రమతో రమ్యంగా 2

Posted on

వెనక్కివచ్చి శశిగాడిని అడిగాను ఏంట్రా ఇది అని. నీకు తెలీదా నాయాలా అన్నాడు వాడు. పోయినసారి నేను దాన్ని వేసుకుంటుంటే సందులోంచి చూసావుగా అన్నాడు వాడు. అంటే వీళ్ళిద్దరూ తోడుదొంగలన్నమాట. సందు చూసుకుని ఒక లంజ పిల్లని ఒకరి తర్వాత ఒకడు దెంగుతున్నారన్నమాట అనుకున్నాను. నేను ఎలా ఆలోచిస్తున్నానో శశిగాడికి అర్ధమైందనుకుంటాను. ఏరా నువ్వు కూడా ఒక చూపు చూస్తావా అన్నాడు. నాకు పై ప్రాణాలు పైనే పోయాయి. మూడువేల రూపాయల ఉద్యోగం. పోతే మళ్ళీ వూర్లో రికానా లేదు. ఇలాంటి వాటిలో ఇరుక్కుంటే ఇంకేమైనా వుందా? నాకు భయంరా బాబూ అన్నాను. భయమెందుకురా, నీకు అది లేదా అన్నాడు శశిగాడు. చప్పున నా గూటం ఇంతెత్తున లేచి నిలబడింది. కానీ ఏదో తెలీని భయం. సర్లే ఒకసారి చూస్తే నువ్వే వచ్చేస్తావన్నాడు వాడు. ఆ టాపిక్ ఆరోజుకు అక్కడితో ఆగిపోయింది.

అప్పట్నుంచీ ఆఫీసులో రమను చూస్తే గూటం ఇంతెత్తున లేచి నిలబడేది. రమక్కూడా తనను నేను చూసేశానని తెలిసిందేమోనని నాకు అనుమానంగా వుండేది. ఆఫీసులో ఏవైనా ఫైళ్ళు ఇవ్వటానికి వెళ్తే ‘ఏంట్రా, మాంచి జామ్ గా వున్నావ్’ అనేది. ఏం లేదు మేడమ్ అని నేను వొచ్చేసేవాడిని. ఆపిల్లను నిండా బట్టలతో చూసినా రూములో గుడ్డల్లేకుండా చూసినదాంతో పోల్చుకుంటుండేవాడిని. కొద్దిరోజుల తర్వాత ఒక రోజు ఒక సంఘటన .. కాదు కాదు దుర్ఘటన జరిగింది. శశిగాడు బ్యాంకు పరీక్షలు రాయటానికి వైజాగ్ వెళ్ళాడు.

సమీర్ గాడికి ఇంకెవర్తయినా దొరికిందో లేక ఇంకేదైనా రంకు పనుందో వాడూ రూముకి రానన్నాడు. నేనొక్కణే రూములో కూర్చుని వంట చేసుకుంటున్నాను. మిట్టమధ్యాహ్నం. వంట పూర్తిచేసి ముఖం కడుక్కుని ఫ్రెషప్ అయి టీవీ పెట్టుకుని కూర్చున్నాను. తలుపు దగ్గరకేసుకుని ఏదో ఝాంఛక్ క్యాసెట్టుంటే పెట్టుకుని చూస్తున్నాను. ఇంతలో ఎవరో ధడేల్ మని తలుపు తోసుకుని లోపలికి వచ్చారు. చప్పున క్యాసెట్ ఆపేసి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఏముంది? రమాపూర్ణిమ వుంది అక్కడ. నా పై ప్రాణాలు పైనే పోయాయి. ‘ఏరా మగాడా? ఎందుకా పేశావ్ చూడు’ అంది. దాంతో నాకు ముచ్చెమటలు పోశాయి. ‘ఏమీ లేదు. వూరికే చూస్తున్నాను’ అన్నాను. ఏమీ లేని దానికి ఎందుకురా చూడడం?’ అంది. నాకు భయం పెరిగిపోతోంది. పడక పడక ఈ మాయదారి దాని చేతుల్లో పడ్డానురా బాబూ అనుకున్నాను. విజయవాడ వెళ్ళొచ్చిందట.

దాని రూమ్మేట్ కూడా వూర్లో లేదట. పొద్దుపోక ఇటొచ్చిందట. ఒక్క నిముషం నాకో పిచ్చి ఆలోచన పోయింది. శశిగాడు, సమీర్ గాడు నన్ను ఇంతకుముందే అడిగారు దీన్ని సవరదీస్తావా అని. అప్పుడు భయం వేసి ఆగిపోయాను. ఇప్పుడు టైమ్ బావుంది. దీన్నేసుకుంటే ఒక పనైపోతుంది అనుకున్నాను. కానీ మళ్ళీ భయమేసింది. ఇదంతా గమనిస్తూనేవుందేమో దూలగుంట నన్నే ఇన్ డైరెక్టుగా అడిగేసింది. ముందు నేను టీ తాగుతావా అని అడిగాను. దానికది ఏదైనా తాగుతానంది. నేను టీ పెట్టటానికి వంటగదిలోకి పోయాను. రమ వెనకే వచ్చింది. వచ్చేటప్పుడే బయట గెడియ పెట్టినట్లుంది. నేను నిక్కరు వేసుకుని కూర్చునివున్నాను. నా మొడ్డ నిక్కర్లోంచి పైకి ఎగదన్నుతోంది.

దీనికి టీ ఇచ్చి లోపల అండర్ వేర్ వేసుకోవాలనుకున్నాను. అప్పుడైతే కొంచెం లోపలికి వుంటుంది కాబట్టి కనపడదని ప్లాను. కానీ ఇంకోవైపు ఈ దూలగుంట నా కాయ చూస్తే అదే రెయిజ్ అవుతుందని ఆశ. రమకి టీ ఇచ్చి నేను లోపలి గదిలోకి వెళ్ళాను. అక్కడ నా నిక్కరు విప్పి డ్రాయర్ తీసుకుని వేసుకోవటానికి సిద్ధమయ్యాను. నా మగసిరి నిటారుగా లేచి నిలబడివుంది. చూస్తుంటే నాకే కొరుక్కోబుద్ధవుతోంది. ఇంతలో ఠపీమని అదే లోపలికి వచ్చేసింది. లంజముండ నా సుల్లకాయను చూసేసింది. చప్పున నేను డ్రాయర్ వేసుకోబోయాను కానీ అది పరిగెత్తుకుంటా వచ్చేసింది. ‘వావ్ ..” అంది. “ఏంట్రా, ఇంత పెద్దగా ఎట్లా పెంచావ్?” అని అడిగింది. నాకు కారిపోతుందేమోననిపించింది.

కానీ తమాయించుకున్నాను. ఇదే నన్ను లైన్లో పెట్టుకుంటోందని అర్ధమయింది. నా మొడ్డను చేతిలో పెట్టుకుని సవరదీయటం మొదలు పెట్టింది. ‘బావుందా’ అని అడిగాను. ఎట్లా అడిగానో నాకే తెలీదు. నాకింత ధైర్యం ఎలా వచ్చిందా అని నాకు నేనే ఆశ్చర్యపోయాను. “అవున్రా. జన్మలో ఇట్లాంటి వంకాయను చూడలేదు. శశిగాడిది, సమీర్ గాడివి చిన్నచిన్నవి. నీది బాగా నిటారుగా మంచి ప్లాన్ తో కట్టిన స్తంభంలాగుంది’ అంది. ఈ టైమ్ లో వాళ్ళ సంగతెందుకనిపించిందేమో దానికి, వెంటనే ఇట్లా అంది. “ఏరా, ఒక దెబ్బవేస్తావేంటి? అని. నేను సైలెంట్ గా వున్నాను. వెంటనే అది టీ కప్పు పక్కన పెట్టేసి నా మొడ్డను దాని నోట్లో పెట్టుకుంది. దీనెమ్మపూకుందెంగ ఎంత సమ్మగుందంటే వూర్లో నాకు కోకెత్తిన ఏ లంజా ఈ లంజ ముందు పనికిరాదనిపించింది. నెమ్మదిగా నా గూటాన్ని సవరిస్తూ పైకి కిందికి లాగుతూ ముద్దులు పెట్టుకుంటూ చీకుతోంది. నాకు బాడీ అంతా ఏదేదో అవుతోంది.

దాని పాంటు కిందికి లాగేసి పూకులో పెట్టి సర్రున తోయాలనిపించింది. దాదాపు పావుగంట సేపు నా మగసిరితో ఆడుకుంది రమ. ఆ తర్వాత ఇద్దరం బాత్ రూమ్ లోపలికి వెళ్ళి కాళ్ళు, ముఖం కడుక్కున్నాము. ఇద్దరం బయటికొచ్చి కూర్చున్నాం. కొంచెం నీరసంగా వుంది నాకు. దాన్ని దెంగకుండానే కారిపోయింది, ఇంకెప్పుడు లేస్తుంది మళ్ళీ, దీన్ని దెంగే టైమెప్పుడొస్తుందని బెంగ పట్టుకుంది నాకు. నేను తాగకుండా వదిలేసిన టీ ని మళ్ళీ వేడి చేసుకుని తాగాను. ఒక అరగంట పోయాక అది మళ్ళీ అడిగింది. ఈసారి డైరెక్టుగానే.

“ఏంట్రా, ఒక షాటేసుకుంటావా?’ అని. నేను తలూపాను. కానీ లోపలి రూములో అన్నాను. ఒప్పుకుంది. ఇద్దరం లోపలి రూములోకి వెళ్ళాం. ఆ తర్వాత జరిగిన కథంతా మిమ్మల్ని తీవ్రంగా ఉద్రేకపరిచేదే. లోపలికెళ్ళగానే తను కర్టన్ కిందికి లాగేసింది. తన పంజాబీ డ్రస్ కత్తిలాగుంది. లోపలి హోల్ ఇంకా కత్తిలాగుంటుంది .. ఆల్ రెడీ ఒకసారి దీన్ని వెనకనుంచి చూసేసినవాడిని. ముందునుంచి ఎట్లావుంటుందోనని లోపల్లోపల కదిలిపోతున్నాను. రమ డ్రస్ తీసేసింది.

ఒక్కొక్క ముక్కా రెండునిముషాలు ఊరిస్తూ తీసింది. చాలా ఎగ్జయిటింగ్ గా వుంది నాకు. పైన తీయగానే నా గుండె గుభేల్ మంది. దాని సళ్ళు ఎంత టైట్ గా వున్నాయంటే పెళ్ళికి ముందు అనుభవం లేని కొత్త పెళ్ళికూతురికి వున్నంత టైట్ గా వున్నాయి. దీనెమ్మ, ఇది ఎట్లా మెయింటెయిన్ చేస్తోందో అనుకున్నాను. నేను లోపల అనుకుంటున్నవన్నీ దానికి అర్ధమవుతున్నాయేమో మరి .. “ఏరా, ఇంత టైట్ వి ఎక్కడా చూసుండవు కదా’ అని. నవ్వాను నేను. పట్టుకుంటావా అంది.

చిన్నగా తలూపాను. పట్టుకోరా అంది. ఈ దొంగముండ మాటికోసారి నన్ను అరేయ్ ఒరేయ్ అంటున్నా నాకు బాగానే వుంది కానీ కోపం రావటం లేదు. మూడువేల జీతగాడిని కాబట్టి అదేం చెప్పినా చేస్తాను కాబట్టి అట్లా అది పిలవటం సబబే. అయినా ఇంత గొప్ప పూకును నాకు సమర్పించుకుంటూ వుంటే ఇది నన్ను ఒరేయ్ అని పిలిస్తే ఏంటి, లౌడాగా అని పిలిస్తే ఏంటి? రమాపూర్ణిమ మొత్తం బట్టలు విప్పదీయటానికి 10 నిముషాలు పట్టింది. మొత్తం విప్పిన తర్వాత చూస్తే ఇంకేముంది? ఐదు నిముషాలపాటు నాకు మాటే రాలేదు.

అసలే తెల్లటి ఫిగరు. దానికితోడు తీర్చిదిద్దినట్లున్న బాడీ. కొద్దిసేపు దాని సళ్ళతో ఆడుకున్నాను. ఎంత పిసికినా దీని పూకులో నా మొడ్డ … ఇంకా టైట్ అవుతాయే కానీ లూజు కావే. సుతారంగా పట్టుకుని చీకమంది. చీకాను. అక్కడితో ఆగకుండా పైనుంచి కిందిదాకా మొత్తం నాకేశాను. ఫ్రెష్ గా స్నానం చేసి సెంటు కొట్టుకు వచ్చిందేమో బాడీ అంతా సుగంధం లాగుంది. తనివితీరా నాకాను. ‘ఇంకా నాకితే పడిపోతావు కానీ ఇక రా’ అంది రమ. సరే అని నేను కూడా దానిలాగానే తయారయ్యాను.

బెడ్ మీద పడుకుని రెడీ ఫోజిచ్చింది రమ. నేను రెడీగానే వున్నాను కదా. దాని మీద పడుకుని నిలువునా లేచివున్న నా దూలాన్ని ఒక్కసారిగా దాని పూకులోకి గుచ్చేశాను. ఆల్ రెడీ ఎక్స్ పీరియెన్స్ వున్న గుంటాయె. నన్ను పిర్రల మీద పట్టుకుని ముందుకు లాక్కుంది. నేను నెమ్మదిగా నా మొడ్డని దాని పూకు లోపలికి తోస్తున్నాను. ముందుకీ వెనక్కి నేను కదులుతుంటే దానికి యమా రంజుగా వున్నట్లుంది. ‘తొయ్ రా తొయ్ రా నాయాలా తొయ్’ అంటోంది.

అప్పుడు ఈ లంజ మాట్లాడిన మాటలు మగాళ్ళు కూడా మాట్లాడుకోరేమో అని అనిపించింది. దాని పూకును ఇంతకుముందు ఎవరూ దెంగనంత ఘుమఘముగా దెంగుతున్నానని ప్రశంసించింది. ఎంత సంతోషపడిపోయానో చెప్పలేను నేను. రమాపూర్ణిమ అప్పుడు ఇంకో విషయం చెప్పింది. రూములో రోజూ రాత్రి అది, దాని ఫ్రెండు నల్లపిల్లా దొబ్బించుకుంటారట. మొడ్డకు బదులు వంకాయ వాడుకుంటామని చెప్పింది. సిగ్గులేని ముండ అనుకున్నాను. అట్లా దానిని దెంగుతూ తీస్తూ రెండు గంటలపాటు పనిచేసుకున్నాం.

దాని పూకు చాలా టైట్ గా వుంది. మొడ్డ పెట్టిన ఐదు నిముషాలకి కానీ నాది లోపలికి దూరలేదు. దూరేకొద్దీ అది నొప్పితో వున్నట్లు అరుస్తోంది. కానీ మస్తు దొబ్బించుకుంటోంది. దొబ్బరా నాయాలా, తొయ్. దెంగు. గట్టిగా తొయ్. అంటూ నాలో ఆవేశం పెంచి తొందరగా కారిపోయేలా చేసిందది. నేను ఎంత నిభాయిందామనుకున్నా ఆగకుండా కారిపోయింది. నిజం చెప్పొద్దూ మా మురుగుళ్ళపాలెంలో ఏ మోటు గుంటా నాతో ఇంత ఇదిగా దెంగించుకోలేదు.

20 నిముషాలపాటు చేయగలిగాను. నువ్వు నిజంగా మొగోడివిరా అంది అది. గ్యాప్ ఇస్తూ అట్లా నాతో మూడుసార్లు షాటేయించుకుంది అది. ఆ తర్వాత ఇద్దరం కలిసి స్నానం చేశాం. బాత్ రూమ్ లో ఇంకో షాట్ వేయరా అంది. దాన్ని గోడకు అదిమిపెట్టి నిలబడి ట్రై చేశాను కానీ అంత గొప్ప ఫీలింగ్ లేదు. కానీ కొదోగొప్పో కార్చేసాను. సబ్బుతో నా మొడ్డని శుభ్రంగా కడిగి మళ్ళీ ఒకసారి నాకేసింది. అప్పటికే ఫుల్ నీరసంగా వుంది. అంత లేవకపోయినా దానిని దాని తనివితీరేదాకా నాకేసింది.

స్నానం పూర్తిచేసి ఒళ్ళు తుడుచుకుంటుంటే రమాపూర్ణిమ అడిగింది. “ఏరా, ఒక రోజు నైట్ మా రూముకి వస్తావా?” అని. ఎందుకు అన్నాన్నేను. రూములో ఇద్దరమున్నాంరా. నీ ఇష్టం అంది. వస్తానులే అన్నట్టు తలూపాను. కానీ లోపల్లోపల చాలా భయంగా వుంది. ఇది రేపో ఎల్లుండో రమ్మంటే చచ్చిపోతాను అనుకున్నాను. కానీ తెల్లదానిని, నల్లదానిని ఒకేసారి దెంగే అదృష్టం ఎంతమందికి ఒకేసారి దొరుకుతుంది? ఒకసారి ఆ అనుభవం కూడా చూడాలి అనుకున్నాను.

అదృష్టవశాత్తూ నాకు నెలరోజుల తర్వాత ఆ అనుభవం కూడా వచ్చింది. ఆ కథ ఇంకోసారి వివరంగా వ్రాస్తాను. ఎందుకంటే దానిని ఊహించుకునేంత ఆత్మస్థయిర్యం నాకిప్పుడు లేదు. రమాపూర్ణిమతో సమ్మంగా అనుభవం చూసిన తరువాత రెండు, మూడు రోజులు ఆఫీసులో తన ముఖం చూడలేకపోయాను. సిగ్గుగా వుండేది. కానీ అది మాత్రం ఏమీ జరగనట్టు నాతో ఫైళ్ళు తెప్పించుకునేది. అప్పుడప్పుడూ మాత్రం ‘ఏరా. బిజీగా వున్నావా?” అనేది.ఏం లేదు అనేవాడిని నేను.

అయితే రాత్రికొచ్చేయ్ అనేది. మా రూములోనే ఇంకోసారి ఒక ఆదివారం రోజు గంట టైమ్ దొరికితే వాయించుకున్నాం. ఆరోజు అంత టైమ్ లేకపోయేసరికి అది కిందిది తీసేస్తే నేను పూకులోకి తోసేశాను. మొదటి రోజుతో పోల్చుకుంటే అది అంత గొప్ప అనుభవం కాదు కానీ తృప్తిని ఇచ్చింది. ఏడాదిపాటు అప్పుడప్పుడూ ఆఫీసులో కూడా చిన్నచిన్న పనులు చేసుకునేవాళ్ళం. ఒక రోజు అది చీర కట్టుకొస్తే బావుందని అన్నాను. అంతే దాని క్యాబిన్లోనే దాని పూకు చీకే అవకాశం వచ్చిందోసారి.

ఏడాది తర్వాత పెళ్ళి అని చెప్పి ఆఫీసులో రిజైన్ పారేసి వెళ్ళిపోయింది. ఆ తర్వాత ఎక్కడుందో తెలుసుకుందామని చాలా ట్రై చేశాను కానీ దాని అడ్రస్ దొరకలేదు. రమాపూర్ణిమ పేరుతో ఇంటర్నెట్ లో కూడా వెతికినా ఫలితం లేకపోయింది. ఈ మధ్య ఒక రోజు నల్లకుంట పద్మాకాలనీలో ఏ పనిమీదో వెళితే అక్కడ కనిపించింది. బావున్నావా అంటే తలూపింది. ఒక్కతే వుంది. మెళ్ళో మంగళసూత్రాలున్నాయి. కొంచెం లావైంది. ముండకి అన్నీ గుర్తుండేవుంటాయి కానీ అవేమీ గుర్తులేనట్లు బహువచనంలో పిలిచింది. మీరు, బావున్నారా అని. నేనూ తలకాయ వూపాను. దాని మొగుడికి సివిల్స్ ఏదో వచ్చిందని, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో వున్నాడని చెప్పింది. ఏమీ మాట్లాడలేకపోయాను నేను. ఆ తర్వాత రమాపూర్ణిమను కలుసుకోవటానికి నేనూ ప్రయత్నము చేయలేదు. కానీ అది ఇచ్చిన రెండు అనుభవాలు మాత్రం ఎప్పుడూ గుర్తుకు వస్తూనే వుంటాయి. రమాపూర్ణిమతో అనుభవం వున్న సమీర్, శశిగాళ్ళిద్దరూ అమెరికాలో వున్నారు. నేను మాత్రం పెళ్ళి చేసుకుని అదే కంపెనీలో పనిచేసుకుంటున్నాను.

5405018cookie-checkరమతో రమ్యంగా 2

One thought on “రమతో రమ్యంగా 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.