మా ఇంట్లో ఆంటీ థూ విజయవాడలో సెక్స్

Posted on

హాయ్ అబ్బాయిలు. ఇది మళ్ళీ బాలు. నా వయస్సు 27. విజయవాడ లో ఆంటీ లేదా అమ్మాయిలు ఎవరైనా నన్ను సంప్రదించండి. నేను మీ గురించి పూర్తిగా ధృవీకరించాను. నా మెయిల్ : balu1234pandu@gmail.com
Google chat

నేను హైదరాబాద్ నుండి మా ఇంటికి వచ్చాను దీపావళి సెలవులు కి మా ఏంటికి. మా ఆంటీ నీ ఎలా డాంగానో చాప్తా. మా ఆంటీ పేరు సంధ్య. దాని సైజులు 38 42 40. తానా వయసు 38. మా మామా 1 ఇయర్ బ్యాక్ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయాడు ప్రమాదంలో. అప్పటి నుంచి ఆంటీ మా ఇంట్లో ఉంటుంది. మా ఆంటీ కి ఒక పాప, దానికి 10 సంవత్సరాలు.

కథలోకి వస్తా. ఆంటీ కి నేను అంత చాలా ఇస్టం. అన్నీ మేటర్ షేర్ చేసుకుంటాం. నేను ఏంటికి రాగనా ఆంటీ నన్ను చూసి ఎన్ని రోజులు అంటే నిన్ను చూసి అని నన్ను కౌగిలించుకుంది.

అప్పుడు తన బూబ్స్ నాకు టచ్ ఇయ్యై. చాల స్మూత్ గా నాకు టచ్ అవ్వుతుంది. అప్పుడూ ఆహా ఫీలింగ్ వరూ. అడ టైమ్ లో నా మోడ్డ ఉంటుంది. కొంచం సపు ఇయ్యాక అహంటీ ఫ్రెష్ అయ్యి రా టిఫెన్ పడతా అన్నాది. వాష్‌రూమ్‌కి వల్లి హెచ్‌పి కొట్టుకున్నా. ఎలా అంటే ఆంటీ ని దంగలి అనుకున్నా. తాజా ఇయ్యాక టిఫెన్ తినటానికి వచ్చాను.

ఆంటీ : ఎంక ఏంటి సంగతులు.
నేను : ఏం లేదు ఆంటీ చాపాలి అన్నాను.
ఆంటీ : టిఫెన్ పాడుతు, అవురు ఈనా gf లు ఉన్నారా అని అడిగింది.
నేను : లారు ఆంటీ.
ఆంటీ : అబ్బడం చాపాకు నా దగ్గర అన్నాది.
నేను : లవర్ లారూ కాని, అమ్మాయిలు థో సెక్స్ చసా అని భయం లేకుండా చపాను.
ఆంటీ : షాక్ థో అవ్వునా. ఎవరి తో చపావా ప్లీజ్ అన్నాడీ.
నేను : చప్తా కాని వారికి చాపాకు అన్నాను.
ఆంటీ : సరళ చప్పు అన్నది.
నేను : నా సెక్స్ గురించి మొత్తం చపాను.
ఆంటీ : వామ్మో. వామ్మో. నువ్వు మాములోడివి కాదు అన్నది.
నేను : ఆంటీ నీ ఎలా అంటే దంగలి అనుకున్నా.

ఆహా తరువత వారి పనిలో వాళ్ళు పడి, అలా మధ్యాహ్నం లంచ్ చేసి బెడ్ రూమ్ లో కి వాళ్ళం. ఆంటీ నా బెడ్ రూమ్ కి వచ్చి నాకు కబుర్లు చెప్పింది. అలా చప్టు ఉంటా తన బూబ్స్ మేడ ఉన్నా చీర జారిపోయింది.

Abbaaaaaaa ఆహా బూబ్స్ జాకెట్ లో నుండి బయటికి రావాలి అని చూస్తుంది. నేను అలాగా ఆహా బూబ్స్ ని చూస్తున్నా. నేను అలా చిస్తు ఉంటా ఆంటీ నన్ను కోపం గా చూసింది. నా రూమ్ లో నుంచి వల్లిపోయింది. నేనూ ఆంటీ వనకాల వల్లీ సారీ చపాను.

ఆంటీ : అలా చూడటం తప్పు కదా.
నేను : ఆంటీ నువ్వు ఏం అనుకోను అంతా ఒక్కటి అడగనా అన్నాను.
ఆంటీ : ఏంటి ? అడుగు నేను : నిన్ను నేను డంగలని
అనుకున్నా .
ఆంటీ : కోపం గా చూస్తు ఇది తప్పు. వద్దు అన్నాది.
నేను : ఆంటీ దగ్గర కి వల్లి గట్టిగా కౌగిలించుకొని నలిపిస్తాను.
ఆంటీ: నన్ను తోసివస్తూ ఉంది.

నేనూ ఆంటీ తో ప్లీజ్ వదిన ఒక్కసారి ఒప్పుకోవా ప్లీజ్ అన్నాను. ఆంటీ ఏమో నన్ను తోసివస్తూ ఉంది. నేను అలాగా ఆంటీ పెదాలు మేడ ముద్దులు చస్తూ ఉన్నాను. తానా నడుము మేడ ఒక చేతి వాసి, ఎంజాయ్ హ్యాండ్ నీ తన పిర్రలు మెడ్స్ వాసి ఒట్టుకున్నానా. అలా 10 నిమిషాల కిస్ చసా.

మా ఆంటీ నా కంట్రోల్ లోకి వచ్చింది. నేను ఆంటీ బెడ్ మేడ తోసి తన మేడ నేను జంప్ చేసాను. తనకి మొహం మొత్తమ్ కిస్ చస్తు ఉన్నాను. తదుపరి తానా చీర మొట్టం లగసాను. ఎప్పుడు తను జాకెట్ మరియు లంగా మేడ ఉంది.

ఆంటీ : ఎంత కాసి మేడ ఉన్నావు ఏంటి రా అన్నాది.
నేను : నువ్వు అంత నాకు చాలా ఇష్టం అన్నాను.
ఆంటీ : ఎంక ఎందుకు ఆలస్యం కానివ్వు అన్నది.

నేను ఆంటీ జాకెట్ నీ చిప్మీ తన బూబ్స్ నీ నోట్లో పట్టుకొని చీకుతున్నా. ఆంటీ నా తల నీ తన బూబ్స్ కి ప్రెస్ చేస్తుంది. హ్మ్మ్మ్మ్ హ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్అబ్బఅబ్బఅబ్బా లంజాకొడకా చీకరా నా బూబ్స్ ని ఎంక చీకరా అంటుంది.

ఆంటీ అలా అంటూ ఉంటుంది నా సుల్లి ఫుల్ గా లాసింది. నేను ఆంటీ బూబ్స్ ని చీకుతూ ఉన్నా. చిన్నగా కిందకి వచ్చాను. ఆంటీ బూదులో నా వేళ్లు పట్టి గాల్కను. తదుపరి తానా పుకు దగ్గర కి కాలాను. అబ్బా ఏం ఉంది ల ఆహా పుకు. షేవ్ చసి ఉంది. అప్పటిక తనకి రసాలు కరుతునై. ఆహా రసాలు నీ నేను నాకుతున్నా. ఆంటీ వుల్లికుపంది. నేను తన పుకు ని చిన్నగా ముద్దు చస్తున్నా.

ఆంటీ : ఒరేయ్ లంజాకొడకా ఏం చస్తున్నావు రా. ఎంక ఎదో ఐపోతుంది అన్నది. ఎంక చీకు అంటుంది.
నేను : నా నాలుకు నీ తన పుకులో పట్టి దన్ఫుతున్నా.
ఆంటీ : అబ్బా అమ్మా అమ్మా ఆహా ఆహా దంగరా దంగరా అన్నాది.
నేను : మామా ఎప్పుడు ఎలా ఛాయలాడా అన్నాను.
ఆంటీ : నేను మామా 5 నిమిషాలు ఎక్కి కార్చస్తాడు. ఎలా ఎప్పుడు ఛాయలేదు అన్నది.
నేను : తన పుకు ని 10 నిమిషాల నా నాలుగుకు తో దంగాను.

ఆంటీ బయట చసుకుంది. తన రసం మొత్తం నా మొహం మీద పాడింది. నేను తన పుకు రసాలు నీ తాగను. తదుపరి నా సుల్లి తన నోట్లో పట్టాను.

ఆంటీ : అబ్బా ఏం ఉంది నే మోడ్డా. అని ముద్దు చస్తూ ఉంది. నోట్లో పట్టుకొని చీకుతోంది.

నాకు సర్గం కనిపించింస్తుంది. అలాగా 15 నిమిషాల మా ఆంటీ ని నా మోడ్డ తో తన నోటిలి దంగి కార్చసాను. ఎద్దరు కొంచం సపు రెస్ట్ తీసుకోని మల్లి కౌగిలించుకొని ముద్దులు చసుకున్నాం. ఎప్పుడు తను పుకు లో నా మోడ్డ పట్టాను.

నా 6 అంగుళాల మొడ్డ చిన్నగ పట్టాను. గ ట్టిగా డంగు ర ంటుంది. నేను తన బూబ్స్ నా నోట్లో పట్టుకొని చీకుతున్నా అలగా గట్టిగ స్టాక్ ఇస్తూ 20 నిమిషాల దాంగి తన పుకులో నా రాసాలు కార్చాను.

ఎప్పుడు మా ఆంటీ ని బ్యాక్ తిప్పి దన్ని డాగీ స్టైల్ లో పట్టి ఫుల్ గా దంగాను. 15 నిముషాలు ఎద్దరు బయట చసుకున్నాం. 1 గంట ఎద్దరు కౌగిలించుకొని పడుకున్నాం. అప్పటిక సాయంత్రం ఐపోండి. ఎద్దరు బాత్రూమ్ లో కి వల్లి స్నానం చేసాం.

ఒకరి శరీరం ని ఒకరు స్నానం చపించుకున్నాం. నేను తన పుకు నా వేళ్లు పట్టి దంగాను. ఫుల్ గా కార్చుకుండు నా హ్యాండ్ లో. బాత్రూమ్ లో గోడకి పట్టి ఫుల్ గా దంగాను. ఎద్దరు హాల్లోకి వచ్చి మల్లి 4 రౌండ్లు వసుకునాం. లాస్ట్ కి 69 పొజిషన్ లో కి వచ్చి.

ఒకరిని ఒకరు చికునం. అలా కంటిన్యూ ga eppati varaku eppudu chance dorikitha appudu danchijuntam. ఎవరైనా విజయవాడ అమ్మాయిలు లేదా ఆంటీ నన్ను సంప్రదించండి. Nenu meku full ga satisfy చస్తాను. మీకు ఎలా కావలు అంట అలా. నాకు రహస్యం చాల సీక్రెట్ గా మెయింటెయిన్ చస్తాను .
మరోసారి విజయవాడ ఆంటీ లేదా అమ్మాయిలు chayachu సంప్రదించండి. నా Google chat lo సందేశం వచ్చింది. నా మెయిల్ : balu1234pandu@gmail.com మల్లి ఎంకో కథ నాకు ముందుకు వస్తున్నా. అదీ చాల రొమాంటిక్ సెక్సీ స్టోరీ అదీ. బై అబ్బాయిలు

6487133cookie-checkమా ఇంట్లో ఆంటీ థూ విజయవాడలో సెక్స్

Leave a Reply

Your email address will not be published.