శ్యామల 44 వ భాగం

Posted on

నేను లేచి ఒరే ఇప్పుడు నా మీదకి రా, పడుకుని నా తొడలు బాగా ఎడం చేసా.
వాడు నా మీద పడుకుని నా పూకు మీద మొడ్డతో రాస్తున్నాడు. నేను వాడి మొడ్డని పట్టుకుని నా పూకు కన్నంలో పెట్టుకున్నాను.
ఒరే బాగా కసిగా దెంగు అన్నా.

వాడు ఊ… పిన్నీ అంటూ ఒక్క సారి వాడి మొడ్డ ని బలంగా తోసేడు.
అబ్బా వాడి మొడ్డ నా పూకులో కసక్కున దిగింది. నాకు పూకు అంతా బిర్రుగా ఉంది. వాడిని నా చేతులతో అది మేను.
ఒరే బా గాదెంగు. గట్టి గా,ఆ….ఆ….అలాగే…..అబ్బా……………. అదీ…..ఆ ప్కుండ ఊపు……….అని మూలుగుతున్నాను.

నా మొత్తని ఆడిస్తూ, వాడి ఊపులకి నేనూ ఎదురు ఊపుతూ వాడి పెదాలు కొరుకుతున్నా. వాడు నా సళ్లు రెండూ పట్టుకుని పిసికేస్తున్నాడు.
పిన్నీ…..అబ్బా…..ఎంతా బాగుందో పిన్నీ అంటూ కసిగా ఊపుతున్నాడు.
నాకు పూకులోంచి వెచ్చగా కారి పోతున్నట్టు గా ఉంది.
ఒరే బా గా…ఆ….ఆపకుండా దెంగ రా……………అదీ….ఆహా. ….అంటూ కారిపోయా.
వాడు కసిగా ఊపుతూ పిన్నీ నీ పూకు భలే ఉంది. ఊ……………… అంటూ నా సళ్లు రెండూ పిసికేస్తూ వెచ్చగా కారి పోయాడు.
ఇద్దరం లేచి బట్టలు కట్టుకున్నాం.
నేను వాడితో ఒరే ఈ మూడు రోజులు నీ మొడ్డని దోపుకుంటా రా, మళ్లీ సెలవలకి ఊరు వెళ్తావ్ కదా అన్నా.

వాడు నా సళ్లు పిసుకుతూ, నా పెదాలు ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.
పిన్నీ నువ్వు చాలా మంచి దాని వి అన్నాడు.
నేను ఊ…. సరే లే ఇంక పడుకుందాం అన్నా.
వాడు పిన్నీ ఇలాగే మనం ఇద్ద రం పడు కుందాం అన్నాడు.
నేను నవ్వు కుంటూ సరే లే అని వాడి ప్రక్కనే పడుకుని వాడిని హత్తుకు పోయా.
నాకు తెల్ల వారు యామున మెళ కువ వచ్చింది. నేను కళ్లు తెరచి చూ సా. టైము 5 దాటింది. ఇంక మా అమ్మ లేవ లేదు. నేను వాడిని చూసా. మంచి నిద్ర లో ఉన్నాడు. నేను లేచి నా గది తలుపు తీసి ఉంచి, వెళ్లి నా మంచం మీద పడుకున్నా. మా అమ్మ చూసినా ఏమి అను మానం రాకుండా.
ఉదయం పిల్లలు లేచి వాళ్ల ఇంటి కి వెళ్లి పోయారు. నేను ఆ ఉదయం ఆంటీ ఇంటికి వెళ్ల లేదు. రాత్రి ఆంటీ కొడు కుతో బాగా కసిగా దెంగు కున్నానే మో, నాకు చాలా హాయిగా

ఉంది. మధ్యాహ్నం అన్నం తినేసి మా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్లా. అది ఇంటి లోనే ఉంది.
ఏంటే ఏదో అంది.
మొక్కుబడి గా వస్తున్నావ్, ఏమి అయ్యింది
నేను నవ్వుతూ, ఏమీ లేదే, ఏదో పెళ్లి సంబంధం చూస్తున్నారు కదా, మా అమ్మ బైటకి వెళ్లద్దు అంటోంది. ఏదో నచ్చ చెప్పి ఇలా వచ్చా అని దాని గదిలోకి వెళ్ళాము. దాని తో కొద్ది సేపు కబురులు చెప్పా.
అది వీలు దొరికితే వెళ్లి తన బోయ్ దెంగు కుంటున్నా అని చెప్పింది.
ఫ్రెండో
మాటల్లో ఇంకో సంగతి కూడా చెప్పింది. దాని బోయ్
ఫ్రెండ్ ఒకడు దాన్ని వాడి చెల్లి కి పరిచయం చేసాడనీ, ఆ పిల్ల కూడా ఎవడి తోనో దెంగు కుంటున్నా అని చెప్పిందని, నా ఫ్రెండ్ అంది నాతో.
చూడవే శ్యా మలా నువ్వూ ఉన్నావ్ ఎందుకే. ఎప్పుడూ వంకాయ ఉంది కదా అంటావ్. నా మాత విని ఒక్క సరన్నా

నీ పూకులో మొడ్డ దోపుకుని దెంగుకోవే, మహా సమ్మగా ఉంటుంది అంది.
ఇలా దానితో మాటాడుతూ ఉంటే టైము తెలీలేదు నాకు. 6 అయ్యింది. నేను నా ఫ్రెండ్కి చెప్పి, అలా ఆంటీ ఇంటి కి
ఏమే శ్యా మలా ఉదయం రాలేదు అంది ఆంటీ.
నేను ఏమి లేదు ఆంటీ. ఏదో పెళ్లి కబురు కోసం ఇంటిలోనే ఉండ మంది మ అమ్మా. అందుకే రాలేదు అన్నా.
పిల్లలు స్కూల్నుంచి వచ్చి చదువుకుంటున్నారు. ఆంటీ మరిది లేడు. బైటకి వెళ్లాడని చెప్పింది. నేను నెమ్మది గా ఆంటీని అడిగాను.
ఎలా ఉంది మీ దెంగులాట? ఊ… రాత్రుల్లు కూడ దెంగు కుంటున్నారా అని అడిగా.
ఆంటీ నవ్వేస్తూ, ఆ దెంగు కుంటున్నామే, నా మొగుడు గురు పెట్ట గానే నేను వచ్చి వాడి పక్కలో దూరుతున్నా. అబ్బా అలా వెచ్చగా వాడితో పడుకుని దెంగు కుంటే ఎంత

బాగుందే. తెల్ల వారే సరికి లేచి వెళ్లి నా మొగుడు ప్రక్కన పడు కుంటున్నా అంది.
(నేను అనుకున్నా అమ్మ ఆంటీ, ఎంత ధైర్యం వచ్చిందే నీకు అని)
నేను నవ్వుతూ ఆంటీ ఇంక నీకు రోజూ పగలూ, రాత్రీ పండగే అన్నా.
అలా నేను ఆ మూడు రోజులూ ఆంటీ కొడుకుతోనే దెంగు కున్నా. ఆంటీ ఇంటి కి కావాలనే వెళ్లలేదు. నాలుగో రోజు నేను మామూలు గానే ఉదయం 10 గంటల కి ఆంటీ ఇంటి కి వెళ్ళాను. ఆంటీ నన్ను లోపల కి తీసుకు వెళ్ళింది.
శ్యా మలా నా మొగుడు ఈ రోజు రాత్రి కే పిల్లలని తీసుకుని మా అత్త గారి ఊరు వెళ్తున్నాడే. ఇంక నేనూ నా మరిదీ ఉంటా ము. నువ్వు కూడా మాతో రాత్రి ఇక్కడే పడుకోవే అంది.
నేను అమ్మో మా అమ్మ చంపేస్తుంద ఆంటీ. ఒద్దు లే హాయిగా మీ ఇద్ద రూ దెంగుకోండి అన్నా.

అది కాదే, పాపం నా మరిది నీ కోసం నాలుగు రోజుల నుంచి ఒకటే గోల పెడుతున్నాడే. వాడి కోసమన్నా ఒక్క రాత్రి పడుకోవే అంది ఆంటీ.
నేను వప్పుకోలేదు.
ఒద్దు ఆంటీ. మా అమ్మకి అసలే కోపం, నేను ఇలా అడిగితే అస్సలు నన్ను గుమ్మం కూడా దాటనివ్వదు.
నేను పగటి టైములో వీలు చూసుకుని వస్తాగా అని పిల్లలకి చెప్పి వెళ్లి పోయా.
నేను ఆ మరునాడు కూడా ఆంటీ ఇంటికి వెళ్ళ లేదు. తరువాత రోజు నేను తయారు అయ్యి ఆంటీ ఇంటి కి వెళ్ళూ ఉంటే, నాకోసమే వస్తూ ఆంటీ నాకు ఎదురు పడింది. ఇద్దరం ఆంటీ ఇంటి కి వెళ్లాం.
ఆంటీ నన్ను కూర్చోమని శ్యా మలా, నిన్న నీ కోసం చాలా ఇది గా చూ సామే. నిన్న నా మరిది కి ఉత్తరం వచ్చింది. వాడిని వెంటనే రమ్మని. వాడి కి పట్నం లో ఏదో ఉద్యోగం చూ సారంట. వాడు రాత్రి బస్సు కి వెళ్లాడే అంది దిగులుగా.

ఆంటీ మొహం చాలా నీరసం గా దిగులుగా ఉంది. అవును మరి. రోజూ కసిగా దెంగు కునది. పగలూ రాత్రీ కూడా. పూకు దూల తీరేది. మరి ఇప్పుడు ఆ దూల తీరాటం లేదులా ఉంది అనుకున్నా.
అయితే నీ మరిది ఇంక రాడా అన్నా.
ఏమోనే ఏదో ఉద్యోగం అని రాసారు గా అంది ఆంటీ.
నేను అన్నా, పోనీలే ఆంటీ ఏదో ఉద్యోగం కోసం వచ్చాడు. మన కి బాగా రుచి చూపెట్టాడు కదా అన్నా.
అవునే, అదే నా బాధ అంతా. వాడు ఇక్కడ కి రాక పోయినా బాగుండేది అంది దిగులు గా.
నేను అన్నా, ఏంటి ఆంటీ. అంత దిగులుగా ఉన్నావు. వాడు ఎన్ని రోజులు ఉంటాడు మన
కోసం. ఉద్యోగం చేసుకుంటూ, పెళ్లి చేసుకోడా మరి అన్నా.
ఆంటీ అంది అవును లేవే కానీ వాడితో కసిగా దెంగు కున్నా కదా, మళ్ళీ నా దూల ఎలా తీరుతుందే అంది.

దానికి ఏదో మార్గం చూడచ్చులే ఆంటీ. ఏమీ కంగారు పడకు అన్నా
శ్యా మలా ఎంత నిబ్బరంగా చెపుతున్నవే అంది.
అవును ఆంటీ. వీలు దొరి కింది వాడుకున్నాం. వదిలెయ్యి
అన్నా.
అలా నేను కొద్దిసేపు ఆంటీ తో కబురులు చెప్పి ఇంక వెళ్తా అని లేచా .
ఆంటీ నా చేతిని పట్టుకుని శ్యా మలా రోజూ రావే అంది.
నేను నవ్వుతూ అలాగే లే ఆంటీ. వస్తా గా అని మా ఇంటి కి వెళ్లి పోయా.
ఇంకా ఉంది.