భర్తల మార్పిడి – భాగం 103

Posted on

…పాడేంటీ?…మజాగాలేవూ!?… అంటూ స్పీడు పెంచాను… చప్పుడ్లు పెద్దవయ్యాయి…ఆ అదురుకి బంగారు బంతుల్లాంటి ఆవిడ స్థనాలు అన్ని వైపులకీ ఊగిపోవడం మొదలెట్టాయి… ఆవిడ చనుమొనలు నా పెదాలకందకుండా తప్పించుకోడం మొదలెట్టాయి…
…నాకు కసెక్కిఅందినచోటల్లా కొరికేయడం మొదలెట్టాను , ఆవిడ గుబ్బల్ని…
…నా యాతన చూసి జాలి పడిందో, లేకపోతే నా కాట్లని తట్టుకో లేకపోయిందో గానీ రెండుచేతుల్తోనూ ఊగిపోతూన్న తన స్థనాల్నట్టుకుని , కాసేపు చను మొనల్ని వంతులవారీగా నా పెదాలకందించి చేతులు పక్కకి తీసేసుకోడం మొదలెట్టింది…
…చేతుల సపోర్టు పోగానే …తప్క్…మని చప్పుళ్ళు చేసుకుంటూ ఆవిడ చనుమొనలు తప్పించుకోడం మొదలెట్టాయి…వీటికి ఆవిడ మంగళ సూత్రాల బిళ్లలు చేసే …టింగ్…టింగ్ చప్పుళ్ళు తోడయ్యేసరికి , చిన్నసైజు బాత్ రూం రీసౌండ్ అవడం మొదలెట్టింది…
…దాంతో , …నే వినలేను బాబూ ఈ సిగ్గుమాలిన చప్పుడ్లూ!…అంటూ చెవుల్లో వేళ్ళెట్టేసుకుని కళ్ళు మూసేసుకుందావిడ…
…అది పట్టించుకోకుండా …నే …దం…చు…తూనే పోయాను…
ఓ పదో, పాతికో , పోట్లు భరించి…మెల్లిగా కళ్ళు తెరిచి…ఇం…కా…తీర…లేదూ…మీ …పశు…వాంఛా!…ఊఁ…అంటూ నా నడుంకి పెనవేసున్నతన తొడల పట్టు బిగించి , ఒక్కఊపుతో పైకి లేచి , నా మెడ చుట్టూ తన చేతులు పెనవేసి , స్థనాలు నా ఛాతీకదిమేస్తూ, నన్నతుక్కుపోయింది సంధ్యా… అచ్చం నీలాగే!…నువ్వేమైనా నేర్పించావా, ఈ ట్రిక్కూ!?…అనిపించినా …అవకాశం లేదులే…అనుకుంటూ నేనూ చిప్పిల్లిపోయా!…
…నా వేడికి తనూ మరోసారి …కా…ర్చే…సు…కుందేమో!…నా తొడలమీద వెచ్చటి, చిక్కటి ధార కిందికి ప్రవహించడం మొదలైంది…భలే మైకంగా అనిపించింది సంధ్యా , ఆ పైన ఇద్దరం మళ్ళీ స్నానం చేశాం…కలిసి… ఆపైన ఆవిడ్ని ఎత్తుకొచ్చి పరుపుమీద పడుకోబెట్టా… వడిలిపోయిన తోటకూర కాడలా పడున్నావిడని చూసి , నెమ్మదిగా ఒళ్ళో కూర్చో బెట్టుకుని ,నలిగిపోయిన ఆవిడ ఒంటిని సవిరిస్తూ , పాలు తాగిస్తూ , మైసూరు పాక్ బిళ్ళలు తినిపిస్తూ సేద తీరుస్తూంటే అలాగే నిద్దరోయిందావిడ…ఒంటిమీద బట్టలు లేకుండా!’ అంటూ పరవశంగా కళ్ళు మూసేసుకుని చెప్పేస్తూంటే…
….సిగ్గులేదూ…నే నేర్పించా…అనుకోడానికీ?!… ఐనా నేనెప్పుడు చేశానూ! అలా!!… అన్నాను గుర్తు తెచ్చుకోడానికి ప్రయత్నిస్తూ…
‘…అప్పుడే మర్చిపోయావా!?…వెంకట్ గాడు నీకు పరిచయమైన రోజు… మన బాత్రూంలో…’ అన్నాడు
…ఛీ!…మనింట్లో … వాడితో…నీనెన్నడూ …ఇ…ది…కాలే!… అన్నానే , వెంకట్ గాడు గుర్తురావడంతో బుగ్గల్లోంచి వెచ్చటి ఆవిరి చిమ్ముతూంటే…
…‘…వాడితో కాదు …నాతో నువ్వా పని చేస్త… అంటూ నా మొహంలోకి చూశాడు…నా మనస్సులో మెదిలే భావాలు గమనించాడేమో!… నెక్స్ట్ వీక్ లో ఏదో కాన్ఫరెన్సుకి వస్తున్నాడు డిల్లీకి…ఇంటికి రమ్మంటాలే!…’ అన్నాడు…
… ఛీ!…ఏమక్కర్లే!…నాకోసమైతే అక్కర్లే!…నీకు సరళ మీద మోజుంటే పిలిపించుకో!…అన్నాను… మొహం చాటేస్తూ…
…‘…గుడ్ ఐడియా!…మనిద్దరిమోజులూ తీరుతాయి …అన్నాడు కన్ను గీటి…
…అద్సర్లే! …బాత్రూం శృంగారం తో ముగించావా!…లేక మళ్ళీ లంకించుకున్నావా?…అన్నాను
…‘…ఎక్కడా!?… నా ఒళ్ళోనే నిద్దరోయిందని చెప్పాగా!…అంచేత నెమ్మదిగా ఆవిడ్ని పక్కమీద పడుకోబెట్టా…’ అన్నాడు
…ఆ తరవాత ఇంటికొచ్చేశావా?… అన్నాను…
‘…ఎలా వస్తానూ?…నైట్ డ్యూటీకని బయల్దేరి అర్థరాత్రి ఇంటికొచ్చేస్తే నువ్వు జుత్తట్టుకోవూ!…అంచేత తనపక్కనే నేనూ పడుకుండిపోయా!…’ అనేసరికి నాకొళ్ళు మండిపోయిందనుకో ఆ మాటవినేసరికీ!…

…ఎలాగో తమాయించుకుని… నేనా పని చెయ్యలేదుకనకే మీ ఆటలు సాగాయి…అంటూ చూపుడు వేల్తో తన పొట్టమీద పొడిచి…ఎలాగూ దిస్సమొలల్తో పడుక్కున్నారుగా! కాసేపయ్యాక మళ్ళీ మొదలయ్యాయా వాయింపులూ!?… అని వెక్కిరించాను…
‘…ఉహూఁ…ఆవిడ అలిసిపోయిందని అటువంటి ప్రయత్నం చెయ్యలే!…ఇక బట్టలంటావా!… ఆవిడకి ఓ రాత్రి వేళ మెలుకువొచ్చిందేమో! …తను చీరకట్టుకుని, నా ఒంటిమీద వాళ్ళాయన లుంగీ కప్పి ,నాపక్కనే పడుక్కున్నట్లుంది… తెల్లవారుజామున నాకు చలేసి ఆవిడ్ని దగ్గరకి లాక్కుంటూంటే తెలిసింది!…’ అన్నాడే!…
…వెంటనే ఛీ కొట్టి పొమ్మందా!?… అంటూ రెచ్చగొట్టానే…
‘…ఉహూఁ…మళ్ళీ ఏంటి బాబూ!…అని గునుస్తూనే నా కౌగిట్లో ఒదిగిపోయిందావిడ …పక్కలో ఉన్న అగ్గిపెట్టె నలగనంత అతిసున్నితంగా ఓ పదినిమిషాల్లో ఆ రౌండ్ ముగించి ,మామూలుగా ఆవిడిచ్చే కాఫీ తో పాటు ఆవిడ అధరామృతాన్నికూడా తాగి బయల్దేరా!…’ అన్నాడు గర్వంగా ఫీలైపోతూ…
…‘అంత పొంగిపోకు!…నువ్వు కోరిన ఆ…మైసూర్…పాక్…బిళ్ల ఇవ్వకుండానే నిన్ను పంపించేసిందిగా!…అందు కోసమే ముద్దులెట్టుంటుంది… అన్నాను… వెక్కిరింపుగా…
‘…ఏమో!…ఆరోజివ్వలేదుకానీ , మరో నెల్రోజుల తరవాత,…’ అన్నాడు లొట్టలేసుకుంటూ!…
…నువ్వు వాళ్ళింటికెళ్ళి దేబిరించుంటావ్!… అన్నాను కోపంగా…
…‘…అదేం కాదు…మరో రెండు వారాల్లో మనం ఢిల్లీకి బయల్దేర్తామనగా…మనింటికొచ్చి , నీ కన్నుకప్పి , నన్ను వాళ్ళింటికి ఆహ్వానించి , మరీ ఇచ్చింది …’ అన్నాడు…
…ఛ!!… అన్నాను…నోట మరోమాట రాక… …వింటావా!?…అన్నట్లుగా కళ్ళెగరేశాడు… …కానీ!…అన్నట్లుగా తలూపాను…
…‘…తనారోజు ఏం చేసిందో తెలుసా!…ఓ పెద్ద సైజు టిఫెన్ డబ్బాలో మైసూరుపాక్ పెట్టి పట్టుకొచ్చింది …చిన్నాగాడికిష్టం…అంటూ…
…నువ్వు థాంక్స్ చెప్పి డబ్బా ఖాళీ చేసివ్వడానికి లోపలికెళ్ళావ్… ’ అని తనంటూంటే…
…నేనేం ఖాళీ డబ్బా ఇవ్వలే…మా అమ్మ చేసిచ్చిన రవ్వలడ్డూలో అరడజను దాంట్లో వేసిచ్చా!… అంటూ అడ్డు తగిలాను…
‘…అవీ తిన్నాం లే ఆరాత్రి… నువ్వు లోపలికెళ్లగా చూసి ఆవిడేవందో తెలుసా!?…’ అన్నాడు ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ…
…అవి చూసేసరికి ఒంటికి కారంరాసుకున్నట్లవడంతో ‘…చెప్పూ!…’ అన్నానే వకూ!…కోపంగా తన డొక్కలో పొడిచి… అని నే చెప్తూంటే…
…‘ ఛ దుష్టుదానా!…’ అంటూ నన్ను కూకలేసిందది…
…దాంతో నాకు చుర్రు మనడంతో…నువ్వేం బాధపడనక్కర్లేదులేమ్మా , నీ సరసుడ్ని వేల్తో పొడిచానని…
…ఆ నాటి తలపుల మైకంలో తనకదేమీ నాటినట్లు లేదు…అని చర్రుమంటూ లేచాను…
‘…సర్లే తల్లీ!…ఇంతకీ ఆవిడెలా ఆహ్వానించిందో చెప్పు…’ అంది వకుళ
…‘…వీట్ని పిల్లలకుంచేయండి…మీ… మైసూరు పాక్… ఇంట్లో సిధ్ధంగా ఉంది…అంది సంధ్యా ఆవిడ!… …ఎఱ్ఱరంగు పులుముకుంటూన్న బుగ్గల్తో!… నువ్వెక్కడ పట్టేస్తావో అని నే భయపడి చచ్చానారోజు… ’అన్నాడు…
…ఏమో నే గమనించలేదులే!…అవునూ!!…నిజంగానే మైసూరు పాక్ రంగులోనే ఉందా…ఆవిడదీ??…అన్నానే ఈర్ష్యగా…
‘…అలా ఉండడం ఒక్క వకుళకే చెల్లు…’ అన్నాడమ్మా!… అంటూ దాని కళ్ళల్లోకి చూశాను…
…‘…నన్ను మునగచెట్టేమీ ఎక్కించనక్కర్లే తల్లీ!… ఆ సుశీల సంగతి చెప్పు…’ అందది గర్వంతో ఉబ్బి తబ్బిబ్బైపోతూ…
…కాసేపు పడమటి సంధ్య లాంటి దాని మొహాన్ని తనివి తీరా చూసి…నేనూ అదే అడిగాలే!…
‘… సుశీలదంటావా!?…ఒంటిరంగంత పచ్చటి రంగు కాకపోయినా , కాస్త ముదిరిన పాకపు రంగులో ఉంది సంధ్యా!…ఆవిడ …ఆ…బిళ్ళ!…’ అంటూ మొదలెట్టాడు…
…నువ్వు వాళ్లింట్లోకి అడుగెట్టగానే చూపించిందదేనా!…అన్నాను ఒళ్ళు మండి పోయి…
‘…ఛ…ఏం కాదు!… సిగ్గులు ముసురుకుంటూన్నపూర్ణ చంద్రబింబంలాంటి మొహాన్ని…’ అన్నాడు
…సర్లే!…జరిగింది చెప్పుకో!…అన్నాను…
‘… తెల్ల చీర కట్టుకుని సిగలో మల్లెపూలెట్టుకుని , సిగ్గుతో ఎఱ్ఱబడ్డమొహంతో తలుపోరగా తీసి , అందంగా కళ్ళర్పి ,లోపలికి రమ్మని ఆహ్వానించిందావిడ…
…లోపలికెళ్ళగానే ఆవిడ్ని మీదకి లాక్కోబోయా!… నా ఆలోచన పసికట్టిందేమో!…తృటిలో వెనక్కి జరిగి ,
…శుభ్రంగా స్నానం చేసి రండి బాబూ!…అంటూ నన్ను బాత్రూం వైపు తరిమింది…శుభ్రం…అన్న పదాన్ని మరింత ఒత్తి పలుకుతూ…
…ఎందుకీవిడిలా అంటూందీ?… అనుకుంటూనే బాత్రూంలో కెళ్ళా…స్నానం చేస్తూంటే తట్టింది…నాకెలాగూ పెద్దగా వెంట్రుకలుండవుగా అక్కడా!…’ అని వికాస్ మాటగా నే చెప్తూంటే…
…‘…దా…ని…మీదుండవుకానీ…ఆ …హైబ్రిడ్…సపోటా పళ్ళ మీదుంటాయి తనకి …’ అంది వకుళ , బోల్డు సిగ్గు పడిపోతూ…
…నేనూ అదే అన్నానులేమ్మా!…
‘…ఉన్నవాటిని కూడా అక్కడే ఉన్న రేజర్ తో శుభ్రం చేసి , మరోసారి స్నానం ఛేసి , అక్కడే ఉన్న తెల్లలుంగీని చుట్టబెట్టుకుని , హుషారుగా ఈలేసుకుంటూ బైటికొచ్చా!…’ అంటూ కంటిన్యూ చేశాడు…

‘…కాస్త దూరంలో డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఏదో సర్దుతూందావిడ…’అంటూ…
…ఊఁ…కొట్టాను కానీమన్నట్లు…
…‘…ట్యూబ్ లైట్ ఆవిడ వెనకాతలుండడంతో , ఆవిడ తొడలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి…ఒహ్!…ఉత్తి చీరే కట్టుకుందీవిడ!… అనుకుని బ్లౌజ్ వైపుచూశా!…
…మామూలుగానే ఆవిడ బ్రాసియర్ వేసుకోదు … నాకోసం ఇంట్లో ఉన్నపుడు…దానికి తోడు , పైట పక్కకి తొలిగుండడంతో తెల్లటి , పల్చటి బ్లౌజ్ లోంచి స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ఆవిడ అందాలు…బోర్లించిన బంగారపు చెంబులమీదెట్టిన ముదురు గులాబీ మొగ్గల్లా పొడుచుకొస్తున్నాయి, ఆవిడ చనుమొనలు…
…పెద్దగా ఈలేశా! అవి చూసి…
… సిగ్గులేకుండా , గట్టిగట్టిగా ఆ ఈలలేంటీ?…రండి భోంచేద్దురుగాని…అంటూ ఆహ్వానించింది…ఎఱ్ఱబడిపోయిన బుగ్గల్తో…
…భోంచేసే బైల్దేరా!…అన్నాను… సరే! నాకు కంపెనీ ఇవ్వండి…అంటూంటే వెళ్ళి తన పక్కనే కూర్చున్నా , తన బుగ్గల్ని చూస్తూ…
…ఈ కూర ఎలా వచ్చిందో చెప్పండి…అంటూ నానోట్లో ఓ ముద్దెట్టింది… బలే ఉంది…అన్నాను… మళ్ళీ ఆకలంటారు…ఇంకాస్త తినండి… అంటూ తను తినే ప్రతీ ఐటంలోనూ ఓ రెండు మూడు ముద్దలు నా నోట్లో కూరింది… …ఆ పైన , ఏలకుల వాసనతో ఘుమ ఘుమలాడిపోతూన్న సేమ్యా పరవాన్నం తిన్నామిద్దరం!…దాంట్లో బాదాం , పిస్తాలూ , జీడి పప్పులూ గుప్పించిందేమో!…బలే ఉందారుచి…’… అంటూ వికాస్ లొట్టలేసుకుంటూ చెప్పుకుపోతూంటే…
…కోపం ఆపుకోలేక…దూరమైపోతున్నావుగా!… అంచేత…ఆఖరు సారి…కుతి తీరా…చే…యిం…చు…కోడానికి నిన్ను శోభనంపెళ్ళికొడుకులా మేపినట్లుంది , రంకు లంజ…అని తిట్టేశానే వకూ… అంటూ ఆగిపోయాను బరువుగా ఊపిరిపీలుస్తూ…
…‘…ఏవన్నాడు తనూ!?…’ అంది వకుళ కాసేపాగి…
…ఏవంటాడూ?!….పాతపాటే!…ఛ!…ఆవిడ్నలా తిట్టకు సంధ్యా!…మొగుడ్నీ , నన్నూ తప్ప మరో మగాడ్నెరగ దావిడ…ఐనా మాకు శోభనమెప్పుడో ఐపోతే ఇప్పుడు నే శోభనంపెళ్ళికొడుకవడమేంటీ?…’అన్నాడే తెగ బాధపడిపోతూ!… అన్నాను…
…‘…నిజమేకదమ్మా వికాస్ చెప్పిందీ!…’ అంటూ వికాస్ నే సపోర్ట్ చేసింది వకుళ…
…స్నేహితురాలివికదా!…అని నీకు చెప్పుకుంటే , నువ్వూ నీ రంకుమొగుడ్నే సపోర్ట్ చేస్తావా!… సిగ్గు మాలిందానా?… అంటూ దాన్ని దులిపేశాను…
‘…సర్లేవే!…నాకూ మా ఆయనకీ దెబ్బలాటొచ్చినపుడు నువ్వూ చేశావాపని…’ అంటూ దెప్పుడు మాటల్తోనే నన్ను ఓదార్చి…‘ …శోభనంపెళ్ళికొడుకులా కాకపోతే…పోటుగుఱ్ఱం లా మేపిందను మన మొగుడ్నీ… ఊఁ…కానీ!…’ అంటూ నన్ను పొడిచింది…
…పైకి తిట్టేసినా, నేనూ అదే అనుకున్నాలే!…అంచేత … సర్లే!…కానీ మీ రంకు కధ… అన్నాను…
…ఏదో అనబోయిన వాడే! …మాట మింగేసి… ‘…భోజనాలుకాగానే , గిన్నెలు సర్దుతూన్న ఆవిడ అందాలు కళ్ళతో తాగేస్తూ డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరే కూర్చున్నా…
…నా చూపులు గమనించి , సిగ్గుతో మెలికలు తిరిగిపోతూ…మీరెళ్ళి హాల్లో కూర్చోండి బాబూ వస్తున్నా!… …అని తనంటూన్నా , సహాయం చేసే మిషతో , ఆవిడ్ని వెన్నంటి , పూసుకుంటూ తిరగడం మొదలెట్టా…
…దాంతో …నీ…వాడు…నిగిడిపోయి ఆవిడ తొడలకీ , పిఱ్ఱలకీ రుద్దుకోడం మొదలెట్టాడు…
…మొదట్లో …వా…డి …స్పర్శ తప్పించుకోడానికి మెలికలు తిరిగిపోతూ …ఏంటిదీ? వెళ్ళండి బాబూ!…వెళ్ళి హాల్లో కూర్చోమంటున్నానా!… అంటూ ఎఱ్ఱబడిన మొహంతో బ్రతిమాలుకుంది…
…కలిసే వెళ్దాం…అంటూ ఆవిడ కిచెన్ ప్లాట్ ఫామ్ మీదికొంగినప్పుడల్లా ఆవిడ వెనకజేరి , నడుమట్టుకుని , నీ వాడ్ని ఆవిడ పిఱ్ఱల మధ్యా , తొడల్లోకీ జొనపడం మొదలెట్టా! పైబట్టల్లోపల నాకు అండర్వేరూ , ఆవిడకి పెట్టీ కోటూ లేకపోవడంతో …రు…ద్దు…కోవలసినవి , రుద్దుకోడం మొదలైంది…
…దాంతో ఆవిడకీ మూడొచ్చిందేమో!…నాకు వీలుగా తొడలెడంగా పెట్టుకుని నిలబడి …ఇది ఫ్రిజ్ లో పెట్టండి…ఆగిన్నిటు తెండి…అంటూ నన్ను తన వెనక వెనకే తిప్పుకుంటూనే , అటూ ఇటూ …ఆ…డి…పోతూన్న నీ వాడి వైపు దొంగ చూపులు చూడడం మొదలెట్టింది సంధ్యా ఆవిడ!….’ అంటూ నా మొహం లోకి చూశాడు…
..నాకెన్నడైనా అలా సహాయం ఛేశావా!?…అని నిలదీద్దామనిపించినా , మా పెళ్ళైన కొత్తల్లో ఎవరో పెద్దాళ్ళింట్లో ఉండడంతో, మాకటువంటి ఏకాంతం దొరకలేదని గుర్తొచ్చి… ఆ మాట మింగేసి… ఊఁ…కానీ!… అన్నానే వకూ!… అంటూ నా బాధ వెళ్ళబోసుకుంటూంటే…
‘….దేని అందం దానిదీ!…దేని సౌకర్యం దానిదీ!…ఆవిడకైనా అప్పుడప్పుడు సాగిందికానీ , రోజూ కాదుగా!…
సర్లే !…ఇంతకీ …ఆవిడ …మైసూరు పాకు…. తిన్నాడా నీ మొగుడూ!?…’ అంది వకుళ కన్ను గీటి

…ఆ మాటే నేనూ అడిగా!…
‘…వింటూండు…తెలుస్తూంది….. …ఆవిడ ఎంతసేపటీకీ వంటింట్లోంచి బైట పడక పోయేసరికి …ఇంకిలా కాదని , వెనకనీంచే ఆవిడ నడుం చుట్టేసి బెడ్రూంలోకి లేపుకొచ్చా!… పల్చటి మనిషేమో! …ఏయ్!… పడే…స్తారూ!… అంటూ విలవిల్లాడుతూనే చులాగ్గా ఇమిడిపోయింది నా చేతుల్లో!…’ అంటూ మళ్ళీ లంకించుకున్నాడు…
…ఊఁ…కొట్టాను…కానీమన్నట్లు…
‘…బెడ్రూంలోకి తీసుకొచ్చి మంచం మీద కుదేయగానే … చెదిరిన పైట సర్దుకుంటూ…ఏంటీ మోటు సరసం!… అసలే నేను… ….అంటూ తనేదో చెప్పబోతూంటే , చటుక్కున ఆవిడ మీదడిపోయి , పెదాలాక్రమించేసు కున్నాను…
…అఁ…ఉఁ…ఊ~మ్…వంటి చప్పుళ్ళు చేస్తూ పెనుగులాడి , ఎలాగో పెదాలు విడిపించుకుని…నే చె…ప్పే…ది… విన…రేం!…నే…ను…అంటూ ఊపిరాడని ఆయాసంతో , ఊగిపోయే గుబ్బల్తో ఆవిడేదో చెప్పబోతూన్నా వినిపించుకోకుండా…
…అన్నీ ఇంట్రవెల్లో!…అంటూ ఆవిడ తొడలమధ్య స్థలంచేసుకుంటూ తన మీదడిపోయి , పెదాలమీదా , బుగ్గలమీదా , కంఠం మీదా ,మెడ వంపుల్లో, ముద్దులు కురిపించేశా!
…కాసేపు…ఆఁ…ఏ…య్…ఉఁ…ఊఁ…మ్… అంటూ మత్తెక్కించే చప్పుళ్ళు చేసి…ఆ పైన , ఛీ!…పశువులు మీ మగాళ్ళు…అందులో మీరు మరీనూ!…అంటూ కందిపోయిన మొహంతో నా భుజాలుచ్చుకుని వెనక్కి తోసేసింది….
…వెనక్కి పడిపోతూన్న వాడ్నే!ఆవిడ తొడలట్టుకుని ఆపుకుని , …ఎంత మంది మగాళ్ళని చూశావేంటీ!?… అనబోయి…ఆ మాటంటే ఛంపేస్తుందని భయమేసి…నన్నూ , కరుణా నేగా ఆవిడ చూస్త!…అని సర్దుకుని , నా కోచింగ్ పుణ్యమా అని తనూ రెచ్చిపోతున్నాడేమో ఈ మధ్య!… అనుకుంటూ , ఆవిడ తొడల్ని మెత్తగా ఒత్తుతూ విడదీసి , ఆ పైన వాటి మధ్య మోకాళ్లమీద సెటిలౌతూంటే కనిపించింది సంధ్యా…పావలా కాసంత ఆవిడ బొడ్డు …’ అంటూ తను దంచేస్తూంటే…
…అబ్బ!…కొల్లేటి చాంతాడులా అంత పెద్ద పెద్ద వాక్యాలేంటీ?…చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చెయ్యచ్చుగా!… అన్నానే!… సర్లే!…అంటూ నా వైపో కోర చూపు చూసి,
‘…నా చూపు గమనించిందేమో!…లైటు తీసేయండి బాబూ!…అంటూ చటుక్కున కుచ్చెళ్ళని పైకి లాక్కుంది…’…అంటూ మళ్ళీ లంకించుకున్నాడు…
…ఊఁ… కొట్టాను…
…‘…ఇవాళ లైట్ వెలుగులో నీ అణువణువూ చూడాల్సిందే!…ముద్దాడాల్సిందే!!…అంటూ ఆవిడ బ్లౌజు అడుగుభాగం దగ్గర మొదలెట్టి మెరిసిపోతూన్న ఆవిడ పొట్టమీదా , నడుం వంపుల్లో చిత్తమొచ్చినట్లు ముద్దులెట్టేసుకోడం మొదలెట్టా…
…ఛీ!…కొడ్తూనే మెలికలు తిరిగిపోతూ , నా గెడ్డముచ్చుకుని , నా మొహాన్ని తన రొమ్ముల మీదికి లాక్కుంది…
…ఓహో , ముందు …వీ…టి… సంగతి చూడమంటావా!…అంటూ చేతుల్ని ఆవిడ స్థనాలమీదికి పోనిచ్చా!…
…ఛీ!…నేనలా ఏమీ అన్లా!… అంటూ నా చేతుల్ని సున్నితంగా ఆపబోయింది…
… మొహమాటమెందుకూ!… అంటూ తన చేతుల్ని పక్కకి తోసేసి…విడిన మేరకి ఆవిడ బ్లౌజ్ హుక్స్ ని విప్పేసి , రాని వాట్ని తెంపేసి ఆవిడ గుబ్బల్ని ఆక్రమించుకున్నా!…
…నా తెంపరితనం నచ్చిందేమో ఆవిడకి!..పైకి .ఇష్ష్… అని నిష్టూర్చినా చేతుల్ని కళ్లకడ్డెట్టుకుని , ఆవిడ స్థనాలమీదా!…వాటి ముచ్చికలమీదా నా వీరాంగాన్ని చూడ్డం మొదలెట్టింది…కాసేపట్లో నా ఉద్రేకం పెరిగిపోవడంతో చఫ్ఫుళ్ళు పెద్దవయ్యాయి…
… చీ!…ఏంటిదీ!?…అంటూ నన్ను పైకి లాక్కోడానికి ప్రయత్నించిందిగానీ , వీలుగాక , నాతలని తన రొమ్ములమీదినుంచి కిందికి తోసేసింది…
…గుడ్!…ఇప్పుడు దీసి పని చూడమంటావా!?… అంటూ ఇంకాస్త కిందికి జరిగి…ఆవిడ కుచ్చెళ్ళు కిందికి లాగి , బొడ్డు మీద …చుపుక్క్…మని చప్పుడొచ్చేలా ముద్దుపెట్టాను…
…ఇష్ష్!…పాడూ!…అంటూ నా భుజాలట్టుకుని నన్ను పైకి లాక్కోడానికి ప్రయత్నించింది …
……ఏయ్!…పూర్తిగా చూడనిస్తానన్నావుగా!…అంటూ తల పైకెత్తి తన కళ్లల్లోకి చూశాను…
…లైటు తీసేయమంటే వినరుకదా!…మొండి!… అంటూ , మళ్ళీ చేతులు కళ్లకడ్డెట్టుకుంది…
…ధాంక్స్ ఫర్ ద పర్మిషన్… అంటూ ఆవిడ తొడలమధ్య ఓ అరచేత్తో రుద్దుతూనే మరోచేత్తో కుచ్చెళ్ళని కిందికి లాగి ,బొడ్డు చుట్టూ ముద్దులు కురిపించడం మొదలెట్టా!…
…ముందు …ఛీ…కొట్టినా , ఎందుకో సంధ్యా!… సడెన్ గా ఆవిడ తొడలెడం చేసి , నడుమెత్తడం మొదలెట్టింది…’ అంటూ నావైపు చూశాడు కొంటెగా!…

…వికాస్ సిగ్గుమాలిన వర్ణన వినేసరికి నాకూ చిరచిరలాడడం మొదలెట్టిందే వకూ!… దాంతో నా కుడి తొడని తన నడుం మీద పడేసి… … ఆవిడా ఉప్పూ , కారం తింటూన్న మనిషేగా!…పక్కన పడుక్కుని రెచ్చగొడితే సహకరించక ఛస్తుందేంటీ!?… అన్నానే!
‘…గుడ్!…ఆవిడతో పాటు నువ్వూమూడ్ లోకొస్తున్నావ్!…’ అంటూ నన్ను మరింత దగ్గరగా లాక్కుని…
‘…మీ సుశీలక్క మూడ్ లోకి రావడం గమనించి , నెమ్మదిగా మంచం మీద అడ్డం తిరిగి…’… అంటూ వికాస్ చెప్పేస్తూంటే
…ఎందుకూ , అడ్డం తిరగడం!?… అన్నా వకూ!… అనే సరికి…
…‘…ఎందుకేంటీ నీ మొహం!…కాడ్బరీ బార్ లంచమెట్టి , మైసూర్ పాక్ బిళ్ళలు తినడానికి!…ఆపకుండా చెప్పి ఛావు…’ అంటూ నన్ను గిల్లింది వకుళ….
…అది చుర్రుమనడంతో…అబ్బ చచ్చేట్టు గిల్లావే!…చెప్తున్నా విను తల్లీ!…నువ్వన్న మాటే తనూ అని…
…మంచం మీద అడ్డం తిరుగుతూ చీరమీంచే ఆవిడ తొడలమధ్య చూపుడు వేలుతో రుద్దడం మొదలెట్టా!…’ అన్నాడు…
..ఊఁ…కొట్టా!…కానీమన్నట్లు…
…‘…ఆవిడేమీ అడ్డు చెప్పకపోవడంతో చీర మీంచే ఆవిడ పూరెమ్మలమీద ముద్దులు కురిపించడం , ముని పళ్లతో చిన్నగా కొరకడం మొదలెట్టా సంధ్యా!…’ అంటూ చటుక్కున నన్ను వెలకిలా తోసేసి , ఆరూ…తొమ్మిదికి సిధ్ధమైపోయాడే!…
…ఓ క్షణం పర్మిషనిచ్చేద్దామనిపించినా , రెచ్చిపోయున్నాడు ,ఆ సుశీలని తలుచుకుని…చిత్తమొచ్చినట్లు కొరికేస్తాడేమో!… ఆ గాట్లని రేపొద్దున్న వినోద్ గాడు చూస్తే వాడి మూడ్ ఆఫ్ ఐపోగల్దు… అనిపించి…
…ఏయ్!.. నీ మాట తిన్నగా వినిపించదలా ఐతే!…అంటూ తనజుత్తట్టుకుని మీదికి లాక్కున్నానే వకూ!… అనేసరికి…
‘…బావుందమ్మా!…మొగుడికివ్వకుండా , రంకుమొగుడికోసం దాచుకున్నావన్నమాట నీ …బి…ళ్ళ…ని…’అంటూ వెక్కిరించింది వకుళ…

దాచుకోక!…రంకు మొగుడితో ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వీలౌతుందేంటీ!?…కట్టుకున్నమొగుడంటే ఎప్పుడూ పక్కనే పడుంటాడు గానీ!… అని ఘాటుగా సమాధానం చెప్పేసరికి ,
‘…జాణవే నువ్వూ!…ఊఁ…కానీ!!…’ అంది వకుళ నవ్వుతూ…
…నేనూ ఆ మాటే అన్నా…
‘…నువ్వంటే ఇలా ఒద్దన్నావ్ కానీ, ఆవిడైతే ఏమీ అడ్డు చెప్పలేదు తెలుసా!…’ అన్నాడే కాస్త చిన్నబుచ్చుకుని…
…దాంతో కాస్త బాధనిపించి…ఎహె! నీ మాట తిన్నగా వినిపించదనీ!…అంటూ తనకింకాస్త దగ్గరగా జరిగి , అందిన తన చేతిని నా తొడల మధ్యకి , లాక్కుని…ఊఁ…కానీ!…అన్నాను…
…థాంక్స్…అంటూ …అ…క్క…డ…వేలి…పని…మొదలెట్టేశాడే!… అంటూ నే చెప్పేస్తూంటే…
…‘…దాంతో రెచ్చిపోయి…ఆరూ…తొమ్మిదీ…కి సిధ్ధమైపోయావా!?…’ అంది వకుళ, అరచేతుల్ని తొడలమధ్య ఒత్తుకుంటూ…
…ఉహూఁ… అలా చేస్తే , ఆ రాత్రి కధకంచికెళ్ళినట్లే! … అంచేత చటుక్కున తన చెయ్యట్టుకునాపి , తనక్కూడా నీకు చెప్పిన మాటే రిపీట్ చేసి ,… ఉత్తిగా చెయ్య…క్క…డె…ట్టు…కుని విషయం చెప్పమన్నా గానీ… ఈ…పాడు …పని…మొదలెట్టమనలే!… అన్నాను…
‘…ఊఁ…’ అంటూ , నా గొల్లిని కెలుకుతూ… ‘…చీర మీంచే ఆవిడ పూరెమ్మలమీద ముద్దులు కురిపించడం , ముని పళ్లతో చిన్నగా కొరకడం మొదలెట్టానన్నానా!…మొదట్లో ఇబ్బందనిపించిందేమో! …ఊఁ…ఒ…ద్దూ! …అంటూ నడుం మెలికలు తిప్పేయడం మొదలెట్టింది…
…దాంతో రెండుచేతుల్తోనూ ఆవిడ తొడల్ని కదలకుండా పట్టేసుకుని , పూర్తిగా తలక్రిందులుగా తిరిగిపోయేసరికి , నీ…వా…డి…వాసన తగిలిందేమో!… ఛీ!…అంటూ నా పిఱ్ఱల మీద చెయ్యేసి దూరంగా తోసేసింది…
…ఇంకా రెడీగా లేదనుకుని , మళ్ళీ మామూలుగా తిరిగేసి ,ఆవిడ తొడలమధ్య సెటిలైపోయి…వాట్ని విడదీస్తూ నా పని కంటిన్యూ చేశా!…కాసేపట్లో ఆవిడ పెనుగులాడ్డం ఆపేసి , తొడలిప్పుకోడం మొదలెట్టింది…
…గుడ్!…అనుకుని… ఆవిడ చీరని నెమ్మది నెమ్మదిగా పైకి తోస్తూ పని కానిచ్చా!…మత్తెక్కించే ఆవిడ మదపు వాసన నా ముక్కుషోణాల్ని తాకింది…ఆవిడ చీరని ఇంకాస్త పైకి లాగా! …కాలిపోతూన్నఆవిడ తొడ మూలాలు నా పెదాలకి తగిలాయి… చటుక్కున చెరో వైపూ ,చెరో ముద్దూ పెట్టేశా…
…నా పెదాల స్పర్శ తెలిసిందేమో!… ష్ష్…ఏంటిదీ! అంటూ చీర కిందికి లాక్కుని , తొడలు ముడుచుకో బోయింది…
…ఆ పని చెయ్యనివ్వకుండా వాటిని గట్టిగా పట్టేసుకుని…. ఆశ పెట్టి, ఇవ్వకపోతే ఆశ కురుపులేస్తాయి సుమా!…అంటూ బెదిరించాను…
… చటుక్కున మోచేతులమీద పైకి లేచి… ఏవిస్తానని ఆశ పెట్టానేంటీ!?… అందావిడ అర కోపంతో…
…మైసూరు పాక్ బిళ్ళలు… ఆ రోజు…వంటింట్లో నే అడిగితే… ఇస్తా అంటూ ప్రామిస్ చేశావ్…ఇవాల్టికివాళ!…మీ… మైసూరు పాక్… ఇంట్లో సిధ్ధంగా ఉంది… అని ఆశ పెట్టలే!… అంటూ ఆవిడ కళ్ళల్లోకి చూశాను…
…నా ఉద్దేశ్యం అర్థమైపోయినా … ఓహ్!…అవా!… వంటింట్లో ఉన్నాయ్…విదిల్తే తెస్తా!… అంటూ లేవబోయిందావిడ…
…నాకిస్తానన్నవి …అవి…కావు… , …ఇ…వీ!… అంటూ , రెండు వేళ్ళతోనూ …ఇ…లా… దువ్వా!…’
…అంటూ …ఇ…క్కడ… దువ్వాడే వకూ!… అంటూ నా తొడల మధ్యవైపు సైగ చేసి…
… చెప్తే చాల్లే!…చేసి చూపించక్కర్లే!…అంటూ తన చెయ్యి పక్కకి తోసేసి…ఊఁ…ఏవందేంటీ!…తనూ!… అన్నాను…
…‘…మీ ఆడాళ్ళందరూ ఒకేలా ప్రవర్తిస్తారేంటో!… అచ్చు నీలాగే , నా చెయ్యి పక్కకి తోసేసింది…’ అన్నాడు
…అడ్డమైన చోట్లా చేతులెట్టేస్తే తోసేయ్యక ,ముద్దెట్టుకుంటారా!?…ఇంతకీ ఏవందో చెప్పు…అన్నాను
‘…ఛీ!…అ…వి…ఎవరూ తిన్రని ఆరోజే చెప్పాగా!… అంది…’ అన్నాడు…
…అక్కడితో ఆ ప్రయత్నం మానేశావా!… అన్నాను
…‘…మానేస్తే చాతకాని చవట ననుకోరూ మీ ఆడాళ్ళూ!… పోనీ!…ఉత్తిగా ముద్దెట్టుకుంటా!…సరేనా!!…అంటూ
మళ్ళీ చీరని పైకి తోసి , ఎడం తొడ మధ్య భాగంలో ముద్దుతో మొదలెట్టి , నెమ్మదిగా పైపైకి ముద్దులెట్టడం మొదలెట్టా!
…నా పెదాలావిడ తొడ మూలాన్ని చేరుతూందనగానే , చటుక్కున నా బుర్రని కిందకి తోసేసింది…ఈసారి ఆవిడ కుడి తొడమీద అదే పని మొదలెట్టి , పైకి జరుగుతూ పోయా!… తొడ మూలాన్ని చేరుతూంటే మళ్ళీ తోసేసిందావిడ…
…ఏంటీ!?… అంటూ , పట్టువిదలని విక్రమార్కుడిలా ఎడం తొడమీద దాడిచేశా!… , ఈసారెందుకో , నా మొహాన్నావిడ తోసేయలేదు….
…గుడ్!…అనుకుని , చటుక్కున ఆవిడ ఎడమ పూరెమ్మమీద చుపుక్కున చప్పుడు చేస్తూ ముద్దెట్టా! …చప్పుడు లేకుండా పెదాల్ని …ఛీ!…అన్నట్లుగా కదుపుతూ రెండు చేతుల్నీ కళ్ళకడ్డెట్టుకుందేతప్ప ,ఏమీ అడ్డు చెప్పలేదు సంధ్యా ఆవిడ!…’ అంటూ నా మొహం లోకి చూసి కళ్ళెగరేశాడే!…నీసంగతేంటన్నట్టూ!…
…బొచ్చెడు సార్లు …చేసు…కున్నాంగా ఆపనీ!…ఇప్పుడేమక్కర్లా!…చెప్పుకుంటూ పో!… అన్నాను…
…ఇంకేముందీ!…పర్మిషన్ వచ్చేసిందికదా అని ఆవిడ బిళ్ళమీద చిత్తమొచ్చినట్లు ముద్దులు కురిపించా! …నడుం మెలికలు తిప్పేసిందేతప్ప , తొడలు ముడుచుకోలేదు…
…గ్రేట్!…అనుకుని , ఆవిడ రెమ్మల పొడుగూతా కొననాలుకతో రుద్దా!…
…ఉఁమ్మ్ఁ… అని మూలుగుతూ తొడలు విప్పుకుంది…
… రెండు బొటకన వేళ్ళతోనూ ఆవిడ పూరెమ్మల్ని విడదీసి , కొన నాలుకని లోపలికి జొనిపా!..
….ఏఁ…య్ఁ…అని జీరగా మూల్గుతూ నడుం పైకెత్తింది…
…లటుక్కున ఆవిడ పిఱ్ఱల్నట్టుకుని , మెత్తగా ఒత్తుతూ కొన నాలుకతో ఆవిడ …బొ…డి…పె…ని కెలికా!
…అఁ…మ్మ్ఁ…మ్మా!… అంటూ తనమొత్తని పైకెత్తి నా మొహానికదిమేసింది…ఓ పావుక్షణం నా ముక్కు కొన ఆవిడ పూరెమ్మల్లోకెళ్ళిపోయింది…
…నే తల అటూ, ఇటూ తిప్పా.. ఊపిరాడక…ఎక్కడెక్కడ గుచ్చుకుందో అదీ!… ఆవిడ లోతుల్లోంచి కాలిపోతూన్న లావా ఎగజిమ్మింది… ఆ ఘాటైన పాకాన్ని అందిన మేరకి జుఱ్ఱుకున్నా కాసేపు…
… ఛీ!…అంటూ ఆవిడ నా జుత్తట్టుకుని తనమీదకి లాక్కుంది…
…థాంక్స్!…అంటూ , తన చేతుల్లోంచి నా జుత్తు విడిపించుకుని తలక్రిందులుగా తిరిగిపోయా!…
…ఏయ్!…ఏంటిదీ!?… అంటూ నా తుంటి మీద చెయ్యేసి తోసేయ బోయింది…
…రిటర్న్ గిఫ్ట్!… అంటూ …నీ…వాడు…ఆవిడ మొహానికి దగ్గరగా ఉండేట్లుగా సర్దుకున్నాను…
…ఛీ!…నాకేం అక్కర్లా!…ఈ …పాడు… గిఫ్టు!… అంటూ నా మొత్తని దూరంగా తోసేయబోయింది…