నా lover తో & వాళ్ళ చెల్లెలుతో నా అనుభవం

Posted on

Hi, నా పేరు రవి.
నిజంగా జరిగిన కథ :-
నా lover పేరు దియా ❤ 2013 – 16 డిగ్రీ బ్యాచ్, ఒక రోజు తనికి ప్రొపోజ్ చేశాను ఒప్పుకుంది, అనుకోకుండా ఒక రోజు hug అడిగాను ఆలా నడుచుకుంటూ వెళ్తూ మైట్లు మీద నుంచి పడిపోతున్నట్లు నటిస్తూ నాకు hug ఇచ్చింది.

సోది :-
* ఇది నా lover తో & వాళ్ళ చెల్లెలుతో నా అనుభవం అని
part – 1 లో చెప్పిన నా ప్రేమ పురాణం ఇంకా తన ex గురించి కూడా చెప్పాను, అందరికి అర్థం కావాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ప్రతి partను కొత్తగా రాస్తున్న part – 1 చదవకపోయిన ప్రతి part కూడా కొత్తగా ఉంటేట్లు నేను plan చేసి వివరిస్తూ రాస్తున్న.

కథ లో ప్రస్తుతం :-

నేను :- hug చేసుకున్న రాత్రి నేను తనతో ఫోన్ మాట్లాడుతూ నీ బూబ్స్ చాలా బాగున్నాయి లేత కొబ్బరి బొండాలు లాగా అని అన్నాను.
తను :- ఛీ నీకు అసలు సిగ్గు లేదు అని అన్నది.
నేను :- నాకు సిగ్గు లేదా పొద్దున్న చూసావుగా ఎంతగా సిగ్గుతో ఎలా అయిపోయానో అని అన్నాను
తను :- నేను కూడా అలానే నా EX తో చేసినప్పుడు కూడా సిగ్గు పడలేదు నీతో మాత్రం ఎందుకో అలా అనిపించింది అని చెప్పింది.

ఎగ్జామ్స్ టైం లో :-
తను చదువు లో పూర్ పాపం, నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు మిగిలిన అన్ని చదవి రాసి 1st వచ్చే వాడ్ని తను నన్ను help అడిగింది ఎగ్జామ్స్ కి చదవకోవడానికి help చేయవా ప్లీజ్ అని సరే అని నేను తను కాలేజీ లో ఎవరు చోటుకు పోయి తనకు అర్థం అయ్యో విధంగా చెప్పేవాడ్ని,

అలా చెపుతున్నప్పుడు దగ్గర జరిగి కావాలి అనే తనకి తగలే వాడ్ని తను నాకు ఇంకా దగ్గర జరిగి boobs టచ్ చేసేది నాకు వాళ్ళు అంత కరెక్ట్ pass అయ్యేది, అలా నా రెండు చేతులుతో తన లేత కొబ్బరి బొండాలాంటి బూబ్స్ నీ నొక్కుతూ ఎంజాయ్ చేసే వాడ్ని, తేన పాకం లాంటి తన తియ్యని పెదవులను నా పెదువులతో కిస్ చేసే వాడ్ని.

బంచ్ మీద పొడుకో పెట్టి :-
అలా అలా ఒకరికి ఒకరు మాయ మర్చిపోతూ అలా బంచ్ మీద వాలిపోయి తన మీద నేను పడుకుంటూ అటు ఇటు ఊగుతూంటే తను హ హ హ ఆమ్మ ….. హ హ హ…… అంటూ ములుగుతుంటే ఇంకా ఇంకా చేయాలి అనిపించేది నాకు ఇంత లో ఎవరు వస్తున్నట్లు అనిపించి ఒకరికి ఒకరం లేచిపోయి దూరం అయ్యో చదువుకొనేవాళ్ళము. నేను నా ప్యాంట్ లోనే కార్చుసేకొనే వాడ్ని అది కాస్త తను చూసి నవ్వుకొనేది ఎగ్జామ్స్ ప్రతి సారీ ఇంకా తను హ…… హ….. హ…. అమ్మ…… అంటూ ములుగుతూ ఉండడమే.

Surampudidurgaprasad143@gmail.com