శ్యా మల 24 వ భాగం

Posted on

ఇలా మాటాడుతూనే టీ చేసి, వాడి కి పట్టుకు వెల్ల బోతే నేను ఉండు ఆంటీ అని ఆంటీ పైట ని ఒక సన్ను బాగా కనపడేలా సద్ది, ఆంటీ భైజు హుక్స్ మధ్యలో వి రెండు విప్పేసి చూసా.
ఇప్పుడు ఆంటీ సన్ను ఒకటి చాలా బలంగా ఎత్తుగా ఉబ్బి కనపడుతూంది. హుక్స్ విడి పోయి సల్లు రెండూ దగ్గరకి నొక్కుకుని చాలా బాగా కనపడుతూంది. బాగా లో నెక్ భైజు ఏమో సగం పైగా సల్లు కనపడేలా వేసింది.
ఊ, ఇప్పుడు ఇలా వెళ్ళి వాడి కి టీ ఇచ్చి ఎలా ఉంది రా అని అడుగు ఆంటీ, వాడు నీ కేసి చూస్తాడు. అప్పుడు మళ్ళీ అడు గు టీ బాగుందా అని అన్నా.
ఏమోనే బాబూ ఇలా వెళ్తే కావాలని ఇలా చూపెట్టా అను కోడా, అంది.
అయ్యో ఆంటీ ఏమీ కాదు అన్నా. నేను వెళ్ళి ముందు గది లో ఉంటా. నువ్వు వెళ్ళి టీ ఇచ్చి ఏదో మాటాడుతూ ఉండు వాడి తో అన్నా.
ఒద్దే పోనీ వాడి ని ఇక్కడకే పిలిచి టీ తీసుకోరా అని నేను ఎదో పని చేస్తూ ఉంటా అంది.
నీ ఇష్టం. పోనీ అలానే చెయ్యి అని నేను వెళ్ళి ముందు గది లో కూర్చున్నా.
ఆంటీ వాడి ని పిలిచింది, ఒరే టీ తీసుకోరా అని.
వాడు వెళ్ళినట్టు అడుగుల చప్పుడు, నేను ముందు గది లోంచి వంట గది కేసి చూస్తున్నా. నేను కూర్చున్న కుర్చీ వాళ్ళకి కన పడదు. వాడు వెళ్ళేసరి కి ఆంటీ స్టావు మీద ఏదో చేస్తూ ఉంది. వాడు ఆంటీ సన్ను నే చూసి టీ తీసుకు వెళ్ళి పోయాడు.
ఆంటీ ఒక నిముషం ఆగి మళ్ళీ వాడి ని పిలిచి ఒరే ఈ టీ శ్యా మల కి ఇవ్వరా అంది.
నేను అది విని సర్దుకు కూర్చున్నా. వాడు వస్తున్న అలికిడి, వాడు వచ్చి మీకు టీ ఇమ్మంది వదిన అని టీ గ్లాసు ప్రక్కన ఉన్న కుట్టు మెషీను మీద పెట్టాడు.
నేను వాడి తొడల మధ్యకి చూసా. బాగా ఎత్తుగా లావుగా ఉంది. వదిన సన్ను చూసి బాగా లేచి పోయింది లా ఉంది వాడి మొడ్డ. నేను టీ తీసుకున్నాక వాడు వెళ్ళి పోయాడు. మళ్ళీ వాడు వంట గదిలో కి వెళ్తున్న అడుగుల చప్పుడు.
ఒదినా కొద్ది గా షుగర్ కావాలి అని అడిగాడు.
ఆంటీ షుగర్ డబ్బా తీసి వాడి కి షుగర్ వేసి చూడు చాలా అంది.
వాడు షుగర్ టీ లో కలిపి తాగుతూ మళ్ళీ ఆంటీ సన్ను ని చూసి అలా పొట్ట బొడ్డు చూసి ఆ చాలు వదినా అని టీ తాగి గ్లాసు ప్రక్కన పెట్టి వెళ్ళి పోయాడు.
ఆంటీ ముందు గదిలోకి వచ్చి నా పక్కనే కూర్చుంది. ఆంటీ ని చూ సా. కొద్ది గా కంగారు గా ఉన్నట్టు గా ఉంది. పైట కొద్ది గా సరి చేసుకుని వచ్చింది.
నేను చిన్నగా ఆంటీ సక్సెస్ అయ్యావ్ ఆంటీ, ఇలా వీలు ఉన్నప్పుడు వాడి కి నీ సల్లు బాగా కనపడే లా చెయ్యి అన్నా. ఆంటీ వాడు నాకు టీ ఇచ్చేటప్పుడు వాడి మొడ్డ ని చూసా. హాఫ్ నిక్కరు లో బాగా లేచి పోయి ఉంది. నిన్ను అలా చూసి కసి ఎక్కి పోతున్నాడు అన్నా.
ఛీ పోవే నాకు అలా కన పడాలంటే గుండె దడ గా ఉంది, అంది.
ఆంటీ మరి కొద్దిగా ధైర్యం చేస్తే నే గాని అంత లావు మొడ్డ దొర కద్దు, ఊ నేను ఇంక వెళ్తా నీ పని మీద ఉండు, మళ్ళీ రేపు మధ్యాన్నం వస్తాలే, ఈలోగా వాడి ని బాగా నీ వెనకే తిరిగే లా చేసుకో, వాడి తో ఏదో పని ఉన్నట్టు వాడి కి ఏదో పని చెపుతూ నీ వైపు తిప్పుకో, అప్పుడు ఇంక నీ పూకు కోసం ఏమన్నా చేస్తాడు అని నేను వెళ్ళి పోయా.
నేను ఆంటీ ఇంటి కి ఓ రెండు రోజులు వెళ్ళ లేదు. నా ఫ్రెండ్ ఇంటి కి వెళ్ళి దాని దెంగులాట కబుర్లు విని వచ్చేసా.
మూడో రోజు మధ్యాన్నం వెళ్ళా. ఆంటీ నన్ను చూసి ఏంటి ఇలా మూడు రోజుల కి ఒక సారి వస్తున్నావ్, రా, అని నన్ను కూర్చోపెట్టి, ఉండు వాడు బైటకి వెల్తా అని తయారు అవుతున్నాడు. వాడు వెళ్ళేకా మాటాడు కుందాం అంది.
నేను అక్కడ ఉన్న కౌజు తీసుకుని హుక్స్ వేస్తూ కూర్చున్నా. ఆంటీ టీ చేసి వాడి కి ఇచ్చి నాకూ పట్టుకు వచ్చింది. వాడు టీ తాగి బైటకి వెళ్ళి పోయాడు.
ఆంటీ నేను టీ తాగె కా రావే నా గది లో కూర్చుందాం అని లాక్కు పోయింది.
నేను ఆంటీ కేసి చూసా. బాగా పల్చగా ఉన్న భైజు వేసింది. సల్లు చాలా క్లియర్ గా కనపడుతున్నాయి.
నేను ఆంటీ నువ్వు చాలా బాగున్నావు. ఇలాగే ఉంటే నీ మీద ఎక్కి నిన్ను కసిగా దెంగాలని నాకే కోరిక పెరిగి పోతూంది. ఇంత కీ ఏమి చే సవో చెప్పు తొందర గా అన్నా.
ఛీ పోవే, అని ఏమీ లేదు. మొన్న ఉదయం పిల్లలు నా మొగుడు వెళ్ళి పోయాక బట్టలు ఉత కాలని బాత్ రూం లో కి వెళ్ళి బట్టలు తడిపి, వాడి ని పిలిచా. అప్పటి కే నా
చీర బాగా పైకి లేపి బొడ్డులో దోపుకున్నా. తొడలు బాగా కనపడేలా చేసి, కూర్చొని బట్టల కి సబ్బు పెడుతున్నా. వాడు వచ్చి ఏంటి వదినా అన్నాడు. నీ బట్టలు కూడా ఉత కడాని కి ఉంటే పడెయ్యరా అన్నా. వాడు ఎందుకు లే వదినా నేను ఉతుక్కుంటా లే అన్నాడు. ఏమీ కాదులే పని లో పని గా ఉతికేస్తా పత్రా వెళ్ళి అన్నా.
అలా వాడు వచ్చేలోగా నేను ఒంగొని బట్టలు తడుపుతూ ఉంటే నా సల్లు రెండూ బాగా కనపడుతున్నాయి. వాడు వచ్చి బట్టలు వేసి వదినా పోనీ నేను నీకు సాయం చేస్తా, నువ్వు ఒక్కదానివి ఈ పనులు అన్నీ ఎలా చేస్తావ్ అంటూ నా గుండెల కేసే చూస్తున్నాడు. నేను అది ఏమి గ మనించని దాని లా ఏమి వద్దు లే అన్నా. అలా కాదు వదినా పోనీ నా బట్టలు నేనే ఉతుక్కుంటా లే అని వాడి బట్టలు లాక్కోబోయాడు. నేను ఇలా ఇవ్వరా అని మళ్ళీ వాడి చేతి లోంచి వాడి బట్టలు లాక్కుని మీ అన్నయ్య నీకు ఏమీ కష్టం కలగ కుండా చూడ మన్నాడు. మరి నువ్వు ఏమో ఇలా అంటే కుదరదు అన్నా.
సరే నీ ఇష్టం వదినా అని పోనీ నేను నీకు సాయం చెయ్యనా, నువ్వు బట్టలు తడుపు. నేను పిండి ఆర బెట్టి వేస్తా అన్నాడు.
అలా వాడి బట్టలు వుతుకుతూ ఉంటే వాడు అక్కడే ఉండి నా సల్లు తొడలు దొంగ చూపులు చూస్తున్నాడు. నాకు చెప్పలేనంత సిగ్గు వేసింది. అప్పుడు నువ్వు చెప్పింది గుర్తు వచ్చి అలాగే ఉన్నా. నా తడిసిన భైజు లోంచి నా సన్ను ముచిక తో సహా కనపడుతోంది. వాడు నా తో మాటాడుతూ, బట్టలు పిండుతూ నా ఒళ్ళు అంతా వాడి కళ్ళ తో తినేసే లా చూస్తూనే ఉన్నాడు. అలా బట్టలు ఉతికి వాడి చేత ఆర బెట్టించా. మళ్ళీ నేను వంట చేసేటప్పుడు గిన్నెలు తోమేట ప్పుడూ కూడా నా వెనకే వచ్చి నా తో ఏదో ఒకటి మాటాడుతూ నన్ను చూస్తూనే ఉన్నాడే అంది.
అబ్బా ఆంటీ మొత్తానికి మంచి కను విందు చేసేవు నీ మరిది కి. ఇంక రేపో, ఎల్లుండో నీ పూకు లో వాడి మొడ్డ తోసెయ్యడం ఖాయం అన్నా.
ఛీ ఏమో నే బాబూ ఇలా చెయ్యాలంటే చచ్చేంత సిగ్గుగా ఉంది. వాడు ఏ మను కుంటాడో ఏమోనే అంది.
ఆంటీ వాడి కోసమే కదా ఇలా చేసేది. వాడు ఏమి అనుకున్నా నిన్ను దెంగాలని అనుకుంటే చాలు లే అన్నా.
నేను కొద్ది సేపు ఉండి ఇంక వెల్తా ఆంటీ అన్నా.
అదేంటి పిల్లలు వచ్చేదా కా ఉండవా. నీ
కోసం పిల్లలు ఒకటే గోల చేస్తున్నారు. కొద్ది సేపు ఉండు అని నా సల్లు రెండూ నొక్కుతూ నా పెదాలు ముద్దు పెట్టు కుంది.
నేను ఆంటీ నాలుక ని నా నోటి లోకి తీసుకుని చీకుతూ ఆంటీ సల్లు రెండూ కసిగ పిసికేస్తున్నా.
అబ్బా ఆంటీ నీ సల్లు ఎంత సేపు పిసికినా ఇంకా పిసకాలనే ఉంది. ఏమి వేసి పెంచావు ఆంటీ ఇంత బలంగా ఏపుగా ఉన్నాయి. నిన్ను ఇద్దరు పిల్లల తల్లి వి అంటే ఎవ్వరూ నమ్మరు తెలుసా అన్నా.
ఛీ దొంగ పిల్ల నీ సల్లు బలం గానే ఉన్నాయి కదే చూడు ఎలా పొడుచుకు వచ్చేయో అని నా సన్ను ముచిక ని నొక్కసాగింది.
నేను ఆగ లేక ఆంటీ అని ఆంటీ తల ని నా సల్ల కి నొక్కుకునా. నేను ఆంటీ పూకుని చీర మీదే నొక్కుతూ ఉంటే ఆంటీ నా లంగా లో చెయ్యి పెట్టి నా పూకు లో కి
వేలు పెట్టి ఆడిస్తూ నా పెదాలు చీకుతోంది. వీధి తలుపు చప్పుడు అయ్యింది.
ఇద్దరం కంగారు గా లేచి సర్దుకుని వెళ్ళాం. ఆంటీ తలుపు తీసింది. పిల్లలు వచ్చారు. నన్ను చూసి వాడు ఏమీ మాటాడ కుండా లోపల కి వెళ్ళి పోయాడు. వాడి కి నా మీద కోపం గా ఉంది అని అర్ధం అయ్యింది. వాడి కి
మొడ్డ దూల గా ఉండేలా ఉంది. నన్ను దెంగి చాలా రోజులు అయ్యింది కదా మరి.
ఆంటీ కూతురు మాత్రం పిన్నీ ఎప్పుడు వచ్చేవ్ అని పలకరించి వెళ్ళి పోయింది.
నేను ఆంటీ తో అన్నా చూసేవా ఆంటీ నీ కొడుకు నా తో మాటాడ కుండానే వెళ్ళి పోయాడు అన్నా.
వాడి కి నీ మీద కోపం వచ్చింది లా ఉంది. పోనీ ఒక పని చెయ్యనా. మీ అమ్మ గారి ని అడుగుతా. వీళ్ళు రోజూ సాయంత్రం మె ఇంటి కి వచ్చి చదువు కుంటారు. రాత్రి 900 కి వచ్చేస్తారు. ఏమంటావు. పెద్ద పరీక్షలు కూడా దగ్గరకి వస్తున్నా కదా. ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఉండి చదువుతే మంచిది కదా అంది.
నాకు ఈ ఆలోచన బాగా నచ్చింది. నేను అన్నా ఈ మాతాని కి నువ్వు వచ్చి అడ గాలా. నేనే మా అమ్మ తో చెప్పి వీళ్ళ ని తీసుకు వెళ్లాలే రేపు చెపుతా అన్నా.
నేను లోపల కి వెళ్ళి వాడి తో కొద్ది సేపు మాటాడి, పిల్లలు ఇద్దరికీ చదువు చెప్పి వెళ్ళి పోయా.
ఇంకా ఉంది.

453630cookie-checkశ్యా మల 24 వ భాగం

Leave a Reply

Your email address will not be published.