వెంటాడిన కోరిక – Part 7

Posted on

మూర్తి యెంత కట్టుకున్న మొగుడు కాక పోయినా అలా దొరి కి పోవడం నాకు చాలా సిగ్గనిపించింది. ముందు రోజు రాత్రి కొసరి కొసరి, వగలుబోతూ అతనితో పచ్చిగా చేయించుకుని ఇప్పుడిలా సడన్ గా అతని కళ్ళముందే ఆంజనేయులు చేతుల్లోంచి వళ్ళంతా కనబడేలా తడిసిపోయి దిగడం చాలా ఎబ్బెట్టుగా వుంది. సునంద మీద వళ్ళు తెలియని కోపం ముంచుకొచ్చింది.
“ఏంటే ! నీ వుద్దేశం ఏమిటి? ఈయన ఎప్పుడొచ్చారు?” అని దాని మీద విరుచుకు పడ్డాను. “ఏంటి సత్యా ! అందులో ఏముంది. తప్పంతా నాదే! ఆవిడేదో స్నేహానికి రమ్మంటే నేను మీరు కూడ వుంటారుకదాని ఈరోజే వచ్చేసాను. ” అని మూర్తి సర్ది చెప్పి, సోఫా లొంచి లేచి ఆంజనేయులి చెయ్యి పట్టుకుని పరిచయం చేసుకున్నాడు.
“సరే! మీరు బట్టలు మార్చుకోండి! అయినా చిన్నపిల్లల్లా వానలో తడవడమేమిటే సత్యా!!” అని ఇద్దర్నీ మేడ మీద కి తీసుకు పోయింది సునంద.
నాకు పల్చగా వున్న తెల్లటి నైటీ, ఆంజనేయులు కి వాళ్ళాయన పైజమా, లాల్చీ ఇచ్చి “తొందరగ కిందకి రండి. దుకాణం పెట్టే వద్దు!” అని హెచ్చరించి వెళ్ళింది.
నేను బాత్ రూం లో దూరి నైటీ వేసుకుని హైర్ డ్రయర్ తో జుట్టు ఆరబెట్టుకుని, లూజ్ గా జుట్టుకి రబ్బర్ బండ్ పెట్టుకుని వచ్చేసరికి ఆంజనేయులు రెడీగా వున్నాడు.
నిలుటద్దంలో చూసుకుని పవుడర్ రాసుకుంటూ చూసుకుంటే నైటీ లోంచి నా ఎత్తు పల్లాలు కనీకనబడనట్టు కనిపిస్తునాయి. రొమ్ములు ముచ్చికలతో సహా! బొడ్డు, తొడల మధ్య నా వెంట్రుకలతో సహా కనీకబడనట్టు కనబడుతున్నాయి. ఆంజనేయులుకి వేడెక్కిపోయి, బలంగా నన్ను కౌగలించుకుని, ఒక చెయ్యి మెడచుటూూ వేసి ముద్దుల వర్షం కురిపిస్తూ ఇంకో చేత్తో నా

రొమ్ములని పిసకసాగాడు. నైటీలోకి చెయ్యి పోనిచ్చి, చేత్తో పొత్తికడుపుని తడుముతూ కిందకి జార్చాడు. అరచేత్తో దిమ్మని తడుముతూ వెంట్రుకలని సున్నితంగా దువ్వడం మొదలెట్టాడు. ఒక వేలిని రెమ్మల మధ్యకి నెట్టి తిరిగి పైకి లాగి క్లిటారిస్ ని ప్రేరేపించసాగాడు. అతని చేష్టలకి ఒక పక్క కసి రేగుతున్నా తమాయించున్నాను. కింద మూర్తి, సునందా వున్నారు. అందునా సునంద ఇప్పుడే దుకాణం పెట్టే వద్దని చెప్పి మరీ వెళ్ళింది.
“ఆంజనేయులు ! ఇప్పుడు కాదు! ప్లీజ్ వదులు!!” అని విడిపించుకున్నాను.

“సత్యా! ప్లీజ్. చాల బాగున్నావు! ఈ క్షణం జారితే నేను భరించ లేను. నిన్ను చెయ్యాలని ఎన్ని ఏళ్ళుగా ఎదురుచూస్తున్నానో నీకు తెలీదు. ప్లీజ్ ఒక్కసారి! అంటూ నన్ను ముందుకిలానే చేతుల్తో ఎత్తుకుని పక్కమీద పడేసాడు.
అతని మాటలకి అప్పటికే వేడెక్కి వున్న నాకు కోరిక సెగలా రాజు కుంది.ఆంజనేయుల్ని వెల్లికలా మీదకి లాకున్నాను. అతని శరీరం తో పుర్తిగా నన్ను కప్పేసాడు. పైజామా మీంచే ఆంజనేయులి మగతనం పొత్తికడుపుకింద గుచ్చుకుంటోంది. అతని మెడ చుట్టూ చెయ్యి వేసి కళ్ళలోకి చుస్తూ
“అయినా నేనంటే నీకెందుకంత ఇదీ? సునందలో జండా పాతిన వాడివి. దానికన్న నాదగ్గర మేం ఎక్కువ? ” అని గోము గా అడి గాను.
“నీలో ఏదో కలికిదనం, కులుకూ దాకున్నయని నాకనిపించేది సత్యా!! పడకలొ అటువంటి ఆడది మగాణ్ణి చాల సుఖపెడుతుందని విన్నాను.” అని పెదాల మీద తన పెదాలు ఆనించి తమకంగా ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. అత ని మాట కోరికతో జీర పోయింది. ఇద్దరి శరీరాలూ కామంతో వేగిపోతున్నాయి.
“ఆంజనేయులూ! ఇంక ఆగలేను! రా! నువ్వు ఎన్నాళ్ళుగనో నా మీద కలలు కన్నావుగా!తని వితీరా అనుభ వించు!నన్ను నీష్టం వచ్చినట్టూ నలిపెయ్! కమాన్ ! కమాన్!
కలవరించసాగాను.
అంటు
“సత్యా! నిన్ను వూహించుకుంటూ ఎన్నోసార్లు నా చేత్తో నేనె కొత్తుకుని నా బలం అంతా నేల పాలు చేస్తుండేవాడిని!. ఇవాళ మాత్రం, నీ పువ్వుని తనివితీరా అనుభవించి నా రసం తో అభిషేకం చేస్తాను! ఆంజనేయులు నామించి లేచి నా నైటి గుండీలు పిప్పేసాడు. నేను రెండు పక్కలా వత్తిగిల్లి, నైటిలాగి పక్కకి పడేసాను. ఆంజనేయులు నా తొడల మధ్యకి తల వొంచ
బోతుంటే
“ఇక ఆలశ్యం చెయ్యకు. కింద వాళ్ళున్నారని మర్చిపోకు!” అని వారించాను.
“సత్యా!! నీ పుష్పాన్ని ఒక్కసారి తనివితీరా వసన చూసి ఉద్దు పెట్టుకోనీ! “అని వంగి ముక్కుతో నా జుట్టుని కెలుకుతూ, రెమ్మల్ని విడదీసి గాడంగా వాసన చూస్తూ, నా నిలువు పెదాల మీద “చుప్! ” అని చప్పుడొచ్చేలా ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.

మూర్తిలా బ్రుష్ణా కాకుండా అజనేయులి మీసం, సన్నగా కట్ చేసుకొవడం వల్ల నాకు బ్రష్ణా కాకుండా బ్లేడ్ లా వాడిగా గుచ్చుకుంది. అతని వూపిరి వేడికి రెమ్మలు కరిగిపోతాయేమో అనుకున్నాను. ఆంజేయులు లేచి నించుని, చొక్క తీశేసుకుంటుంటే నేను లేచి కుర్చుని వణుకుతున్న వేళ్ళతో, అతని పైజామా గుండీలు ఒక్కటే పప్పాను. పైజామా కిందకి జారింది. కింద డ్రాయర్ వుబ్బుగా ఏ క్షణంలోనైనా పిగిలి పోయేలా వుంది. ద్రాయర్ కిందకి లాగాను. నా చేతులు ఆంజనేయులి మదన దండాన్ని వేళ్ళతో చుట్టేస్తుంటే, తను, డ్రాయర్ కాళ్ళ కింద నించి నేల మీద కి జార పిడ్చాడు.

మావారికంటే, మూర్తి కంటే నల్లగా వున్నాడు. పొత్తికడుపు కిందనుండి, అంగం చుట్టూ, తొడల మధ్యా, వృషణాలు మొత్తం ఆ భాగ మంతా క్లీన్ గా షేవ్ చేసుకున్నాడు. అక్కడ నల్లగా తుమ్మ మొద్దులా వున్నాడు ఆంజనేయులు ! మూర్తికిలానే బాగా పొడుగు. కాని మూర్తిలా కాకుండా ఆంజనేయులి మదన దండం మందం కన్నా వెడల్పు ఎక్కువగా వుంది. నరాలు తేలి, షేవ్ చేసి వుండడంవల్ల డైరెక్ట్ గా తొడల మధ్యనుండి పుట్టుకొచ్చినట్టూ, తుఫాను గాలికి వూగుతున్నట్టూ కిందకి మీదకీ వూగుతోంది. మధ్యలో అంగం కొద్దిగా మీదకి వంగి వుండడం వల్ల, పెడితే లోపల బొడ్డుకి తగలడమే కాక బొడ్డు చీల్చుకుని పైకి వచ్చేస్తాడేమో అని
అని పించింది.
నా పరిశీలన పూర్తి కాకుండానే తను వచ్చి మంచం మీద నా పక్కనే కుర్చున్నాడు. తోలు వెనక్కి లాగాను. నల్లటి అంగం చివర బొగ్గు మీద నిప్పు కణికలా ఎర్రగా తడిగా వుంది నాబ్. ముందుకి వంగి తమకంగా చప్పుడొచ్చేలా ముద్దు పెట్టుకున్నాను. మావారికంటే మూర్తి కంటే చిక్కగా ముక్కు పుఠాలు అదిరేలా తగిలింది ఆంజనేయులి మదపు వాసన. మొహం పైకెత్త గానే జీళ్ళపాకంలా సాగి పెదాల కి అంటు కోడమేకాకుండా గడ్డం వరుకు అంటుకుంది.

చేత్తో తుదుచుకునే “ఎన్నళ్ళనుండి పెట్టేవ్ స్టాకు? ఈ మధ్యకాలంలో సునందని చెయ్యలేదా?” అని అడిగాను నవ్వుతూ .
‘మూడు రోజులైంది. అయినా నువ్వు చేతిలో పడగానే రసం చిక్కబడి పోయింది.” అని నా మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.
“వుప్పగా వుంది!” అని ఆంజనేయులు అంటు నుంటే
“అదంతా నీదే!! కాని తొందరగా కానివ్వు! కింద వాళ్ళేమైనా అనుకోగలరు!” అని బదులిచ్చి మంచ మ్మీద పెళ్లికకలా పడుకుని తొడలు పుస్తకంలా తెరిచి పడుకున్నాను.
ఆంజనేయులు అంగం గురి పెడుతుంటే చెయ్యి కిందకి జరిపి రెండు వేళ్ళతో రెమ్మల మధ్య సర్దుకున్నాను. ఆంజనేయులి నాబ్ నా నిలువు పెదాల మధ్య వేడిగా తగుల్తోంది. మావారు, మూర్తి తర్వాత నాలోకి జరగబోతున్న మూడో మగవాడు ఆంజనేయులు. ఒక్కసారిగా అతను మోటుగా దిగబడేసరికి ఎంత ఆయింగ్ అయి వున్నా రెమ్మలు మడతబడ్డమే కాకుండ తొడల మధ్య

కొరకంచు దిగబడినట్టు వేడిగా, వాడిగా దిగబడ్డాడు ఆంజనేయులు. మొదటి సారి మా రావు గారు నా కన్నె పొర చీలుస్తున్నప్పుడు కాని, మూర్తి మదన దండం నా రెమ్మల్ని విడదీస్తూ దుసుకుని పోయిన ప్పుడు నాకు ఇలాంటి అనుభవం కలగ లేదు.
“అబ్బ! ఆంజనేయులూ! చిరిగిపోతోంది! కొంచం మెల్లిగా !ఏమ్మా! యెంత కసిగా వుంటే మాత్రం ఇలాగా దించేది? రెమ్మలు చిట్లిపోతున్నాయి తెలుసా! ఈ నీ సత్యాని ఒక్కసారికే చింపేస్తావా యేమిటి? అయినా మీ అమ్మ యేం పెట్టి పెంచిందట? మావారినటుంచు, మూర్తి కూడా ఇలా పొడవలేదు తెలుసా!” అంటూ పిచ్చిగా వాగడం మొదలుపెట్టాను.
ఆంజనేయులు మెల్లిగా కదలడం మొదలు పెట్టాడు. అతను పైకంటే లాగి ఒక్కసారి దించినప్పుడల్లా ఒక్కోసారి నొప్పిగా వుంది ఇంకో సారి కామ సుఖం తేనటీగల గుంపుని కదిలించినట్టు విశృంఖలం గా గా కట్టలు తెంచుని ప్రవహిస్తోంది. “ఇంత కాలం ఈ సుఖం ఎక్కడ దాక్కుంది?
” అబ్బ! ఏంటీ సుఖం? ఆంజనేయులూ! నువ్వు నన్ను బతకనీయవు! అవునా! యేయ్! వద్దమ్మ? తప్పు కదూ? వద్దు నన్నేమీ చేయొద్దు ప్లీజ్ ! ? బహు! నన్ను చంపెయ్! చించేయ్! కదులు! నేనేమీ కంది పోను! తెలిసిందా! మూర్తి కంటే ఫోర్స్ గా చేస్తున్నావ్! వూపు! చించేయ్! యెలాగూ ఈ పాటి కి మూర్తికి సునంద సెట్టయిపోయుంటుందిలే!” అంటూ మేమేమో మట్లాడుతుంటే, నా మాటలకి రెట్టించిన కసితో ఆంజనేయులు ఒక పక్క నా పూరెమ్మల్ని చీల్చుకుంటూ స్వారీ చెయ్యడమే కాకుండా నా సళ్ళని మార్చి మార్చి పిసుకుతూ, ముచ్చికలని నోట్లోకి తీసుకుని నాలుకతో వెచ్చగా చుడుతూ, మధ్య మధ్యలో ముచ్చికలని మునిపంటితో చిన్నగా నెప్పి కలక్కుండా కొరుకుతూ వుంటే, నేను క్రితం రోజు మూర్తి నా చంకల్లో మొహం దూర్చితడపడం గుర్తొచ్చి అసలు ఆంజనేయులుకి అలా చేయడం ఇష్టమో కాదో తెలుసుకోవాలని చేతులు వెనక్కి విరిచి తల కిందకి దోపుకుని బోర విరిచి నడుం పైకెత్తి ఆంజనేయులి వూపులికి ఎదురొత్తులియ్యడం మొదలెట్టాను.ఆంజనేయులు యెంత తొందరగా నాలోకి దింపుతున్నాడో నేను అంతే తొందరగా మొత్త పైకెత్తి ఎదురు కొడుతున్నాను.

“సత్యా! సత్యా! నాకు తెలుసు! నీకు తెలుసా? నీకు పెళ్ళయిన కొత్తలో మన వూరు మీవారితో వచ్చినప్పుడు రాత్రి పది గంటలు దాటేక నువ్వు మీవారితో చేయించుకొవడం మీ కిటికీ లొంచి చూసాను. అప్పుడే నాకు అర్ధమైంది! మగాడిని యెలా సుఖ పెట్టాలో నీకు తెలిసినట్టు ఇంకో ఆడదానికి తెలియదని! ఆరోజు రావు గారికి ఎదురొత్తులిచ్చినట్టూ నువ్వు…. ప్లీజ్ సత్యా! ప్లీజ్!
అంటూ వున్మాదిలా నా పూరెమ్మల్ని చీల్చుకుంటూ నాలోకి దూసుకుపొతునాడు ఆంజనేయులు. అంత ఏసీ రూం లోని చెమటలు పడుతున్నాయి. ఆముదం పూసినట్టు వింత వింత శబ్దాలు వస్తున్నయ్! ఆంజనేయులి అంగం నాలో గట్టి పడడం తెలుస్తోంది. ఇంక అయిపోతాడు అనుకున్నాను. నాకు పాకం దగ్గిరికొస్తోంది. కళ్ళు గట్టిగా మూసుకుని నాలో నేనే
! $

“ఆంజనేయులూ! ప్లీజ్! దెన్… గు! నీ సత్యా పూ… కుని పగలదియ్యి! ఇటూ రావుకి అటు మూర్తికి కూడా మిగలనివ్వకు! కమాన్ ! ప్లీజ్! ప్లీజ్!! అనుకుంటూ ఆంజనేయులి పిర్రల మీద రెండు చేతులూ బిగించి లోపలికి లాక్కుంటూ నా వుద్రేకాన్ని చివరి దశకి తీసుకొచ్చుకుంటున్నాను.

అంత ఇష్టమా! భగవాన్! సత్యా! సత్యా! నీ పూ….కులో నా కలలన్నీ పడాలి! అబ్బ!! యెన్ని యేళ్ళనించీ నిన్నూహించుకుంటూ నా బలం నేల రాలి పోతోదో తెలుసా!!. మొదటి సారి నీ పూ…. లోనా మదన రసం!! కాదనకు! కాదనకు!! అంతా నీదే ! అంతే ! అంతే!! ప్లీజ్! ప్లీజ్!! కాదనకు!!! అంటూ ఆంజనేయులు తన చిక్కటి వీర్యాన్ని నాలో వదలడం మొదలయ్యాక తొలి చుక్క నా పూగోడలికి తాకిన మరు క్షణం నా పూకండరాలు సంకోచించించి ఆంజజనేయులి అంగాన్ని పట్టుకుని ఎక్కడెక్కడినుండో రసాలు వూరి అతని దండాన్ని మొదలు పెట్టాయి. కట్టలు తెంచుకుని ఆంజనేయులి దరువుకి అవుట్ అయిపోయాను.

“నేను యెంత మందిని చేసినా నా జీవితంలో నా మదన సామ్రాజ్యానికి పట్టపు రాణివివి నువ్వే!సత్యా!! ఈరోజు నీతో పొందిన సుఖం నా జీవితంలో మరిచిపోలేను! నన్ను మాత్రం వదిలిపెట్టొద్దు సత్యా!! ప్లీజ్ ! ” అని ఆంజనేయులులు బ్రతిమలాడుతూంటే నన్ను తనివితీరా వాయించుకున్నాక కూడా అతను నా మీద చూపించే ప్రేమకి నేను కరిగి పోయాను.మెందుకో నాకు ఆంజనేయులు నాలో వంపిన జిడ్డు కడుక్కోబుద్ధి కాలేదు.
….
ఇద్దరం బట్టలు వేసుకుని కిందకి దిగడం మొదలుపెట్టాం! ఇంకో నాలుగు మెట్టు వున్నాయి అన గా చూస్తే యెదురుగా…. సోఫాలో నగ్నంగా సునంద .దాని తొడల మధ్య వంటి మీద నూలు పోగు లేకుండా వున్న మూర్తి మొహం. ! ఆంజనేయులు మెట్టు దిగక ముందే కళ్ళాతో వారించి, చూడూ!! అన్నట్టు అతని చాతీ మిద చెయ్యి వేసి ఆపాను. మూర్తి సునంద తొడల మధ్య తన మొహంతో దొలిచేస్తున్నాడు!!

7431615cookie-checkవెంటాడిన కోరిక – Part 7

One thought on “వెంటాడిన కోరిక – Part 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *