నేను-నా దేవత పార్ట్-32

Posted on

ఇలా కొన్ని రోజులు మాకు పండుగలా గడిచాయి. నాకు చాలా రోజులుగా బొమ్మల పుస్తకాల మీదకి మనస్సు పోలేదు. వాటిని ఇంటికి తెచ్చేవాడిని కూడా కాదు. కానీ ఒకరోజు అమ్మ నన్ను ఆ విషయమై అడిగింది. నేను లేనప్పుడు తనకి బాగా బోరు కొడుతుందట. లంచ్ చేసిన తరువాత తాపీగా నేను వచ్చే వరకు వాటిని చదువుకుని, ఒళ్ళు బాగా వేడెక్కించుకుని, నాకోసం ఎదురుచూసి, నేను వచ్చాక నాతో పడక పంచుకుంటే ఎంతో బాగుంటుందని చెప్పింది. నాకు కూడా అమ్మ మాటలు సబబుగానే తోచాయి.

మరుసటిరోజు ఉదయం నేను స్కుల్కి వెళ్లగానే మొదట ఇదే విషయమై నా స్నేహితుల్ని అడిగాను. దానికి వాళ్ళు అడ్డంగా తలలూపుతూ ఇక వాటి జోలికి వెళ్ళటం అనవసరమన్నారు. నేనదేమని అడగ్గా, వాళ్ళు చెప్పిన సంగతి వినగానే నా చేతుల మీద రోమాలు నిక్కబొడుచుకున్నాయి ఆశ్చర్యంతో. వాళ్ళు ఇప్పుడు పుస్తకాలు చదవడం, చూడ్డం మానేసి కొత్త పని మొదలెట్టారట. అదేమిటంటే బ్లూ ఫిల్మ్ లు చూడటం. వాళ్ళకి తెలిసిన ఒక ఫ్రెండ్ దగ్గర విసిఆర్ ఉందట. తను మా కన్నా చాలా ఏళ్ళు పెద్ద. ఎక్కడో జాబ్ కూడా చేస్తున్నాడట. వీళ్ళకు ఎలాగో పరిచయం అయ్యాడట. అప్పట్నుంచి వీళ్ళు అతనితో కలిసి ఆ సినిమాలు చూసి సంబరపడుతున్నారట.

ఈ విషయం చాలారోజుల క్రితమే మావాళ్ళు నాకు చెప్పి నన్ను అక్కడికి పిలిచినా నేను రాలేదన్నారు. అప్పుడు గుర్తుకు వచ్చింది నాకు వాళ్ళు నన్ను రమ్మని పిలవటం, నేను పరీక్షల కోసం చదువుకోవాలని, నాకు వీలు కాదని చెప్పటం. .
అబ్బా ! మంచి అవకాశం పోయిందే !! అనుకున్నాను. కానీ ఈ రోజు మాత్రం ఈ అవకోం వదులుకోదల్చుకోలేదు.
“ఆత్రంగా ఈరోజు కూడా వెళ్తారా అక్కడికి ? ” అని అడిగాను వాళ్ళని. దానికి వాళ్ళు నవ్వి “ ఊ!! రోజూ అలవాటైపోయింది మాకు. ఈ రోజు కూడా ఆ సినిమా ప్రోగ్రాం ఉంది. ఏం ?…నువ్వు కూడా వస్తావా మాతో ? ” అని అడగ్గానే సంతోషపడిపోయి “ఆ..వస్తాను ” అన్నాను.

“సరే! మరయితే ! సాయంత్రం స్కుల్ అయిపోగానే ఇట్నుంచి ఇటే వాళ్ళింటికి వెళ్తాం ” అన్నారు.
ఆ రోజు సాయంత్రం మా స్నేహితులు చెప్పినట్టు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళాము. అతను నావంక చూసి “ఎవరు ?….కొత్త ఫెండా ? ” అని అడిగితే
మా వాళ్ళు ” కాదు…మాది చాలా పాత స్నేహమే. కాకపోతే వీడు మాలా అల్లరిచిల్లరగా తిరిగేవాడు కాదు. మొన్న పరీక్షల్లో కూడా జిల్లా లెవల్లో రాంక్ తెచ్చుకున్నాడు. ఏదో చూడాలని సరదాపడితే సరే అని మీ ఇంటికి తీసుకు వచ్చాము ” అని సమాధానం ఇచ్చారు.

అతను మమ్మల్ని కూర్చోమని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళి చేతిలో ఏదో కాసెట్ తో తిరిగి వచ్చాడు. మేమందరం అప్పటికే హాల్లో ఉన్న కుర్చీల్లోనూ, సోఫాలోనూ కూర్చుని ఆత్రంగా ఎదురుచూస్తున్నాము. .
కళ్లు విప్పార్చుకుని సినిమా ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న మమ్మల్ని చూసి అతను నవ్వుతూ “అరె !!…అంత తొందరైతే ఎలా? ” అని తన చేతిలో ఉన్న కాసెట్ ని విసిఆర్ లోకి నెట్టి మా దగ్గరలో ఖాళీగా ఉన్న కుర్చీలో కూర్చున్నాడు.
సినిమా మొదలవుతుండగా ” ఈసినిమా చాలా బాగుంటుందట. షాపువాడు నాకోసమని ఉంచాడట ” అన్నాడు.
సినిమా మొదలైంది. కొన్ని సెకన్లు ఇంగ్లీషులో వేర్లు పడిన తరువాత అసలు కథ ప్రారంభమైంది. ఒక పెద్ద బంగళా. అందులో నడివయసులో ఉన్న ఒక జంట కాపురముంటున్నారు. వాళ్ళకి చాలా మంది ఆడ మగ పనివాళ్ళు ఉన్నారు. కొందరు వంట చేసేవాళ్ళు, కొందరు బయట తోటపని చేసేవాళ్ళు. అలా అన్ని రకాలు పనులు చేసేవాళ్ళున్నారు. అందులో ఆడవాళ్ళు చాలా అదంగా ఉన్నారు. మన సినిమా హిరోయిన్లు వాళ్ళ ముందు ఎందుకూ పనికిరారు.
ఒక పదిహేను లేదా పదహారు ఏళ్ళ ప్రాయంలో ఉన్న చిన్న అమ్మాయి ఆ ఇంటి యజమానురాలికి అన్ని పనులు స్వయంగా చూసుకుంటుంది. ఆ ఆంటికి కూడా ఆ అమ్మాయి అంటే చాలా ప్రేమ. అందులో యజమానురాలు వాళ్ళింట్లో ఉన్న పనివాళ్ళతో
వేయించుకుంటుంది. తను ఒకేసారి ఇద్దరితో ముందు వెనుక వేయించుకోవటం చాలా బాగా చూపెట్టారు. అది చూసిన వాళ్ళ పనిపిల్ల ముచ్చటపడితే తనే దగ్గరుండి వాళ్ళింటికి

చుట్టపుచూపుగా వచ్చిన ఒక చిన్న కుర్రాడితో వేయిస్తుంది. ఆ తరువాత ఆ చిన్న కుర్రాడితో వాళ్ళిద్దరు కలిసి విచ్చలవిడిగా జరివేశృంగారాన్ని చాలా పచ్చిగా చూపెట్టారు.
చూస్తున్న నాకు నా నోరు అలానే తెరుచుకుని ఉండిపోయింది. నాకే కాదు దాదాపు మా వాళ్ళందరిదీ అదే పరిస్థితి. సినిమా ముగిసే వరకూ నా ఒంట్లో నుండి వేడి సెగలు ఆగలేదు. సినిమా అయిపోగానే అందరం అతనికి థాంక్స్ చెప్పి ఇళ్ళకి బయలుదేరాము. అక్కడ సినిమాలో పడిపోయి నాకు టైమ్ సంగతే తెలియలేదు కాని బాగా చీకటి పడిపోయింది. వడివడిగా నడుచుకుంటూ ఇంటికి చేరాను. రోజూలాగ తలుపు తెరిచి ఉంచలేదు అమ్మ. ఈ రోజు లేట్ అయింది కదా అందుకనేమో. నేను బయటి గేట్ మూసి తలుపు దగ్గర నిలబడి కాలింగ్ బెల్ నొక్కాక కొద్దిసేపాగి తలుపు తెరుచుకుంది.

నేను లోపలికి వెళ్ళగానే అమ్మ తలుపు మూసి ఆదుర్దాగా “ నాన్నా ! ! నీకు స్కుల్ వదిలి చాలా సేపు అయింది కదా ?..ఇంతసేపు ఎక్కడున్నావు?..ఆ ? ” అంది నా దగ్గరగా వచ్చి.
నేను నా బేగ్ కింద పెట్టి అమ్మ వైపు తిరిగాను. ఆరంజ్ కలర్ సిల్క్ చీర కట్టుకుని ఉంది అమ్మ. నా కోసమని తన చీర పైటని మడతలు పెట్టుకోకుండా ఒకే వేటగా అలానే కిందకి వేలాడేసింది. దాంతో అమ్మ సళ్ళ మధ్య లోయ పల్చటి పొరలోనుంచి చక్కగా కనిపిస్తుంది నాకు. నా ముందు అమ్మ అలా సెక్సీగా నుంచునే సరికి నాకు నేను చూసిన సినిమాలో ఇంటి యజమానురాలు గుర్తుకు వచ్చి, గిర్రున సినిమా మొత్తం నా కళ్ళ
ముందు కదలాడింది. అంతే నా ఒళ్ళంతా వేడెక్కిపోయి కోరికతో కదిలిపోయాను. అమ్మ నా పరిస్థితి చూసి ఖంగారు పడింది.
” నాన్నా ! ఏమైంది నీకు….ఒంట్లో బాగోలేదా? ” అని నాకు మరింత దగ్గరగా వచ్చి నా నుదుటి మీద చేయి వేసింది.
” అమ్మో ! నీ ఒళ్ళేంటి ఇలా కాలిపోతుంది ? ఉన్నట్టుండి ఈ మాయదారి జ్వరం ఏమిటి నాన్నా… దేవుడా ఏమైంది నా బిడ్డకి ….” అని ఏడుపు ముఖం పెట్టింది.
నేను ఏమి మాట్లాడకుండా నెమ్మదిగా నా చేత్తో అమ్మ పైట మీద వేసి కిందకి జార్చేసాను. ఒక్కసారి అమ్మ బంగారు బంతుల పైభాగం నా కళ్ళ ముందు కనపడేసరికి తట్టుకోలేక వణుకుతున్న చేతుల్తో ఆ మూడు హుక్కుల్ని తప్పించాను. తన పెద్ద సళ్ళు బ్రాలో ఉక్కిరిబిక్కిర అవుతూ కనిపించాయి. నాలుకతో పెదాలు తడుపుకున్నాను.

అప్పటికి అర్థమైంది అమ్మకి నా విషయం .
” ఏయ్…దొంగా !! నీకు ఒళ్ళు వేడిగా ఉండేది. మామూలు జ్వరం వల్ల కాదమ్మా ! నా వల్ల…అవునా ? మ్….పాడు పిల్లాడా ! ఎంత భయపెట్టావురా ?…నీకొచ్చిన జ్వరాన్ని ఏమంటారో చెప్పనా ? మ్…..కామజ్వరం!!..మనసులో ఉన్న తాపాన్ని తీర్చుకుంటే కాని అది తగ్గదు. లేకపోతే ఇంకా పెరిగి పెద్దదవుతుంది. రా..మరి… ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యం చేసావు. తొందరగా పని కానివ్వు… మళ్ళీ మా ఆయనొచ్చేస్తాడు.” తమకంగా అని రెండుగా విడిపోయిన జాకెట్ లోనుంచి తన చేతుల్ని తప్పించింది.
నెమ్మదిగా తన చేతుల్ని చీర కుచ్చిళ్ళ మీద వేసి విప్పి, తన కాళ్ళ దగ్గర కుప్పలా జార్చేసింది. అమ్మ ఇప్పుడు తన ఒంటి మీద కేవలం నల్లరంగు బ్రా, ఆరంజ్ కలర్ లంగా తో ఒక కాలుని కొద్దిగా వంచి తన నడుము ఒంపుని చూపిస్తూ తన చేతుల్ని పైకెత్తి యమ సెక్సీగా నిలబడి ఉంది నాముందు. ఆలా అమ్మని చూడ్డం నాకు కొత్తేం కాదు. కానీ ఎన్నిసార్లు చూసినా కసెక్కిపోయే అందం అమ్మది. పోతపోసినట్టుంటుంది అమ్మ నిండైన విగ్రహం. ఏమి చేయకుండా అలానే చూస్తూ ఉన్నా చాలు ఈ జన్మకి అనిపిస్తుంది నాకు మాత్రం .
ఇక నాకు వల్ల కాలేదు. అమ్మ చేయి పట్టుకుని నా రూమ్లోకి దాదాపు ఈడ్చుకుని వెళ్ళాను. అమ్మ కొంత గాభరా పడింది నేను తనని అలా లాక్కెళ్తుంటే. బహుశా తను అంత సెక్సీగా ఉండటం వల్ల నేను వేడెక్కి అలా చేసాననుకుని సర్దుకుంది. అలా అమ్మని లాక్కెళ్ళి నా బెడ్ మీదకి విసురుగా తోసాను.
” అమ్మ బాబోయ్! నా నడుం విరిగిపోయిందిరా దేవుడా!! ఏంట్రా ఇది ?…ఏమైంది నీకు ఈరోజు ? ” అని చిన్నగా అరిచింది అమ్మ.

నేను కిందకు వంగి అమ్మ లంగాని నడుము పైకి లేపాను. లంగాని వివ్చేంతవరకు ఆగలేననిపించింది. లోపల చేయి పెట్టి పాంటిని పిర్రల కిందుగా లాగి అమ్మ మీదకి విసిరేసాను. నా పాంట్ జిప్ తీసి అమ్మ మీద పడుకుని గురి చూసి ఒక్క తోపులో తన లోపలికి పూర్తిగా దిగబడ్డాను. కెవ్వుమంది అమ్మ. అలాగే ముందుకి వంగి ఒక చేత్తో బ్రా మీదనుంచే అమ్మ రొమ్ము వడిసి పట్టుకుని పిసుకుతూ నా నోటితో చిన్నగా అరుస్తున్న అమ్మ నోటిని మూసాను. –
ఇక అమ్మ నోట్లోకి నా ఎంగిలి వదులుతూ రొమ్ముని పిసుకుతూ కింద నా నడుముని రైలింజ లా ఊపుతూ దడదడలాడించేసాను. అమ్మ మూలుగుతూ, నా

ఎంగిలిని మింగుతూ, కాళ్ళెత్తి నా నడుం మీద వేసింది. అరగంట అలాగే దెబ్బమీద దెబ్బ లాగిపెట్టి కొడుతూ ఆఖరికి నా రసాన్ని అమ్మ కడుపు లోపలికి పోసి నీరసంగా అమ్మ మీద వాలిపోయాను.
కొంతసేపటి తరువాత నా చేతుల మీద పైకి లేచి అమ్మ వంక చూస్తే అమ్మ ఎప్పట్నుంచో నావైవే తదేకంగా చూస్తూ కనిపించింది. నేను చిన్నగా నవ్వాను. –
” అబ్బ ! ఖచ్చితంగా ఇవాళ నీకు ఏదో అయింది రా నాన్నా !! నీ దెబ్బకి అన్నెంపున్నెం ఎరుగని నా చిన్నారి బుజ్జిముండ వాచిపోయిందిరా అబ్బ !!…స్…స్…నా లంగాని పిప్పకుండానే పైకెత్తేసి ఎక్కించేసావు కదరా..కనీసం నీ పాంట్ అయినా విప్పుండవచ్చుగా… ఇంతసేపు నీ జిప్ నా పూపెదాలకి గుచ్చుకుంటూ నా ప్రాణం తీసింది. ఇన్ని రోజులు నీలో ఇంత ఆవేశాన్ని ఎప్పుడూ చూడలేదు. అబ్బ ! నీ దెబ్బకి నా దిమ్మ పచ్చడి అయిపోయింది రా !…నిజం చెప్పు నాన్నా !….ఏమైంది నీకు ఇంత కసిగా ఉన్నావు? ” అనడిగింది నన్ను.
జరిగిందంతా పూస గుచ్చినట్టు చెప్పాను అమ్మకి. పనిలో పనిగా ఆసినిమా లోని కొన్ని సీన్లు కూడా వివరించాను. నేను చెప్పేది వింటూ ఉంటే అమ్మకి బాగా కసెక్కినట్టుంది. మత్తుగా కళ్ళు సగం మూసుకుని నా కళ్ళలోకి చూస్తూ ఊ కొడుతూ నెమ్మదిగా కిందనుంచి తన నడుముని కదిలించసాగింది.
చెప్తున్న నాకు కూడా మళ్ళీ ఆ సినిమా కళ్ళముందు కదలాడుతూ ఉంటే నా బుజ్జిగాడు నిండుగా గాలిపోసుకుని గట్టిపడిపోయాడు. కింద కదులుతున్న అమ్మకి కూడా నా దండం గట్టిపడటం తెలిసిపోయింది.
చిన్నగా నవ్వి “ ఊ!! మొత్తానికి పెద్ద పనే చేసి వచ్చావన్నమాట. చూడు! ఇన్ని రోజులు ఒకసారి కార్చిన తరువాత పది నిముషాలు పట్టేది నీకు మళ్ళీ తయారవడానికి.

ఈ సినిమా దెబ్బకి ఇప్పుడే కార్చినా నా లోపలే మళ్ళీ రెండోసారి ఊపిరి పోసుకుంటున్నాడు నీ బుజ్జిగాడు. స్స్ !..ఇది కూడా బాగుందిరా…బాగా నిగిడిన దాన్ని దించడం ఒక అనుభవం అయితే…
లోపలే మెత్తబడి మళ్ళీ గట్టిపడటం తెలుస్తుండటం చాలా బాగుంది. ఇంతవరకు నాకిలాంటి అనుభం లేదు….మ్..” అని మత్తుగా మూలిగింది.

” ఇంతవరకూ ఇలాంటి అనుభవం లేదంటే ?…నాన్నతో, నాతో కాకుండా ఇంకా ఎవరితోనైనా నీకు ఇటువంటి అనుభవాలున్నాయా ? అమ్మా!! నువ్వు అమాయకురాలివనుకున్నా…కాదన్నమాట “కావాలని ఏడపించాలని అన్నాను.
“ ఛీ! ఛీ !…నీకు బొత్తిగా లోకువైపోయానా….కనీసం కన్నతల్లినని కూడా చూడకుండా ఏమిటి మాటలు…ఆ ….నా బుది గడ్డితిని నీ కింద పడుకున్నా బాబూ….ఇప్పుడు ఇంతలేసి మాటలు పడాల్సి వస్తుంది..హా! “కినుకుగా అంది.

పాపం! అమ్మ మొహం చూస్తే జాలేసింది. నా నడుముని కదిలిస్తూ అమ్మ లోపల కదలసాగాను. కాస్త ముందుకి వంగి అమ్మ వెదాలని ముద్దుపెట్టుకుని తన కింద వెదవిని నా మునిపళ్ళతో చిన్నగా కొరికి వదిలాను.
“స్స్! ఏంటా కొరకడం…మొరటోడా! నా వెదవి తెగిపోతుంది జాగ్రత్త ! ఇవాళ నా ఒళ్ళంతా కుళ్ళబొడిచే పని పెట్టుకున్నావల్లే ఉంది “ ముద్దుగా అంది కిందనుంచి తన నడుముని పైకెత్తి నాకు ఎదురొత్తులిస్తూ. .
నేను నవ్వి “సారీ అమ్మా ! నా బంగారు తల్లివి నువ్వు. నేను తమాషాగా అన్నాను. నీకు నాన్న తరువాత నాతోనే అని నాకు తెలీదా ఏంటి?…నిజంగానే నాకు ఈరోజు నిన్ను ఏమేమో చేయాలనిపిస్తుంది ” అన్నాను కసిగా లోపలికి పొడుస్తూ.
” హమ్ !!..మ్..కానీయ్ మరి..వద్దన్నానా ?..నీకేం చేయాలనిపిస్తే అది చేసేయ్….నీకు అడ్డేముంది… స్స్ !!…నీ జిప్ నాకు బాగా గుచ్చుకుంటుంది రా…” నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుంది.
“ లేచి పాంట్ తీసేయ్ నా మరి ? “ లేచేందుకు నాకు మనస్సు రాకపోయినా అడిగాను.
” ఆహా!! వద్దు ! వద్దు !..నీ జిప్ నా పూపెదాలకి చురక్ చురక్ మని గుచ్చుకుంటుంటే అదోరకమైన హాయిగా ఉంది. స్…తీయని నొప్పి..హా…నిజంగానే చాలా బాగుంది .. ఇలాగే కానిచ్చేయ్….సగంలో ఆవేసి లేవొద్దమ్మా ! నా బుజ్జి కదూ!
అమ్మని స్వర్గానికి సగం దూరంలో వదిలేయొద్దు……….అదీ..అలాగే…స్స్….అలా పొడువు లోపలికి…అబ్బా !! రేయ్ ! ఆ సినిమాలు దొరికితే నాకు కూడా చూపించవా ?…. ఇద్దరం కలిసి చూద్దాం. వాళ్ళు చేసుకున్నట్టుగానే మనం కూడా చేసుకుందాం…నీ నోటితో వింటుంటేనే ఇంత కసెక్కిపోయింది నాకు. ఇక నిజంగానే ఆ సినిమాలు చూస్తే ఇంకెలా

ఉంటుందో..అందుకే కాబోలు నువ్వు నన్ను ఇంత కసిగా చేస్తున్నావు..బాబ్బాబూ నీకు దండం పెడతాన్రా !…వాటిని నాకు చూపెట్టు..ఏం ….స్స్…నాకు మళ్ళీ కారేలా ఉంది నాన్నా !.. అపకుండా వాయించు. అమ్మ లోపలికి మెత్తం దిగేయ్…అదీ…అబ్బా !!..నా ముద్దుల కొడుకా!!! ” అని ఒళ్ళంతా కదిలిస్తూ నా ముఖంమంతా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ తన నడుం పైకెత్తి నా గునపానికేసి అదిమిపెట్టి కార్చేసుకుంది.

నేను కూడా కొద్దిసేపు ఊగి ఇక కారిపోవస్తుండగా అమ్మ సళ్ళు గట్టిగా పిండేస్తూ, విపరీతంగా పూనకం వచ్చినవాడిలా ఊగసాగాను. అమ్మ కింద నుంచి ఆగకుండా నాకు ఎదురొత్తులిస్తూ, నన్ను తన లోపల కార్చేయమని చెప్పసాగింది. ఇంతలో యముడిలా మా నాన్న బయటనుంచి కాలింగ్ బెల్ కొట్టాడు. అమ్మ ఉలిక్కిపడి నన్ను తన మీదనుంచి తోసేసి మంచం మీదనుండి పైకి లేస్తుండగా సరిగ్గా అప్పుడే నా మొడ్డ నా రసాన్ని పిచికారీ చేసింది. పంపులోంచి నీళ్ళు కారినట్టుగా ధారలు ధారలుగా నా రసం నా బెడ్ మీద కారిపోతుంటే అమ్మ నవ్వు ఆపుకోలేక ఫక్కుమని నవ్వి, తరువాత బాధగా మొహం పెట్టింది.
“సారీ నాన్నా! నీకయ్యే వరకు ఉండలేకపోయాను. రేపు నీ ఇష్టమొచ్చినంతసేపు కసిగా చేయ్ నన్ను…నీ చేతుల్లో నన్ను నిలువెల్లా నలిపిపారెయ్..సరేనా ?…” అంటూనే హడావుడిగా తన పాంటిని తొడుక్కుని, లంగాని కాళ్ళ మీదకు లాక్కుని హాల్లోకి పరుగెత్తుకుని వెళ్ళింది.
అక్కడే పడి ఉన్న తన చీరని తీసి చకచకా కట్టుకుని చెదిరిన తల సరిచేసుకుని తలుపు తీసి ” ఏమిటండీ!! ఇవాళ కూడా ఇంత ఆలస్యంగా వచ్చారు ? ” అని దీర్ఘం తీస్తూ “ఉండండి! బాగా అలసిపోయినట్టున్నారు…మీకు మంచి నీళ్ళు తీసుకు వస్తాను ” అని నాన్నకి తన ముఖంలో భావాలు సరిగా కనపడనివ్వకుండా తప్పించుకుని కిచెన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది.
నేను ఉసూరుమంటూ నా బెడ్ పైన కూలబడ్డాను. నాన్నని మనసులోనే తిట్టుకున్నాను సరిగ్గా అప్పుడే రావాలా? అని. ఒక్క నిముషం ఆగి వచ్చుంటే హాయిగా నా రసాన్ని బుజ్జిదానికి తాగించేవాడిని కదా అనుకున్నాను. ఈయన మా అమ్మకే కాదు నాకు కూడా మొగుడిలా తయారయ్యాడని విసుక్కున్నాను. సరేలే! అమ్మ ఎలాగూ హామి ఇచ్చింది కదా తనని బాగా వాయించమని. రేపు చూద్దాం దాని సంగతి అనుకుని కొద్దిగా తృప్తి పడ్డాను .

పాఠకులకు గమనిక : ఈ కథ కేవలం కల్పితం మాత్రమే. దీన్ని చదివి ఎంజాయ్ చేయండి అంతే. నిజ జీవితంలో ఇలా ప్రయత్నించకండి. A mere fantasy is harmless until one tries to experience it in real life
Thank You
(మిగతా
33వ భాగంలో)

377320cookie-checkనేను-నా దేవత పార్ట్-32

Leave a Reply

Your email address will not be published.