ముగ్గురు పెళ్ళాల ముద్దుల మొగుడు -1.5

Posted on

మీకు దోబుట్ రావొచ్చు అప్పుడు వీడు వాడి పార్వతిని పడేశాడు అని
ఈ విషయం 12-1-2019 న స్టార్ట్ అయ్యింది
పార్వతి ను సుందరం అస్సలు తృప్తి పరచలేక పోతు వున్నాడు అసలే పార్వతి కి కోరికలు ఎక్కువ రాజు పుట్టక ముందు ఒక్క కుర్రాడితో పడుకొని రాజు ను కన్నది
రాజు గాడి పుట్టుక కూడా ఒక్క రాంకు సంబంధం వల్ల పుట్టాడు దాని గురించి బోనస్ పార్ట్. లో చెపుతాను

పార్వతి ఏమో కోరిక లో మునుగుతు ఏమిటీ ఈ బ్రతుకు అని మనసులో అనుకుంటూ వంట గదిలో పని చేస్తూ వున్నది
అప్పుడు రాజు అమ్మ ఒక సారి రా అమ్మ అని అన్నాడు పార్వతి దానికి ఎందుకు పీల్చదా అని వెళ్ళింది

పార్వతి:ఏమిటి రా పిలిచావు
రాజు:ఏమి లేదు అమ్మ ఒక్క సారి చూడాలి అని పినిచింది నన్ను ఏమైనా చేయ మంటావా ఏమిటి
పార్వతి:చూసావు కదా వెళతాను నువ్వు ఏమి చెయ్యకర్లేదు లే
రాజు:ఆగు అమ్మ అని చెయ్యి పట్టుకొని లాగాడు
పార్వతి:ఒక్కే సారిగా (తన పుకూ లో కారి పోయింది ) అందుకు రా
రాజు:నేను నీకు అదో ఒక్క సహాయం చేయాలి అని అన్నాడు
పార్వతి:సర్లే రా వెళ్లి కూరలు కొయ్యి ఇంకా
నీళ్ళు పట్టు బిందలు లో

రాజు చక చక కూరలు తరిగి తన అమ్మ కు చూపించాడు
పార్వతి:బాగా కొసవు రా మొదటి సరి అయిన
రాజు:థాంక్స్ అమ్మ నాకు ఏది అయిన ఇవ్వు
పార్వతి: బుగ్గ మీద ఒక్క ముద్దు పెట్టింది
రాజు గాడు ఒక్క సారిగా పార్వతి సీట్ ను నొక్కాడు దానికి పార్వతి వొదులు రా నాకు చాలా పని వుంది రా త్వరగా వెళ్లి నీళ్ళు పట్టు

ఇంకా రాజు గాడు నీళ్ళు పట్టే పని లో బిజీ అయ్యి తన పని ముగించాడు వంట గదిలో పార్వతి కూడా తన పని మిగించిది

సాయంత్రం అయ్యింది రాజు గాడు బయటకు వెళ్లి క్రికెట్ ఆడి ఇంటికి చేరాడు
స్నానము చేయా దానికి వెళ్ళాడు
రాజు స్నానము చేస్తూ అమ్మ గురించి ఆలోచిస్తూ తన మోడ్డను కర్చు కుంటు వున్నడు వెంటనే పార్వతి కి urgent గా వుచ్చ వచ్చింది రేయ్ రాజు త్వరగా బయకు రా రా రాజు దానికి నేను రాలేను అమ్మ వొంటి మీద ఏమి లేవు రేయ్ టవల్ కూడా తీసుకొని వెల్ల లేదా రా అవును అమ్మ తొందర లో మరచి పోయా రాజు(మనసులో ఇదే మంచి ఛాన్స్ అమ్మకు నా మోడ్డ చూపించి కోరిక రేపలి అని అనుకున్నాడు)

వెంటనే రాజు తలుపు తీశాడు అంటే ఒక్క
సారిగా రాజు మోడ్డ పార్వతి కళ్ళ ముందు కనిపించిది అంటే మెరుపు వేగంతో తో పార్వతి లోపలికి వెళ్ళి తన పని ముగించుకొని వెళ్లి పోయింది
పార్వతి రేయ్ నువ్వు కానిస్తే నేను కూడా చేయాలి రా సర్లే నేను టవల్ ఇస్తాను లే
పార్వతి టవల్ ఇచ్చి లివింగ్ రూమ్ లో టీవీ చూస్తూ వుండి
అయి పోయింది రాజు స్నానం ముగించుకొని బయటకు వచ్చాడు అంటే

పార్వతి తన నైటీ బ్రా పాంటీ అన్ని తీసుకొని స్నానం చెదనికి బయలు దేరింది
స్నానము చేస్తూ ఏమిటి వాడి అసలు వాడు నా చేతిని పట్టుకుంటే నా పుకూ కారి పోయింది నాకు ఏమి అయ్యింది అసలు నా కోరిక లో అంత కమం వుందా అని అనుకుంటూ తన పిర్రలు సళ్లు పుకూ బొచ్చు అంత రద్దు కొని స్నానం ముగించి తన నైటీ బ్రా మొత్తం పాంటీ వేసుకొని బయటకు వచ్చింది
సర్లే వాడు సరదా పడుతు వున్నాడు ఏమో
రేయ్ రాజు రార వెంటనే రార భోజనం చేద్దాం రా అని రా అని అన్నది

రాజు:సరే అమ్మ
పార్వతి: రా రా తినడం చేద్దాం
పార్వతి ఇంకా రాజు ఇద్దరు కలిసి భోజనం చేసి నిద్ర పోడానికి వెళ్ళారు
పార్వతి అన్నది రేయ్ ఈ రోజు ఇద్దరం కలిసి నిద్ర పోదాం రా అని రాజు తో అన్నది
రాజు కూడా మంచి ఛాన్స్ అని సరే అమ్మ రా ఇద్దరు ఒకే మంచం మీద నిద్ర పోయారు
రాజు:ఈ మద్యన ఏమిటి అమ్మ నాన్న బాగా తిడుతూ వున్నాడు
పార్వతి:అవును రా
రాజు:నువ్వు ఎందుకు చేసు కున్నావు నాన్న నీ
పార్వతి:మా వల్ల బలవంతం రా నాకు ఇష్టం లేదు మా ఫ్రెండ్స్ కూడా వాడు ఏమిటే నీ ముందు నీ కలి గోటికి చ్చాలడు
రాజు:సరే అమ్మ ఏమిటి నాకు నీ లాంటి పెళ్ళాం వుంటే బాగా చూసుకుంటూ వుంటాను అమ్మ
పార్వతి: సరే రా నీకు మంచి అమ్మాయి నీ చూస్తా లే రా
రాజు: నాకు నీ సళ్ళు చూడాలి అని పిస్తోంది అమ్మ
పార్వతి: ఏమిటి రా నీకు అందుకు చూపాలి నువ్వు ఏమైనా నా మొగుడివి రా
రాజు:చూపాలి అంటే చూపు ఈ లాంటి లాజిక్ పెట్టకు
పార్వతి:సరే రా నీ ఇష్టం నేను అందుకు కాదు అనాలి రేయ్ నా సళ్ళు చూపాలి అంటే మొత్తం నా నైటీ విప్పాలి నువ్వు విప్పుతా వా రా
రాజు:సరే అమ్మ
అని పార్వతి నైటీ విప్పి పక్కన పాడేస్దడు
పార్వతి తన బ్రా కూడా విప్పి పక్కన పడేసింది
పార్వతి: హ్యాపీ ఆ రా నీ కోసం ఏది అయిన చేస్తా రా
రాజు:ఫుల్ హ్యాపీ అమ్మ నీ సళ్ళు పట్టు కోవాలి అని అనిపిస్తుంది
పార్వతి:సరే రా ముట్టుకో రా
రాజు పార్వతి సళ్ళు ముట్టుకుని నొక్కుతూ
అమ్మ ఎలాగా పెంచావే నీ సళ్ళు అని నొక్కుతూ ఒక్క సారిగా తన నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతూ వున్నాడు
అమ్మ:ఏమిటి రా చీకుతూ పాలు రావు రా
రాజు:ఏమి చేస్తే పాలు వస్తాయి అమ్మ నీకు
అమ్మ:మళ్ళీ కడుపు చేస్తే నాకు పాలు వస్తాయి రా
రాజు:సరే అమ్మ నీకు కడుపు చేస్తా రా ఏంటే నీకు పుకూ మొత్తం కారి పోతుంది
అమ్మ:నీ వల్లే రా
వెంటనే తన పాంటీ విప్పి పో పడేసింది రా

ఒక్క సారిగా రాజు తన మోడ్డను పార్వతి పువ్వు లో పెట్టీ దేన్గడం స్టార్ట్ చేసాడు
రాజు:ఎలాగా వుండే నేను దెంగుతూ వుంటే
పార్వతి:చాలా బాగుంది రా స్పీడ్ పెంచు
రాజు:సరే అమ్మ అని గట్టి గట్టి గా దెంగుతూ దరువులు వేస్తూ వుంటే స్వర్గం అంచులో తేలి పోతు వున్నాడు
పార్వతి:నీ నాన్న చేయలెడ్నిది నువ్వు చేస్తూ వున్నావ్ రా అమ్మ హా హ్మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్
హ్మ్మ్ మ్మ్ హు హ్మ్మ్ అంటూ మూలుగుత వున్నది
రాజు: నాకు కారి పోతుంది అమ్మ నీ పుకూ లో వేస్తాను
పార్వతి :సరే రా నీ ఇష్టం అని
రాజు:అమ్మ అమ్మ హా హా హా అమ్మా అని
తన తల్లి పుకూ లో కార్చి వుంచదు

పార్వతి పుకూ లో నుంచి రాజు రసాలు నిండి పోయాయి
పార్వతి:థాంక్స్ రా నేను ఈ రోజు నీ మోడ్డ చూసిన అప్పుడే నా లో కోరిక రేగింది రా ఇంకా నుంచి నేను నీ పెళ్లాన్ని
రాజు:సరే అమ్మ నాకు ఇష్టం వచ్చి నప్పుడు నిన్ను దెంగుతాను మళ్ళీ నువ్వు ఆ ఆతులు మొత్తం తేసే
పార్వతి:సరే రా నీ అబ్బా ఏమో నా పుకూ వడం లేదు అందుకే నేను వొదిలేసి వునంచ
సరే రా నీ మోడ్డ ఇవ్వు రా
అని చీకుతూ వుంది 10 నిమిషాలు తర్వాత మొత్తం రాజు రసం మొత్తం తాగే
సింది
మొదటి సారి నా పుకూ రుచి నాకు చూపించావు రా థాంక్స్ రా
ఇంకా అప్పటి నుంచి పార్వతి రాజు బాగా దెంగించు కుంటు ఎంజాయ్ చేస్తూ వున్నారు

354630cookie-checkముగ్గురు పెళ్ళాల ముద్దుల మొగుడు -1.5

Leave a Reply

Your email address will not be published.