పంతులమ్మ మూడవ భాగం

Posted on

“ఇప్పుడు మీ తలని కొద్ది గా అతని అంగం కింద ఉండేటట్టుగా తెచ్చి..” అంటూ రొజీ, “.. అతని అంగాన్ని కొద్దిగా కిందకి వంచి .. మీరు ఏమీ భయపడక్కర లేదు.. అదే మీ విరిగి పోదు..” అని చిన్నగా నవ్వి,…ఇలా అతని అంగం baseని పట్టుకోవాలి” అంటూ తన చేతిలో ఉన్న రాజు అంగం చివరని తన నోటి దగ్గరకి తీసుకొచ్చింది.
.
అమ్మాయిలు చాలా సీరియస్ గా నోట్స్ రాసుకుంటూ, రఫ్ గా బొమ్మలు వేసుకుంటున్నారు.
“ఇక్కడ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం. eye contact అంటే
మీ పార్ట్నర్ కళ్లల్లోకి చూస్తూ ఉండడం అనేది. అది కూడా మీరు మీ పార్ట్నర్ ఇద్దరూ దీనికి కొత్తయిన ప్పుడు. మీరు అతన్ని ఎంత ఇష్టపడుతున్నారు అనేది అతనికి తెలియచె ప్పడం కోసం..” అంటూ నోట్స్ రాసుకుంటున్న అమ్మయిలు దానిని పూర్తి చేసుకోవడాని కన్నట్టు గా ఆగింది.

కొద్దిసేపటి తరువాత “ఇప్పుడు, ఏ మాత్రం భయపడకుండా, ఇంతకు ముందు పార్ట్నర్ ని చేతితో సంతో షపరచడమెలా (hand job) ‘ క్లాసులో చెప్పుకున్నట్లు గా అతని అంగ మ్మీద ఉన్న చర్మాన్ని వెనక్కిలాగి ఇలా ఎర్రగా, టోపీలా ఉన్న అంగం తల ప్రాంతం బయట పడేలా చెయ్యాలి..” అని రాజు వంక చూసి, “.. very nice” అంది రోజీ.
రాజు కొద్ది గా గర్వంగా, కొద్ది గా సిగ్గు గా ఫీలవుతూ చిరునవ్వు నవ్వాడు.
రోజీ తన పెదవులని నాలుకతో తడి చేసుకుంటూ, “ఇప్పుడు మీరు కావలనుకుంటే, మీకు టైం ఉందనుకుంటే మీరు ఈ టోపీని ముద్దు పెట్టుకోవచ్చు..” అంటూ తన ఎర్రటి పెదవులతో అతని ఎర్ర టోపీ మీద చిన్నగా ముద్దు పెట్టింది.
లేత ఎరుపులో ఉన్న అతని అంగం తల ముందు, ముదురు ఎర్ర, రంగులో ఉన్న ఆమె పెదవులు కొట్టొచ్చినట్టు కనపడుతున్నాయి.

అలా ముద్దులు పెడుతూనే, “నా suggestion అయితే మీరు ఇలా ముద్దు పెట్టడం వళ్ల మీకు, మీ పెదవులకి ఈ టోపీ స్పర్శ స్పష్టంగా తెలియడంతో పాటు, దీని రుచి గూడా తెలుస్తుంది” అంటూ రోజీ అతని అంగ మ్మీద మరిన్ని ముద్దులని ముద్రించింది.
” ముద్దుల మధ్యలో అక్కడక్కడా నాలుక కొసర్లు కూడా ఇలా తగిలాయంటే..” అంటూ పెదవుల మధ్య నుంచి కొద్ది గా నాలుక బయట పెట్టి ఒక ముద్దు పెట్టి “.. ఇంక మీ పార్ట్నర్ పిచ్చెక్కి పోవడం గ్యారంటీ!” అంది రోజీ..
అన్నట్టు గా
దానికి సాక్ష మా అర మోడ్పులయ్యాయి.
రాజు
కళ్లు
“ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం . తొందర పడ కుండా.. నెమ్మది గా.. ఎర్ర గా టొ పీలా ఉన్న ఈ ప్రాంతాన్నంతా ఇలా నాలుకతో …” అంటూ తన నాలుకని అతని టోపీ మీద రాసింది … పూర్తిగా తడిగా అయ్యే లా…ఇలా”.

“ఇంకో మంచి ఐడియా ఏమిటంటే, ఇప్పటికే ఉత్తేజితుడయిన మీ పార్టర్ లీక్ చేస్తున్న రసాలని కూడా వాడడం..” అంటూ అతని అంగం మొదల్లో పట్టుకుని తన గుప్పిటని పైకి లాగింది. దానితో అతని అంగం చివరన ఉన్న కన్నంలోంచి బయట పడబోయిన రసం బొట్టుని చాలా చాకచక్యంగా నాలుకతో అతని టోపీ అంతా పరిచింది.
“అది అయిన తరువాత, ఈటోపీని మొత్తాన్ని మీ నోట్లోకి తీసుకోండి.. ఇలా” అని ఆమె అంటూండగానే రాజు నోట్లోంచి అస్పష్టమైన మూలు గు వినబడింది.
అలా రెండు మూడు సార్లు రాజు అంగం మొదలు ఆమె నోట్లో కి, బయటకి కదిలి నత రువాత క్లాసునుద్దేశించి, “ఇలా చేస్తున్నప్పుడు మీ నాలుకని కూడా ఉపయోగింస్తుంటే దాని ఎఫెక్టు మీ పార్ట్నర్ మీద బాగా ఉంటుంది…ఇంకా, అప్పుడప్పుడు సన్నగా ముని పంట కొరకడానికి కూడా మీరు భయపడనక్కరలేదు, కొందరు మగ వాళ్లు అలా చెయ్యడాన్ని బాగా ఇష్టపడతారు కూడా..” అంటూ ఆగి , “.. అలా అన్నాను కదా అని, మీ బల మంతా ఉపయోగించ కండి.. ” అంటూ తన చేతిలో ఉన్న రాజు అంగాన్ని గాల్లో ఊపుతూ, “.. అసలు ఇదే గనక లేక పోతే,

అసలు ఈ క్లాసుకి, ఈటాపిక్ కి అర్ధ మే ఉండదు.. ఔనా?” అంది రోజీ చిన్నగా నవ్వుతూ..
దాంతో క్లాసంతా పెద్ద గా నవ్వింది.
” జోకులు పక్కన పెడితే, మగ వాడికి ఇది శరీరంలో సున్నిత మైన భాగం కాబట్టి, మనం దీన్ని సున్నితంగా హేండిల్ చెయ్యాలి” అన్నది మొహంలోకి మళ్లీ సీరియస్ నెస్ తెచ్చుకుంటూ.
“ఇక్కడ నుంచీ, నేను చెప్పబోయేదాని కంటే, మీ creativity, మీ కొత్త కొత్త ఆలోచనలు, చేతలే మీకు మరింత మంచి మంచి ఫలితాలని ఇస్తాయి. మీరు మీ నోటితో పాటు గా మీ చేతులని వాడొచ్చు. ఇలా, మీ గోళ్లతో అతని గోళీ లని సన్నగా గోక వచ్చు. ఇంకా.. అతని వెనక కన్నంలోకి మీ వేలిని కూడా పోనివ్వటానికి ప్రయత్నిచ వచ్చు.. కానిని దానిని నేను ఇప్పుడు మీకు చూపించబోవడంలేదు.. అంతే కాక, దాని మీరు తరువాత మీ ప్రాక్టికల్పప్పుడు కూడా చెయ్యనవసరంలేదు. ఇంకే మీ చెయ్యడానికి లేదు అనుకుంటే గనక అతని కాళ్ల మీద

మీ చేతులతో
మెత్తగా రాస్తూ
పైనుంచి కింద దాకా ఉండవచ్చు..”
… అంటూ క్లాసులో ఉన్నవాళ్లందరి వంక ఒక సారి చూసి, “ఇప్పుడు నేను రాజు అంగాన్ని నా నోట్లో కి పూర్తి గా తీసుకోబోతున్నాను. ఇవ్వాళి కి, నేను అతన్ని నా
మొహమ్మీద అతని రసాలు పడేట్టుగా చేసుకోబోతున్నాను..” అంటూ ఆగి, “.. నిజానికి చాలా మంది మగ వాళు అలా చెయ్యడాన్ని ఇష్టపడతారు.” అంటూ సన్నగా నవ్వి, “.. అతని రసాలని డైరెక్టుగా నోట్లోకి తీసుకోవడమనేది ముందు ముందు క్లాసుల్లో చూద్దాం.. సరేనా?” అంది క్లాసునుద్దేశించి .
అంద రూ తలలూ పారు.
“Ok.. ఈ పాటి కి మీరు మీ
టాప్స్ తీసేసి ఉంటారు కాబట్టి మీ డ్రెస్ పాడై పోతుందన్న భయం మీకు అక్కరలేదు. మగ వాళ్లు ఆ రసాలని మీ రొమ్ముల మీద కి జారుతూ ఉండడాన్ని కూడా చాలా ఇష్టపడతారు” అంది.

తరు వాతా, “మగ వాడు తన రసాలని వదిలే స్టేజీలో ఉన్నాడని ఎల గుర్తించడమో మీలో ఎవరైనా చెప్పగలరా?”
అంది రోజీ.
దాదాపుగా క్లాసులోని అందరి చేతులూ పైకి లేచాయి.
“Good” అంటూ అందరి వంకా చూసి, “రమణీ నువ్వు చెప్పు..” అంది రోజీ.
“అత ని గోళీ లు గట్టి పడతాయి..” అంది ర మణి .
ఇంకా ఉంది.

6182720cookie-checkపంతులమ్మ మూడవ భాగం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *