నేను-నా దేవత పార్ట్-30

Posted on

ఒక్కసారిగా నీరసం ఆవహించింది నాకు ఆ మాట వినగానే. “ఎందుకు ” అన్నాను బాధగా. “ఎందుకంటే….రేపట్నుంచి నాకు అన్ సేఫ్ పీరియడ్…” అందుకని అంది నెమ్మదిగా. “ అన్ సేఫ్ పీరియడ్ అంటే ” అనడిగాను. ” అబ్బా !!…నీకెలా చెప్పాలి ?…..అన్ సేఫ్ పీరియడ్ అంటే…. ఆడవాళ్ళకి కడుపు వచ్చే సమయం అన్నమాట” అంది తన బుగ్గలు సిగ్గుతో ఎర్రబారుతుండగా. “హా….నాకర్థమయేలా సరిగ్గా చెప్పమ్మా ప్లీజ్!!! ” అన్నాను ” సరే! జాగ్రత్తగా విను మరి. పీరియడ్స్ మొదలైన కొన్ని రోజుల వరకు దిమ్మలో ఎంతరసం కుమ్మరించినా ఏమికాదు. కానీ పధ్నాలుగు రోజుల నుంచి పదిహేడో రోజు వరకు మగవాడి రసం ఒక్క బొట్టు లోపల కారినా ఆడవాళ్ళకి కడుపు రావడం ఖాయం..” అంది నా మొహంలోకి చూస్తూ. నాకు విషయం పూర్తిగా అర్థమైంది ఇప్పుడు. “మరి నాన్నతో వేయించుకునేటప్పుడు ఎలా చేసేదానివి ? ” అడిగాను అనుమానంగా.
“మ్మ….మీ నాన్నకి శుక్ర కణాల్లో కదలిక లేదురా. అందుకే నువ్వు ఒక్కడివే మాకు సంతానం…లేకుంటే అరడజనుమందిని కని ఉండేదాన్ని. నాకు పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం..ఏం చేద్దాం?…విధి రాత…అయినా మా అదృష్టం కొద్దీ కనీసం నువు అయినా పుట్టావు..అంతే చాలు అనుకున్నాము..అందుకే మీ నాన్నతో పడుకునేటప్పుడు కడుపు రాకుండా ఏ విధమైన గర్భనిరోధక పద్ధతులు పాటించడం లేదు ” అని కొద్దిగా ఊపిరి పీల్చుకుని
“ కానీ….నీ దెబ్బకి మాత్రం ఒకేసారి డజను మంది పిల్లలు పుడతారు నాయనా….గిన్నెల కొద్దీ చిక్కటి పాలు కారుస్తావు…నా గర్భసంచీలో దూరిపోయి
మరీ లోపల కారుస్తావు. ఇక కడుపు రాకుండా ఉండే ప్రశ్నే లేదు. కాబట్టి మన జాగ్రత్తల్లో మనం ఉంటే మంచిది..సరేనా…? “ అంది ఎందుకైనా మంచిదన్నట్టుగా.

“మరి దానికి మార్గం? ” అడిగాను మళ్ళీ. ” ……కండోం లు వేసుకుని చేసేది ఒక పద్ధతి “ కొద్దిసేపు ఆలోచించి చెప్పింది. ” కండోం అంటే ఏమిటి ? ” నేను స్కుల్లో కూడా ఇన్ని ప్ర్నోలు అడగలేదు ఎప్పుడూ.
” అబ్బా…పాడు పిల్లాడా… అన్ని విషయాలు నేనే చెప్పాలి నీకు ! ” ముద్దుగా విసుక్కుంది అమ్మ.
” ప్లీజ్ అమ్మా!! నువ్వు ఈ విషయాల్లో ఆరితేరినదానివి. నాకా..అస్సలు తెలీదు. నువ్వు చెప్పకపోతే ఎలా తెలుస్తాయి చెప్పు..ఆ ?….చెప్పమ్మా ప్లీజ్…” అమ్మ గడ్డం పట్టుకుని బ్రతిమాలుతూ ఆడిగాను.
” ఏయ్…మరీ అలా మిద పడకు..మనం హోటల్ లో ఉన్నామని గుర్తుంచుకో కొంచెం…………..కండోం అంటే నీ బుజ్జిగాడికి తొడుగు లాంటిది రా. దాన్ని తొడుక్కుని నువ్వు నా దిమ్మలో కార్చినా నీ రసం దాన్లోనే ఉండిపోతుంది. నా గర్భాశయంలో పడదు. కాబట్టి నాకు కడుపు రాదు. ఒక వేళ ఆ కండోంకి చిల్లు లాంటిది కాని ఉంటే అప్పుడు దాన్లో నుంచి నీ రసం కారి నాలో పడితే ఇక చెప్పాల్సిందేముంది…కడుపు ఖాయం..కానీ అలా జరిగే అవకాశాలు తక్కువే అనుకో…” క్లుప్తంగా వివరించింది.
” మరి కండోంని తొడుక్కుంటే నాకు తృప్తిగా ఉంటుందా ?…..నీ దిమ్మ ఒరిపిడి నాకు తెలుస్తుందా ? “అన్నాను అనుమానంగా.
” మ్…మగవాళ్ళు అంతగా ఇష్టపడరని నాకు తెలిసిన నా స్నేహితురాళ్ళు చెప్పుకుంటుంటే విన్నాను ” అమ్మ నన్ను చూసి కొద్దిగా జాలిగా ముఖం పెట్టింది.
“ఆ..అయితే..నేను వాటిని వాడను. నీకు పిల్లలంటే ఇష్టమని అన్నావుగా…నేనే నీకు పిల్లల్ని పుట్టిస్తాను. ఎంతమందిని కావాలంటే అంతమందిని….కానీ….ఆ కండోంని మాత్రం తొడుక్కోము “ఖచ్చితంగా చెప్పాను ఉడుక్కుంటూ.
” స్స్…….గ్గులేనోడా…అమ్మకే కడుపు చేస్తానంటావా…….బుద్ధి లేదూ…ఈ వయసులో కడుపు తెచ్చుకుని పదిమందిలో తలెత్తుకుని తిరగ్గలనా చెప్పు ? నా కడుపులో బిడ్డకి తండ్రెవరు అని ఎవరైనా అడిగితే ఏమని సమాధానం చెప్పను? నా కన్నకొడుకే నా కడుపులో పెరుగుతున్న బిడ్డకి తండ్రి అని సిగ్గులేకుండా చెప్పనా ?….ఆ ?…అయినా నీకిలాంటి పాడు ఆలోచనలు ఎలా వస్తాయిరా అసలు..ఛీ..ఛీ..అమ్మని రాత్రంబవళ్ళు

ఒళ్ళు హూనమయేలా వాయించడమే కాకుండా , కడుపు కూడా చేస్తాడటమ్మా…పాడు పిల్లాడు…అమ్మో !! “ అంటూ సిగ్గుతో, కోపంతో అమ్మ గొంతు వణికింది. ” సరే…నీకు కడుపు చేయనే….కానీ ఇంతకన్నా వేరే దారే లేదా ?..చెప్పమ్మా ! ” ఏడుపు ముఖంతో అడిగాను.
నా మీద జాలిపడి “ ఛీ…ఏంట్రా చిన్నపిల్లాడిలా….ఊరుకో..ఇంకొక దారి కూడా ఉందిలే ….పిల్స్ అని ఆడవాళ్ళు రోజుకొక మాత్ర వేసుకుంటారు. అలా ఇరవైఒక్క రోజులు వేసుకుంటూ ఉండాలి ప్రతి నెలలో. అప్పుడు ఎన్నిసార్లయినా నీ బుజ్జిగాడ్ని ఒట్టినే అలానే హాయిగా నాలో దూర్చి నా కడుపు నిండుగా నీ పాలు పోసినా నాకు కడుపు రాదు “నా జుత్తు నిమురుతూ అంది.
” ఆ..అయితే ఇంకేమి. అవేవో నువ్వే వాడు…నేను మాత్రం ఎంచెక్కా నా బుజ్జిగాడి పాలు నీ బుజ్జిదాని లోపలే పోస్తా…అనవసరంగా ఆ తొడుగుల్లో పోయను “అన్నాను ఆనందంగా.
“చూసావా ?…ఎంతైనా నీ మగబుద్ధి పోనిచ్చుకున్నావు కాదు.. నీవేమో తొడుగులు వాడవు. నేనేమో రోజూ మాత్రలు వేసుకుని నీతో పడుకోవాలి…సరేలే…నా ముద్దుల కొడుకు కోసం ఈ పని కూడా చేస్తాను. మన ఊరికి పోగానే నువ్వు చేయాల్సిన
మొదటి పని నాకు ఆ మాత్రలు తెచ్చివ్వడం..గుర్తు పెట్టుకో…లేకపోతే నువ్వు ఎంత గొడవచేసినా సరే నిన్ను నాపైకి ఎక్కించుకోను..నా లోపల కార్చనివ్వను..తెలిసిందా “ అంది నన్ను బెదిరిస్తున్నట్టుగా
నేను ఒప్పుకున్నాక అమ్మ ముఖం సంతోషంతో వెలిగిపోయింది. రిసెప్షనిస్ట్ బిల్లు తయారుచేసి మమ్మల్ని పిలువగా మేము డబ్బులు కట్టి అక్కడ నుంచి మా ఊరికి బయల్దేరాము. మా ఇంటికి చేరేసరికి సాయంత్రం నాలుగు గంటలు అయింది. నాన్న ఆఫీసులో ఉన్నాడు. మేము మా ఇంట్లో నుంచి ఫోన్ చేసి మేము వచ్చినట్టు చెప్పాము. నాన్న ఆ రోజు త్వరగా ఇంటికి వస్తానని చెప్పాడు. మరి నాలుగు రోజులుగా మమ్మల్ని చూడలేదు కదా. నేను ఫటాఫట్ తయారయి మా ఇంటి ఏరియాలో కాకుండా దూరంగా వెళ్ళి ఒక మెడికల్ షాప్ లో అమ్మ చెప్పిన పిల్స్ తీసుకుని తిరిగి ఇంటికి వచ్చాను.

అమ్మ కళ్ళ ముందు ఆ పిల్స్ పాకెట్ ఊపుతూ ఉంటే అమ్మ నా ఆనందాన్ని చూసి ముసిముసిగా నవ్వుతూ ముచ్చటగా మూతిని తిప్పి దాన్ని నా బుక్స్ రేక్ లో దాచమంది. ఆరోజు రాత్రి భోజనాలయాక అందరం పడుకున్నాక కొద్దిసేపటికి అమ్మ నా రూమ్ కి వచ్చింది. అప్పటికే నేను చేతిపని మొదలుపెట్టి చాలాసేపు అవుతుంది. కొద్దిగా వేగంగానే జాడించుకుంటున్నాను.
అమ్మ లైట్ వేసి నన్ను చూసి ముక్కున వేలేసుకుని “ ఆరి భడవా!! ఇన్ని సార్లు నన్ను ఎక్కిన తరువాత కూడా జాడించుకుంటున్నావా…..దేవుడా..దేవుడా !! నువ్వు మనిషివేనా అసలు ?..ఆ ? నిన్ను ఆపడం చాలా కష్టం రా బాబూ…” అని నా దగ్గరకొచ్చి తన పిల్స్ ఎక్కడున్నాయని అడిగింది. నేను నా రేక్ వైపు చూసి అక్కడ ఉన్నాయన్నట్టు సైగ చేసాను జాడించుకుంటూ.
” అబ్బో!! మాట్లాడడానికి కూడా కుదరదా అబ్బాయి గారికి ?…అంతలా రెచ్చిపోయి జాడించుకుటున్నాడమ్మా…ఛీ ! ” అని అమ్మ నా రేక్ తలుపు తెరిచి తన పిల్స్ వెదుక్కుని దాన్లోంచి ఒక మాత్రని తీసుకుని నా మంచం పక్కన ఉన్న మంచినీళ్ళ గ్లాస్ అందుకుని ఆ నీళ్ళు తాగుతూ మాత్రని వేసుకుంది.
తరువాత నా దగ్గరకొచ్చి రోజూలానే తన జాకెట్ విప్పి తన బ్రాని తీసి నా కిచ్చింది. తను మళ్ళీ తన జాకెట్ ని తొడుక్కోబోతుండగా నేను నా జాడింపుడు ఆపి అమ్మ చేయి పట్టుకుని ఆపాను. అమ్మ ఏమిటన్నట్టుగా నన్ను చూసింది.
“అమ్మా!! నాకు ఐపోవస్తుంది. కారులో చేసినట్టు చేస్తావా? ” అన్నాను జాలిగా ముఖం పెట్టి.
“ఛీ!! అది కార్లో కాబట్టి అలా చేసాను. నీ పిచికారికి మీ వసుంధర అక్క తలస్నానం చేసినట్టుగా తడిచిపోయి ఉండేది. అందుకని అప్పుడు నాకొచ్చిన ఆలోచన ప్రకారం ఆలా చేసాను. ఇప్పుడు నీకిష్టమైన నా బ్రా ఇచ్చానుగా…దాన్ని బాగా తడిపి రేపు నాకివ్వు వేసుకుంటాను ” అంది.
తన తల తిప్పి నా గదిలో ఉన్న గోడ గడయారం చూసి గుండెల మీద చేయి వేసుకుని ” అమ్మో !! నేను నీ గదిలోకొచ్చి చాలా సేపైంది. అక్కడ మా పడగ్గదిలో మా ఆయన నాకోసం ఎదురుచూస్తుంటాడు. పాపం నన్ను ఎక్కి చాలా రోజులైంది. నీ అవసరాలు తీర్చడానికి నీకైతే నీ కన్న తల్లి ఉంది. మరి మా ఆయనకి అన్ని నేనే కదా !

“అని కన్నుకొడుతూ
” ..కావాలంటే తలుపు తీసి ఉంచుతాను. చూడు మా ఆయన నన్నెలా వాయిస్తాడో!” అంది.
” ఆ !! ఆ సంబరాన్ని ఇంతకు ముందు చూసానుగా….పట్టుమని పదినిముషాలు కూడా ఊపకుండానే కార్చేస్తాడు. అంతగా చూడాలనిపిస్తే చూస్తాలే.. కాకపోతే మి ఆయన పనితనం కాదులే…నీ ఆడతనపు అందాల్ని ” అన్నాను మళ్ళీ చేత్తో కొట్టుకుంటూ.
” ఏయ్ ! జాగ్రత్త మా ఆయన్ని ఏమైనా అన్నావంటే ! పదినిముషాలైనా సరే ఊపుతాడు కదా.. అలా ఊవే కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం తన పాలు నా పుట్టలో పోసి బంగారం లాంటి కొడుకుని ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఆయన వల్ల పుట్టిన కొడుకే నాకు స్వర్గాన్ని చూపిస్తున్నాడు. అలాంటి నా మొగుడ్ని అలా అనొచ్చా ?…తప్పుకదూ !…” అని అందంగా నవ్వి జాకెట్ హుక్కుపెట్టుకోయింది.
” అమ్మా ప్లీజ్ అమ్మా!! చాలా త్వరగా కార్చేస్తాను…. ఒక్క సారి నీ నోట్లో పెట్టుకుని చీకు..ప్లీజ్ !! అని నా వైపుకి గుంజాను.
” అబ్బా…మాట వినవుగా ! ” అని అలాగే నీల మిద మోకాళ్ళపై కూర్చుని కొద్దిగా ముందుకు వంగింది. తన జాకెట్ అంచులు అలానే వదలేసి ఉండటంతో తన బంగారు సళ్ళు బరువుగా ముందుకు వేలాడాయి. నేను మంచంమీద నుంచి లేచి నా కాళ్ళని అమ్మ తల పక్కలకి వేసి నా ఆయుధాన్ని ముందుకు నెట్టాను. అది సరిగ్గా అమ్మ పెదాల దగ్గరికి వచ్చింది. అమ్మ నా కళ్ళలోకి చూసి నవ్వుతూ తన నోరు పెద్దగా తెరచి నా గుండుని లోపలికి తీసుకుని చప్పరించింది. నాకు ఒళ్ళు ఝల్లుమంది. అలానే అమ్మ తలని అదిమి పట్టుకుని నా మొడ్డని అమ్మ నోట్లోకి తోసాను.
అమ్మ నా వైపు చూసి ఇక అంతకన్నా లోపలికి పోదన్నట్టుగా తల కొద్దిగా అడ్డంగా ఊపి చిన్నగా నా పిర్రల పక్కవ తన చేత్తో కొట్టింది. నేను లోపలికి తోయడం ఆపాను. అమ్మ తన రెండు చేతుల్తో నా మొడ్డ మొదలుని పట్టుకుని ఐస్ క్రీమ్ చీకినట్టు చీకసాగింది. అప్పుడప్పుడు తన నాలుకతో నా గుండుమిది చిల్లుని పొడవసాగింది.
ఆ దెబ్బతో నాకు కితకితలు పెట్టినట్టయి ఊపిరి బలంగా పీలుస్తూ ” అమ్మా..” అని అరుస్తూ తన తలని అదిమి పట్టుకుని నోట్లో బొటబొట కార్చేసాను.

నా ఊపిరి తిరిగి మాములుగా వచ్చేవరకు అమ్మ నా కళ్ళలోకి చూస్తూ నా మొడ్డని చీకుతూనే ఉంది.
తరువాత నా దాన్ని వదిలి పెదాలకి అంటున్న నా గంజిని తన వేలుతో తీసుకుని నోట్లో పట్టుకుని తన పెదాలతో చీకి “అబ్బా..ఎంత రుచిగా ఉందిరా..కార్లో కన్నా ఇప్పుడు రుచిగా ఉంది. ప్రతీసారీ ఇలానే లీటర్ల కొద్దీ కారుస్తావా…పాడు పిల్లాడా ! అమ్మో ! ఇంత రుచికరమైన నీ రసాన్ని ఇక నుంచి నా నోట్లోనే పోయి. కడుపునిండా తాగుతాను. సరేనా…ఎప్పుడైనా నిద్రలో మెలుకువ వచ్చినప్పుడు కావాలంటే నా బ్రా లో కార్చుకో. ఇక నే వెళ్తా….” అని తన జాకెట్ హుక్కులు పెట్టుకుని, చెదిరిన తన ముంగురులు సవరించుకుని వాళ్ళ బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళింది.
నాకు అమ్మ నాన్నతో వేయించునేది చూడాలని ఉన్నా…బాగా అలసిపోయి ఉండటంతో ఆలాగే అమ్మ బ్రాని నా మొడ్డపై కప్పుకుని నిద్రపోయాను.
పాఠకులకు గమనిక : ఈ కథ కేవలం కల్పితం మాత్రమే. దీన్ని చదివి ఎంజాయ్ చేయండి
అంతే. నిజ జీవితంలో ఇలా ప్రయత్నించకండి. A mere fantasy is harmless until one tries to experience it in real life
Thank You
(మిగతా 31వ భాగంలో )

377282cookie-checkనేను-నా దేవత పార్ట్-30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *