భర్తల మార్పిడి – భాగం 108

Posted on

‘…సర్లే!…ఏవన్నాడేంటీ వాడూ!?…’ అందది ఆసక్తిగా…
‘…అంత అందగత్తా ఆవిడా?!…అన్నాడే , చేస్తూన్న పనాపేసి…
…ఈ బందిఖానా విడిపిస్తే చెప్తా!… అన్నాను …నా చేతుల వైపు సైగ చేస్తూ…
…‘…ఎందుకు వదినా ఈ బ్లౌజుమీద అంత ప్రేమ!?…’ అంటూ దాన్ని కిందకి జారుస్తూంటే …
…ముచ్చట పడి కుట్టించుకున్న బ్లౌజురా అదీ!…అన్నానే!
…దాంతో ఏమనిపించిందో వాడికి… విప్పడం ఆపేసి… …‘…మళ్ళీ ఎప్పుడు ఛాన్సు దొరుకుతుందో!…ఈ సుఖాన్ని తనివి తీరా అనుభవించనీ!…ఇంతకీ ఎవరు వదినా ఆవిడా!…’ అన్నాడే …వీ…టి…మీద…ముద్దులమీద ముద్దులెట్టేస్తూ…
……ఇంకాసేపు వాడి ముచ్చట తీరిస్తే పోయిందేంటీ!… అనిపించడంతో… ఎవరోలే!!… అంటూ తప్పించుకుకోబోయాను…
‘…చెప్పొదినా!…ఏదో అందగత్తెల మాటొస్తే అన్నయ్య కూడా ఆవిడ పేరెత్తాడు… ఎవరూ?…ఎలా ఉంటుందీ??…’ అని ఓ చెంప వాకబు చేస్తూనే , మరో చెంప వీ…టి…ని…అంటూ నా స్థనాల వైపు సైగ చేసి…ముద్దులాడేస్తూ,….పై మొనల్ని ముని పళ్ళతోసాగదీసేస్తూ చీర కుచ్చెళ్ళని ఒకటొకటిగా లాగీడం మొదలెట్టాడే!…ఏయ్!…ఏంటీ పనీ!?… అంటూ వాడ్ని గోమూగా మందలించి … వకుళెవరంటావా?… నా బెస్టు ఫ్రెండూ ,కొలీగూనూ!…చాలా!!…అన్నాను …రాని కోపం నటిస్తూ…
…మరింకేం!… నువ్వే పరిచయం చెయ్యచ్చూ!…’ అన్నాడే…
…అలాగే!…నువ్వూ రజనీ మాఇంటికొచ్చినపుడు , దాన్నీ వాళ్ళాయన్నీ పిలుస్తాలే డిన్నర్కి అపుడందరం పరిచయం చేసుకోవచ్చు… అన్నానే , తన మనస్సులో మెదిలే భావాల్ని చదవడానికి ,వాడి కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూస్తూ… చేస్తూన్న …ప…ని… ఓ లిప్త ఆపేసి…‘…అలాగేలే!…’ అన్నాడే కాస్త నిరుత్సాహంగా…అంటూ నే చెప్తూంటే…
‘…ఎందుకే అలా అన్నావ్!?… ’ అంది వకుళ కోపంగా

…ఎందుకేంటీ!…మధుకేం జవాబు చెప్పుకుంటావ్?… అన్నాను సీరియస్ గా…
‘…వీడి పక్కలో పడుకున్నందుకు నువ్వు వికాస్ కి ఏం సమాధానం చెప్పుకున్నావో…నేను వెంకట్ గాడి దగ్గరకెళ్ళొచ్చినపుడు మధుకేం చెప్పుకున్నానో …అదే చెప్పుకుంటానూ!…’ అందది ఆవేశంగా!….
…అంటే నీ ఉద్దేశ్యం!?… అన్నాను… కష్టం మీద తోసుకొస్తూన్న నవ్వునాపుకుంటూ…
‘…తెలీనట్టుగా నటించకు!…తోలూడేలా గిల్లీగల్ను!!…’ అందది ముందరికొంగుతూ…
…ఏయ్… ఆగు… అంటూ దానిచేతికందనంత దూరం జరిగి…నిజంగానే తెలీలేదే!… అన్నాను అమాయకంగా మొహంపెట్టి…

‘…దొరికిన ఆడదాన్నల్లా మనకి చెప్పే …అను…భవిస్తున్నారా మన మొగుళ్ళు!?…మనం మాత్రమెందుకు చెప్పాలీ?…వాళ్లకి మనమెందుకు భయపడాలీ!? …అందది విప్లవవాదిలా…
…వాళ్లకి కాకపోయినా సంతానానికీ , సమాజానికీ భయపడాలి కదే!… అన్నాను , దాన్ని బుజ్జగిస్తూ
‘…అందుకోసమేగదమ్మా , సంసారం చేస్తూనే మొగుళ్లని మార్చుకున్నాం!!…ఇకపైన జాగ్రత్తగా సెలక్ట్ చేసుకున్న సరసుల్ని మార్చుకుందాం!…’ అంది వకుళ…
…ఈమాటనుకున్నామా!?… అన్నాను కొంటెగా
‘…అన్నీఅనుకోవాలేంటీ?…నా మనసు తెలీదూ నీకూ!..’ అందది బుంగమూతెట్టి…
…అంచేతే వాడ్ని వెంటనే బుజ్జగించి లైన్ లోకి పట్టుకొచ్చేశాలే!… అన్నాను
…‘…ఆహాఁ…ఎలా!?….’ అందది సంతోషంగా…
…దానిమీద అంత మోజు పెంచీసుకున్నావేంటీ?!… ఐతేరజని రాకపోయినా పరిచయం చేస్తాలే దాన్ని… అన్నానే

‘…నిజంగానా ఒదినా!…థాంక్స్…’ అని చాటంత మొహంచేసుకుని…మళ్ళీ చీర కుచ్చిళ్ళు తడమడం మొదలెట్టీసరికి వాడ్నాపి … ….అదీ నే చెప్పినట్లు చేస్తానంటేనే!… అని హెచ్చరించా…
‘… నీ మాట దాటుతానా వదినా!…’ అని ప్రామిస్ చేసి…ఆవిడ నన్నొప్పుకుంటుం దంటావా?!…’ అన్నాడు కాస్త సందేహంగా…
…అనుమానం లేదు…నాకు నచ్చిన చీరా , నే మెచ్చిన మొగాడూ , దానికీ నచ్చి తీరుతారంతే!…’. అనేశానే ధాటీగా…

‘…నిజమా!…ఐతే!…’ అంటూ మాట మధ్యలో ఆపేసి , అవునూ!…మీరు వచ్చినరోజున రజని కట్టుకున్న చీర నీకు నచ్చింది కదూ!…’ అన్నాడు…
…ఆఁ… సాయంత్రం నేనూ ,రాణీ వెళ్ళి తెచ్చుకుంటాంలే! షాప్ పేరు చెప్పింది రజని…అన్నాను…
‘… నాకొదిలీ ఆపని…’ అంటూ నా మాట కొట్టీసి… ఇక , ఆవిడ రంగూ , స్ట్రక్చరూ ఎలా ఉంటుందో కూడా చెప్పీవా!!…అన్నాడే…
….ఎందుకూ!?…అన్నాను…

‘…ఓ ముఖ్యమైన పనుందొదినా!…ప్లీజ్!!…’ అంటూ వేడుకున్నాడే… అంటూ దాని కళ్లల్లోకి చూశాను…
‘…జాణవే!…రెండ్రోజుల్లో వాడ్ని కొంగుకి కట్టీసుకున్నావ్!…కానీ’ అంటూ హై – ఫైవ్ కొట్టింది…
…ఎందుకో అర్థమైపోయినా …సర్లే!…అనుకుని… …మీ ఆవిడ మీద ఓ రెండంగుళాల ఎత్తూ , రెండు రెట్ల పచ్చటి శరీర ఛాయా!…కోల మొహం , నక్షత్రాల్లా మెరిసే పెద్ద పెద్ద కళ్ళూ , సంపెంగపువ్వులాంటి పొడవాటి ముక్కూ , నాలాగే ముగ్గురు పిల్లల తల్లైనా , పిల్లల్లేని మీ ఆవిడలా లక్కపిడతలా బుల్లినోరూ , బూరెల్లాంటి బుగ్గలూ,నావాటంత నిండైనవి కాకపోయినా , చెమ్మతో మెరిసిపోయే పల్చటి , ఎఱ్ఱటి పెదాలూ , శంఖంలాంటి మెడా,… అంటూ నిన్ను వర్ణించేస్తూంటే… … ప్రతీ దానికీ …ఊఁ… కొడుతూనే , చీర కుచ్చిళ్ళు పూర్తిగా లాగీసి , దాన్నో పక్కకి విసిరికొట్టాడే మొరటు వెధవా!… అనేసరికి…

‘…ఆగవే పిల్లా!…ఎవర్తీ సరసుడిముందు చెలికత్తె అందచందాలు అంతలా వర్ణించదు…తన్నొదిలీసి , దాని వెంట పడగలడని!…అంచేత కోతలాపి వాడేమన్నాడో చెప్పు…’’ అంటూ అడ్డు పడింది వకుళ…
…. అయితే గియితే , నీకూ , వాడికీ నేనేగా సంధాన కర్తనీ!…అంచేత ఇబ్బందేమీ లేదులే!… అంటూ దాని నోరు మూయించి , ఇక వాడు నీగురించే మన్నాడంటావా! …
‘…చెప్పినవన్నీ బానే ఉన్నాయికానీ వదినా!…భుజాల కిందివాటి విషయం చెప్పు…ఇ…వీ…, ఇ…వీ…ఇ…వీ…ఎలా…ఉంటాయ్!?…’ అంటూ
…ముందు వీ…టి…ని…రెండు చేతుల్లోనూ గ్రిప్ చేసి , ఆ పైన …వీ…టి…ని…పుణికి , ఆపైన…వీ…టి….మధ్య అరచెయ్యి జొనిపి కసుక్కున నొక్కాడే!… అంటూ ముందు నాగుబ్బల మీదా , తరవాత పై మొనలమీదా చేతివేళ్ళాడించి…చివరగా తొడలమధ్య చూపుడు వేలితో సైగ చేసి … దాంతో ప్రాణాలు జివ్వుమని లాగేశాయనుకో!… అన్నాను సన్నగా వణికి…
‘…ఊఁ…నువ్వేమన్నావ్?!…’ అంది వకుళ , తనూ తొడలమధ్య అరచెయ్యి పోనిస్తూ…
…ఏమంటానూ!…ఎ…క్క…డ… పడితే …అ…క్క…డ… చేతులెట్టీకురా, సిగ్గుమాలిన వెధవా!…అంటూ వాడ్ని తిట్టి , …దానికలా ఐతే ఇష్టం లేదు… అని వార్నింగ్ ఇచ్చానే ఆ మొరటు వెధవకీ!… అనేసరికి…

‘…నేనన్నానా ఆ మాట!…’ అంటూ నామీద విరుచుకుపడి , …‘…మనం ఒద్దంటే మాత్రం ఆగుతాయిటమ్మా , వీడ్లాంటి పోటు గుఱ్ఱాల చేతలూ!…’ అని గోమూగా అంటూ… ‘…ఈమధ్యెందుకో …మనకి..అ….లా…గే… కావా…లని…పిస్తూంది కదే సంధ్యా!?…అందది సిగ్గులొలకపోస్తూ…
……నన్నెందుకమ్మా కలుపుతావ్ నీ లెక్కలోకీ??!…నాకటువంటి కోరికలేం లేవు తల్లీ!…అన్నాను , మొహమాటంగా…
‘… అహాఁ…మరి నా మొగుడి పక్కలో దూరుతెందుకో!…నాకు తెలీదనుకోకు!…అంచేత మన కబుర్లాపి , వాడి కబుర్లు చెప్పు…’ అందది ధాష్టీకంగా నా తొడమీదో దెబ్బేస్తూ…
…అబ్బ!… ముందు నీ చేతులదుపులో పెట్టుకోవే!… అంటూ దాన్నో కసురు కసిరి , …వాడికీ చేతుల్నదుపులో పెట్టుకోమని మరో వార్నింగిచ్చానమ్మా! …వినే బాపతేనా వాడూ!?…..
…‘….విషయం చెప్పమంటే దాటేస్తావేంటి వదినా?…’ అంటూ నా పెట్టీ కోటు నాడా ముడికోసం నడుం ఎడం వైపు వెతకడం మొదలెట్టాడే!…
…అబ్బ!…కితకితల్రానాకక్కడా!…అంటూ మెలికలు తిరిగి పోతూనే …నీక్కావల్సింది ఇటువైపుంటుంది చూడు… అంటూ వాడ్ని గైడ్ చేశా…

‘…ఇక్కడుందా!?…’ అంటూ నా పెట్టీకోట్ నాడా ముడిని దొరకబట్టి, చటుక్కున ఊడలాగాడు…
…ఆ ఫోర్సుకి నాకు చురుక్కుమనిపించడంతో… అబ్బ!…ఏంటా మొరటుదనం!?… అంటూ తిట్టాను , నేలకి జారిపోయిన పెట్టీకోట్ లోంచి బైటికి అడుగెడుతూ…
.’..పట్టపగలు ,అంత క్లోజప్ లో, నా బొడ్డు దర్శనమిచ్చీయడంతో ,నీ మాటమర్చిపోయి ‘…ఒహ్!!….ఎంత ఫ్లాట్ గా ఉందో!..’ ’ అంటూ కాసేపు నా పొత్తికడుపుని నిమిరి… ఆపైన బొడ్డుమీద చుపుక్కున ముద్దెట్టేసి , చిటికెనవేలు …దాం…ట్లో…జొనిపేసి, ఇష్టమొచ్చినట్లు తిప్పేస్తూ…. ‘…బలే లో…తు…గా ఉందొదినా ఇదీ!…’ అన్నాడే మైమరుపుగా!…
..నాదేముందిరా!…మా వకుళ బొడ్డుకింద చీర కట్టినపుడు చూడాలీ!… పల్చటి పొత్తికడుపేమో దానిదీ!… పావలా కాసు సైజులో , లేత గులాబి మొగ్గంత మృదువుగా , వెన్నెముక దాకా చొచ్చుకుపోయిందా అనిపించేత లోతుగా… ఉంటూంది దాని బొడ్డు… అంటూ వర్ణిస్తూంటే…
‘…ఛ!…ఏంటే ఆ పచ్చి పచ్చి వర్ణనలూ!?…’ అంటూ కూకలేసింది వకుళ , కందిపోయిన మొహంతో…
…ఉన్నమాటేకదమ్మా!… వెంకట్ గాడు వెఱ్ఱెత్తిపోడానికి కారణం అది కాదేంటీ!?…’ అంటూ ఎదురుదాడి చేశాను…

‘…సర్లే తల్లీ!…కానీ..ఏవన్నాడు వాడూ!…’ అందది ఓ దండమెట్టి…
‘…అలా రా దారికి… …గ్రేట్! … మరి …ఇవెలా…ఉంటాయావిడవీ!?…’ అంటూ పాంటీ మీంచే …కింది…పెదాల్ని…ని…మి…రాడే!…
వకుళవా!…హింట్లిస్తే అర్థం చేసుకోలేవూ!…అన్నీవిడమర్చి చెప్పాలేంటీ?… అంటూ కసిరానే…
‘…ఏం హింట్లిచ్చావేంటీ?…’ అంటూ నా పాంటీని కాస్త కిందికి లాగి ఓ ముద్దెట్టాడే!…
…అబ్బ!…చంపకురా!…లక్కపిడతలాంటి బుల్లినోరూ, తడి పెదాలూ అంటే అర్థం కాలేదేంటీ?…
‘…ఏంటీ వాటి అర్థం!?…’ అంటూ , నా పాంటీని పూర్తిగా మొల కిందికి లాగేసి తొడమూలాల్లో చెరో ముద్దూ పెట్టితొడల మధ్య అరచెయ్యి దూర్చబోయాడు …ఆలోచించు….అంటూ తొడలు ముడుచున్నానే…

…‘…ఎహె!…ఈ అడ్డేంటీ!?…’ అని విసుక్కుంటూ పాంటీని పాదాలదాకా దిగలాగేసి… విప్పీసుకో వదినా!…’ అన్నాడే, నా మొలమీంచి చూపు తిప్పకుండా!…
‘…వెంటనే పాదాలు బైటికి తీసుకుని తొడలిప్పీసు కునుంటావ్…’ అంది వకుళ
..ఉహూఁ…అడిగిన వెంటనే చూపించీస్తే పలచనైపోమూ!… అంచేత పాదాలు బైటికి తీసుకున్నా , మళ్ళీ వాటిని నేలమీదెట్టేటపుడు తొడలు క్రాస్ చేస్తూ …అ…ది…పూర్తిగా కనిపించకుండా జాగ్రత్త పడ్డా!…
‘…ఏంటీ దాపరికం!?…’ అంటూ చెరో తొడనీ చెరో చేత్తో ఒడిసి పట్టుకుని విడదీసేశాడమ్మా!….
…ఛీ!…మొఱటు వెధవా!…ఇలాగే పిసి…కీసే…వు!…మృదువైనవీ ,పల్చటివీ సుమా దానివీ!…అంటూ వార్నింగిచ్చానే!… అని నే చెప్పేస్తూంటే…
‘…గొప్ప పని చేశావ్ లే!…కానీ!…’ అందది జీరగా…
…వాడలా విడదీసేసరికి …బొడిపె… టపుక్కుమని బైటికి పొడుచుకొచ్చేసిందమ్మా!…ఇంకేముందీ!… దా…న్ని… చు…పు…క్కు మని నోట్లోకి పీల్చేసుకుని , ముని పంటితో కొరకడం మొదలెట్టాడే… ఒళ్ళంతా ఆవిర్లు పుట్టీడంతో ,ఇక తాళలేక , శాయశక్తులా పెనుగులాడి ,వెనక్కి విరగదీసున్న చేతుల్ని బ్లౌజ్ లోంచి బైటికి లాక్కుని , దాన్నో మూలకి విసిరికొట్టి , వాడి తలని …గా…ఠ్ఠి…గా అదిమేసుకున్నానే!… ఆ …ప…ని… చేస్తూండగానే …నే…నయి …పోయా … నమ్మా!… అంటూ కళ్లు మూసుకున్నానో లిప్త…
…‘……నీ వరదకి…ఆ వెధవకి ఊపిరాడుండదు…’ అందది ఇంకాస్త జీరగా…
…కరెక్ట్ గా ఊహించావే!…కాసేపు …ఊఁ…ఊఁ… అంటూ తిప్పలు పడ్డా …ఆపైన ఎలా వీలు చేసుకున్నాడోగానీ …పుప్చ్…ప్ప్చ్…అని చప్పుడ్లు చేస్తూ… జు…ఱ్ఱు…కోడం మొదలెట్టాడే!…అని నే చెప్పేస్తూంటే…
‘…ఎలాగేంటీ?… తలని అటూ, ఇటూ తిప్పేసి గుక్క తిప్పుకునుంటాడు…కానీ!… ’ అందది , తొడలమధ్య వేళ్ళొత్తుకుంటూ…
…ఏమో!…నే గమనించలేదులే!…అక్కడ …సరు…కు… చాలనట్లు రెమ్మల్ని కిందినుంచి పైదాకా నాకి , ఆఖర్న …..దా…న్ని… కొన నాలికతో కెలకడం మొదలెట్టాడే!…ఇంకేముందీ!…మళ్ళీ, మళ్ళీ … అయి…పోతూం…టే, తాళలేక…వాడి జుత్తట్టుకుని గాఠ్ఠిగా పీకేశానే!
…చీమ కుట్టినట్లైనా అనిపించలేదేమో!…ఎంతకీ ఆఫడే!…దాంతో ఒళ్ళు మండిపోయి… …ఆపరా వెధవా!…నిలబడ్లేకుండా ఉన్నానూ!…అని అరుస్తూ వాడి భుజాల్నీ , మెడనీ రక్తాలొచ్చేట్లు రక్కేశానమ్మా!… అని నే చెప్పేస్తూంటే…
‘…వాడేం చేశాడూ!…నీ బిళ్ళని నోట్లో ఇరికించుకుని కొరికేశాడా!…’ అందది …క…సి… ఉట్టిపడుతూన్న జీర గొంతుకతో…

…ఉహూఁ…‘…సారీ వదినా!…మంచం మీదికి పోదాం!…’ అంటూ పైకి లేచి నన్నెత్తేసుకోబోతూంటే… ఆగు… అని మరో సారి అరిచానే…
.‘..వదినా!…ఎవరైనా వినగల్రు…’ అంటూ నా పెదాలు మూసేశాడే…
… కాసేపు భరించి, ఆపైన మెడ అటూ ,ఇటూ తిప్పేసి విడిపించుకుని… చటుక్కున వాడి ఒంటికీ , తొడలకీ ..వాటి మధ్య…దానికీ….వీ…టి…ని రుద్దేస్తూ కిందకి జారిపోతూంటే ,
…‘…ఒహ్!…బలే ఉంది…’ అంటూన్నవాడే!…నే పూర్తిగా జారిపోయేసరికి…‘… ఏమైంది వదినా!…’ అంటూ జబ్బలట్టుకుని నన్ను లేవదీయబోయాడు…
…ఏమీ కాలేదూ!…ఇంతసేపు నన్ను హింసించి , ఫలితం అనుభవించకుండా తప్పించుకుదామనే!… అంటూ , వాడి పాంటుని నడుందగ్గట్టుకుని మోకాళ్ళమీద నిలదోక్కుకున్నానే!…
…ఒకటే ప్రెస్ బటన్ మీదుందేమో …ఫాఠ్ఠ్… మని చప్పుడు చేస్తూ విడిపోయిందది… అని నే చెప్పేస్తూంటే…
…‘…ఆపు!…నువ్వు బలంగా లాగావేమో!…లేకపోతే మన బ్లౌజుల ప్రెస్ బటన్లలాగ …ముట్టుకుంటే విడిపోవు , మగాళ్ల జీన్ పాంట్ ప్రెస్ బటన్స్…’ అందది కొంటెగా…
…ఏం కాదు!…నేను …జస్ట్… ఊతంగా పట్టుకుంటే …ఫా…ఠ్ఠ్…మని ఊడొచ్చింది…అన్నాను
‘… అలా ఐతే వెంటనే నేలకి జారిపోయుంటుంది వాడి ట్రౌజరు…’ అందది…
…లేదు…లోపల్నుంచి వాడి… అ…ది…ఎగదన్ని… అడ్డు పడిందేమో!…ట్రౌజరు …దా…ని…మీదే ఆగిపోయింది… అన్నాను…
‘…దర్శనమై…పోయిందా!?…’ అందది కన్ను గీటి…
…మొత్తం కాదుగానీ… నల్ల రేగడి నేలలోంచి పొడుచుకొస్తూన్న తుమ్మ మొద్దులా కనిపించీసిందమ్మా , వాడి …కాం…డ…పు మొదలూ!… అన్నాను , … ఆ సీను కళ్ళముందు మెదిలేసరికి ఒళ్ళంతా ఆవిర్లొచ్చీడంతో…
…‘…వెంటనే వాడి ట్రౌజర్ని కిందికి జార్చేసి…ఆ పైన డ్రాయర్లోంచి …దా…న్ని …బైటికి లాగేసి , …ప…ని…కి… లంకించుకున్నావా!?…’ అంది వకుళ , తన చూపుడు వేల్ని నోట్లో పెట్టుకుని , నె…మ్మ…ది…గా బైటికి లాక్కుంటూ…
…ఆ ప్రయత్నమే చేశా!…కానీ వాడి ట్రౌజరు ఊడొస్తేగా!… అన్నాను…
‘…అదేమీ!?…’ అందది…కందగడ్డలాంటి మొహంతో…
…నా చెయ్యి పడగానే వాడి ట్రౌజరు ముందు భాగం మరింత బిగిసిపోయినట్లుంది….అంత మందం జీనులోంచీ నా అరచేతులకి …దా…ని…వేడి తగలడం మొదలైందే!…అన్నాను మంద్రంగా…
‘…మరేం చేశావ్?…’ అందది నాకన్నా మంద్రంగా…
…నువ్వేం చేసేదానివేంటీ!?… అంటూ ఎదురుప్రశ్నేశాను…
…‘…ఏం చేస్తానూ!…వాడి .ట్రౌజర్లోకి ఓ చేతి వేళ్ళు దూర్చి…వాటితో కాండాన్ని అంకించుకుని , ఒక్క ఊపులో బైటికి లాగేసుడేదాన్ని…’ అందది కసిగా…
…నేనూ ఆ ప్రయత్నమే చేశా తల్లీ!… ఊడొస్తేగా!!…బిఱ్ఱ బిగుసుకుపోయుందది… ఏంట్రా ఇలా ఉందీ!?…అన్నానే, కసెక్కి పోయీ…
‘…నీ మీద ధ్యాసతో మొన్న రాత్రి నుంచి ఇలాగే ఉందొదినా!…’ అన్నాడే …
…మీ ఆవిడ …చూసు…కోలేదేంటీ?!… అన్నాను…
‘…పుట్టింటికెళ్లింది…’ అన్నాడు…
…మరో లాగ … అని ఆగిపోయానే!…మాట పూర్తిచెయ్యడానికి సిగ్గేసి కళ్ళు వాల్చుకుంటూ
‘…మరో లాగో… మరో దాని దగ్గరకో…వెళ్ళి దింపు…కో …లేక పోయావా!?… అంటావ్!… నిన్ను తప్ప మరొకళ్ళని ఒప్పుకునే స్థితిలో లేదు వదినా నా మనసూ!…అంచేత…అం…తా…నీ కోసమే దాచుకున్నా!…అన్నాడే మనస్ఫూర్తిగా…
… ఎంత ప్రేమో వీడికి నామీద!…అనిపించేసరికి ,…నాకూ ప్రేమ పుట్టుకొచ్చిందే వాడంటే!… దాంతో కాస్త.పైకి లేచి…వాడి….కాండం మీద ముద్దెట్టు కున్నానేగానీ…ఎందుకో భయంగా అనిపించిందే!…అని నేనంటూంటే…
‘…ముగ్గురు పిల్లలతల్లివి…పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకునే మొగుడుండగా, మరో మగాడిమీద ప్రేమ పుట్టుకురావడమేంటే సిగ్గుమాలిందానా?…కామమను… ఒప్పుకుంటాను…’ అంటూ అడ్డు పడింది వకుళ…
. …నిజమే తల్లీ!… మాట తడబడిందీ!…అంటూ చేతులెత్తి దానికి దండమెట్టాను…
‘…అలా రా!…దారికి… అవునూ!…భయంగా అనిపించిందే!…అంటావేంటీ?!…’ అందది గర్వంగా నవ్వుతూ…
…వీడు దాచుకున్న ఆ స్టాకంతా…నా లోతుల్లోకి పోసేస్తే!…ఏంకొంపలు ములుగుతాయో! …అనిపించి…నాకు గుండెలు దడదడలాడిపోయాయనుకో వకూ!…అన్నాను…
….‘…వాడి వల్ల …ఏ…మీ…కాదని తెలుసుకదే!…ఇంకెందుకూ భయం!?…’ అందది… ధైర్యం చెప్తూ…
…నేనూ ఆమాటే అనుకుని ధైర్యం తెచ్చుకున్నా , మనస్సులో ఓ మూల భయముండిపోయిందే! …ఐనా ఇంతదూరమొచ్చిం తరవాత …ఒద్దురా! …వెళ్ళిపో!…అంటే వెళ్ళేవాడేనా వాడూ?!… అనిపించి , ఏమైతే అదౌతుందని…. …ఊడి రావటం లేదు…నువ్వే విప్పీసుకోరా!… అన్నానే , వాడి ట్రౌజర్ వైపు వేలు చూపిస్తూ……
…‘….బుజ్జగించి నువ్వే లాక్కో వదినా!…’ అన్నాడే వాడు , సిగ్గులేకుండా నామొహానికి దగ్గరగా వాడి మొత్తని జరుపుతూ!… అనేసరికి…
‘…వాడ్నెందుకమ్మా…ఆడిపోసుకుంటావ్!?… నీ వేలు…దా…ని… వైపు చూపించావేమో!…అంచేతే అనుంటాడూ!…’ అంటూ వినోద్ ని సపోర్టు చేసింది…
…వాడ్ని చూడనైనాలేదు , ఎంత ఆపేక్ష పుట్టుకొచ్చిందేపిల్లా!…ఈ లెక్కన వాడి…దా…ని…కోసం పక్కమీదిద్దరం యుధ్ధం చేసేలా ఉన్నాం సుమా!… అని వెక్కిరించాను…
…‘ …అంత బాధ పడిపోకే!… సమానంగా పంచుకుందాంలే!…అదలా ఉండనీ!… …బుజ్జగించి నువ్వే లాక్కో వదినా!….అని వాడంటే నువ్వేం చేశావ్?…’ అందది…
…ఏముందీ!…ఇక తప్పదని…వాడి .ట్రౌజర్లోకి ఓ చేతి వేళ్ళు దూర్చి…నెమ్మదిగా లోపలికి జొనిపి… నా అరచేతిలో నిండిపోయిన …వాడి …దా…న్ని… కిందికి ఒత్తి , మరో చేత్తో వాడి ట్రౌజర్ జిప్పుని నెమ్మది నెమ్మదిగా కిందికి లాగేశానే! …వెంఠనే … వాడి…అ…ది…నా పెదాల్నీ , ముక్కు కొననీ రాసుకుంటూ పైకెళ్ళిపోయి , ఆ పైన నా కళ్ళముందు పైకీ కిందికీ ఆడిపోతూ డాన్సు చేసి , ఫైనల్ గా నా కనుబొమ్మల మధ్య సెటిలైందే!…చూపులకి ఓ పది కప్పల్ని భోంచేసిన నల్లతాచులా ఉన్నా , బలే స్పీడుగా ఆడిపోయిందే అదీ!… …దీన్నా! నే …కొస…దాకా…దోపిం…చు…కో బోయేదీ!… అనిపించేసరికి , భయంతో గుండె లవిసిపోయాయనుకో!…
… ఉబికుబికిపోతూన్న …వా…టి…ని… అర చేతుల్తో ఒత్తుకుంటూ భయంగా వెనక్కి జరుగుతూంటే ,…ఓ చిక్కటి చుక్క…నా ముక్కుమీద పడి నెమ్మదిగా పెదాల మీదికి జారిందే!…
…మనస్సు …ఏంటదీ!…అనుకుంటూండగానే ,నాలిక బైటికొచ్చేసి దాన్ని రుచి చూసేసిందే!…అబ్బ!…ఎంత ఘాటోనే అమ్మా అదీ!…దాంతో , అదేంటో అర్థమైపోయి …ఛీ!…అనుకున్నానేమో పైకే… ‘…నీ మీద ప్రేమ వదినా అదీ!…’ అంటూన్న వాడి మాట వినిపించిందమ్మా!…
…ఒళ్లు ఝల్లుమని వెనక్కి జరగబోతూంటే , నా తల మీద వాడి చెయ్యి పడింది… చివాల్న కళ్ళెత్తి వాడి మొహం వైపు చూశా… అది స్పష్టం గా కనిపించకపోయినా ఉక్కుగుళ్ళల్లాంటి వాడి …అ…వి… కనిపించాయే!…
…ఓ అర క్షణం వాటి వైపు చూసేసరికి , చేతులు నా అదుపు తప్పి వాటి వైపు కదిలాయే!… సిగ్గుతో చటుక్కున వాటిని కిందికి లాక్కుంటూ కను రెప్పలు వాల్చుకున్నానమ్మా!…
…‘…ఎందుకొదినా మొహమాటం!?… వాట్లో ఇంకా బోల్డు బోల్డు స్టాకుంది… వాట్నీ…డెలివరీ సిస్టం నీ మచ్చిక చేసుకో!… నీ కెంత కావాలంటే అంత ఇస్తాయి…అంటూ చుబుకాన్నట్టుకుని నా మొహం పైకెత్తాడు…
… నా కళ్ల ముందు ఎఱ్ఱ చారలున్న హైబ్రెడ్ నేరేడు పండులాంటి గుండు కనిపించేసరికి …నాకు చూపించడానికోసం పై చర్మాన్ని వెనక్కి లాక్కున్నాడేమో సిగ్గుమాలిన వెధవ!… అనుకుంటూ , మోకాళ్లమీద కొద్దిగా పైకి లేచి చూశాను…మరో అంగుళంన్నర మేరకి చర్మం లేదు… ఇక ఆపలేక పోయానే నా చేతుల్నీ , పెదాల్నీ…
…మొదటివి వాడి తుమ్మ దుంగని లటుక్కున పట్టేసుకుంటే , రెండోవి , ఎఱ్ఱ చారలున్న…ఆ…నేరేడు పండుని ఆబగా మింగేయాలని విడిపోయాయే…. తగుదునమ్మా!…అనుకుంటూ వాటి వెనకాతలే నాలిక వెళ్లిపోయిందేమో!…మరింత ఘాటు రసం టేస్ట్ బడ్స్ కి తగిలేసరికి నషాళమంటిపోయిందనుకో!…
…దాంతో నే ఉక్కిరి బిక్కిరైపోతూంటే ,
…‘…ఎవరైనా తలుచుకుంటున్నారేమో వదినా నిన్నూ!… అంటూ అరచేత్తో నా మాడుని మెత్తగా మర్దించాడే వాడూ…
…ఎవరో ఏంటీ!…మన పిక్నిక్ పార్టీ యే అయుంటారు… అన్నాను , తేరుకుని…
‘…. నిన్ను మిస్సైయామని మనవాళ్ళు కావచ్చు…లేకపోతే ఏం చేస్తున్నావో!…అని మీ వకుళా మేడమైనా కావచ్చు…’ అన్నాడే వాడు… అని నే చెప్పుకు పోతూంటే…
‘…బలే ఊహించాడే వాడూ!…నిన్న మధ్యాహ్నం , పదకొండూ , పన్నెండూ మధ్యలో గుర్తొచ్చావే నువ్వూ!… నీ ఎంజాయ్మెంట్ ని నే ఊహించకపోయినా , నా…దాని..మాట , చూచాయగానైనా నీ చెవినేద్దామని అనిపించి , నీ మొబైల్ కి కాల్ చేశానే!… చాలా సేపు నువ్వెత్తలే!… బిజీగా ఉన్నావేమో!…అని కట్ చేశాను…’ అందది…
…ఆ ఫోన్ కాలేనమ్మా!…నా కొంప ముం<చుతా!…అన్నాను…
‘…ఏవైందీ?…వికాసేమో అనుకుని వాడు పారిపోయాడా!…’ అంది వకుళ వెక్కిరింపుగా…
…అలా బెదిరిపోయే మనిషేం కాడులే వాడూ!… అన్నాను కోపంగా…
‘…మరింకేమైందీ!?…’ అందది, చిరాగ్గా మొహం పెట్టి…
…ఏవైందా!?… దానివల్లే నాకు శీల భంగమైపోత!… అన్నాను సిగ్గూ , కోపం ముసురుకొస్తూంటే!…
‘…పది మంది దగ్గర పడుకున్న దానివి… నీకు శీల భంగమేంటే నీ మొహం!!….’ అంటూ వెక్కిరించినా , ఇందాకా నే చెప్పిన సమాధానం గుర్తుకొచ్చిందేమో!…ఆహాఁ…అదా!…గుడ్!! …ఐనా దానికీ , నా ఫోన్ కాల్ కీ సంబంధమేంటీ!…’ అందది ఆశ్చర్యంగా!…