ఇక నువ్వు కచ్చితంగా గా ఎవరికీ చెప్పావు ఇక లేట్ చెయ్యకు రా ” అంటూ బెడ్ మీద పడుకొని పూకు ని చూపిస్తూ రాజ్ ని ఆహ్వానించింది
తమన్నా జుట్టు పట్టుకుని తన పెదాలకు తమన్నా పెదాలను జోడించి ముద్దు పెడుతూ తమన్నా ని దెంగడం మొదలు పెట్టాడు. తమన్నా “హ్మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ఆఅహ్ ఆబ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్” అని అరుస్తూ ఉంది
తమన్నా కి పూకు లో మొడ్డ లేక చాలా కాలం అవ్వడం తో గట్టిగ అరిచింది కానీ రాజ్ అది ఇది పట్టించుకోలేదు తమ్మన్నా ని గట్టిగా దెంగుతున్నాడు,తమన్నా ” ఆహ్ ఆహ్ ఆహా హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ మ్మ్మ్ అహ్మ్మ్ మ్మ్మ్ అహ్మ్మ్ ఆహ్ హ్మ్మ్ రాజ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ” అంటూ ఉంది రాజ్ ఆలా కాసేపు దెంగాక వెనకాల నుంచి దెంగడం మొదలు పెట్టాడు అప్పుడు తమన్నా రాజ్ తో ” ఆహ్ ఆహ్ రాజ్ ఆహ్ హ్మ్మ్ అహ్మ్మ్ నువ్వ్వు ఆహ్ అహ్మ్మ్ నా అహ్మ్మ్ మ్మ్ రాహుల్ ని గుర్తుచేస్తున్నావ్ ఆహ్ ఆహ్ అలాగే దెంగుతే అహ్ ఆహ్ హ్మ్మ్ ఇంకా గట్టిగ దెంగుతే
రాజ్ ” తమన్నా నేను ని బాయ్ఫ్రెండ్ ల దెంగుతున్నానా ” అని అడిగాడు
తమ్మన్నా ” ఆహ్ ఆహ్ ముందు ఆహ్ ఆహ్ ఆలా అహ ఆలా అనిపించింది రాజ్ మ్మ్మ్ మ్మ్మ్ ఇప్పుడు వానికంటే గట్టిగ పోట్లు వేస్తున్నావ్ ఆహ్ ఆహ్ అహ్మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్మ్ హ్మ్మ్ ” అంటూ అరుస్తుంది
ఆలా ఒక అరగంట దెంగాక రాజ్ ఖర్చడానికి సిద్ధం గా ఉన్నాడు తమన్నా తన సళ్ళ మీద ఖర్చమంది అలాగే అని రాజ్ కార్చేశాడు తమన్నా ఆ రాసాలను తన సళ్ళ మీద రాసుకుతుంది
రాజ్ ” తమన్నా మేడం మీరు చాలా అందం గా ఉంటారు, ఇంకా చాలా బాగా నా మొడ్డని చికారు
తమన్నా ” ఫ్లిర్ట్ చెయ్యడానికి ట్రై చెయ్యకు రాజ్ నువ్వు నవ్వు చూసావ్ అని ఈ ఒక్కసారికి దెంగించుకున్నా ఇక మళ్ళీ ఎప్పుడు జరగదు ” అని అండి
రాజ్ ” సరే నాకు ఒక ముద్దు ఇవ్వండి అండి అంటూ తమన్నా కి ముద్దు పెట్టాడు తమ్మన్నా కళ్ళు మూసుకుంది రాజ్ తన ఫోన్ ని తీసి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా తమన్నా ని ఫొటోస్ తీసాడు
తమన్నా ” రాజ్ ఎం చేస్తున్నవు ” అంటూ తన చేతులతో సళ్ళని కప్పుకుంది
రాజ్ ” తమన్నా మేడం మీరు అనుకున్నట్టు గా ఇపుడు దెంగించుకుంటే నేను ఎవరికీ చెప్పను కదా అలాగే నేను ఎవరికీ ఈ ఫొటోస్ చూపించొద్దు అంటే నేను అడిగినప్పుడల్లా మీరు నాతో దెంగించుకోవాలి ” అని చెప్పాడు తమన్నా కి ఏమి అర్థం కాలేదు కాసేపటికి ” సరే రాజ్ నువ్వు ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు నన్ను దెంగొచ్చు” అని చెప్పింది రాజ్ నవ్వుతు సరే నేను వెళ్తా అని రాజ్ వెళ్ళిపోయాడు ఇక ఆ రాత్రి ఇంట్లో మళ్ళీ కాజల్ ని ఒంటిగంట దాక దెంగాడు ఈసారి గుద్దలో కూడా దెంగి పడకున్నాడు

తమన్నా ని దెంగిన రాత్రి కాజల్ ని గుద్దలో దెంగి పడకున్నాడు
ఇక ఆ రోజు నుండి రాజ్ క్లాస్ లో పాడకుంటె తమన్నా ఏమి అనలేదు అరోజు నుండి ప్రతి రోజు కాలేజీ అయిపోయాక సాయంత్రం తమన్నా ఇంకా రాజ్ క్లాసురూమ్ లో దెంగించుకునేవాళ్ళు
ఆలా ఒక రోజు
సాయంత్రం కాలేజీ అయిపోయాక రాజ్ తమన్నాని తన ఇంట్లో దెంగాడు

ఇక అక్కడ నుండి తన ఇంటికి వెళ్ళాడు “వదిన ఇవ్వాళా ఎలాంటి డ్రెస్ వేసుకుందో అంటూ మనసులో అనుకుంటూ వెళ్ళాడు
ఇంట్లోకి వెళ్ళాకా అక్కడ వాళ్ళ అన్న కుమార్ ఉన్నాడు. రాజ్ కుమార్ ని చూసి షాక్ అయ్యాడు
కుమార్ ” హే రాజ్ ఎలాఉన్నావు, కాలేజీ నచ్చిందా
రాజ్ ” అన్నయ్య, ఎప్పుడు వచ్చావు
కుమార్ ” మీ కాలేజీ అయిపోయే టైం కె వచ్చాను కానీ నువ్వు ఏంటి ఇంత లేట్ ga వచ్చావు ఇంటికి
రాజ్ కి ఎం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు టెన్షన్ అయ్యాడు అప్పుడు మెల్లిగా “అన్నయ్య వదిన ఎక్కడ ఉంది “అని అడిగాడు కిచెన్ లో ఉంది అని అనగానే ” అన్నయ్య నేను కొన్ని మంచి నీళ్లు తాగి వస్తా “అని చెప్తూ వెళ్లి పోయాడు
కిచెన్ లోకి వెళ్లి చూస్తే కాజల్ వంట చేస్తుంది
రాజ్ వెళ్లి కాజల్ ని వెనకనుంచి హాగ్ చేసుకున్నా
కాజల్ టెన్షన్ తో ” రాజ్…, ఎం చేస్తున్నావ్, మీ అన్నయ్య ఇంట్లోనే ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఎం వద్దు రాజ్, వేళ్ళు…. ” అంటూ రాజ్ నుంచి విడిపించుకుంది

ఇక రాత్రి తినే సమయం
కుమార్ ” రాజ్ నువ్వు ఎందుకు లేట్ గా వచ్చావో ఇంకా చెప్పనేలేదు
రాజ్ ” అది అన్నయ్య ఇద్దరికీ కలిపి చెపుదాం అని అప్పుడు చెప్పలేదు,

కుమార్ ” హోం అవునా చెప్పు మరి ఎందుకు లేట్ అయ్యావు

రాజ్ ” అన్నయ్య అది మన అపార్ట్మెంట్లో తమన్నా అని మా కాలేజీ టీచర్ ఉంది ఆమె నాకు ట్యూషన్ చెప్తాను అంది, ఆ విషయమే మాట్లాడే సరికి లేట్ అయింది

కుమార్ ” హోం అవునా, మంచి విషయమే చదువు గురించి బాగానే ఆలోచిస్తున్నావు

అప్పుడు కాజల్ కి మనసులో ఎదో అయింది. వెంట
” రాజ్ నువ్వు రోజు ట్యూషన్ కి వెళ్తావా “అని అడిగింది రాజ్ కాజల్ కి అర్థం అయేలా సమాధానం చెప్పాడు ” వదిన నేను ట్యూషన్ కి వెళ్ళేది అన్నయ్య ఇంట్లో ఉండే టైం లోనే, అన్నయ్య లేని టైం లో నీకు కంపెనీ ఇవ్వానికి నేను ఉంటా నువ్వు దిగులు పడకు ” అంటూ చెప్పాడు
కాజల్ ముఖం పై చిరునవ్వు వచ్చింది కాజల్ చిన్నగా రాజ్ కి కన్ను కొట్టిం

ఇక తిన్నకా ఎవరి రూమ్ కి వాళ్ళు వెళ్లి పడకున్నా

రాజ్ కి రోజు కాజల్ ని ఒంటిగంట దగా దెంగి పడుకోవడం అలవాటు కావడం తో రాజ్ కి ఆ రాత్రి నిద్ర పట్టలేదు ఇక అలాగే నిద్ర పోకుండా ఉన్నా
కాసేపటికి రాజ్ కి ఏవో అరుపులు వినిపిస్తున్నాయి ఏంటా అని అనుకున్నాడు కాసేపటికి రాజ్ కి అర్థం అయింది, కుమార్ కాజల్ ని దెగుతున్నాడు
కాజల్ అరుస్తుంది
ఆ అరుపులు వింటూ ఉంటే రాజ్ కి పిచ్చి లేస్తుంది ” వదిన ని ఇవ్వాళా దెంగలేక పోయానే ” అనుకుంటూ దిగులుతో పడుకున్నా

ఆరోజు నుండి కాజల్ ని దెంగడం కుదరలేదు ఇక తమన్నా ని మాత్రమే దెంగుతూగున్నా

ఆలా కొద్దీ రోజులు గాడిచాయి

రాశి ఖన్నా ఓకా అమయకురాలు, పస్ట్ ర్యాంకర్ Xxx అపార్ట్మెంట్ లో గది నం. 401 లో ఉంటుండి ఇంకా ప్రతి టీచర్ పెవరేట్ స్టూడెంట్
రాశి ఖన్నా గురించి చెప్పలంటే తనాని క్లాస్ లో అందరు హెలానా చెస్తు ఉంటారు కారణం తనకి అందం ఉన్నపటికీ ఆ అందనికి తగ్గ బటలు కానీ మేకప్ కానీ వెసుకోడు గ్లాసెస్ పెటుకోని మొదటి బెంచ్ లో కుర్చోని క్లాస్ వింటుండి తనని ఎవరు ఎన్నీ మాటలు అన్నా పట్టించుకునేది కాదు తన పని తను చుసుకునేది ఇలా జరుగుతున్న తన జీవితం మలుపు తిరిగింది
ఎప్పుడు పుస్తకాలనే చుసే రాశి రాజ్ వచ్కాకా రాజ్ ని చుడాటం మోడలుపేట్టిండి అలా చుస్తు చుస్తు రాజ్ మీద ప్రేమా పెంచుకుండి రాజ్ తో ఎలగైనా మాట్లడలి అని ఎన్నో సార్లు ప్రయత్నించింది కానీ రాజ్ నిచూడటం తోనే మాట మాట్లదేది కాదు అక్కాడే ఉండి పోయెడి రాజ్ తన లా కాదు అందరితో కలిసి ఉంటాడు నాతో మాట్లాడతాడా అని తనకు అనుమనం వచిండి ఎలగయైనా మాట్లడలి అని నిర్ణయించుకుంది
ఇకా మారుసటి రోజు రాశి రాజ్ దగ్గారకు వెల్లిండి లోపాల ఎంతో భయపడుతూ ఉండి రాజ్ తన ఫ్రెండ్ అజయ్ తో మాట్లదుతున్నాడు అప్పుడు రాశి వెల్లి రాజ్ ని పిలిచిండి
రాశి: రాజ్ నీతో కొంచం మట్లడాలి
రాజ్: ఎంటి రాశి ఖన్నా ఎమ్ మాట్లడాలి
రాశి: ఆది……….నేను ……..ఆహ్ … ఆది నువ్వు ఇంగ్లీష్ బాగ చదువుతావు కదా నాకు కొంచం హెల్ప్ చెస్తా వేమో అని ….. ఆహ్ …. అడగలనిపించిండి
రాజ్: సారే రిలాక్స్ రాశి ఖన్నా ఎందుకు అంతలా వనుకితున్నవ్. ?
రాశి: ఆహ్ ఆహ్ అధీ ఎమి లేదు … ఆహ్ నెన్ వెల్తా మారి సాయంత్రం…..మా ….. మా ఇంటికి వచేసేయి…..ఆహ్ …..thank u
రాజ్: హ సారే అలాగే వస్తా
అని అనగనే రాశి నవ్వుతు ఆక్కాడ నండి వెల్లిపోయిండి
రాశి వెల్లిపోయకా అజయ్”ఆరే రాజ్ దానికి ఎమ్ నెర్పిస్తావ్ రా ఎందుకు వస్తా అని ఒపుకున్నవ్ ”
రాజ్ “ఆరే మామా నికు విశయం అర్థం కాలేదు రా నేను తానకి ఇంగ్లీష్ నెర్పిస్తే తనూ నాకు రాని సబ్జెక్టులు నెర్పిస్తుండి అంతే , హెల్ప్ చెయ్యడం లో తప్పు లేడు మామా ఐనా తనూ మారి అందంగా లేకుండా ఎమ్ లేదు లే ” అంటు నవవుతున్నాడు అప్పుడు అజయ్”ఐనా నువ్వు ఇలా వధినలకు ఇలాoటి అందం లెని రాశి లకు హెల్ప్ చెస్తు ఉంటే ఇగా నిక్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ దొరకదు రా” అని అన్నాడు రాజ్ కి కొంచం కోపం వచిండి ఐనా పటిన్చుకోలేడు

ఇకా సాయంత్రం రాజ్ రాశి వల్లా ఇంటికీ వెల్లాడు , డోర్ బెల్ కొట్టగనే వల్లా అమ్మ వచి తలుపు తిసిండి రాజ్ వల్లా అమ్మ ని చుసి షాక్ అయ్యడు

ఆ డోర్ తిసాకా రాజ్ చుసిండి అనుష్క ని
అనుష్క ని చుసి రాజ్ అహచర్యపోయాడు అనుష్క మోడరన్ డ్రెస్ లో ఉండి రాజ్ అనుష్క ని చుస్తున్నాడు అప్పుడు అనుష్క “ఎవరు …… ఎమ్ కవాలి” అంటు మత్తు ఎక్కించే విధం గా అడిగిండి అలా అడిగే సరికి రాజ్ కి మాట పడిపోయిండి రాజ్ అప్పుడు “ఇడి …. ఆహ్ … ఆహ్ రాశి ఖన్నా వల్లా ఇల్లు ఇహ్ ….నా … “అంటు ఆదిగడు అనుష్క “హా అవూను ఇది రాశి ఇల్లే నేను వల్లా అమ్మా ని “అని అంది రాజ్ షాక్ అయ్యడు “ఎంటి అమ్మ నా మిమ్మల్ని చుస్తే రాశి కి అక్క లా ఉన్నారు ” రాజ్ అలా అంటు ఉండగా అనుష్క రాజ్ బుగ్గ ని పట్టుకోని “నాటి బాయ్ రా లోపాలికి “అంటు బుగ్గ పట్టుకొని లోపాలికి తిసుకెలిండి రాజ్ లోపాలికి వెల్లగనే “రాజ్” అని పిలిచిండి రాశి, రాశి ని చుసి మల్లి షాక్ అయ్యడు రాజ్ , రాశి మోర్డెన్ డ్రెస్ వెసుకోని ఉండి రాశి ని అలా చుసే సారికి రాజ్ మొడ్డ లేచిండి , రాశి రాజ్ దగ్గారకు వచ్చి “రాజ్ నా బెడ్ రూమ్ లోకి రా అక్కడ చదువుకుందాం ” అని అంది రాశి వల్లా అమ్మతో “అమ్మా నువ్వు పార్టీ కి వెల్తా అన్నావు కదా లేట్ అవతుండి నువ్వు వెల్లూ మరి “అని అంది అనుష్క అప్పుడు “హా అవును స్వీటీ నేను వెళ్తాను ఇకా, బై “అంటు రాశి చెప్పి వేనక్కి తిరిగి రాజ్ బుగ్గ ని మల్లి పట్టుకోని “బై నాటీ “అంటు వెల్లిండి
ఇక రాజ్ రాశి బెడ్ రూమ్ కి వెల్లరు రాజ్ కి రాశి ని చుస్తే ఎంతో మూడ్ వస్తుండి రాశి వెసుకున్నా డ్రెస్ ని చుసి అహ్చర్య పోయాడు తను ఇంట్లో ఇలా ఉంటుండి మరి కాలేజీ లో ఉంటే ఎం అవుతుంది అని మనసులో అనుకున్నాడు రాశి వెసుకున్నా డ్రెస్ లో తన సల్లు క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి ఆ సల్ల ని చుస్తే వెంటేనే పిసాకలి అంటు మనసులో అనుకుంటున్నాడు రాజ్ రాశి సల్ల ని పిసుకుతునాట్టు ఉహిన్చుకుంటునాడు అప్పుడు మనసులో “అజయ్ గానికీ మాత్రం ఈ విశయం తెలిస్తే వాడు చస్తాడు రాశి ఇలా ఉంది అని తెలిస్తే అంటూ మనసులో అనుకుంటు తన సల్ల ని చూస్తూ పిసాకలని ఉహిన్చుకుంటునాడు ఇలా ఉండగా రాశి రాజ్ ని పిలిచిండి ” రాజ్ …. రాజ్ ఎమైండి… ఎం అలోచిస్తున్నవ్ “అని అనగనే రాజ్ కి కొంచం టెన్షన్ గా అనిపించిండి రాజ్ “ఎమి లేదు ” అoటే…, రాశి ” ఇలా చదవడం బోర్ కొడుతుంది కదా నువ్వు చాలా సెపటి నంచి చెప్తునే ఉన్నవు జ్యూస్ ఎమైన తిసుకురానా అని అంది . .రాజ్ “హా సారే వెల్లూ, వెల్లి తిసుకురా “అని అన్నాడు సరే అని రాశి వెల్లిండి వెల్లె దరిలో ఎగిరి గంతేస్తు”ఓహ్ యేస్ రాజ్ నా రూమ్ కి వచ్చాడు మేము ఇద్దరం కలిసి ఉన్నం అనుకుంటు సంతోషపదుతుండి రాజ్ ఎమో “ఈ రాశి ఎంట్రా ఇలా ఉంది, ఎలాగైనా దాన్ని దెంగాలి “అని మనసులో అనుకుంటునాడు

రాశి ఓక గ్లాస్ లో రాజ్ కి జ్యూస్ తిసుకవెల్లిండి రాజ్ కి ఇస్తు ఉండగా చెయి స్లిప్ అయి రాజ్ ప్యాంటు మీద పడింది రాశి “ఓ ఎంటి ఇలా జరిగిండి ” అంటూ బయపడింది రాజ్ తనతో మాట్లడడెమో అని రాశి టెన్షన్ తో అరుస్తు రాజ్ ” I’m sorry ….అంటు అటు ఇటు చస్తుండి రాజ్ ” ఏమి పర్వలేడు it’s ok
నేను బాత్రూమ్ కి వెల్లి క్లీన్ చెసుకుంటా అని అన్నాడు కానీ ఈ లోపే రాశి టెన్షన్ లో నా దగ్గర ఓకా కెర్చీఫ్ ఉంది అంటు కెర్చీఫ్ ని తిసి రాజ్ పాంటు మీద క్లీన్ చెస్తుండి రాశి కి తెలియని విశయం ఏంటి అంటే రాజ్ మొడ్డ అప్పటికే లేచి ఉండి రాశి అలా క్లీన్ చెస్తు ఉంటే మొడ్డ మీద రాశి చేతు ని అనుబవిస్తు రాజ్ enjoy చెస్తున్నాడు , రాశి క్లీన్ చెయ్యడం అయిపోయకా రాజ్ మొడ్డని గమానించిండి ఇకా లేచి కుర్చీ లో కుర్చుండి కాసేపటికి రాజ్ రాశి తో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు
రాజ్: రాశి నువ్వు ఎందుకని ఇప్పుడు వెసుకునట్టు గా బట్టలు కాలేజీలో వెసుకోవు
రాశి: రాజ్ మా అమ్మ నాకు ఎప్పుడు ఇలాంటి బట్టలే తెస్తుండి కానీ నేనే వెసుకోను
రాజ్: ఎందుకు రాశి, ఈ బట్టల్లో నువ్వు చాలా బాగున్నవ్
రాశి: కని రాజ్, నా చిన్నప్పుడు ఇలాంటి బట్టలే వేసుకునేదాన్ని కానీ చిన్నపుడే నా సల్లు పెద్దాగ అయే సరికి స్కూల్ లో అందరు అబ్బాయిలు నన్నే చుసే వాళ్ళు నా స్నేహితుల కి నా పై అసుయ కలిగిండి అవి అంతా పెద్దాగ ఉందడం వల్లా.
ఒకాసరి అయితే స్కూల్ బస్సు లో ఇద్దరు కుర్రల్లు పిసకాబొయారు , ఇవి అనిటికి కరణం నా బాడీ ఎ అని నేను అప్పటినుంచి చిన్న సైజు బ్రా లు వేసుకోవడం మొదలుపెట్టాను ఇక బట్టలు కుడా అలనే వేసుకుంటున్నాను

రాజ్: అయ్యో రాశి, పక్క వల్లూ ఎం అనుకుంటే ఎంటి వాళ్లని పట్టించుకోకూ , నికు ఎలా ఉంటే ఇష్టమో అలనే ఉండు వాళ్ళు ఎవరు నిన్ను వద్దు అనడానికి
అంటూ రాజ్ రాశి కి ధైర్యం చెప్పాడు రాశి కి కళ్ళలో నీళ్లు తిరిగాయి వెంటనే రాజ్ ని ముద్దు పెట్టుకుండి రాజ్ కుడా తిరిగి ముద్దు పేట్టాడు అలా కసేపు ముద్దు పెట్టూకునకా రాశి ఆ ముద్దు ని ఆపి “రాజ్ సారీ రాజ్ అనుకోకుండ అలా ముద్దు పెట్టేసా “అని అoటే రాజ్ “రాశి ఇప్పుడే కదా నీకు చెప్పను నీకు ఎలా నచ్చీతే ఆలా ఉండు”అని అనగనే రాశి మల్లి ముద్దు పెట్టిండి అలా కసేపు ముద్దు పెట్టూకునకా

రాశి: రాజ్ నాకు నువ్వు అoటే ఇష్తం రాజ్ నిన్ను చుసిన మొదటి రోజు నంచె నితో ఎప్పుడు మాట్లడాలా ఎప్పుడు ఒంటరిగ కలవలి అంటు అనుకుంటు ఉన్నా మొత్తానికి ఇవాలా జరిగిండి రాజ్ ఇది నా ఫస్ట్ కిస్
రాజ్: రెడీ గా ఉండు రాశి ఈ రోజు నికు చాలా ఫస్ట్ లు జరుగుతాయి అని అంటు మల్లి ముద్దు పెటాడు తరువాత రాశి ని
” సారే ని బట్టలు విప్పేసేయి ఇంకా నువ్వు ఎంత అందాన్ని దాచావో నేను చుస్తా” అని అనాగనే
రాశి: నీకు చూడాలని ఉందా రాజ్ ఒక్క నిమిషాం, చుపిస్తా
అంటూ రాశి తన బట్టల ని ఒక్కోటిగా విప్పుత్తుండి రాజ్ కి తన సల్ల ని చుపించిండి రాజ్ వాటిని పిసాకలి అని కొరికగా ఉన్నాడు ఇకా రాశి చూపించిగానే పిసకడం మొదలుపెట్టాడు రాశి కి అదే మొదటిసారి కావడం తో ఎంతగానో ఆనందీస్తుండి అలా కాసేపు పిసికాక ఇంకా ఎం దాచావో చుపిన్చు అని అన్నడు రాజ్. రాశి తన పాంటి ని తిసేసిండి క్లీన్ గా ఉన్నా తన పూకు ని చస్తుంటె రాజ్ అగలేకా పోయాడు ఇకా వెంటనే రాశి ని పడ్కోబెట్టి పూకు నాకడం మొదలు పేట్టాడు
రాశి “ఆహ్ అహ్ రాజ్ ….. అహ్ హ్మ్ అహ్మ్ మ్మ్ అహ్ అహ్మ్ మ్మ్ రాజ్ …. ఆహ్ ఆహ్ ………
ఇది నోపిగా ఉండి అహ్ అహ్ అహ్ హ్మ్ అహ్మ్మ్ “అంటు అరుస్తుండి మొదటిసారి కవడం వల్లా తోండరాగా కర్చేసిండి ఇకా రాజ్ కుర్చీ లో కుర్చోని తన మొడ్డని చీకమని చెప్పడు
రాశి కి మొడ్డని చికాడం మొదటిసారి అయ్యనపట్టి రాజ్ మూడ్ పెంచెలా చికిండి రాజ్ “ఆహ్ ఆహా హా ఆహ్ రాశి బాలే చికుతున్నవ్ఇంకా గట్టిగ చికు ఆహ్ అహ్ హ్మ్ఇంకా గట్టికా జుర్రుకో నా మొడ్డని ఆహ్ అహ్మ్ అహ్మ్ ఇంకా లోపాలికి అని చికు “అంటు ఓక 10 నిమిషాల కి కర్చేసు రాజ్
రాజ్ రాశి “ని పూకు రెడీ గా పెటుకో రాశి మొదటిసారి కబట్టి నోప్పి ఉంటుండి ఆ నొప్పి ని దాటితేనే సుఖం వస్తుండి సరే నా కస్తా ఓర్చుకో ” అని చెప్పడు
రాశి సారే అన్నటుగా తల ఊపింది ఇక రాజ్ రాశి పూకు లో మొడ్డని పేట్టాడు రాశి మొదటిసారి కావడం తో ఎంతగానో నోపి నోపి అంటు అరుస్తుండి రాజ్ “ఓర్చు కో రాశి ఓర్చు కో ఇంకా కసేప్ అయితే అంతా సుఖమే అంటూ అలా దెంగుతునే ఉన్నాడు ” రాజ్ మాటలు వింటూనే రాశి ” ఆహ్ ఆహ్ అయ్యో అబ్బా ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ అబ్బా ఆహ్ ఆహ్ హ్ హ్మ్ మ్మ్ అబ్బా ఆహ్ ఆహ్ అహ్ హ్మ్ హ్మ్ మ్మ్ హ్మ్”అంటు అరుస్తునే ఉండి రాశి ఎక్కువ ఓర్చుకో లేదు అని రాజ్ కి అర్థం అయింది ఇక వెంటనే కర్చేయాలి అని ఇంకా వేగం గా దెంగడం మొదలుపెట్టాడు అలా దెంగుతూనే ఉన్నాడు ఓకా అరగంట కి రాజ్‌ కార్చడానికి సిద్దం అయ్యడు రాశి తన పూకు లో కరుస్తా అని అడిగితే మొదటిసారి కదా నేను చుస్తాను నా సళ్ళ మీద కార్చు అని ఆదిగిండి రాజ్ కుడా అలగే అని రాశి సల్లా మీద కర్చేసాడు
ఇక కాసేపటికి మరో రేండు రౌండ్లు వెసారు రెండో రౌండ్లో రాశి నోపి ని మర్చిపోయిసుఖాన్ని అనుబవిస్తుండి
ముడో రౌండ్ అయిపోయకా రాశి రాజ్ కి I love you చెప్పిండి రాజ్ కుడా తిరిగిi love you చెప్పడు రాశి తర్వత రెండు రోజులు కాలేజీ వెళ్ళలేదు ఆ రెండు రోజులు రాజ్ ఇంట్లో వదిన ని కాలేజీ లో టీచర్ తమన్నా ని, రాశి వల్లా అమ్మ పార్టీ కి వెల్లకా రాశి ని దెంగుతూనే ఉన్నాడు

ఇక మూడవ రోజు రాశి మోర్డెన్ డ్రెస్ వెసుకోని మేకప్ వెసుకోని కాలేజీ కి వెల్లిండి
తనని చుసి హెలానా చెసినా వల్లూ అందరు రాశి ని చుసి అచార్య పోయరు రాశి ఇలా కాలేజీ కి వచిండి అని ఒకరినుంచి ఓకరికి తెలిసింది అలా అజయ్ కి కుడా తెల్సింది అజయ్ వెల్లి రాజ్ కి చెప్పడు
” రాజ్ ఆహ్ పుస్తకాల పురుగు స్టైల్ గా కాలేజ్ కి వచిందాట “అని చెప్తు ఉండగానే రాశి అక్కడికి వచిండి రాశి వచి “రాజ్ బేబీ ఇటు రా …. “అంటు పిలిచిండి రాజ్ వెల్లి రాశి ఓక ముద్దు ఆది చుసిన అజయ్ షాక్ అయ్యడు అప్పుడు రాజ్ “హ ఆ అజయ్ చెప్పడం మార్చిపోయాను తనూ నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ రాశి ” అంటూ పరిచయం చెసాడు
అజయ్ షాక్ అయ్యాడు

ఆరోజు నుండి రాశి ని చూసి అందరు అమ్మాయిలు అసూయతో ఉన్నారు అబ్బాయిలు ఏమో కామం తో చూస్తున్నారు కానీ రాశి రాజ్ తో ఉండడం చూసి అందరు అహ్చర్య పోయారు రాజ్ అదృష్టవంతుడు అని అనుకుంటున్నారు

క్లాసురూమ్ లో

రాశి, రాజ్ లాస్ట్ బెంచి లో కూర్చున్నారు క్లాస్ జరుగుతున్న సమయం లో రాజ్ రాశి కింద కెలుకుతూనే ఉన్నాడు
రాశి వేసుకున్న బట్టలు చిన్నవి కావడం తో తొడలని పట్టుకొని ఆడుతున్నాడు క్లాస్ కి క్లాస్ కి మధ్యలో వచ్చిన బ్రేక్ సమయంలో ఇద్దరు ముద్దు పెట్టుకుంటున్నారు రాశి అందరు చుస్తునారు అనేది పట్టించుకోకుండా రాజ్ కి తిరిగి ముద్దు పెట్టింది మిగతా అబ్బాయిలు చూసి కసి తో కొట్టుకుంటున్నారు
ఇలా ఉండగా maths పీరియడ్ స్టార్ట్ అయింది maths సార్ కి రాశి ఫేవరెట్ స్టూడెంట్ వచ్చి రాగానే ముందు బెంచిలో రాశి లేకపోవడం చూసి రాశి కన్నా కాలేజీ కి రాలేదా అని అడిగాడు
అప్పుడు రాశి ” సార్ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను” అని లేచి నిల్చుంది ఆలా లేవగానే రాజ్ వెనకాల పిర్రలను పిసకడం మొదలుపెట్టాడు

సార్ : రాశి ఏంటి బెనక బెంచి కి వెళ్లవు
రాశి : సార్ ఈరోజు నుంచి నేను ఇక్కడే ఉంటాను సార్, మీరు క్లాస్ చెప్పండి

అని అంది ఆలా మాట్లాడున్న అంత సేపు వెనకాల రాజ్ పిర్రలతో ఆడుకుంటున్నాడు రాశి కూడా మత్తు గా మాట్లాడుతుంది

సార్ : రాశి నువ్వు బానే ఉన్నావా, ఎందుకు ఆలా మాట్లాడుతున్నావు
రాశి : ఏమి లేదు సార్, మీరు క్లాస్ స్టార్ట్ చెయ్యండి

సార్ క్లాస్ చెప్పడం మొదలుపెట్టడు ఆలా చెప్తూ ప్రశ్నలు వేసాడు వాటికీ రాశి సమాధానం చెప్పింది
సార్ ఒక ప్రాబ్లెమ్ బోర్డు మీద రాసి, దీన్ని ఎవరు సాల్వ్ చేస్తారు ఆని అడిగాడు
రాశి : నేను చేస్తాను సార్, నేను చేస్తా ఆ ప్రాబ్లెమ్
అంటూ లేచింది కానీ రాజ్ బెంచి కి అడ్డం గా ఉన్నాడు రాశి ముందు నుంచి తన పిర్రలు రాజ్ మొఖానికి తగిలేలా వెళ్ళింది
బోర్డు దగ్గరికి వెళ్ళాక గుద్దని వంపి మత్తు గా మాట్లాడుతూ వెనకాల రాజ్ ని చూస్తూ ప్రాబ్లెమ్ సాల్వ్ చేసింది ” వెరీ గుడ్ రాశి” అని సార్ అన్నాడు
రాశి తిరిగి వచ్చి బెంచ్ లోపలికి వెళ్ళేపుడు సళ్ళు తగిలించి లోపలికి వెళ్ళింది
ఇక లోపలికి వచ్చాక రాజ్ మళ్ళీ రాశి తొడలతో ఆడుకుంటున్నాడు రాశి మెల్లిగా ములుగుతుంది ” మ్మ్మ్ మ్మ్మ్ హ్మ్మ్ మ్మ్మ్ మ్మ్ అహ్మ్మ్ అహ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్ మ్మ్ ”

రాశి ని మళ్ళీ ఇంకొక ప్రశ్న వెయ్యాలి అని వెనక్కి తిరిగి చూస్తే రాశి ములుగుడు చూసాడు
సార్ : రాశి నువ్వు బాగానే ఉన్నావా, నీకు ఏమైంది రాశి ఆలా ములుగుతున్నావు?
రాజ్ : సార్ తనకి వొంట్లో బాలేదు అనుకుంట సార్, నేను తనని క్యాంపస్ డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్లనా?
సార్ : హ సరే రాజ్ నువ్వు తనని తీసుకువెళ్ళు
అని అన్నాడు
రాజ్ రాశి ని పట్టుకొని బెంచ్ బయటకు వచ్చాడు అది చూసి కొందరు అబ్బాయిలు తీసుకెళ్లి దెంగు అని మనసులో అనుకున్నారు
సార్ మనసుకో ” రాశి నా ఫేవరెట్ స్టూడెంట్ తను ఒక్కతే క్లాస్ వినేది తనకి ఎం కాకూడదు ” అని అనుకున్నాడు

రాజ్ బయటకి వచ్చాక పక్కన ఉన్న క్లాసురూమ్ కాలిగా ఉండడం చూసాడు అందులోకి రాశి ని తీసుకువెళ్ళాడు

లోపలికి వెళ్ళకా

రాశి : రాజ్ తొందరగా రా క్లాస్ అయిపోయే లోపు కానివ్వాలి
అంటూ రాజ్ ని దగ్గరకు లాక్కుంది
రాజ్ వచ్చి రాశి కి ముద్దు పెట్టాడు కాసేపటికి రాజ్ రాశి ని మోకాళ్ళ మీద ఉంది మొడ్డని చీకమని చెప్పాడు రాశి అలాగే చేసింది
రాజ్ ” ఆహ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ మ్మ్మ్ అహ్మ్మ్ రాశి మ్మ్మ్ మ్మ్మ్ ఆహ్ మ్మ్మ్ అలాగే మ్మ్మ ఇంకా లోపలికి తీస్కుకో అహ్మ్మ్ మ్మ్మ్ అంటూ అన్నాడు రాశి అలానే చీకుంతుంది ఆలా ఒక పావుగంట చికాక
రాశి ” రాజ్ ఎవరన్నా వస్తారేమో ఎలా చేద్దాం “అని అంది అప్పుడు రాజ్ ” నువ్వు ఎం ఆలోచించకు అని చెప్పి డోర్ లాక్ వేసి రాశి ని డోర్ పట్టుకో అని చెప్పి వెనకాల నుండి కాలు లేపి దెంగడం మొదలుపెట్టాడు
” ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ అహ్మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్మ్ రాజ్ ఆహ్ మ్మ్మ్ మ్మ్మ్ డోర్ మ్మ్మ్మ్ ఆహ్ డోర్ దగ్గర ఉంటే ఎవరు రారు అంటావా ఆహ్ మ్మ్ మ్మ్మహమ్ హ్మ్న్ హ్మహమ్ అహ్హ్ మ్మ్మ్ ” అంటూ అరుస్తూఉంది
ఆలా కాసేపు దెంగినక రాజ్ కింద పడుకొని రాశి ని పైన ఎక్కి దెంగుకో అని చెప్పాడు రాశి నవ్వుతు వచ్చి పైన ఎక్కి రాజ్ కి ముద్దు పెట్టి ఎగరడం మొదలుపెట్టిది ఆలా వాళ్ళు ఈ ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి దెంగించుకుంటూనే ఉన్నారు
ఇలా ఉండగా ఒక అరగంట కి బెల్ మోగింది కాలేజీ అయిపొయింది రాశి వెళ్దాం అంది కానీ రాజ్ వినలేదు ఆలా రాజ్ ఎగరుతున్నాడు రాశి ఏమో ” రాజ్ మా ఇంటికి వెళ్ళకా దెంగించుకుందాం ఇక్కడ ఇప్పుడు అయితే అందరు చూస్తారుపదా వెళ్దాం ” అని అంది
ఇక చేసేది ఎం లేక రాజ్ సరే అన్నాడు ఇక అక్కడ నుండి రాజ్ రాశి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు

రాశి వాళ్ళ ఇంట డోర్ బయట
రాజ్ : రాశి మనం ఇవ్వాళా కొత్త పొజిషన్ ట్రై చేద్దాం
అంటూ రాశి పట్టుకొని బుజాలని పిసుకుతున్నాడు
రాశి : రాజ్ ఒక్క నిమిషం అగు మా అమ్మ వస్తుంది తలుపు తియ్యని, తను వెళ్ళకా నువ్వు ఏ పొజిషన్ కావాలంటే ఆ పొజిషన్లో నే కానిద్దాం
అంటూ అనగానే రాశి వాళ్ళ అమ్మ అనుష్క వచ్చి తలుపు తీసింది తలుపు తియ్యగానే రాజ్ ని పట్టుకొని లోపలికి లాక్కువేలింది
లోపలికి వెళ్లినాక
అనుష్క రాశి తో ఇలా మాట్లాడింది
అనుష్క : స్వీటీ, నువ్వు నాకు ఒక పని చేసి పెట్టాలి
రాశి : (కంగారుగా ) ఏంటి అమ్మ ?
అనుష్క : స్వీటీ, నేను ఈరోజు పార్టీ కి అని డ్రెస్ ఆర్డర్ ఇచ్చాను అది రెడీ అయిందట నువ్వు వెళ్లి తీసుకురా
రాశి : ( రాశి కి ఇంకా టెన్షన్ ఎక్కువ అయింది ) ఏంటి……,….., ఇప్పుడు వెళ్లి తీసుకురావాలా……..?
అనుష్క : హా స్వీటీ పార్టీ కి లేట్ అవుతుంది వెళ్లి త్వరగా
రాశి : కానీ అమ్మ ఆ షాప్ చాలా దూరం కదా ఇప్పుడే వెళ్లాలా, నువ్వు ఇంతసేపు ఎం చేసావు
అనుష్క : అయ్యో మాట్లాడుకునే టైం లేదు స్వీటీ త్వరగా వేళ్ళు
అంటూ రాశి కి స్కూటీ కీస్ ఇచ్చి పంపించింది

1057329cookie-checkఅపార్ట్మెంట్ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *