భర్తల మార్పిడి – భాగం 106

Posted on

‘….నన్ను పరుపుకణిచేసి , చటుక్కున నా తొడల మధ్యకి చేరిపోయిందన్నానా!…వెంటనే …నీ…వాడి…గుండుని కొన నాలుకతో శుభ్రంగా నాకేసి ఆపైన చీకడం మొదలెట్టింది….

భర్తల మార్పిడి – భాగం 105 →

…ఇక ఓర్చుకోలేక చటుక్కున నడుం పైకెత్తాను… …దాంతో …నీ…వాడు…ఆవిడ గొంతులోకల్లా దిగిపోయాడేమో… ఉక్కిరిబిక్కిరైపోతూ లేచిపోయి , …ఇక నా వల్ల కాదు బాబూ!…అంటూ పరుపు మీద వెలకిలా పడిపోయింది…బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ….
…ఎగిసెగిసి పడుతూన్న ఆవిడ గుబ్బల్నీ , బిరుసెక్కిపోయిన ఆవిడ చనుమొనల్నీ చూసేసరికి , ఇంకాగలేక , మోచేతులమీద బరువాపుకుంటూ ఆవిడ మీదెక్కిపోయి , …నీ…వాడి గుండుని… ఆవిడ పూ రెమ్మల మధ్య సర్దబోతూంటే…’ అంటూ చెప్పడమాపేసి ముసిముసి నవ్వులు విదజల్లడం మొదలెట్టాడే వకూ!…
…నాకొళ్ళు మండిపోయిందనుకో!…ఏం చేసిందేంటీ ఆవిడా!…చెప్పేనా నవ్వు!…నవ్వైనా చెప్పు… అంటూ చేతిలో ఉన్న మన వాడ్ని గఠ్ఠిగా గుంజానే!…కానీ తనకేమీ నాటలా!…నవ్వుతూనే పోయాడు… దాంతో,ఇలా కాదని తన తొడ మీద గాఠ్ఠిగా గిచ్చేసరికి …అబ్బ…ఏంటి సంధ్యా!…అన్నాడు , నవ్వునదుపు చేసుకుంటూ…
…ఆవిడేంచేసిందో చెప్పమంటున్నా!…అన్నానే తన చెవిదగ్గర నా నోరెట్టి…

…‘…నీ…వాడి గుండుని… ఆవిడ పూ రెమ్మల మధ్య సర్దబోయానన్నానా!….అపుడావిడేం చేసిందో తెలుసా!… మళ్ళీ ఎప్పుడు వీలౌతుందో!…అంటూ నా భుజాల్నట్టుకుని కిందికి తోసింది సంధ్యా!…నువ్వూ ఎన్నడూ చెయ్యలేదా పని…’ అన్నాడే వకూ!…. అంటూ ఆపాను ఊపిరి పీల్చుకోడానికి…..
‘…ఏంటా మాటా!?…ఆవిడకంటే మళ్ళీ ఎప్పుడు వీలౌతుందో చెప్పలేం గానీ, నీకేం ఖర్మే!…అంది వకుళ
‘…ఆమాటే తోలూడేలా గిచ్చి మరీ చెప్పాలే!…చచ్చు కామెంట్లాపి విషయం కానీ!…అన్నాను… ఆరోజు ఙ్ఞాపకాల్లో ములిగిపోయాడేమో నమ్మా , చీమ కుట్టనట్లైనా ఫీలవకుండా …
‘… ఆవిడ కోరికని గమనించి, బొడ్డు చుట్టూ ఓ పది ముద్దులెట్టి , ఆ పైన కొననాలుకని బొడ్దులోకి జొనిపి , కాసేపు కెలికా సంధ్యా!… ఓర్చుకోలేకపోయిందేమో!… నడుం మెలికలు తిప్పేస్తూ , ఎందుకో గానీ ,నా భుజాల్నట్టుకుని కిందికి నొక్కింది…’ అని నే చెప్పేస్తూంటే…
… ‘…ఎందుకేంటీ?…నాకించుకోవాలనీ!?… అని చెప్పేలేకపోయావే!…’ అని కూకలేసింది వకుళ …
…లైట్ తీసుకోవే!…ఎవరికి తెలీదా సంగతీ?…సెకండ్ హాండ్ గా వింటున్న నీకే ఇంత ఉద్రేకంగా ఉంటే , పక్కనే పడుకుని ఫస్టు హాండ్ గా వింటూన్న నాకెలాగుండాలీ!?…కానీ నన్ను రెచ్చగొట్టడం కోసమే ఈ ఓవరాక్షన్ అని గ్రహించి… ప్రశాంతంగా ఆఁహాఁ… అన్నాను….
…నేనీజీగా తీసుకున్నానని గ్రహించి , ఇక చక చకా చెప్పడం మొదలెట్టాడే!…అపుడు ఆవిడ తొడ మూలాల్లో చెరో ముద్దూ పెట్టి ,ఆ పైన నెమ్మదిగా , వంతుల వారీగా, ఆవిడ పూరెమ్మల్ని , కిందినుంచి పైదాకా , ప్రతీ మిల్లీ మీటరూ కొన నాలికతో…టచ్… చెయ్యడం , మధ్య మధ్యలో నాలుకని పైకెత్తకుండా అలా లాక్కెళ్లడం చేశా సంధ్యా ! …ఎందుకోగానీ బలే తమాషా రుచనిపించించాయనుకో అవీ!…’ అంటూ నా మొహం లోకి కొంటెగా చూశాడే!…
…దాంతో నాకు చిర్రెత్తి , రేపెలాగూ వెళ్తున్నావుగా!…మరోసారి నాకి రా!…ఇప్పుడింకా రుచిగా ఉంటాయేమోలే!… అన్నాను…
…‘…కోపమా!…నీకూ చేస్తాలే అలా!…అంటూ చటుక్కున నా తొడలమధ్యకి సర్దుకోబోతూంటే…
…అదేదో తరవాత చూద్దాంలే!…ముందు విషయం చెప్పు!… అంటూ తన జుత్తట్టుకుని మీదికి లాక్కున్నానే వకూ!…అంటూ ఆగాను…
‘…అలా ఎందుకు చేశావే!… ఓ రౌండ్ తన నాలికకి పని చెప్పాల్సింది… ’ అంది వకుళ , తొడల్ని దగ్గరకి నొక్కుకుంటూ…
…మరో ఎక్స్ ట్రా వాయింపుకి ఓపిక లేక!… అంటూ దానికి సమాధానం చెప్పి…ఊఁ…కధ కానీ!…అన్నానమ్మా!… అంటూ కంటిన్యూ చేశాను…
…‘…ఆపైన … అప్పటికే తెరుచుకునున్నఆవిడ తొడల్ని ఇంకాస్త విడదీసి , బైటికి పొడుచుకొచ్చిన బొడిపెని …చటు…క్కున…నోటిలోకి పీల్చుకుని పెదాల్తో మెత్తగా నొక్కా సంధ్యా!…
…ఇష్ష్… అంటూ మూలిగి నడుం పైకెత్తిందావిడ…
…ఇంకాస్త రెచ్చగొడదామని , బొటకన వేళ్ళతో ఆవిడ పూరెమ్మల్ని విడదీసి , నాలికని లోపలికి దూర్చి కెలికా!…రెండు చేతుల్తోనూ నా తలని గాఠ్ఠిగా పట్టేసుకుని , తనమొత్తకొత్తేసుకుంటూ మరోసారి కార్చేసుకుందావిడ…నెమ్మదిగా ఆవిడ మదాన్ని …రు…చి… చూస్తూంటే… అంటూ చెప్పుకు పోతూంటే…
…ఛీ!…ఆపు!….అన్నానమ్మా ఒళ్ళు గగుర్పొడిచేసరికి…
…‘… మనమూ మరో మగాడి …మ…డ్డ… నాకొచ్చి ఇలాగే వర్ణించి చెప్తేగానీ తెలిసిరాదు , మన సిగ్గులేని మొగుళ్ళకి…’ అంది వకుళ మొహం కందగడ్డలా చేసుకుని…
…సర్లేమ్మా!… అనుకున్నంత తేలిక కాదులే ఆ పనీ!… అంచేతే మౌనంగా ఉండిపోయాను కాసేపు…
…‘…కోపమొచ్చిందా సంధ్యా! నీకన్నా‘ఎక్కువగా ఆవిడ్నలా బుజ్జగిస్తూ , బెల్లిస్తూ సరసాలాడినందుకూ!…’ అంటూ నా బుగ్గలు ముద్దాడడం మొదలెట్టాడే!… …ఇంకా చిరచిర తగ్గక పోవడం తో తన చేతులు పక్కకి తోసేసి మరో వైపు తిరిగిపోయాను….
‘…ఏయ్!…ఇదంతా కోపమే!…ఇంటికెళ్లింతరవాత , వీలు చూసుకుని ఓ వారం ఎటైనా వెళ్ళొద్దాం!…’ అన్నాడు , నన్ను తనవైపుకి తిప్పుకోడానికి ప్రయత్నిస్తూ…
…పిల్లలో!?… అన్నాను…
‘…వాళ్ళూ మనతోటే ఉంటారూ!…’ అన్నాడు …అదేంటీ?…అట్లా అంటావ్!…అన్నట్లు చూస్తూ…
…మనం పిల్లుల్ని చంకనెక్కించుకుని వెళ్ళనట్లే!… అన్నాను ,కాస్త ప్రసన్నంగా…
…నా భావం గ్రహించినట్లున్నాడు…‘…నిజమే!…ఆవిడకంటే పిల్లా జెల్లా లేరుగానీ , మనకెలా కుదురుతుందీ!…’ అంటూ నా వెన్నుపూసని సున్నితంగా నిమిరేసరికి , …ఇప్పటికైనా అర్థమైందా!…అంటూ తనవైపు తిరిగి , తన కౌగిల్లో ఒదిగిపోతూ…ఊఁ…కానీ!… అన్నాను…
…‘…ఏవుందీ!… ….ఇక నావల్లకాదు బాబూ!…అంటూ ఆవిడ నా జుత్తు పీకేదాకా అలాగే…కానిచ్చి , ఆపైన ఆవిడ మీద బరువెయ్యకుండా మోచేతుల మీదానుకుని …విచ్చుకున్న ఆవిడ రెమ్మలమధ్య , కాసేపు నీ వాడి గుండుని ముందుకీ వెనక్కీ ఆడించి ,ఆపైన …సున్నితంగానే… కొసకంటా దిగేశా సంధ్యా!…
…అంత బురద బారిపోయినా! , ఆ రాత్రా…పని… అన్నిసార్లైనా…ఎందుకో గానీ …ఒణికి పోయింది సంధ్యా ఆవిడ !…నాటకాలాడిందంటావా!… అంటూ నా…మీద …సర్దుకుంటూంటే…
….మగాడి వెఱ్ఱి మీదా , ఆడదాని మూడ్ మీదా ఆధారపడుతుందది… అన్నానే , తనకి వీలుగా తొడలిప్పుకుంటూ…
…‘…ఏంటదీ!…ఒణకడమో , ఒణక్కపోవడమో నా! ’ అంటూ నా…లోకి… కసుక్కున చొరబడ్డాడే!…
నాకొళ్ళదిరి పోయిందనుకో!… …అబ్బ!…ఏంటదీ!?…ఇలాగే తోసుంటే ఒణక్క ఛస్తుందేంటీ!… పైగా‘ డెలివరీ కూడా కాలేదాయే!… అంటూ తనని పెనవేసుకుని , ఓ పది పోట్లు భరించి… అబ్బ…ఆపుదూ!… ఆవిడ ప్రాణాలూ ఇలాగే తోడేశావా ఆరోజూ!…అన్నానే తనని మాటల్తో రెచ్చగొడ్తూ…
‘…అఁహఁ…ఇంకా నెమ్మదిగా చేశాలే!…కాసేపట్లో ఆవిడ నా వీపుని గిచ్చేస్తూ , నా నడుం చుట్టూ తొడలు పెనవేస్తూ , ఓ రెండు క్షణాలు తన మొత్తని ,నా దానికదిమేసి , ఆ పైన తొడ పట్టు సడలించి , అరమోడ్పుగా కళ్ళు మూసుకునుండిపోయింది…
…ఇంకీవిడ్ని ఇబ్బంది పెట్టకూడదని , మరో నాలుగైదు సార్లు ఆవిడ్లో కదిలి , ఆ పైన భళ్ళుమని చిప్పిల్లిపోయి…ఆవిడ మీద సోలిపోయాను…
…అబ్బ!… ఎన్ని సార్లైనా …వెఱ్ఱి… అని గొణుక్కుంటూ ,నా చెంపలమీద ముద్దులమీద ముద్దులెట్టేసిందావిడ … నాకెప్పుడు కన్నంటిందో తెలీదుగానీ , నన్ను పక్కకి దొర్లించడం మాత్రం లీలగా గుర్తుంది… అన్నాడే! … మరో సారి నన్ను నింపేస్తూ!…అని నే అంటూంటే…
‘…అదంతా‘నీమీద ప్రేమ ఒక్కటేకాదులేమ్మా!…ఆ సుశీల తలపుల మహాత్యం… ’ అంటూ వెక్కిరించింది వకుళ…
…ఏదో ఒకటి…హాయి నాకేగా దక్కుతా!…అన్నాను దానివైపు చురచురా చూస్తూ…
‘…మంచిదేగా!….అక్కడితో ఐపో…యింది…టా!?…’ అంది వకుళ…ఇంకా అదే కొంటె కవళికతో…
…నేనూ అదే అడిగాలే!… మెలుకువ రాగానే లేచింటికొచ్చేశావా!? …అనీ!…
‘… అలాగే చేద్దామనుకున్నా!… ఏదో కుదుపు వల్ల నే కళ్ళు తెరవగానే భళ్ళున తెల్లారిపోవడం గమనించీ!…’ అని తనంటూంటే…
…పక్కనే ఆవిడ పడుండడంతో మరో వాయింపుకి లంకించుకున్నావా!… అంటూ వెక్కిరించా!
‘…ఉఁహుఁ…లేచారా! అంటూన్న ఆవిడ మాట వినిపించేసరికి , చెయ్యి చాపి మంచం మీద ఆడించా , దొరుకుతుందేమోనని…కిలకిల్లాడే తియ్యటి నవ్వు వినిపించేసరికి, పూర్తిగా కళ్ళు తెరిచి చూశా … ఆవిడ దగ్గరుంటేగా!… నా చేతికందనంత దూరంలో నిలబడుంది… కొంటెగా నవ్వుతూ…
…ఇలా రా!…అన్నాను చెయ్యిచాపుతూ…
…నే రాను….మీరే లెండి!… కాఫీ రెడీగా ఉంది… అంటూ పారిపోయింది గదిలోంచి…’ అని తను చెప్తూంటే….
…ఐతే అంతకు ముందు…దాంతోనే…. వీడ్కోలన్నమాట… అన్నాను…

…ఉఁహూఁ…’ అన్నాడు ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుతూ…
…అంటే!…పుష్టి గా టిఫెన్ మేపి ,మళ్ళీ బెడ్రూంలోకి లాక్కుపోయిందా…అన్నానే …మనసుకి చుర్రు…మనిపించడంతో … .
…‘…ఛ!…అదేం కాదు…’ అన్నాడు నొచ్చుకున్నట్లు…
…మరి!?… అనో ప్రశ్నేసి సమాధానం కోసం తనమొహంలోకి చూస్తూ ఉండిపోయాను…
….జస్ట్…ఒక్కసారే!…అన్నాడు , ఏదో సమాధానం చెప్పాలికదా అన్నట్లు…
…వివరాలు!?… అంటూ కూపీ లాగాను…
…ఇక తప్పదనుకున్నట్లున్నాడు…‘… నే అవసరాలు ముగించుకునొచ్చేసరికి ఆవిడ డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర టిఫెన్ తో సిధ్ధంగా కూర్చునుంది…’ అంటూ మొదలెట్టాడు…
…ఊఁ…కొట్టాను…
‘….ఎప్పుడూ మీరు బయల్దేరేదీ!?…సంధ్యా ,పిల్లల్తో బాటు భోజనానికి రావాలి…మేమిద్దరం వచ్చి పిలుస్తాంలే!… అంటూ తనూ , …పై వారం…అలాగేలే!.. అంటూ నేనూ , అవే ప్రశ్నలూ , అవే సమాధానాలూ మళ్ళీ మళ్ళీ వేసుకుంటూ/ చెప్పుకుంటూ టిఫెన్ తిన్నతరవాత కాఫీ తెస్తా!…అంటూ తను వంటింట్లోకెళ్తూంటే , …ఏమధ్యీవిడ పిరుదులు వెడల్పయ్యాయి…అనుకుంటూంటే… ’ అంటూ తను చెప్పడం మొదలెట్టాడే!…’ అంటూ ఆగాను ఓ అర క్షణం…
‘….వీలు దొరికినప్పుడల్లా మూడు రౌండ్లకి తక్కువ కాకుండా వాయిస్తూంటే ఎందుక్కావూ!?… ’ అనాల్సిందే!…. అంది వకుళ, కొంటెగా…
…అదొకటే కాదుగా!… దాంతోపాటు …లో…డ్…కూడా చేశాడాయే!…అంఛేత ఆమాటనకుండా … …కాఫీ కప్పు అందిస్తూంటే ఆవిడ పైట జారింది కదూ!… దాంతో ఆ కప్పక్కడడేసి ఆవిడ్ని బెడ్ రూంలోకి లేపుకుపోయావా!… అన్నానే కసిగా!…
‘…చూసినట్లు ఎంత కరెక్ట్ గా చెప్పావ్ సంధ్యా!…ఆవిడ పైటా జారింది!… నాకలాగే అనిపించింది కూడానూ!… కానీ ఆవిడ నా ఆలోచనని వెంటనే పట్టేసిందేమో!… … ఇక బైల్దేరండి బాబూ!… పిల్లల్ని స్కూలుకి దింపే టైమౌతూందీ!!… అంటూ పైట సర్దుకుంది…ఐనా ఓ చెంప కనిపిస్తూనే ఉన్న ఆవిడ స్థనాన్ని చూసేస్తూనేకాఫీ ముగించి లేచాను… నా వెనకే తలుపుదాకా వచ్చిందావిడ , సాగనంపడానికి… …వస్తా!…అని చెప్పడానికి సడెన్ గా ఆగి వెనక్కి తిరిగాను… ’ అంటూ తను చెప్పేస్తూంటే…
…తన మె…త్త…టి …ఒళ్ళు… నీ ఛాతీ కొత్తేస్తూ మీద పడిపోయిందా ఆవిడా!… అన్నానే వెక్కిరింపుగా!…
…‘….ఆ మాట నిజమే గానీ , కావాల్నయుండదులే!…పరధ్యానంగా నడుస్తున్నట్లుంది ఆవిడ!…’ అన్నాడే వికాస్… కాస్త కోపంగా…
…ఏవైతేనేం!….ఫలితం దక్కిందిగా!…ఇద్దరికీ!… అన్నానే…
‘…ఏంటదీ?… అన్నాడు విసురుగా…
…నే చెప్తే విందామనా!…తలుపు దగ్గర స్టాండింగ్ వాయింపు…నీకు ముచ్చటా, ఆవిడకి అలవాటూ ఐపోలే!… అన్నానే ,తనకి తీసిపోకుండా!…
….దాంతో కుదేలైపోయి…‘….ఏదో!… ఓ ఐదు నిముషాలు… అదో లెక్కేంటీ!?…అన్నాడు చిన్నగా!…
…సర్లే!…మొదలెట్టిందెవ్వరూ!…నువ్వా!?…ఆవిడా??…. అన్నాను…
…‘…ఏమో!…తెలీదుకానీ మరో అరక్షణంలో ఇద్దరం ఐక్యమైపోయాం…అక్కడే!…’ అన్నాడు…
…దాటేడానికి ప్రయత్నించకు…ఎవరు మొదలెట్టారో!…ఎలా…అయ్యారో!…అన్నీ చెప్పు…అంటూ పట్టుపట్టాను…

…ఇక తప్పదనుకున్నాడేమో!…‘… నే వెనక్కి తిరగ్గానే ఆవిడ నా ఛాతీ మీద పడిపోయిందన్నానా!…’ అంటూ మొదలెట్టాడు…
…ఊఁ…కొట్టాను , కానీమన్నట్లు…
‘…అలవాటు ప్రకారంకుడి చేత్తో ఆవిడ నడుం ని చుట్టేసి , పిరుదులమీదికి పోనిచ్చి ఆవిడ మొత్తని దగ్గరకొత్తుకున్నాను…
…ఇష్ష్!… వెళ్ళి రండటున్నానా!… అంటూనే మెడ పైకెత్తి పెదాలందించింది…
రెండు చేతుల్తో ఆవిడ నడుమట్టుకుని పైకెత్తుతూటే …ఏయ్…ఛీ!…ఆటబొమ్మనా!… అంటూనే నా పెదాలందుకుంది…
…ఊఁ…మ్మ్… అంటూ కాసేపు ఆవిడ అధరామృతం జుఱ్ఱుకుని , ఆపైన నా ప్రియమైన ముద్దుగుమ్మవి కదూ!…ఎలా విదలగల్నూ! అంటూ ఓ రెండు రౌండ్లు గిరగిరాతిప్పి ,ఆయాసం వల్ల బ్లౌజ్ లోంచి ఉబికుబికిన ఆవిడ స్థనాల్ని ముద్దాడి …వెళ్ళి రానా!… అంటూ కిందికి దింపాను…
…ఆవిడ వీపు గోడవైపుండేలా దింపానేమో!…ఊఁ…అంటూ ఈసారి మునివేళ్ళమీద పైకి లేచి మళ్ళీ పెదాల్నందించింది…
…ఈసారి ముందస్తుగా ఆవిడ పిర్రల్ని పిసికే సరికి ,…ఉఁమ్మ్ఁ… అంటూ తనే అందుకుంది నా పెదాల్ని… దాంతో ఆవిడ నడుం కిందనీంఛీ చేతులు పోనిచ్చి , కుడిచేత్తో ఆవిడ ఎడం స్థనాన్నీ , ఎడం చేత్తో కుడి స్థనాన్నీ ఒడిసి పట్టుకుని , ఓ సారి మెత్తగా వాటిని ఒత్తేసరికి …ఏవో …టప…టప… మన్నాయి… …అదేదీ పట్టించుకోకుండా , దండల్తో ఆవిడ పక్కటెముకల్ని ఒత్తిపట్టి కొద్దిగా పైకి లేపుకునే సరికి , మరిన్ని టపటపలు…
…. వెంటనే , …ఏయ్!…ఛీ!…అంటూ మెత్తటి పిడికిళ్ళతో నా ఛాతీని టపటపా బాదిందావిడ , మొహం కందగడ్డలా చేసుకుని…
…ఏవైందీ!!…అంటూ దండల పట్టు వదులు చేసేసరికి ఆవిడ కిందికి జారింది… …నా ఛాతీనీ , పొట్టనీ …ఏ…వో…గీరినట్లైంది… ఏంటా!…అనుకుంటూ ఆవిడవైపు చూశాను… … పల్చటి పైట ని చీల్చుకొఛ్ఛేస్తాయా!…అన్నట్లుగా పొటకరించిన ఆవిడ చనుమొనలు చెప్పాయ్…జరిగిందిదీ అని!… ఇక ఆగలేక చటుక్కున ముందుకొంగి , లటుక్కున అందుకున్నా…బిరుసెక్కిన ఆ గులాబీ మొగ్గల్ని…
మళ్ళీ ఏంటి బాబూ!… అంటూనే కాసేపు నా పెదాల దాహాన్ని తీర్చి ,ఆ పైన నా తలని వెనక్కి తోసేసి , నన్ను బిఱ్ఱుగా కౌగిలించేసుకుంది…
…కాసేపావిడ వీపు నిమిరి …వెళ్ళి రానా!?… అంటూ ఆవిడ్నింకాస్త దగ్గరకి తీసుకున్నాను…
…ఊఁ…మళ్ళీ ఎప్పుడో!…అంటూ , ఇంకాస్త దగ్గరకి జరిగి తలెత్తింది…మా ఇద్దరికళ్ళూ కలుసుకున్నాయి….
… ఎప్పుడో!..ఎందుకూ!…ఇప్పుడే!!… అని కన్ను గీటుతూ ,ఆవిడ ఎడం తొడని నా నడుం మీదికి లాక్కున్నాను , చీర ని పైకి తోస్తూ…
…ఛీ!…దీనిక్కాదు!…అంటూనే , రెండు చేతుల్నీ నా మెడకి పెనవేసి , కుడి తొడని పైకెత్తింది… ఆవిడ ఉద్దేశ్యం అర్థమైపోయి , చటుక్కున …నీ…వాడ్ని బైటికి లాగి , ఆవిడ పిరుదుల్నొడిసి పట్టుకుని ,సరైన పొజిషన్ లోకెత్తి , నీ వాడి గుండు ,ఆవిడ సింహ ద్వారం ముందుండేట్టుగా సర్దాను…
…వెంటనే తన తొడల్ని నా నడుం చుట్టూ పెనవేసి…నీ…వాడి…కి… నీళ్ళిచ్చి, గృహాప్రవేశం చేయించుకుందావిడ…ఇష్ష్…అంటూ నా గుండెల మీద తలెట్టి……
…ఆపైనేం చేస్తుందో చూద్దామని అలాగే ఉండిపోయాను…కదలకుండా…
…ఓ అరక్షణం వెయిట్ చేసి , తనే పైకీ , కిందకీ కదలడం మొదలెట్టింది…ఓ నాలుగైదు సార్లు కదిలేసరికి నీ…వాడి ని ఆవిడ వెచ్చటి రతిమదం ముంచెత్తేసరికి , నేఇంక ఉండలేక , ఆవిడ పిర్రల్ని గాఠ్ఠిగా పట్టుకుని , నా మొత్తకి …గుభికీ, గుభికీ…మనేలా గుద్దుకున్నాను…
…ఆవిడ పంగల్ని మరింత విప్పుకుని , నీ వాడి ఒట్టల్ని తన పూరెమ్మలకొత్తేసుకుంటూ నన్నతుక్కుపోయింది….దాంతో నాకూ…అయి…పోయింది…
…ఉన్న …సరుకు…అంతా ఆవిడకిచ్చేసి , కాసేపు ఆవిడ ఒళ్ళంతా నిమిరి… ఏయ్!…సుశీ!!…అంటూ పిలిచాను…
…ఆవిడసన్నగా …ఊఁ…కొట్టింది తప్ప తలెత్తలేదు…
…ఇటు చూడు!…అన్నాను ఆవిడ చెవిలో…అపుడు తలెత్తింది…
…అందుబాటులోకొచ్చిన పెదాల్ని తేలిగ్గా ముద్దాడి…. దేనికీ , రమ్మంటున్నావ్??…. అన్నాను…
మీ కొడుకుని చూసుకోడాని రారూ?…అంటూ నీరు కమ్ముతూన్న కళ్ళతో నా వైపు చూసింది బేలగా!… ’ అంటూ ఆగాడు…
…..మరి నువ్వేమన్నావ్?… అంటూ నిలదీశా…
…‘…వస్తా!..వీలు చూసుకుని!… అంటూ ఆవిడ్ని కిదికి జార్చి , బట్టలు సర్దుకుని ..మరోసారి ఆవిడ పెదాల్ని గాఢంగా ముద్దాడి .బైటికొచ్చాను…బలే ఉందనుకో అదీ!…’ అని వికాస్ అంటూంటే
……ఉండదూ మరీ!…ఆఖరి ముద్దుగా!..అన్నాను వెక్కిరింపుగా….
‘…అదాఖరిదేం కాదులే!…వాళ్ళింటికి మనం భోజనానికెళ్ళాం చూడు… ఆరోజున ఇచ్చింది … అన్నాడు…
…నేనక్కడే ఉన్నాగా!…అదెప్పుడూ!?…అన్నాను ఆశ్చర్యంగా…
పిల్లలేదో ఆటలాడుతూంటే…నువ్వు కరుణాకర్ తో మాట్లాడుతూంటే , చటుక్కున నన్ను పక్కకి తీసుకెళ్ళి , గాఠ్ఠిగా కౌగలించుకుని , ఓ ముద్దిచ్చింది సంధ్యా!…అద్భుతం అది!… ’ అన్నాడే లొట్టలేసుకుంటూ…
…ఒళ్ళు మండిపోయి ఛీ!…సిగ్గూ , బిడియాలూ లేకపోతే సరి!… అన్నానే వకూ!…అంటూ ఆగాను…
…‘…దొంగ ముద్దు కదమ్మా!…అంచేతే!…’ అంటూ నవ్వి , …‘…అక్కడితో ముగించి పడుకున్నారా!… మరో రౌండేసుకున్నారా!?…’ అంది వకుళ…
…ఆఁ…వేసుకున్నాం!…ఓ పేద్ద దెబ్బలాట రౌండు!….అన్నాను…
…అదేంటీ!?… అందది…
…తనన్న మాట వల్ల!…’ అన్నాను…
‘…ఏమన్నాడేంటీ!?…’ అందది…

…నే ఛీ కొట్టానని చెప్పానా!… అపుడేమన్నాడో తెలుసా!… … అ…బ్బ!…ఏమన్నా అను సంధ్యా!… ఆవిడిచ్చిన సుఖాన్ని ఇవాల్టికీ మర్చిపోలేను …బహుశా నువ్వుకూడా ఇవ్వలేకపోయావేమో! ’ అని మరోసారంటూ మైమరుపుగా కళ్ళు మూసేసుకున్నాడే!…
…దాంతో నాకొంటికి కారం రాసుకున్నట్లై…ఎలా ఇస్తానూ!… దానిలా నేనేం మొహం వాచిపోయిలేనుగా ఆ సిగ్గు మాలిన పనికీ!? …పెళ్లైన లగాయతూ , నే నెల తప్పేదాకా…నాలుగు నెల్లు…నీరసంగా ఉందని మొత్తు కుంటూన్నా వినకుండా , రోజుకో మూడ్నాలుగుసార్లు నా ప్రాణాలు తోడేసేవాడివిగా!…ఆ పై రెండేళ్ళూ , ఉద్యోగంతోనూ , నీ పెద్దకొడుకు పెంపకంలోనే సరిపోయిందిగా!… ఆపైన మరో రెండేళ్ళకి నీ చిన్న కొడుకు నా కడుపున పడ్డాడా!…
…వాడికేడాది నిండిందో లేదో!… …పిల్లల పెంపకంలో సహాయానికి నే ఉన్నాగా!…రీసెర్చ్ వర్క్ టేకప్ చెయ్యచ్చుగా!…అంటూనువ్వేగా ప్రోత్సహించిందీ!…ఇన్ని పనులతో నాకా దిక్కుమాలిన సుఖమివ్వడానికి ఓపికా, ఆసక్తీ ఎలా ఉంటాయ్?…
…పక్కమీద నీ వేధింపులు తగ్గేసరికి , నన్నర్థం చేసుకుని , ఆ పాడు కోరికని అదుపు చేసుకున్నావను కున్నాగానీ…మరో చోట వెతుక్కుంటావను కోలేదు…నువ్వు చేసిన పని నేనూ చేస్తేతట్టుకోగలవా?…అంటూ నా అక్కసంతా వెళ్ళగక్కానే వకూ!… అంటూ ఆగాను ఊపిరి తిప్పుకోడానికి…
…‘…..తనేమన్నాడేంటీ వినీ?…’ అంది వకుళ…
…కాసేపేం మాట్లాడకుండా నన్ను దువ్వుతూ ఉండిపోయాడు… సమాధానం చెప్పవేమీ?… అంటూ నే రెట్టించాక…
‘… అందుకేగా నీకూ అవకాశాలు కల్పించడానికి నే పూనుకుంటా!…నువ్వు వింటేగా!?…’ అన్నాడే…
…దాంతో నాకు తిక్కరేగి…నువ్వు చెప్పినవాడిదగ్గరకే వెళ్ళాలా?…..నా ఇష్టమొచ్చిన వాడి దగ్గరకెళ్తా!…అనేశా…
తనేమన్నాడో తెలుసా?…అంటూ వకుళ మొహం లోకి చూశా…
‘…నువ్వు చెప్తేగా తెలిసేదీ!…’ అందది…
…‘….ఇప్పుడదేగా జరుగుతూంట!…’ అన్నాడే… వినోద్ గాడితో నా వ్యవహారం పసికట్టాడా!… అని నాకు గుండె గతుక్కుమందనుకో!… ఎదురు దాడే మంచిదనిపించి…అటువంటి పని నువ్వేగా మొదలెడ్తా!!…అన్నానే ఘాటుగా
… ‘… ఎలాగైతేనేం!… మొదలైపోయింది… ఇద్దరం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాంగా!…’ అంటూ నన్ను మళ్ళీ దగ్గరకి లాక్కోబోయాడు…
….చాల్లే బాబూ , ఇక పడుక్కుందాం!…అన్నాను తనని వారిస్తూ…,
‘…నిజమే!…పొద్దున్నే బోల్డన్ని పనులున్నాయ్!!…’ అని తనంటూంటే , నాకెందుకో గుండెలు దడదడలాడాయే వకూ!… నా మొహం చూశాడంటే ఫీలింగులు చదివేస్తాడేమో!…అన్న భయంతో … అవును… అంటూ మరో వైపు తిరిగిపోయానే!…
…‘దూరమెళ్ళిపోతావేంటీ!?…’ అంటూ నానడుమట్టుకుని , తనమొత్తకి హత్తుకునేలా లాక్కుని , ఆ పైన ఆచేతికందిన ఒక …దీ…న్ని…గ్రిప్ చేసి , నిద్రకుపక్రమించాడే…అంటూ గుబ్బల వైపోసారి కళ్ళార్పి , … తన చేయి తప్పిస్తే ఏం డేంజరో!…అనుకుని … ఉమ్మ్… అంటూ ఓ సన్నగా మూలిగి , …నా పిఱ్ఱల మధ్య …ఓ మోస్తరగా …గ…ట్టి…పడుతూన్న మన …వాడి… వెచ్చదనాన్ని అనుభవిస్తూ …రేపు వినోద్ గాడితో ఈ పొజిషన్ ట్రై చేస్తే!…వాడెలా వాయిస్తాడో!… అనుకుంటూ …నేనూ కళ్ళుమూసుకున్నానమ్మా!. … అంటూ ఆపేసరికి…
‘…వాడు …అ…లా …చేశాడో!…ఇం…కెలా…ఎలా…ఐనా చేశాడో!…’ అని వెక్కిరించింది వకుళ…
…అంటే!?…ఏంటి నీ ఉద్దేశ్యం??…అంటూ దాన్ని నిలదీశాను…
‘…అంటేనా!…నువ్వనుకున్నట్లుగా కాకుండా …వాడికి…ఎలా…ఇష్టమైతే …అలాచేస్తాడనీ!…ఇంతకీ ఐపో…యిన విషయమేగా నువ్వు నాకు చెప్తూంట!… ఏవైనా …కొత్త…కొత్త…గా చేశా…డేంటీ…వాడూ ’ అందది కన్ను గీటుతూ…
…అబ్బ!…అలా గుచ్చి…గుచ్చి అడక్కు తల్లీ!…అసలే సిగ్గుతో …చచ్చి…పోతూం…టేనూ!… అన్నాను…దొలిచేస్తూన్న దాని చూపుల్ని తట్టుకోలేక ఇబ్బందిగా కదులుతూ…
…దాంతో అది పట్టేసినట్లుంది !… ఆఁహాఁ… అంటే ఏ…దో జరిగిందన్నమాట!….ఐనా మొగుడి కౌగిట్లో పడుకుని , సరసుడితో సంభోగం గురించి ఆలోచించావా! ప…చ్చి…బోకు…వైపోతున్నావే లంజకానా!!…’ అంటూ ప్రేమగా తిట్టి , …ఇంతకీ పొద్దున్నే వికాస్ నిన్నో రౌండు వాయించాడా!…లేపోతే ఆ వినోద్ గాడికోసం విదిలేశాడా!?…అంటూ ప్రశ్నలు గుప్పించింది వకుళ…
…అలా ఏమీ విదల్లేదు తల్లీ నీ …ఆర్.ఎమ్!… అంటూ నే మొదలెడుతూంటే…
‘…నా ఆర్.ఎమ్!… ఏంటీ?… ’ అంటూ మొదట అడ్డుపడినా

వెంటనే బల్బు వెలిగిందేమో!…‘…అర్థమైందిలే నీ పుచ్చు షార్ట్ కట్ …చెప్పుకో!…ఏం చేశాడో!?…’ అంటూ నా చేతిమీదో దెబ్బేసింది వకుళ…
……రాత్రి పడుక్కునేప్పుడే మోకాలు కాస్త ముడుచుకుని , కుడివైపుకి తిరిగి పడుకున్నానన్నానా!……నా పిఱ్ఱల మధ్య… మన …వాడు… …గ…ట్టి…పడడం మొదలైందీ!…ఐనా అలాగే నిద్దరోయాన్నానా!!… తెల్లారుతూంటేననుకుంటా! ఆ మోకాలునింకా పైకి తోసేసి ,నా నైటీని కూడా పైకి తోసేసినట్లున్నాడు… పూర్తిగా సిధ్ధమైపోయాడో ఏమో!…అది… తొడల మధ్య ఎక్కడెక్కడో గుచ్చుకోడం మొదలెట్టడంతో మెలుకువొచ్చీసింది…కళ్ళతెరిచే సరికి కిటికీలోంచి వెలుగు…ఇక లేద్దాం!… అనుకుంటూంటే మా ఆయన చెయ్యి ఆపేసింది…
…ఏ…య్!…తెల్లారింది…లేద్దాం!!… అన్నాను
… ‘…ఓ ఐదు నిముషాలు…’ అంటూ నా మొత్తని తన దానికదుముకున్నాడు… తన గుండు తొలిచెమ్మ , పిఱ్ఱలకి తగిలేసరికి ,నాకూ చిరచిర్లాడి…ఒద్దంటే వినవుకదా!…అంటూ వెలకిలా తిరగబోయాను…
……అవసరం లేదు… అంటూ మన…వాడ్ని …సర్దబోయాడు…
…ఏయ్…ఛీ!…అక్క…డేం…టీ!…అని గిలగిల్లాడానే…మోకాల్ని ఇంకాస్త పైకి ముడుచుకుంటూ…
…నాకూ ఇష్టం…లే…దక్కడ!…సర్దుకోవచ్చుగా!…అంటూ ఓ మోచేతిమీద కొద్దిగా పైకి లేచి…గుండు ని కరెక్ట్ పొజిషన్ లో పెట్టి , చురుగ్గా తన మొత్తనాడించాడే!…ఇష్ష్…అని మూలిగానమ్మా, ఎక్కడికో …చొచ్చుకు…పోయేసరికి…
…నామూలుగు తనని రెచ్చగొట్టిందేమో!…గుభికీ…గుభికీ…మనేలా దంచడం మొదలెట్టాడు…ఒళ్ళంతా కదిలిపోయేలా గుద్దడం మొదలెట్టాడు…
ఎంతాపుకుందామన్నా మూల్గుగులాగటం లేదు… అవి విన్నకొద్దీ తన స్పీడు పెరిగిపోతూంది… ఎలాగో మెడ తనవైపు తిప్పి …ఏయ్!…ఏంటీ వెఱ్ఱీ!…ఆపూ! అన్నానే అదిరిపోతూన్న పెదాలతో… …వాటినందుకుని జుఱ్ఱుకోడం మొదలెట్టాడే తప్ప స్పీడు తగ్గించలేదు…
…ఇంకిలా కాదని , తను …దాన్ని… బైటికి లాగుతూండగానే , ఓ చేత్తో తన భుజమట్టుకుని కాస్త వెనక్కితోస్తూ వెలకిలా తిరిగిపోయానే!…
…ఏమీ!…బాలేదా ఈ కొత్త పొజిషనూ!…అంటూ నా తొడల మధ్య సర్దుకుని మళ్ళీ దంచడం మొదలెట్టాడే!…
…ఆఁ…అన్నీ బానే ఉంటాయ్!…మనకి టైమూ, ఓపికా ఉండద్దూ!… అంటూ నా పాదాల్ని తన వీపుమీదేస్తూనే కుడి చేతిని మా మొత్తల మధ్య దూర్చా!…అని నే చెప్పేస్తూంటే…
…‘…అవకాశం దొరగ్గానే …వా…ట్ని… మెత్తగా ఒత్తి కార్పించేసుంటావ్!… అంతకన్నా మరో సామరస్యమైన మార్గం లేదే పిల్లా!?… అంటూ బాధపడిపోయింది వకుళ…