నా క్లాస్మేట్ శాంత సుందరి.

Posted on

నా క్లాస్మేట్ శాంత సుందరి.
ఇది నా కాలేజ్ లో చదివేరోజుల మాట. మాది కోడ్యుకేషన్ కాలేజ్. మా కాలేజ్లో అరవ పిల్లల శాతం ఎక్కువగా ఉండేది. నిజం చెప్పాలంటే నేను చాలా హేండ్సం కుర్రాడిని కాలేజీ రోజులలో. మంచి కాంప్లెక్షన్, ఐదు ఏడు ఎత్తు, వైట్లిఫ్టింగ్ చేసి కండలు పెంచిన బాడి నూనూగు మీసాలతో చాలా హేండ్సంగా ఉండేవాడిని. అప్పుడు హేండ్సం యూథ్ని, ఇప్పుడు హేండ్సం మిడ్డిల్ ఏజ్డ్ మన్! అంతే తేడా!!
ఐతే మాది చాలా మిడ్డిల్ క్లాస్ ఫేమిలీ. విలాసాలకీ పార్టీలకి డబ్బులుండేవికావు. బొటాబొటీ కాలేజ్ ఫీసు, బస్స్ పాస్స్ కి సరిపడే డబ్బులే ఇంటినుంచి దొరికేవి. అప్పటికీ హైస్కూల్ పిల్లలకి ట్యూషన్లు చెప్పి నా ఖర్చులు గడుపుకునేవాడిని. ఐనా సినిమాలకూ పార్టీలకు సరిపోయేవి కాదు. మా ఫ్రెండ్స్ అందరు కాలేజీ తర్వాత సినిమాలకూ హోటెల్లకూ వెళ్తుండేవాళ్ళు. వాళ్ళు నన్ను రమ్మని చాలా బలవంత పెట్టేవాళ్ళు. ఎప్పుడో ఒకసారి వెళ్ళటం తప్ప రెగ్యులర్గా వెళ్ళేవాడిని కాదు. ఫ్రెండ్స్ నాలుగుసార్లు తీసుకువెళ్తే నేనొక్కసారైనా తీసుకెళ్ళాలి కడా…అండ్ ఐ కుడ్ నొట్ అఫ్ఫొర్డ్ దట్! ఐతే నేను ట్యూషన్ చెప్పే హై స్కూల్ అమ్మాయిలతో ఫ్రీగా సెక్స్ దొరికేది.
సరే అసలు కధలోకి వద్దాము.
మా క్లాస్ లో శాంతా శుందరి అనే అరవ అమ్మాయి ఉండేది. గొప్ప అందగత్తె ఐతేకాదు. కాని గొప్ప సళ్ళ సంపద ఉండేది. ఓ మోస్తర రంగు. మంచి హైట్, గొప్ప సళ్ళు, తగ్గ పిర్రలతో భలే సెక్సీ గా కుర్రకారందరిని ఊరించేది. నా ఫ్రెండ్స్ కొందరు నాతో అనేవాళ్ళు “ఒరే నిన్న దీనిని తల్చుకొని బాథ్రూంలో మాస్టర్బేట్ చేసుకున్నారా!” నా ఫ్రెండ్స్లోనే కొంతమంది డబ్బులున్నవాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు శాంత ని కాలేజ్ కేంటీన్ కి తీసుకెళ్తుండేవాళ్ళు. అక్కడ కూర్చొని ఖబుర్లు చెప్పుకుంటూ కొకాకోలా తాగుతూ ఫ్రీ టైం గడిపేవాళ్ళు. మేము సెకెండ్ యియర్ లో ఉన్నాము. ఒకసారి ఇద్దరు కామన్ ఫ్రెండ్లు శాంత ను సినిమాకు తీసుకెళ్ళారు. మొదటిసారి తను మొహమాటపడి ఆఫర్ ను రెజెక్ట్ చేసిందిట. తర్వాత వీళ్ళు పట్టువదలని విక్రమార్కునిల ఎలాగో దానిని ఒప్పించి ఇద్దరూ సినిమాకు తీసుకెళ్ళారుట. నెక్స్ట్ రోజు నాతో “ఒరే, నిన్న శాంతను సినిమాకైతే తీసుకెళ్ళాము కానీ అది కనీసం ముట్టుకోనివ్వలేదురా….నిన్నటి ఖర్చు మొత్తం వేస్ట్ ఐందిరా!” అని వాపోయారు. నేను వాళ్ళతో’ మీ బొంద వెధవల్లారా…నిన్నటిఖర్చు మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనుకోవాలి. ఈ వొక్కటే కాదు, ఇంకొంక నాలుగైదుసార్లు పైసలు ఖర్చుపెట్టి సినిమాలకు తీసుకెళ్తే అప్పుదు మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద రెటర్న్ వస్తుంది. అందుకని ఏడవకుండా ఖర్చుపెట్టుకోండి!” అని ఉచిత సలహా ఇచ్చా. అది వాళ్ళకు నచ్చింది. కొన్ని నెలలు అలా దానితో యిద్దరూ సినిమాలకు వెళ్ళేవాళ్ళు. ఒకసారి నేనే వాళ్ళను అడిగా “ఏరా ఏమన్నా రిటర్న్ వస్తునాదా?” “పర్లేదురా, కొంచెం చేతులు పెట్టనిస్తున్నది” నేను: “ఎక్కడ…చేతిమిద చెయ్యా లేకబుజం మీద చెయ్యా?” అని అడిగా. వాడు “పర్లేదురా, కొంచెం సళ్ళమీద చెయ్యి పెట్టనిస్తున్నది. ఒకటో అరో ముద్దు కూడ పెట్టనిస్తున్నది. మేమిద్దరం ఉండేప్పటికి దానికి కొంచెం అంకంఫర్టబ్లె గా ఉనంది. అటు వాడు, ఇటు నేను”. కాని బాగుంది. మజా వస్తున్నది” అన్నాడు. “ఓ కే గుడ్ లక్ ” అని విష్ చేసా.
ఓ రెండునెలల తర్వాత ఓ రోజు మేము కేంటీన్ లో టీ తాగుతుంటే వాడు నాతొ “ఒరే, నిన్ను చూస్తే నాకు వొళ్ళు మండిపోరున్నదిరా!” అన్నాడు.
నేను ” అసలు సంగతి ఏడు. నేనేమి చేసాను నీకు వొళ్ళుమండి పోయేపని?” అన్నాను.
వాడు “అదేగదా! మొన్న మేమిద్దరం శాంత, సినిమాకు తీసుకెళ్ళాము. ఇప్పుడు ఇంకొంచెం ఫ్రీగా సళ్ళునొక్కనిస్తున్నది. మధ్యలో దాని బాడీలోపలికి కూడా చెయ్యి పెట్టనిచ్చింది. దాని సళ్ళు యమగా ఉంటైరా. చాన్స్ దొరికితే కొరికి నమిలేద్దామనిపిస్తుంది.”
నేను” తొందరపడి అటువంటి వెర్రిపూకు పని చెయ్యవాకు. మొదటికే బెడుస్తుంది. ఆటైం వస్తే అది కొరికించుకుంటుంది, నీవు కొరకచ్చు. కాని వోపిక పట్టు. కాని మీరు దాని సళ్ళుపిసుకుతున్నారు…కాని నన్ను చూచి వొళ్ళుమండటం ఏమిటీ?”
వాడు : “అదేరా. శాంతికి నీవంటే భలే ఇష్టం రా. ఎప్పుడూ నీగురించి అడుగుతుంది. ఒక పక్క నేను రెండొపక్క వాడు సళ్ళు పిసుకుతుంటే, శాంతి…మీ ఫ్రెండ్ రెడ్డి ఎందుకు సినిమాకు రాడు ? అతనిని కూడా తీసుకురావచ్చుకదా?” అని అడిగింది. మా చేత పిసికించుకుంటూ నిన్ను తలచుకుంటే మాకు వొళ్ళుమండదురా?” అని నా మీద అక్కసు వెళ్ళబుచ్చుకున్నారు.
నేను ఒక్క నవ్వు నవ్వి “ఒరే, మీ ఎంజాయ్మెంట్ మీరు చేసుకోండి. నా దగ్గర సినిమాలకు తిరిగేంత డబ్బులు లేవు.” అని సర్ది చెప్పాను. ఆ తర్వాతకూడా వాళ్ళు నాతో శాంతికి నేనంటే ఎంత ఇష్టమో చెప్పేవాళ్ళు. ఆ మధ్య శాంతీ నాతో కూడా ఏదొ విషయం మీద మాటలు మొదలుపెట్టింది. నేను అక్కడే కొంచెం ఖబుర్లు చెప్పి ఊరుకునేవాడిని. ఒకరోజు కాలేజీ సెలవలకు ముందు శాంతి నన్ను క్లాస్ ఐనతర్వాత కలిసి, “రెడ్డీ, మీ ఇంట్లో టెలిఫోన్ ఉన్నదా?” అని అడిగింది. ఉన్నదని చెప్పాను. నా నెంబర్ తీసుకుని తన నెంబర్ ఇచ్చింది.
ఓ రొజు మధ్యాహ్నం పదకొండుగంట్లకు నా కు ఫోన్ వచ్చింది. శాంతి ఫోన్. “హలో రెడ్డీ, ఎకా ఉన్నావు?”
“నేను బాగానే ఉన్నాను, నువ్వు ఎలా ఉన్నావు?”
“నేనూ బాగున్నాను. సెలవలలో చాలా బోర్ కొడుతున్నది. నీవు సెలవలలో ఏమి చేస్తుంటావు? “ఏదో ఫ్రెండ్స్తొ కాలక్షేపం. నేను చిన్న పిల్లలకి ట్యూషన్ చెప్తాను. దానితో టైం గడచిపోతుంది.”
“సరే ఇవ్వాళ నువ్వు ఖాళీనా?’
“ఆ ఖాళీనే. చెప్పు” అన్నాను.
“నీవు మూడుగంట్లకు ఆ సినిమా హాల్కు వస్తావా? ”
“ఆలోచినిచాలి. టికెట్టు లేదుకదా? దొరుకుకుతుందో లేదో!” అన్నాను.
“నిన్ను టికెట్ ఎవరు కొనమన్నారు? నా ఫ్రెంద్ ఒకమ్మాయి నేను సినిమాకెళ్దామని రెండు టికెట్లు కొన్నాము. దానికి సడెన్ గా ఏదో పనివచ్చి సినిమాకు రానని చెప్పింది. నేనొక్కదానిని వెళ్ళటం నాకు ఇష్టం ఉండదు. అందుకని నువ్వు వస్తే బాగుంటుందని నీకు ఫొన్ చేసాను. వచ్చెయ్ ప్లీజ్” అని జాలిగా అడిగింది. మాఫ్రెండ్స్ “శాంతికి నువ్వంటే చాలా ఇష్టమ్రా” అన్నమాట గుర్తొచ్చింది.
“సరే నువ్వెన్నిటికి వస్తావు?” అని అడిగా
“రెండుగంటలకల్లా వచ్చెయ్. అక్కడే కాఫీ షాప్ ఉన్నదికదా. అక్కడ ఓ కాఫీ తాగి సినిమాకి వెళ్దాము. ఈ కాఫీ ఆఫర్ కూడా నా తరఫునే. ప్లీజ్ వద్దనవాకు?” అని బ్రతిమాలింది. నా ఫైనన్షియల్ విషయం మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పినట్లున్నారు. నేను “సరే రెండింటికి కాఫీ షాప్ దగ్గర కలుస్తాను.”
అని పెట్టేసాను.
నేను నా మంచి పేంట్, నా కండలు కనపడేట్లు ఒక మంచి ట్ షర్ట్ వేసుకొని తయారై రెండుకి కొంచెం ముందుగానే కాఫీ షాప్ కి చేరా. అక్కడ నా సర్ప్రైజ్. శాంతి కూడా నాకంటే ముందరే చేరి వైట్ చేస్తున్నది. “అరే నువ్వు కూడా అప్పుడే వచ్చావే” అన్నా. “నువ్వు రాలేదా…!” అన్నది. “నిన్ను వైట్ చేయించటం ఇష్టం లేక ముందరగా వచ్చి నిన్ను రెసీవ్ చేసుకుందామని వచ్చాను. ఎనీ హౌ! ఎలా ఉన్నావు? అంద్ ఊ ఆర్ లూకింగ్ గ్రేట్ అంద్ బేఉటిఫుల్ ఇన్ దిస్ డ్రెస్స్!” అని చెయ్యి ముందుకి చాచాను. శాంతి వెంటనే నా చేతిలో చెయ్యి పెట్టి హేండ్ షేక్ ఇచ్చి “ధెంక్స్ రెడ్డి” అన్నది.
“ఐ షుడ్ ధెంక్ యూ ఫర్ హొస్టింగ్ మి అ ఫిల్మ్ అండ్ కాఫీ”
“డొంట్ సె దట్. నీతో సినిమాకు వెళ్ళాలని చాలా రోజులనుంచి అనుకుంటున్నాను. కానీ చాన్స్ దొరకలేదు. రాజూ రవీ రెగులర్గా వస్తుంటారు. నేను వాళ్ళతో ఒకట్రెండు సార్లు అన్నాను కూడా నిన్నుకూడా తీసుకురమ్మని. వాళ్ళు ఏదో సాకు చెప్పేరు. అందుకని ఈసారి నేను డైరెక్ట్ గా నీకు ఫోన్ చెసాను. నీకు ఎక్కువ సినిమాలు చూచే అలవాటులేదా? ”
కాఫీ హౌజ్ లొ రెండుసీట్లున్న ఓ మూల టేబిల్ ఏరుకొని మూలగా ఇద్దరం కూర్చున్నాము. “ఔను నాకు ఎక్కువ సినిమాల అలవాటులేదు. పైగా నా ట్యుషన్లతో టైం దొరకదు.” అన్నాను. ఈలోగా బేరర్ వచ్చాడు. నేను రెండు కాఫీ అని చెప్పేలోపల శాంతీ “ఓ ప్లేట్ ఆనియన్ పకోడీ, రెండుకాఫీ” అని ఆర్డర్ ఇచ్చింది. ఇక పిచ్చాపాటీ మాట్లాడుతూ టైం గడిచి పోయింది. శాంతీ “రెడ్డీ లెట్ అస్ హవె ఒనె మొరె కాఫీ. హొప్ యూ విల్ల్ నొత్ మింద్” అని బెరర్ కి ఆర్డర్ ఇచ్చింది. మూడింటిదాకా టైం గడవాలికదా! ఆ మూలకున్న టేబిల్ అందరి దృఇష్టిలో పడదు. అంతసేపు కూర్చోటంలో రెండుమూడుసార్లు నా కాలు శాంతి కి తనకాలు నాకు తగిలినై. తను పెద్ద అంకంఫర్టబిల్ గా అనిపించలే. సరే మూడుకావచ్చింది. శాంతీనె బిల్ల్ పే చేసింది. ఇద్దరం హాల్ లోకి వెళ్ళాము. టికెట్లు శాంతి గేట్బాయ్ కి చూపించింది. వాడు టార్చ్ వేసి చివరి వరసలో అన్నిటికంటే మూలవి సీట్లు చూపించాడు. నెమ్మదిగా నేను ముందర నడుస్తుంటే శాంతీ నా చెయ్యి పట్టుకొని వెనక వెనక్ నడుస్తూ సీట్ దగ్గరకు చేరాము. అది ముందుకు వెళ్ళి చివరి సీట్లో కూర్చొని నన్ను ఇవతల సీట్మీద కూర్చొ పెట్టింది. అంటే పక్క సీట్లో ఎవరొచ్చినా నా పక్కనే కూర్చుంటారు. అప్పుడు నాకు అనుమానమొచ్చింది. శాంతి, అబధ్ధం చెప్పిందని. ఇద్దరు ఆడపిల్లలు సినిమాకు వస్తే ఇంత కార్నర్ కి ఎవ్వరి నోటీస్ లోకి రాకుండా ఉండే సీట్లు సెలెక్ట్ చేసుకోరు. ఇది కావాలని చేసిందన్ అనిపించింది. తర్వాత నా ఊహ కరెక్ట్ అనిపించింది.
నెమ్మదిగా లైట్లు డిమ్మైనై. ఏవో ఏడ్స్ మొదలైనై. శాంతీ సీట్లో సెత్త్లె ఔతున్నట్లుగా కదులుతూ నా బుజాల్కి నాలుగైదుసార్లు తనబుజం తో టచ్ చేసింది. నేను సీట్ హేండిల్ మీద చెయ్యి పెడితే తనచెయ్యి నా చేతిమీద పెట్టింది. నేను చెయ్యి లాక్కోబోతే తను నెమ్మదిగా నా చేతిమీద నొక్కింది. నేను నా చెయ్యి అలానే ఉంచి నా అరచెయ్యి ఓపెన్ చేసా. తను తన అరచెయ్యి నా అరచేతిలోపెట్టి బిగించింది. అలానే చాలాసెపు కూర్చున్నాము. సినిమా మొదలైంది. నేను చాలా రోజుల తర్వాత సినిమా చూస్తున్నాను. కొంచెంసేపు కదలకుండా సినిమా లో మునిగిపోయాను. కానీ శాంతికి సినిమా మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లు అనిపించలా. మధ్య మధ్యలో నా చేతిని బిగించి తనవైపు లాక్కున్నది. “శాంతీ. సినిమా నీకు నచ్చటం లేదా?” అన్నా.
శాంతీ ” రెడ్డీ ఎవైనా ఖబుర్లు చెప్పు. సినిమా నడుస్తునే ఉంటుంది” అన్నది. నేను నా పక్కసీట్లో ఎవరా అని చూచాను. నా పక్కన ఒక అబ్బాయి అతని పక్కన ఒక అమ్మాయి కూర్చొని ఉంది. వాడు దాని మెడ మీద చెయ్యి వేసి బుజమ్మీదకుండా తన చేత్తో దాని సన్ను పిసుకుతున్నాడు. నాకు సడెంగా సినిమా మత్తు వొదిలిపోయింది. నేను శాంతి వైపు చూచాను.
శాంతి “రెడ్డీ నీపక్కన ఎవరు కూర్చున్నారు?” అని అడిగింది. అది అప్పటికే వాళ్ళిద్దరి పనులు చూచింది. నాకు సజెస్టివ్ గా నన్ను అడిగింది. నేను, ‘ఐ థింక్ థెయ్ అరె ఫ్రెండ్స్” అన్నను. శాంతి తన చెయ్యిని నా చేతిమీద నెమ్మదిగా ప్రెస్స్ చేసి “ఆర్ వి నొట్ ఫ్రెండ్స్?” అని అన్నది. నాకు కొంచెం షాక్ అనిపించింది. నేను దాని చేతిని నెమ్మదిగా ప్రెస్స్ చేసి “యస్ వి అరె” అని ఇంకొంచెం ప్రెస్స్ చేసాను. అది కొంచెం నా పక్కకి జరిగి నా బుజానికి తన బుజం వేసి నొక్కింది. నాకు కొంచెం గుండె దడ పెరిగింది. శాంతి బుజం మీద చెయ్యి పెట్టాలావొద్దా అనే సందిగ్ధం! తనే మళ్ళీ నా చేతిని నొక్కింది.బుజాన్ని ఇంకొంచెం గట్టిగా నొక్కింది. ఇక నేను ఆగలేకపోయాను. నేనుదాని మెడమీద చెయ్యి వేసి దానిని దగ్గరకు లాక్కొని దాని బుగ్గల మీద నా పెదిమలతో ఒక స్మూచ్ ఇచ్చాను. “శాంతి, యూ అరె లూకింగ్ బ్యూటిఫుల్” అని దానిని ఇంకొంచెం దగ్గర్కు లాక్కొని దాని లిప్స్ మీద నా లిప్స్పెట్టి కొంచెం గట్టిగానే ముద్దు పెట్టుకున్నాను. శాంతి ఏమీ రెసిస్ట్చెయ్యలేదు. పైగా “ధేంక్స్ రవి ఫర్ ది కాంప్లిమెంట్!” అన్నది. నేని దాని చెవులో “వన్ ధేంక్స్ విల్ల్ నాట్ బి యనఫ్. ఈ వంట్ టొ గివె మోర్ కాంప్లిమెంట్స్!” అని మళ్ళి దాని తలను నావైపు లాక్కొని దాని లిప్స్ మీద నా లిప్స్ లాక్ చేసాను. అది కూడ రెస్పాన్స్ ఇచ్చింది. నా నాలిక దాని నోట్లోకి దూసుకుపోయి దాని నాలికతో ముడివేసుకు పోయింది. అలా నే ఓ నాలుగైదు నిమిషాలు అతుక్కుపోయాము. ఆ పక్క వాళ్ళుకూడా అదేపనిలో మునిగి పోయారు. సో మమ్మల్ని చూచేవాడెవడూ లేదు. మా లిప్లాక్ ఐంతర్వాత శాంతి తన చేత్తో తన పెదిమలు తుడుచుకున్నది. “శాంతీ, గట్టిగా పెట్టానా?” అని అడిగా. అది చిన్నగా నా చేతిమీద కొట్టి “ఏమీ లేదు” అన్నది. నేను” ఐతే మరోసారి కూడా నా?” అన్నాను. అది “చ్చీ పో” అన్నది కాని వొద్దనలేదు. ఒక నిమిషం తర్వాత దాని మెడమీద ఉన్న నా చేతిని నెమ్మదిగా వీపుకిందికి జార్చి దాని సళ్ళ లెవెల్ కి తీసుకెళ్ళా. శాంతి నా అరచేతికి చోటివ్వటానికి దాని చేతిని కొంచెం పక్కకి చేసింది. నా అరచెయ్యి నేరుగా దాని సన్ను మీదికి పోయింది. కొంచెం నొక్కాను. దాని సల్లు అప్పటికే ముద్దుతోనే బిగుసుకున్నై. ముద్దులతోనే నా మొడ్డ బిగుసుకుపోయింది. ఇక సన్ను పిసికేప్పటికి అది ఇనప ముక్కలాగా తయారై నా అండర్వేర్ చించుకొని బైటపడేట్లుగా తయారైంది. నేని శాంతి సన్నుమీదనుంచి చెయ్యి తీసి ఒక్కసారి నుంచున్నాను. సాంతి “రెడ్డీ ఏమైంది?” అని గాబరాగా అడిగింది. నేను ఈలోపలే నా బుజ్జిగాడిని సముదాయించి దానికి సరైన స్పేస్ క్రియేట్చేసి కూర్చున్నాను. శాంతి మళ్ళీ ” ఏమైంది రెడ్డి?” అని అడిగింది.
“అది నీ కర్ధమవ్వదులే శాంతీ” అన్నాను.
“సరే పోనీ చెప్పరాదూ?” అని అడిగింది. “సరే నువ్వేమనుకోకుంటే చెప్తా” అని దాని చెయ్యి తీసుకొని నా మొడ్డమీద పెట్టాను. అది ఉలిక్కిపడి చెయ్యి లాగేసుకోటానికి ప్రయత్నం చేసింది. కాని నేను వొదలకుండా ” ఏమైందని అడిగావుకదా… ఇది నా బుజ్జాడు. వేడెక్కిపోతే బిగుసుకుపోయి ఎదిగిపోతాడు. అందుకని వాడికి కొంచెం చోతు చేయాటానికి నుంచున్నాను. అంతే” అన్నాను. శాంతి నా చేతిమీద గట్టిగా గిల్లి తన చెయ్యిని వెనక్కి లాగుకున్నది. నేను శాంతిని మళ్ళీ వీపుమీద చెయ్యి వేసి దగ్గరకు లాక్కొని దాని సల్లు నొక్కుతూ దాని లిప్లాక్ చేసాను. అది ఈసారి మంచి రెస్పాన్స్ ఇచ్చింది. నేను దాని చెవిలో”శాంతీ నీకు ఆబాధలేదుకదా?” అన్నాను.
“ఏ బాధ?” అన్నది.
“అదే…ఇందాక నాది గట్టిబడి బైటికి రావటానికి ట్రై చేసిందికదా? నీకు ఆ బాధ లేదు. కానీ నీకెట్లా ఉంటుంది, వేడెక్కినప్పుడు?”
“చ్చీపో! అది నీకెందుకు? అంది నా బాధ కదా!” అన్నది.
“ఇందాక నా బాధ చూచి నువ్వు అడిగావుకదా? అందుకని నీబాధ ఎలా ఉంటుందోతెలుసుకోవాలని అడిగాను”
శాంతి “నాకు లోపల తడి ఔతుంది” అన్నది.
“ఏ లోపల?” అన్నాను.
అది “చీపో! అది నీకెందుకు?” అన్నది
“వీలైతే నీకు సహాయం చేద్దామని. ఏక్కడైందో చెప్పు. నా రుమాలుతో అద్దుతాను” అన్నాను.
శాంతి “ఇప్పుడొద్దులే” అన్నది.
“ఇప్పుడు తడైతే ఇప్పుడొద్దులే అంటావేమిటి? ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడే సాల్వ్ చెయ్యాలికదా?” అన్నాను. అని, దాని వొళ్ళో చెయ్యి పెట్టాను. శాంతి నెమ్మదిగా నా చెయ్యిని తప్పించి “నేను చెప్పకుండానే కనిపెట్టావే!” అన్నది. నేను దానిని మరొకసారి లిప్లాక్ చేసి ఒకచేత్తో దాని సన్ను నొక్కి రెందవ చేయ్యి దాని పూకు మీద గట్టిగా నొక్కాను. శాంతి తన చెయ్యి నా మెడమీద వేసి నా నోటిని తన నోటిమీద నొక్కుకొని తన నాలికను నా నాలికతో కుస్తీకి దిగింది. నేని నెమ్మదిగా దాని వొళ్ళో వున్న చేతితో నెమ్మదిగా దాని సారీ ని పైకి లాగటం మొదలుపెట్టాను. మోకాళ్ళదాకా లాగినంతవరకూ శాంతి ఏమనలేదు. తర్వాత సడెంగా నా లిప్లాక్ వదిలించుకొని తన రెండుచేతులతో నా చేతిని తోసేసి చీరను కిందికి దించుకున్నది. “ఏమిటా పని? ఇక్కడెవరన్నా చూస్తారు? వొద్దు” అన్నది. శాంతీ ఇక్కడ ఈవరసలో ఎవ్వరికీ చూచే ఓపిక టైం ళేదు. అంద్రూ ఈపనిలోనే ఉన్నారు. నీకేమీ భయం లేదు.” అని మళ్ళీ దాని చీరని పైకి లాగేను. ఈసారి ఎక్కువ రెసిస్ట్ చెయ్యలేదు కాని సరిగ్గ పూకుదగ్గర తన చెయ్యి అడ్డం పెట్టింది.
“శాంతీ, ఇంతవరకు రానిచ్చి నా చేతికి ఆ అద్రుష్టం లేకుండా చేస్తావా? ప్లీస్ ఒక్కసారి ఇంట్రొడక్షన్ చేసుకోనీ!” అని కొంచెం ప్రెజర్ పెట్టాను. అది కొంచెం చోటు ఇచ్చింది. నేను గట్టిగా నా చేతిని లోపలికి తోసాను. నాకు దాని పూకు పైన కొంచెం బొచ్చుతగిలింది. వేళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా కొంచెం కిందికి పోయినై. అక్కడ చాలా తడి జిగట జిగటగా తగిలింది. దాని లంగాతోనే ఆ జిగటని తుడిచి శాంతి తో ” శాంతీ, ముట్టుకుంటేనే ఇంత చక్కగా ఉన్నదనిపిస్తున్నది చూపిస్తే నాకు పిచ్చెక్కిపోతుందేమో అన్నంత చక్కగా ఉంటుందనుకుంటా! ఔనా?” అని కాంప్లిమెంట్ పారేసా! “చాల్లే” అన్నది.
ఈంత ఏక్షన్ బైటజరుగుతుంటే మా వాడు కక్కేస్తాడేమో అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. కానీ తట్టుకున్నాడు. అండర్వేర్లో కక్కుకోవటం ప్రాపర్ ప్లేస్ కాదు, సరైన చోటు దొరకదా? అన్నట్లు వెనక్కి తగ్గాడు. శాంతి నా చేతిని చీరకిందనుంచి లాగేసింది. నేను దాని చెయ్యి పట్టుకొని, శాంతీ, నా బుజ్జాడు చూడు లేచి నిలబడి నీ బుజ్జిదానిని చూస్తానంటున్నాడు” అని దాని చెయ్యిని నా మొడ్డ మీద పెట్టుకున్నాను. అది ఈసారి చెయ్యి అంత వెనక్కు లాక్కొలేదు. నేను నెమ్మదిగా దాని చేత్తో నా మొడ్డమీద ప్రెజర్ పెట్టాను. అలా కొంచెం సేపు పెట్టుకొని నెమ్మది గా దాని చెయ్యి నా మొద్ద మీద పైనుంచే రుద్దాను. దాని చెవిలో
“శాంతి, నా బుజ్జడితో షేక్ హేండ్ చెస్తావా?” అని చెప్పాను
శాంతి చెయ్యి వెనక్కి లాక్కోబోయింది. నేను దాని చెయ్యిని గట్టిగా పట్టుకొని ఆపి, నెమ్మదిగా నా పేంట్ జిప్ లాగి, అండర్వేర్ తప్పించి దాని చెయ్యి నా మొడ్డమీద డైరెక్ట్ గా ఆనించా. అది చెయ్యి వెనక్కి లాక్కోటానికి ప్రయత్నం చేసిందికాని అంత గట్టి ప్రయత్నం కాదు. దాని అరచేతిలో నా మొడ్డని పేట్టి కొంచెం కిందికి పైకీ ఆడించా. శాంతికి ఆ టచ్ నచ్చింది. తనంతట తనే నెమ్మదిగా ఆడించటం మొదలెట్టింది. నేను దానిని మళ్ళీ దగ్గరకు లాక్కొని దాని లిప్లాక్ చేసి దాని సళ్ళు పిసుకుతూ ఉంటే నా మొడ్డ కూడా రెచ్చిపోయి బిగుసుకు పోయాడు. మేమూలా ఎంతసేపు కూర్చున్నామో తెలియదు. సడెన్ గా లైట్లు వెలిగాయి. అంటే ఇంటర్వెల్ ఐందన్నమాట. శాంతి తనచెయ్యి వెంటనే వెనక్కి లాక్కొని సర్దుకొని కూర్చుంది. నేను బైటికొచ్చిన నా మొడ్డని నెమ్మదిగా డ్రాయర్ లోపలకి తోస్తుంటే శాంతి ద్రుష్టి దానిమీద పడింది.
ఇంటర్వెల్ లో మేమిద్దరం బైటికి వెళ్ళి వాష్ రూంలో ఫ్రెష్ ఐ వేదెక్కిపోయిన శరీరాలని చల్ల బరచటానికి చెరో ఖోన్ ఐస్క్రీం కొనుక్కొని మళ్ళీ వొచ్చి సీట్మీద కూర్చున్నాము. శాంతికి నా కళ్ళళ్ళొ కళ్ళుపెట్టి చూడటానికి కొంచెం సిగ్గు బిడియం వేసింది.
“శాంతీ, యార్, మన మొదటిమీటింగ్ లోనే చాలా ఇంటిమేట్ ఫీండ్స్ ఐనాము. నెక్స్ట్ మీటింగ్ ఇంకా థ్రిల్లింగ్ గా ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యొచ్చుకదా?” అన్నాను.
“ఏమో చెప్పలేము. సరైన టైము,ప్లేస్ దొరకాలిగదా?” అన్నది కాని “అట్లాంటివేమీ వొద్దు” అనలేదు.
“శాంతి, రాము రవి నీవంటే అంత ఇష్టపడి నిన్ను సినిమాలకు తిప్పుతారుకదా. మనవిషయం వాళ్ళకి తెలుస్తే గొడవౌతుందేమో!”
“రెడ్డీ. వాళ్ళేదో కోరుకుంటుండచ్చు. కాని నాకు నాఈష్టా ఇష్టాలుంటాయి కదా? నాకు వాళ్ళతో అంతవరకే ఫ్రెండ్షిప్. కానీ నువ్వంటే నాకు ఒక క్రేజ్. ఐ వాంట్ లాంగ్టర్మ్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ యూ.” అని తనే నా మెడమీద చెయ్యి వేసి దగ్గరకు లాక్కొని లిప్లాక్ చేసింది. నేను చాన్స్ వొదలకుండా దాని సళ్ళురెండూ పిసికి ఒకచెయ్యి దాని రెవికలోకి దూర్చటానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే శాంతి ఆపి నెమ్మదిగా దాని బ్లౌజ్ కింద హుక్స్ తప్పించి చోటుచేసింది. నా చెయ్యి నేరుగా దాని బ్రానికూదా లెక్కచేయకుండా నేరుగా దాని సళ్ళు, సళ్ళ బుడిపెలూ పిసికేసినై. రెవికను ఇంకొంచెం పైకి జరిపి సన్నును బైటికి లాగి నా నోతితో ముద్దుపెట్టి నెమ్మదిగా దాని బుడిపెలు నోట్లో పెట్టుకొని చప్పరించాను. దానికి మంచి ఆవేసం వచ్చింది. తన చెయ్యి నా తలమీద వేసి గట్టిగా తన సళ్ళ మీద నొక్కుకుంది. ఎంత గట్టిగా నొక్కుకున్నదంటే నాకు ఊపిరాడని పరిస్తితైంది. మిగతా సినిమా ఏమందొ మాకిద్దరికీ రెలియలేదు. అలా నే సాళ్ళు చీకిచ్చుకుంటూ శాంతీ చాలా ఎంజాయ్ చేసింది. మధ్యలో నేను దాని చీర పైకి లేపి నా చేత్తో దాని ఊట గా కారుతున్న జిగటని దాని లంగా తోనే క్లీన్ చేస్తూ వేలు కొంచెం కొంచెం దాని పూకులోకి ఇంట్రొడ్యూస్ చేసాను. శాంతి మధ్య మధ్యలో నా చేయ్యిని బైటికి లాగుతూ తనచెయ్యి నా మొడ్డ మీద తడుముతూ పిసుకుతూ ..అలా మూడుగంటలూ గడిపేసాము. సినిమా ఐపోయేటైం లో నేనే మళ్ళీ అడిగాను “శాంతీ, నెక్స్ట్ ఎప్పుడు కలుద్దాము? మా బుజ్జాడికి నేను సస్మాధానం చెప్పాలి!” అన్నాను.
“ఎప్పుడో చాన్స్ దొరికినప్పుడు నేనే నీకు ఫోన్ చేస్తాను. నువ్వుమటుకు రవితోగాని రాముతో గాని మనిద్దరం సినిమాకి వెళ్ళామని చెప్పవాకు” అన్నది.
“నువ్వు తొందరగా ప్లేస్ అర్రేంజ్ చెయ్యకపోటే చెప్తాను” అని దానిని దగ్గరకు లాక్కొని మళ్ళీ లిప్లాక్ చేసి సళ్ళు పంప్ చేసాను.
ఈ లోపల సినిమా ఐపోయిందని ఇండికేట్ చేస్తూ ఫుల్ లైట్లు వచ్చినై. ఇద్దరం సర్దుకోని బైటికి రావటానికి లైన్ లో నిలబడ్డాము. మావి చివరి సీట్స్. అందుకని మేము లైన్ లో చివరలో ఉన్నాము. నేను శాంతిని ముందుకు చేసి దాని వెనక అతుక్కొని, నా మొడ్డని దాని గుద్దలకు ఆనిచ్చి అతి నెమ్మదిగా ముందుకు కదిలాము. అందరినీ పోనిస్తూ మేమిద్దరం చివరిదాకా ఆగేము. అప్పటిదాకా దాని గుద్దలను నా మొడ్డతోనొక్కుతూ దానికి మర్చిపోలేని అనుభూతి నిచ్చాను. అదికూడా మధ్యమధ్య్లో చెయ్యి వెనక్కి పెట్టి నా మొడ్డని పిసుకుతూ నొక్కిచ్చుకుంది.
అలా ఐంది నా మొదటి మీటింగ్ మా కాస్స్మేట్ శాంతా సుందరి తొ! ఇది మొదటి భాగం. రెండో భాగం లో శాంతి లో ఎలా దూరిపోయానో, శాంతి ఎలా దూర్పిచ్చుకున్నదో చెప్తాను. ఇంతకీ అస్సలు విషయం చెప్పలేదు. శాంతీ కన్నె పిల్ల. అప్పటిదాక ఎవ్వరితో కొట్టించుకోలేదు. దాని కన్నె పూకు నాకు గిఫ్ట్ గా ఇచ్చింది. ఆకధ వేరే ఎపిసోడ్ లో చెప్తాను.
మీ ఎంకరేజ్మెంట్ మీద నెక్స్త్ ఎపిసోడ్ రసం ఆధార పడి ఉంటుంది. లికెస్ కొట్టంది. లేదా మీ కమెంట్స్ నా మైల్ ఇద్ కి పంపంది
‘ramireddi.37@rediffmail.com
పంపండి. మీ రామిరెడ్డి.

6482111cookie-checkనా క్లాస్మేట్ శాంత సుందరి.

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *