మొదటి స్ఖలనం

Posted on

నేను 12th క్లాస్ చదువుతున్న రోజులవి…కోరికలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి…కానీ ఏం చెయ్యాలో తెలీదు…

అలాంటి సమయంలో పరీక్షలు దగ్గరవడంతో మా ట్యూషన్ మాస్టర్ ఇంటి దగ్గరే ఉంటూ పరీక్షలకు సిద్ధం అవుతున్నాను…వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళ బంధువుల అమ్మాయి కూడా నాతో పాటు కూర్చుని చదువుకునేది..

ఒక రూమ్ లో మాస్టర్ వాళ్ళు పడుకుంటే…మేము పక్క రూమ్ లో చదువుకుని అక్కడే పడుకునే వాళ్ళం..అయినా ఒకరి మీద ఒకరికి ఎలాంటి ఆలోచన ఆసక్తి లేదు…

ఒకరోజు నిద్రలో నాకు మెలకువ వచ్చింది …నా పక్క మంచం మీద ఉండాల్సిన అమ్మాయి పక్క గదులు తలుపు కి ఉన్న చిన్న కన్నం లోనుంచి ఏదో చూస్తుంది…నేను ఏమీ మాట్లాడకుండా అలాగే చూస్తున్నా…

అనుకోకుండా తను వెనక్కి తిరిగి చూసి షాక్ అయ్యింది…ఏమీ మాట్లాడకుండా వచ్చి తన మంచం మీద పడుకున్న తనని లేపి అడిగా ఏం చూస్తున్నావ్ ఇందాక అని…

పిన్ని వాళ్ళు ఏదో చేసుకుంటున్నారు అని చెప్పి సిగ్గు పడుతుంది…ఎందుకు అలా సిగ్గు పడుతున్నావ్ అంటే…నన్ను అలా చూస్తూ ఉండే సరికి నాకు ఏదో కొత్త అనుభూతి…కానీ ఏమీ మాట్లాడకుండా నేను పడుకున్నాను…

కొద్దిరోజులకి ఒక రోజు ఉదయం నేను మాస్టర్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను.. వాళ్ళు ఊరెళ్ళారు ఈ అమ్మాయి ఒక్కతే ఉంది…కూర్చుని చదువుకుంటున్న నన్ను తను పిలిచింది చిన్నా అని…ఏంటి అని అడిగితే…నేనంటే ఇష్టమా అని అడిగింది..నేను ఏమీ మాట్లాడలేదు..

నిన్ను ఒకటి అడుగుతాను అని అంటే సరే చెప్పమన్నాను…ఆరోజు నేను చూసింది చెప్పనా అని …మొదలుపెట్టి బాబాయ్ పిన్ని మీద పడుకుని ఊగుతున్నారు అని చెప్పింది…

మనం కూడా అలా చెయ్యొచ్చా అని అడిగితే నాకు కూడా ఏదో కుతూహలం తెలుసుకోవాలి అదేంటో అని…సరే అన్నాను…తను తన డ్రెస్ తీసేసి కింద పడుకుంది…నేను కూడా నా డ్రెస్ తీసేసా…

తనని అలా నగ్నంగా చూస్తుంటే నా అంగం 15 ఏళ్ల వయసులోనే పాములా పైకి లేచింది…తనని చూస్తూ అలాగే ఉన్న నన్ను…తన మీద పడుకోమని చెప్తే అలాగే అని పడుకున్నా…..

ముద్దులు పెడుతుంది నాకు తను…నేను కూడా అలాగే చేశా…నాకే తెలియకుండా నా అంగం నుంచి తెల్లని లావా బయటకి వచ్చింది …

ఇదేంటని తను నన్ను అడిగితే నా దగ్గర సమాధానం లేదు..కింద పడిన నా లావాని శుభ్రంచేసి మా చదువులో మేం మునిగిపోయాం… చదువు ఆటలు తప్ప మరేమీ తెలియని ఆరోజుల్లో సెక్స్ పట్ల మాకున్న అవగాహన అంతే…ఇది నా మొదటి స్ఖలనం….