8వ సంవత్సరం లో మా అక్క ఫ్రెండ్ తో…

Posted on

Hello to all…
ఇదీ నా మొదటి స్టొరీ ఇదీ నా Life లో జరిగింది
ఏవరు అయినా. Unsatisfied Housewifes gani ammayi lu Gani vountea na mail ke msg chayandi veeruveerababu00@gmail.com this is my mail id…

ఇంకా స్టోరీ లో కీ వెళ్తే …!!!
నా పేరు, విక్రమ్, మాది కాకినాడ దగ్గర లో ఒక చిన్న పల్లెటూరు నా చిన్న వయసు లో జరిగిన నా మొదటి సెక్స్ ఆణుభవం మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాం మా ఇంట్లో మా అమ్మా ,నాన్నా ,అక్కా, నేను ఒక రోజు
మా యింట్లో ఎవరూ లేరు నేనూ అలాగా బయటకు ఆదుకోవడానికి వెళ్ళీ వచ్చ అప్పుడు టైమ్ మధ్యాహ్నం 12:30 ఆ టైమ్ అవుతుంది ఇంటి కీ వచ్చా ఇంటి కీ వచ్చాక కళ్లు కడుకుండి ఇంట్లొ కీ వెళ్ల అప్పుడు మా ఇంట్లొ మా అక్కా వల్ల ఫ్రెండ్ టివి చూస్తుంది నేనూ కూడా వెళ్ళి bad మీద కూర్చుని టీవి చూస్తున్న a time లో మా అక్కా బయటకు వెళ్లింది నేనూ మా అక్కా వల్ల Friend టీవి చూస్తున్నాం మా అక్క వాళ్ళ friend నన్ను పిలిచింది నేనూ కూడా తీరిగి తన వైపు చూశా…

అప్పుడు మా అక్కా వల్ల ఫ్రెండ్ age కూడ ఒక 14 years ఉంటుంది తన పేరు దేవి…తన సల్లు కూడా కొంచం పెద్దగా నే ఉండేవి తను అప్పుడు నైటీలో ఉంది తన సల్లు నాకు చూపిస్తూ ఇవి ఏంటో నీకు తెలుసా అని అడిగింది …
నేను: హా ‘ తెలుసు అని నేను అనీ చెప్పా …
దేవి: నువు ఎప్పుడు అయినా చూసావా ఎవరి దీ అయినా చూశావా. అని అడిగింది…
నేను: హా చూసా అని చెప్పా …
దేవి: ఎవరిది అని అడిగింది???
నేను: మా స్కూలు లో మేడం దీ అని చెప్పా…
దేవి అక్క:ఓ ఓ ఓ ఆవునా మరీ ఎప్పుడూ అయన touch చేశావా అని అడిగింది …
నేను: లేదూ….!! అని చెప్పా…!!!

దేవి అక్క : అలాగ…. ఇప్పుడు touch… చేస్తావా అని అడిగింది
నేను: హా ‘ అని అన్నను…
దేవి అక్క :సరే బయటకు వెళ్లి మీ అక్క ఏమి చేస్తుందో చూడు వెళ్లి అని చెప్పింది…
నేను: సరే …!!! అని చెప్పి బయటకు వెళ్లి చూశా
బయట మా అక్కా ఎదో పని చేస్తుంది …నేను మరలా ఇంట్లో కీ వెళ్లి చెప్ప మా అక్క ఎదో పాని చేస్తుందో అని చెప్పా….
దేవి అక్క: సరే నా దగ్గర కీ ….రా అని చెప్పింది …
నేను : దగ్గర కీ వెల్ల… నా చెయ్యి పట్టుకుని తన సల్లు మీద వేసుకుంది ….

దేవి అక్క : నా సళ్ళను గట్టగా నొక్కు కో అని అంది…
నేను: నేను కూడా దనీ సళ్ళను గట్టిగా నొక్కడం మొదలుపెట్టా…
దేవి అక్క:అబ్బ, అబ్బ, అబ్బ ,అమ్మా ,అమ్మ…నొక్కు నొక్కు నొక్కు ఇంకా గట్టిగా నొక్కు రా రాంకు మొగడా…. అని మూలగుతుంది…
తరువాత తను ఇంకో చెయ్యి పట్టుకుని తన పుకూ మీద వేసుకుంది తన చెయ్యి తో నా చెయ్యి పట్టుకుని తన పుకూ మీద rub చేసుకుంటుంది…
దేవి అక్క తన నోరు తో నా నోరు నూ మూసేసీంది నేను ఇంకా తన సల్లు నూ ఇంకా గట్టిగా నొక్కు తున్న…
తన నా సుల్లని పట్టుకొని తన నోట్లో పెట్టుకొని చీకడం మొదలెట్టింది నాకు ఇంకా స్వర్గంలో వున్నట్టు అయ్యింది…. ఒక 10 minutes తరువాత….
నా7intechs సుల్లని తన పూకులోనికి నెమ్మదిగ
దోపుతుంది…
నాకు మొదటి రోజు కావడం వల్ల నాకు కొంచం మంట గా అని పీంచీంది….
నేను మెల్లగా తన పూకులోనికి నా సుల్లని తోస్తూ… దెంగుతున్న అలాగ ఉండీ కొద్ది గట్టిగా తన
పూకూ లో కీ తొస్తున… దేవి అక్క దేంగు దేంగు దేంగు ఇంకా గట్టిగా దేంగు అని ఆరుస్తుంది …
నేను ఆరవకు మా అక్క కీ వీనపడుతుంది అని చెప్పా …. నా చెయ్యి తో దాని నోరు ని నొక్క…
అలాగ ఒక 20 minutes నాకు పడిపొయింది… నాది పడిపోతోంది అని దాని కీ చెప్పా నీ పూకూ లో కర్చేస్తా అని చెప్పా… తాను కూడా ok నీ ఇష్టం అని చెప్పింది….

దీనికీ 2part kuda ఉంది… ఆ స్టొరీ తొందర లో నే upload chasta….
Ok బై to everyone….
E story nee Last varuku chadevena vare andarake …
Thank you so much… Have a nice day….😊😊😊😊😊