అనూషా పాతివ్రత్యం సమాప్తం పార్ట్ – 3

Posted on

పిటర్ మెుడ్డ బయటికి తీసి అనూషా చేతిలో పెట్టి చికమంటే అనూషా సిగ్గు తో కళ్ళు తేరవకుండా పడుకుని పిటర్ మెుడ్డ మీద వున్న తన చేతిని తిసి

అనూషా పాతివ్రత్యం సమాప్తం పార్ట్ – 1 and 2→

సిగ్గు తో గోడుగా తిరిగి పడుకుంది
అప్పుడు పిటర్ అనూషా కాళ్లు పట్టు కొని బెడ్ చివరికి లాగి అనూషా కాళ్లు రెండు విడదీసి పుకు మీద తన మెుడ్డ తో కొట్టి పుకు కన్నం దగ్గర పై నుంచి కింద కి మెుడ్డ ను రుద్దుతుంటే అనూషా
మ్మ్ మ్మ్ అని చిన్నగా ములిగింది పిటర్ అనూషా పుకు మీద వున్న వెండ్రుకలు దట్టంగా వుండటం వల్ల పిటర్ ఆ వెండ్రుకలను విడదీసి పుకు లో మెుడ్డ ను నెమ్మది గా తోస్తువుంటే అనూషా కి పుకు విల్లినట్లు నొప్పి పుట్టి ఆఆ అని చిన్నగా
అరుస్తూ కళ్ళు తెరిచి పిటర్ని మెుడ్డ ను బయటికి
తియమంటే పిటర్ అనూషా మాట వినకుండ మిగిలిన సగం మెుడ్డ కూడా పూకులోకి తోస్తాడు
అనూషా నొప్పి తో పెదవులు బిగించి నొప్పి ని తట్టుకోలేక అనూషా రెండు చేతులతో పిటర్ని తోయబోతుంటే పిటర్ అనూషా చేతులు పట్టుకొని
బెడ్ కి బలంగా నొక్కిపెట్టి పూకులో నుంచి మెుడ్డ ను బయటికి లాగి పూకులో కి తోస్తువుంటే అనూషా నొప్పి తో అల్లడిపోతు అరుస్తూ వుంటే
పిటర్ అనూషా ని బెడ్కి నొక్కిపెట్టి నెమ్మదిగా దేంగుతున్నాడు
అనూషా పిటర్ బలాన్ని ఎదుర్కోలేక నొప్పి ని తట్టుకుంటు పిటర్ తో దేంగుచుకుంటువుంటే
పిటర్ వేగం పెంచి అనూషా పుకుని దేంగుతుంటే
అనూషా పూకులో తడి మెుదలై నొప్పి తగ్గి
సుఖంగా అనిపిస్తుంది ఆ సుఖాన్ని కి అనూషా అరవడం మానేసి స్స్ మ్మ్ మ్మ్ స్ స్స్ మ్మ్ స్ స్స్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అని మూలుగుతుంది
అది పిటర్ గమనించి అనూషా చేతులు విడిచిపెట్టి
ఒక చేతితో అనూషా కాలును పట్టుకొని ఇంకో చేతితో అనూషా ఒక సన్నుని గట్టిగా పట్టుకొని పిసుకుతూ పుకుని వేగంగా దేంగుతుంటే అనూషా
ఇంకో సన్ను ఎగిరి ఎగిరి పడుతుంది
పిటర్ దేంగుడికి వచ్చే సుఖానికి అనూషా కి కసి పెరిగి పిటర్ వైపు మ్మ్ మ్మ్ స్ స్స్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అని మూలుగుతు కైపుగా పిటర్ కళ్ళలోకి చూస్తు కార్చుకుంటుంది
అయిన పిటర్ కి ఇంకా కారదు అనూషా పీటర్ దేంగుడికి ఆశ్చర్యపోయింది
పిటర్ బలంగా ఇంకా నాలుగు ఊపులు ఊపి కార్చుకుంటాడు

మిగిలిన కధ తరువాత భాగంలో

10604729cookie-checkఅనూషా పాతివ్రత్యం సమాప్తం పార్ట్ – 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *