నాక్కూడా తెలీకుండా కానిచ్చేస్తావా!? – 12

Posted on

…ఉఁహూఁ… నాటకాలాడకు… దానికేగానువ్ ఒప్పుకుంటా!…అంటూ దాని తొడ వంపుల్లో అరచేతులు జొనిపేయబోయాడు…అది మరింత ముడుచుకుపోయింది… …పోన్లే! ముందీపని చూద్దాం!…అంటూ చేతుల్ని దాని నడుం మీదికి మార్చి ,మెడమీద ముద్దులెట్టుకుంటూ, బోర్లా పడుక్కోడంతో పక్కలకి పొంగిన దాని గుబ్బల్ని నెమ్మదిగా నిమురుతూన్న నీ బావ అరచేతులున్నట్లుండి మాయమైపోయాయే!

… ఏమౌతాయీ?… చెరో గుబ్బనీ చెరో దాంట్లో అంకించుకుని కసుక్కున పిసికేసుంటాయ్!… బ్లౌజు హుక్కులు పటపట లాడుంటాయ్… ఆపైన సుమతక్కని వెలకిలా తిప్పేసి మీదెక్కిపోయుంటాడూ! …అంతేగా!?….
…ఉహూఁ…నీ బావకి అంతతొందరేంలేదమ్మా!…ఐనా అదీలోపల ఛీ కొడ్తూ మూడొంతులు బైటపడిపోయిన రొమ్ముల్ని జబ్బల్తోనూ , అర చేతుల్తో కప్పుకుంటూ ముడుచుకుపోతూ కళ్ళు మూసేసుకుందది…
…మరేంచేశాడూ?…
…వేళ్లతో కాసేపు నడుం నిమిరి …ఇలాగైతే ఎలా చూడ్నొదినా!?… అంటూ దాని భుజాల్నీ , జబ్బల్నీ నిమిరి , దాని మీదకొంగి చెవిలో ఏదో గుసగుసలాడాడే! … ఏమన్నాడోగానీ తోసుకొస్తూన్న నవ్వుని పెదాల్ని బిగబడ్తూ తొక్కిపెట్టి , సరే అన్నట్లు కనుతెప్పల్నోసారి ఆర్పి జబ్బల్ని కాస్త వదులుచేసింది… …ధాంక్స్ ఒదినా!… అంటూ దాని చేతుల్ని చిన్నగా పైకి జరిపాడు…
…ఏమన్నాడూ?…బెట్టేం చెయ్యకుండా సహకరించిందా?
..ఏమన్నాడోగానీ నీ బావ వేళ్ళు మరోసారి ఎక్కడికో మాయమైపోయాయ్… మరుక్షణం… అబ్బ!…నాకు కితకితలు బాబూ అక్కడా!…తొందరగా తీసీ!… అంటూన్న అక్క కీచుగొంతూ…. కాసేపోర్చుకో ఒదినా!…తెలీటంలేదూ! అంటూన్న నీ బావ బ్రతిమాలడాలూ వినిపించింతర్వాత అది చేతులు కిందికి లాక్కుని జబ్బలు బిగించేయడం కనిపించిందేతప్ప , జరిగిందేంటో అర్థంకాలా!
…వేషాలెయ్యకు!…అర్థం కాకపోడానికేముందీ?…
…నిజం!…నువ్వే చెప్పాలి…అంది పరిమళ కన్నుగీటి
…ఏముందీ…వేళ్లతో తడిమి చూసుకుంటానన్నట్లున్నాడూ… పోన్లే!… అని అక్క చేతులెత్తనిచ్చినట్లుందీ!…ఎంతకీ తెమల్చకపోతే ఒళ్ళు మండి ముడిచేసుకున్నట్లుందీ!…ఇంతకీ బావేంచేశాడో చెప్పూ!…అంటూ చర్రుమంది…
…నీకూ , సుమతక్కకేనేంటమ్మా కోపతాపాలూ!…నీ బావకీ ఉంటాయ్…
…కాదన్నానా!…ఇంతకీ ఏంచేశాడో చెప్పు బాబూ …అంటూ దిగొచ్చింది కవిత…
…తనకీ ఒళ్ళు మండిందేమో దీని వేషాలు చూసేసరికీ!… ఎహె!… అంటూ రెండుచేతుల్లో దాని నడుమంకించుకుని లటుక్కున వెలకిలా తిప్పేసేసరికి … అబ్బ!…ఏంటా మొరటుతనం!…అంటూ లేచి కూర్చుని కస్సుమందే సుమతక్కా , అట్టడుగు హుక్ తప్ప మిగిలినవన్నీ తెగిపోయిన బ్రాసియర్ లేని తెల్లబ్లౌజులోంచి బైటకి తన్నుకొస్తూన్న పూర్ణకుంభాల్ని పల్చటి ఒంటిపొర పైటతోనూ , సుకుమారమైన చేతుల్తోనూ కప్పుకోడానికి విఫల ప్రయత్నం చేస్తూ!… ఏమీ సమాధానం చెప్పకుండా ఓ చేత్తో పైటని దానిచేతుల్లోంచి లాక్కుని దిగలాగేస్తూ మరో చేత్తో సుమతక్కని పరుపుమీదకి తోసేశాడు … అది మళ్ళీ లేవడానికి ప్రయత్నిస్తూంటే చటుక్కున దానిమీదెక్కిపోయి , అది గింజుకోడానికి వీల్లేకుండా తొడల్తో దాని నడుం నొక్కిపెట్టి గుబ్బల కప్పుతూన్న దాని చేతుల్ని కిందికి లాగేసి, తన మోకాళ్ల కిందికి లాక్కుని వాట్నీ నొక్కి పట్టి , రెండు చేతుల్తో ఆఖరి బ్లౌజు హుక్కుని బలంగాలాగాడే ఫాఠ్ఠ్ మని చప్పుడొచ్చేలాగా!…. భళ్ళు మంటూ బైట పడిపోయాయే దాని కొబ్బరి బోండాలూ!…
…ఎప్పుడో చెయ్యవలసిందీపని!…అక్కేం చేసిందీ?…
…ఏం చేస్తుందీ!?… అదురుతూన్న అధరాలతో… ఛీ…పశువు!… అని /62
కసురుతూ మొహం పక్కకి తిప్పుకున్నా , ఇకపైనేం చేస్తాడోరా భగవంతుడా!…అన్న భావం స్పష్టంగా కనిపించిపోతూన్న కళ్లతో పెనుగులాట తాలూకు ఆయాసంతో ఎగిసెగిసి పడుతూన్న గుబ్బల మధ్యనుంచి భయం భయం గా నీ బావవైపు చూస్తూంటే , తనూ చేతివేళ్లని పూర్తిగా విప్పి , చేతుల్ని కసిచూపుల్తో దాని గుబ్బల వైపు పోనిచ్చాడమ్మా!…
…పెద్ద పట్టు కదూ బావదీ!…
…అనుభవం ఐందిగా!…నే చెప్పేదేముందీ?!…
..నా విషయం అలా ఉంచు …సుమతక్కవి నా …వాటి…కన్నా బాగా పెద్దవన్నావ్ గా!…కుదుళ్ళ దగ్గర్నుంచీ అంకాయా!?…అని!…
…ఆఁహాఁ…
…ఇంకేమీ?…కసుక్కున …పిసి…కే…సుంటాడు…..
……చెరో దాంట్లో చెరో గుబ్బనీ అంకించుకోడం వరకూ కరెక్టే! …ఆ తరవాద్ది తప్పు… సరిగ్గా గెస్ చెయ్యి…
…ఏముందీ!…ఉద్రేకం తో పొటకరించిపోయిన చనుమొనల్ని మెలిపెట్టేసుంటాడూ!
…ఎంతకసెక్కిపోయున్నావే?! నిన్నలా చె…య్…మని చెప్తాలే!…
…నా సంగతి నే చూసుకుంటాగానీ , నీ అక్కనేంచేశాడో చెబ్దూ!…
… పొంగిపోతూన్న గుబ్బల్ని సున్నితంగా కొన గోళ్లతో నిమిరి చివరగా చనుమొనల్ని పుణికాడమ్మా!…
…అబ్బ!…ఒళ్ళంతా కరెంటు పాకినట్లైపోదే అలా చేస్తే!…జీరగా అంది కవిత , గుబ్బలు వణికి పోయేలా భుజాల్ని కదుపుతూ!
… వింటూన్న నీకే ఇలా ఐపోతే చేయించుకుంటూన్న సుమతక్కకెలా ఉంటూందో ఊహించుకో!
…ఊహెందుకూ!…నీ కళ్ళముందు జరిగింది చెప్పచ్చుగా!
…నీ బావ తొడలకిందున్న అరచేతుల్నెలాగో విడిపించుకుని… తొడల్తో ఆయన నడుంని చుట్టేస్తూ ఒక్క ఊపులో పైకి లేచి మెడ చుట్టూ చేతులల్లేస్తూ గుబ్బల్ని ఛాతీకి అదిమేసిందిగానీ , వెంటనే … అ…మ్మో!…అంటూ మూలిగిందమ్మా ఎందుకో!!…
….ఎందుకేంటీ?… బావ …అ…ది… బొడ్డు దాకా …వెళ్ళి…పో…యుంటుంది!…
…బొడ్డు దాకా …వెళ్ళి…పో…డం… కరెక్టే గానీ…రాచ మార్గంలో మాత్రం కాదు…
…అంటే!?….అక్క…డ్నుంచా?…ఛ్ఛీ….అక్కెలా ఒప్పుకుందీ?…
…చచ్చుండేది…నువ్వన్నది జరిగుంటే!… అవ్ నూ!…నీక…ది…. కూడా అలవాటు చేశేశాడేంటి తల్లీ నా మరిదీ!…ఇంక నా ప్రాణాలు తోడేస్తాడేమో!…
…ఛ…తనకీ ఆలోచన లేదమ్మోయ్…ఆ పుణ్యం మాత్రం కట్టుకోకు!…నాకస్సలిష్టం లేదుకూడానూ….
…ముందు ముందు బైటపడతాయేమోలే!… ఇంతకీ నీ బావ …అ…ది… సుమతక్క…ఆ…పెదాల దగ్గర మొదలై పొత్తికడుపుమీద పరుచుకుని ఉంది … దాని బొడ్డుని దాటిపోయి…
…అబ్బ!… అం…తుం…దా!?…గుండెలదాకా దిగుతుందేంటే తల్లీ!…
… నేడో రేపో దింపించుకుంటానన్నావ్ గా!…అప్పుడే తెలుస్తూందీ…తొందరెందుకూ!?
…ఒక్క మాట సూటిగా చెప్పవ్ కదా!.కనుక్కున్నాడా అదెందుకు లబలబ లాడిందో?
…ఆహాఁ…ఏమైంది ఒదినా?… అన్నాడ్లే ఆదుర్దాగా! …ఇ…క్క…డ… గుచ్చుకుపోయింది!…అంటూ వంకర్లు తిరిగిపోయిందది…పొత్తికడుపుని రెండుచేతుల్తోనూ ఒత్తుకుంటూ… …ఏదీ? … చూడ్నీ! …అంటూ దాని తొడ వంపులో ఓ అర చెయ్యి దూర్చబోయాడు… …ఛ!…ఏమక్కర్లే!…అంటూ నీ బావచెయ్యిని ఓ పక్కకి తోసేసి , తను మరో పక్కకి తిరిగిపోబోయింది…
…తనేం చేశాడూ?…
…దాని భుజాల్నట్టుకునాపి …మాట నెరవేర్చుకోవా?!…. అన్నాడు…. …తీర్చుకో బాబూ నీ కోరికా!…అంటూ వెలకిలా తిరిగి , మోచేతుల్ని భుజాలకి కాస్త పైదాకా లేపి ,కళ్లని ముంజేతుల్తో కప్పేసుకుందది…గుబ్బలు పైకీ కిందికీ ఊగిపోయేలా బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ…
… లటుక్కున వాట్నట్టుకుని మెలి పెట్టేశాడా?…
…నీకు జరిగేట్టు చూస్తాలే ఆ సత్కారం!… సున్నితంగా వాట్ని రెండరచేతుల్లో పోగుచేసి , ఆపైన దానిమీదికొంగి చంకల్లోకి పరిశీలనగా చూసి ,వాట్నివేళ్లతో కాసేపు నిమిరి , దాని గుబ్బల్నొదిలేస్తూ ముందుకొంగి ముద్దెట్టుకోడానికి ట్రై చేశాడు నీ బావ!… …ఇ…స్స్… అంటూ చేతుల్ని పక్కలకి దింపేసుకుంది సుమతక్క… ఎహె!…ఇలా ఐతే ఎలా కనిపిస్తూందీ?…అంటూ దాని చేతుల్ని తలపైకి విరగదీసి మరోసారి ముద్దెట్టుకోడానికి ట్రై చేశాడు…/63
…ఈసారైనా బెట్టుచేయకుండా …పెట్టు…కోనిచ్చిందా?….
… అబ్బ!…కితకితలని చెప్తున్నానా!?…అంటూ శాయశక్తులా గిజగిజలాడిందనుకో!… దానికి అవకాశం ఇస్తేగదా నీ బావ!….కదలకుండా నొక్కిపట్టి , ట్యూబ్ లైట్ కాంతిలో మిలమిలా మెరిసిపోతూన్న చంకల్లో ముద్దులుమీద ముద్దులు గుప్పించడానికి ట్రై చేశాడు….
…ట్రై ఏంటీ!?…పనిపూర్తి కాలా!?
…ఉఁహూఁ!…
…ఏమీ?…
…ఇంకా దానొంటిమీదుండిపోయిన బ్లౌజు కొనలకి , బరువు వల్ల కాస్త పక్కలకి పరుచుకుపోయిన స్థనాలు తోడై , ఓ వంతు చంకల్ని కప్పేశాయ్…
…ఊడలాగేయకపోయాడా దాన్నీ?…
…అది నా మరిది స్టైలమ్మా!…నీ బావది కాదు!…
…సర్లే!!…మరేంచేశాడో చెప్పూ!
…వీపు కింద అరచేతులు చొప్పిస్తూ సుమతక్కని కాస్త పైకి లేవదీసి …బౌజిప్పేసుకోండొదినా!… అంటూ బ్రతిమాలాడు…
…విప్పేసుకుందా?…
…ఉఁహూఁ… కళ్లరమోడ్పుగా మూసుకుని , ఏదో గొణుగుతూ పైకి లేచి నీ బావని బిర్రుగా వాటేసుకుంది…
…ఏంటందీ?…
…నాకు వినిపించలా!…నీ బావకీ వినిపించలేదేమో!… ఏంటంటున్నారూ?… అంటూ అడిగాడు… దాని భుజాలట్టుకుని వెనక్కి తోస్తూ!…
…నా వల్లకాదు బాబూ , ఆ సిగ్గుమాలిన పనీ!…ఐనా నీ…క్కా…వలసిన…వా…టికడ్డేం… లేదుగా!?… అంటూ నీ బావని వాటేసుకోబోయింది… కానీ వీలు కాలా!
…ఏమీ?…
… భుజాలట్టుకుని దాన్నాపి ….నాకేం…కా వాల్నన ని మీ ఉద్దేశ్యం?!…అన్నాడు , చుబుకాన్నట్టుకుని మొహం పైకెత్తి దాని కళ్ళల్లోకి చూస్తూ! …. ఎఱ్ఱగా కందిపోయిన మొహంతో … ఇ…వే…గా!?… అంటూ , పౌర్ణమి నాటి సముద్రపు కెరటాల్లా పొంగిపోతూన్న తన గుబ్బలవైపోలిప్త కళ్ళార్పుకుని ఆ పైన ఆయన గుండెలకతుక్కుపోతూ! …
… కరెక్ట్ … అంటూ దాని చంకల్లోకి వేళ్ళు జొనిపేసి, …వా…ట్ని… కుదుళ్ల దగ్గర్నుంచి అంకించు కుని… పిసి…కే…శాడా?
… చంకల్లో వేళ్ళు జొనిపీడం… …వా…ట్ని… కుదుళ్ల దగ్గర్నుంచంకించుకోడం… వరకూ కరెక్టే గానీ …ఆ పైన నువ్వన్న …ప…ని… మాత్రం చెయ్యలా!…
…మరేం చేశాడో?…
… ఇ…వె…లాగూ కావాలనుకో!… ప్రామిస్ చేశావ్ చూడు… ఆ ప్లేసుల్లో …ఇ…లా…గే…ముట్టు…కో నివ్వాలి … ఆ పైన… అంటూ ఆగిపోయాడు… …ఏం…టీ?..అన్నట్లు తలెత్తింది సుమతక్క … ఇంతలో వేళ్లతో ఏం మాయ చేశాడోగానీ అది ఒంట్లోంచి వంద వోల్టుల కరెంటు పాకినదాన్లా వణికిపోతూ నీ బావని కావలించేసుకోబోతూంటే , భుజాలట్టుకు దాన్నాపి …. ఇ…వీ!…పెట్టు…కోనివ్వాలి… అంటూ అదిరిపోతూన్న దాని అధరాల మీద చుపుక్కున ఓ ముద్దు ప్రసాదించేశాడే!… ఛీ కొడ్తూ నీ బావ ఛాతీకి బల్లిలా అతుక్కుపొయిందది… ఏం చేసుంటాడంటావ్ ?… అంటూ కొంటెగా అడిగింది పరిమళ…
…నిడుపాటి వేళ్ళమ్మా మీ ఆయనవి… కుదుళ్ళ దగ్గర్నుంచీ చుట్టేసి …ఒత్తీ ఒత్త…నట్లుగా…బలే…ఒత్తుతాడ్లేమ్మా …వా…ట్నీ!…ఒణికిపోక ఛస్తుందా?!…
…స్వానుభవమేంటమ్మా!?…ఎప్పుడూ?
…ఆ రోజేలే!… తరవాతేమైందో చెబ్దూ తల్లీ నన్ను చంపకా!… అని జీరగా సాగదీసింది కవిత … తనూ ఒణుకుతూ!
…సర్లే విను… బ్లౌజిప్పుకో ఒదినా!… అంటూ మరోసారి బ్రతిమాలాడు , తన మెడని చుట్టేసిన దాని చేతుల్ని సున్నితంగా విడిపించుకుంటూ…. … నా వల్ల కాదుబాబూ!…అని గునుస్తూ చేతుల్ని వెనక్కి జాపింది …నువ్వే విప్పుకో!….అన్నట్లుగా!
…ఊడ్లాగేశాడా?…
… ఉఁహూఁ… మో చేతులకి కాస్త పైదాకా దిగలాగి, నే పూర్తిగా విప్పాలంటే నువ్వో పనికి ఒప్పుకోవాలి…. అన్నాడు …ఎదరకి పొడుచుకొచ్చిన సుమతక్క గుబ్బల్నీ ,పొటకరించిన పై మొనల్నీ , కన్నార్పకుండా చూస్తూ …
…తనేమందీ?…
…నోటితో ఏమీ అన్లేదుగానీ , …ఏంటీ పనీ!?…అన్నట్లు చురచురా చూసింది నువ్వో…దాని…కొప్పుకుంటే…అంటూ చెవిదగ్గర నోరెట్టి ఏదో గొణిగి … ఇపుడే విప్పీస్తా!…అన్నాడు …నాకు చాతకాదనుకున్నావా?…నే ఛస్తే ఒప్పుకోను అంటూ గిజగిజలాడింది చేతులు విడిపించుకోడానికి…ఐనా పనికాలా!
…అప్పుడైనా సహాయం చేశాడా?
…ఉహూఁ… చటుక్కున తనబుర్రొంచి, కాసేపు దాని చను మొనల్నివంతులవారీగా ముని పంటితో కొరుకుతూ …ఓ ప్రపోజల్!… అన్నాడు… ఏంటీ?…అన్నట్లు కనుబొమలెగరేసిందది… …నీ అంతట నువ్ మరో రెండు నిముషాల్లో విప్పుకోగల్గితే నువ్ గెలిచినట్లు!…చింపేసుకోకూడదు సుమా!… …నీ వల్ల కాలేదనుకో!…నే చెప్పిందానికి ఒప్పుకోవాలి… …చేయాల్సిన…ప…ని… గుర్తుందిగా?… అన్నాడు… … రెండ్నిముషాల్లో చింపేసుకోకూడదు సుమా! ముందు ఛీ కొట్టినా, …రెండ్నిముషాల్లో ఎక్కడౌతుందీ?…అంటూ సన్నాయ్ నొక్కు నొక్కింది…. పోనీ ఐదు నిముషాలు!… అన్నాడు నీ బావ… కాసేపాలోచించి సరే అన్నట్లు బుర్రూపిందది , ఎఱ్ఱగా కందిపొయిన మొహంతో టేబుల్ మీదున్న గడియారాన్ని చూస్తూ
…యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ!…అంటూ దాని గుబ్బల్నిగోళ్లతో నెమ్మదిగా నిమురడం మొదలెట్టాడే!… అదీ ఎలా అనుకున్నావ్!…ఓ సారి గుబ్బల కుదుళ్ళ దగ్గర మొదలెట్టి , చనుమచ్చల్దాకా ఒచ్చి మళ్ళీ కుదుళ్ల దగ్గరకెళ్ళిపోడం… మరో సారి చను మచ్చలచుట్టూ కొనగోళ్లతో రుద్దుతూ ఉండిపోడం చేస్తూంటే
…మళ్ళీ బావ ఛాతీకి అతుక్కుపోయిందా సుమతక్కా?
…ఆ అవకాశం లేదుగా!…
…ఏమీ?…
… దాని చేతులు ఫ్రీ గా లేవుగా?
…మరేం చేసిందీ?
…తమకం పట్టలేకపోయిందేమో! పరుపు మీద కూర్చునే రొమ్ము మరింత విరిచింది , చనుమొనలు నీ బావ నోట్లో దోపడానికి…
…అందుకున్నాడా?…
..ఉఁహూఁ… అంత ఓపలేకపోతే నే అన్నదానికి ఒప్పుకోవచ్చుగా!?…అన్నాడు , కొంటెగా కన్నుగీటుతూ… …ఛీ కొడ్తూ గడియారం వైపు మొహం తిప్పిందది…
…ఏమాత్రం ఉందేంటీ టైం?…
…నీ బావా తిప్పాడ్లే అటైపు చూపూ!… …ఓ!…బోల్డుంది!…ట్రై చేస్తూండు… ఈ లోపల నే ఈ పని చూస్తా!…అంటూ చటుక్కున దాని తొడ వంపుల్లో అరచేతులు జొనిపేసి , మదనభూమిని నిమిరి , …పని… జరిగిందని రూఢి చేసుకుని …గుడ్!…అంటూ కుచ్చెళ్ళలో ఓ చెయ్ జొనిపి చీర దిగలాగేశాడు… ఛీ కొడ్తూ నగ్నంగా ఐపోయిన తొడల్ని దగ్గరకి నొక్కేసుకుందది…
…వాట్ని విడదీసి నోరెట్టేశాడా…అ…క్క…డా!
…ఉఁహూఁ…
…మరి?…
…నువ్ ఆహ్వానించేదాకా నేనేం చెయ్యన్లే!…అంటూ కాసేపు దాని పొత్తికడుపుమీదున్న త్రివళుల్నీ (మూడు మడతల్నీ) ముచ్చటగా ముద్దాడాడు…పులకింతలతో దాని నడుం అల్లల్లాడిపోయింది…
…అ…బ్బ! …ఆ తర్వాతైనా తొడలిప్పి మొత్త ఎత్తిందా అక్క!?… అంది కవిత పట్టలేని తమకంతో…
…నువ్ చేద్దుగాన్లే ఆపనీ!…సుమతక్క తొడలు మాత్రం వాటంతటవే విడిపోయాయ్… …ఏంటొదినా?…వెల్కమేనా?!…అన్నాడోయ్ , అది చూసిన నీ బావ కొంటెనవ్వుతో … …ఛీ అన్నట్లుగా మాటబైటికి రాకుండా పెదాల్ని కదుపుతూ ఓ లిప్త నీ బావతోకళ్ళు కలిపి వాల్చేసుకుంటూ అడ్డంగా తలాడించిందది , అసంకల్పితంగా విడివడ్డ తన తొడల్ని చటుక్కున దగ్గరకి నొక్కేసుకుంటూ…
…స్స్స్!…కానీ…
… సరే అలా ఐతే!… అంటూకాసేపు దాని పొత్తికడుపుకి కాస్త పైన ముద్దులెట్టుకుని , ఆ పైన కొననాలుకతో దాని బొడ్డుని ట్రేస్ చెయ్యడం మొదలెట్టాడే!… … ఎందుకోగానీ …స్స్స్!… అంటూ మూలిగి ఒళ్ళు విరుచుకుందది…
…ఎందుకేంటీ?…కొననాలుకని బొడ్లోకి జొనిపించుకోడానికి… ఇంతకీ చేశాడా ఆ పనీ?!
… ఆహాఁ…ఇంకొంచెం సేపు ట్రేసింగ్ చేసి ఆపైన చటుక్కున దాని బొడ్లోకి జొనిపేశాడు… అప్పటిదాకా ముని పంటితో కింది పెదవిని కొరికేసుకుంటూ ఓర్చుకుంటూన్న సుమతక్క ఒక్కసారి ముడుచుకుపోయిందే గుబ్బల అడుగు భాగాలు నీ బావ నుదుటకి తగిలేలా!
…అపుడేం చేశాడూ?…
…ఓహో!…వీటి సంగతి చూడమంటారా వదినా?… అంటూ దాని గుబ్బల మధ్య చిక్కుకున్న మంగళసూత్రాల్నీ , నల్ల పూసల హారాన్నీ బైటికి లాగి మెడవెనక్కి తోసి, చనులోయని తన ముక్కుకొనతో తవ్వబోయాడు… …ఏమక్కర్లా!… అంటూ వెనక్కి వాలబోయింది… …నెమ్మదీ!…పడిపోతారూ!…అంటూ ఓ చేత్తో దాని పిఱ్ఱలకి కాస్త ఎగువన సపోర్టు చేశాడు…వెంటనే సుమతక్క చేతుల్ని దగ్గరగా నొక్కేసుకుంటూ పిడికిళ్ళని పరుపుమీదానించి నిలదొక్కుకుంది…
… మమ్మల్ని చూడండంటూ పొంగుంటాయ్ అక్క గుబ్బలు!…
…ఆహాఁ… …ఒకదానిమీద మరోటి ఎక్కిపోతాయా అన్నట్లుగా, చనులోయ మాయమైపోయేంతగా పొంగిపోయాయమ్మా!…
…అంతలా ఎలా మాయమైపోతుందీ!…కొద్దో గొప్పో రంధ్రం కనిపించదేంటీ పైనుంచో , అడుగునుంచో !?…
…ఆ అడుగు రంధ్రంలోకే మధ్యవేలు జొనిపేశాడమ్మా నీ బావా!…
…ఇ…స్స్… అక్కెలా రియాక్టైందీ?!
… చేతులకి సంకెళ్లలాంటి బ్లౌజుని కిందికి జార్చుకోడానికి గిజగిజలాడుతూన్నదికాస్తా ఒక్కసారి అదిరిపడి …అ…మ్మ్…మ్మా!…అని మూలుగుతూ మొత్తనొక్కసారిగా పైకెత్తి మళ్ళీ పరుపుమీద పడేసి, తొడలిప్పేస్తూ కళ్లు మూసేసుకుంది మైకంగా!
…దాం…ట్లో…కి… , …అ…ది…దిగిపోయినట్లు ఏంటా వేషాలూ!?… అయి…పో…యిం…దా…ఏంటీ కొంపతీసీ!?…
…కొన నాలుకతో దాని చనుమచ్చల్ని ట్రేస్ చేస్తూన్న నీ బావకీ అదే డౌటొచ్చినట్లుంది … అయి…పో…యిం…దేంటి ఒదినా!?… అంటూ వాకబుకూడా చేశాడు , ట్రేసింగ్ ఆపకుండా ఓ చేతిని దాని తొడల మధ్యకి పోనిస్తూ… ఛీకొడ్తూ పరుపుమీద వెలకిలా పడిపోయి ఇంకా బ్లౌజ్ లోంచి ఊడిరాని చేతులో తన మానాన్ని కప్పుకుంది…
… చేతులు వెనక్కి విరగ దీసున్నాయ్ కదా!… ముందుకెలా ఒచ్చాయ్?…అదీ బ్లౌజ్ తో సహా?…
…పిడికిళ్ళని పరుపుమీదానించి నిలదొక్కుకుందన్నానా…గిజగిజలకి మోచేతులమీదున్న బ్లౌజు మణికట్లమీదికి జారిందేమో…నీ బావ చేష్టల పుణ్యమాఅని , భుజం కీళ్లని తిప్పి ,బ్లౌజ్ తో సహా ముంజేతుల్ని ముందుకి తెచ్చుకున్నట్లుందీ!…
…అవున్లే!…అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మరుగున పడ్డ విద్యలు బైటికొస్తాయ్… బావేంచేశాడూ?…
…గ్రేట్ ఒదినా!… జిమ్నాస్ట్ లా భుజాల్ని తిప్పేశావ్…అని అభినందిస్తూనే దాని చేతుల్ని తప్పిస్తూ తొడల మధ్య మొహమెట్టేయబోయాడు…
…పెట్టనిచ్చిందా?!…
… ఉహూఁ…ఇంకా బ్లౌజ్ లోనే ఇరుక్కుపోయున్న చేతుల్తో, చటుక్కున నీ బావ జుత్తట్టుకుని పైకెత్తుతూ ఛీ కొట్టింది… నెప్పెట్టేలా గుంజిందేమో!…ఏ…య్…ఒదినా!…అంటూ పైకిలేచి , దాని చేతులట్టుకుని సున్నితంగా
బ్లౌజ్ లోంచి విడదీసి , … మన ఒప్పందం అమలు చెయ్యాలిగా!… అని కన్ను గీటుతూ దాని తొడలమధ్య తలెట్టబోయాడు
…ఇంతకీ ఏంటో ఆ ఒప్పందం?!…
…నాకు వినిపించలే అన్నాగా!…ఊహించలేవేంటీ!?…/64
… లొంగిపోయిందా సుమతక్కా?…
…ఉఁహూఁ…ఈ సారి ఫ్రీ ఐన చేతుల్తో మళ్ళీ అదేపని చేసింది…
…ఎందుకూ?…
నీ బావా అదే అడిగాడు … నేనే నెగ్గాగా!…ఎందుకొదినా అడ్డు చెబ్తున్నావ్?…అంటూ… … నువ్వేం నెగ్గలా!… అందది … …బావుంది… …నేనే విప్పాగా దీన్నీ!… అంటూ పక్కనడేసిన బ్లౌజుని ఎత్తి చూపాడు…
…వెనక్కి విరిచేసిన చేతుల్ని నే ముందుకి తెచ్చుకోలేదేంటీ!?…కాసేపాగితే నేనే విప్పుకునే దాన్ని…అందది సిగ్గుతో వాలిపోతూన్న కనురెప్పల్ని ఓలిప్త పైకెత్తి… …టైమ్ చూడోసారి!… అంటూ దాని చుబుకాన్నట్టుకుని మొహం గడియారం వైపు తిప్పాడు…
…దాటిపోయిందా?!…
…ఆహా!… ఐదు నిముషాల పైన మరో ఐదు నిముషాలైంది…
… బావ ఆమాట సుమతక్కకి గుర్తు చెయ్ లేదా? …తనేమందీ?
…ఆహా! చేశాడు… అక్క…డ…ముట్టుకునీ, …ఇ…క్కడ ముద్దులెట్టీ నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తే ఆలస్యం కాదేంటీ?!…అంటూ విరుచుకుపడింది…
…అవున్లే!…సంధేమైనా కుదిరిందా?…
… ఆఁ… , …సర్లే!…ఒక పన్జేద్దాం… నాకిష్టమైంది నన్ను చేసుకోనీ , నీకిష్టమైంది నువ్ చేసుకో!…అన్నాడోయ్ నీ బావ… …ఓ అరక్షణం ఆలోచించి ఒప్పేసుకుంది సుమతక్క… … గుడ్ గర్ల్!… అంటూ దాని తొడల మధ్య తలెట్టేశాడు… …మొహమాటపడుతూనే తొడలిప్పింది…
… అక్క బిళ్ళ ని పూర్తిగా నోట్లో ఇముడ్చుకుని కొరికేశాడా!
…ఉహూఁ…పొడుగాటి మనిషేమో, తన …అ…ది… సుమతక్కకి బారెడు దూరంలో ఉండేట్టుగా దాని మీద వాలిపోయి తొడ మూలాల్లో ముద్దులెడ్తూ ఉండిపోయాడు తప్ప బిళ్ళ జోలికే వెళ్ళలేదు…
…పిచ్చెక్కిపోలేదూ దానికీ?…
…ఎందుకెక్కదూ?!… మైకంగా కళ్ళు మూసుకుని మొత్త ఎత్తడం మొదలెట్టిందది…
… నేనైతే జుత్తట్టుకుని మొలమీదికి లాక్కునేదాన్ని!…బావేమన్నాడూ?
…నిన్నింకోలా డీల్ చేస్తాడేమో!… ఇక సుమతక్క విషయమంటావా!? …జి…ల…గా ఉందేంటి ఒదినా అక్కడా!…అంటూ …తమకం తో బైటికి పొడుచుకొచ్చిన దాని … పూ బొడిపెని… కొన గోటితో మీటాడు … షాక్కొట్టినట్లు ఒణికి …ఛీ!…కొడ్తూ దూరంగా తిరిగిపొబోయిందది… లటుక్కున దాని నడుమట్టుకుని వెనక్కి లాగాడు నీ బావ …ఏమరుపాటుమీదుందేమో సుమతక్క , పూర్తిగా చాచున్న దాని చెయ్యి నీ బావ మొత్త దగ్గరగా పడేలా తిరగడం, తృళ్ళిపడుతూ వెలకిలా తిరిగిపోయి, చెయ్ వెనక్కి లాక్కోడం వెంటవెంటనే జరిగిపోయాయే!…ఎందుకంటావ్?!…
…తొలి… తడి తగిందేమోమ్మా మునివేళ్లకీ!… , ఆరూ- తొమ్మిది గా ఎక్కిపోలేదుకదా బావా!…అంటూ జీరగా సాగదీసింది కవిత
…ఉహూఁ… మా…వాడు…తగిలాడా ఒదినా!…సారీ!!… అంటూ తన మొత్త దాని ఒంటికింకాస్త దూరంగా ఉండేలా జరిగాడు…
…ఇంతకీ అక్క చూసిందా …అ…టై…పూ!…
ఆఁ…ఓర కంటితో చూసింది… అలా చూస్తుందని ముందే ఊహించాడేమో …గూ…టం… పైకీ కిందికీ కదిలేలా పొత్తికడుపుమీది మజిల్స్ ని బిగపట్టడం , విదల్డం చేస్తూనే సుమతక్క పొత్తికడుపు మీదికొంగి, కొన నాలుక తో దాని పూబిళ్ళకి కాస్త ఎగువన ముద్దులెట్టుకోడం మొదలెట్టాడే!
… బారెడు గూటం కళ్లముందలా కదుల్తూంటే పిచ్చెక్కిపోలేదే సుమతక్కకీ?…ఏంచేసిందేంటీ?…
…నీకే కాదమ్మా పిచ్చెక్కిపోత!…చూస్తూన్ననాకూనూ!… నువ్వైతే ఏం చేసుండేదానివో చెప్పోసారీ!?…
…ఏంచేసుండేదాన్నా!?… గొల్లిని ముద్దాడుతూన్న మెడమీంచో తొడని ఆవతల పక్కకేస్తూ మీదెక్కిపోయి, ఊరిస్తూన్న బావ …మొ…డ్డ…ని రెండు చేతుల్లోనూ అంకించుకుని సగానికి పైగా గొంతులోకి దోపేసుకునేదాన్ని!… అక్కేం చేసిందో చెబ్దూ నన్ను చంపకా!…
…పక్కమీదున్న దానికీ ఎక్కిపోయిందిలే పిచ్చీ!…నువ్ వర్ణించినట్లుగానే నీ బావమీదికెక్కిపోయి , రెండు చేతుల్లోనూ …దా…న్ని… అంకించుకుంది గానీ ,భయమో బెరుకో అడ్డొచ్చిందేమో!… గుండు ని మాత్రం చీకుతూ ఉండిపోయింది…
…అందొచ్చిన దాని బిళ్ళనంకించుకుని కొరికేశాడా బావా!?…
…ఏం చేశాడో కనిపించలే గానీ …అదిరిపడి దిగిపోబోయిందది ,…బహుశా గొల్లిని కొరికాడేమో మునిపంటితో!…
…కరెక్టే ఐఉంటుంది!…దిగిపోనిచ్చాడా!…
…ఉహూఁ…దాని పిఱ్ఱల్నట్టుకుని పిసికేస్తూ తన మొహానికొత్తుకున్నాడు!…
… ఆ జెర్క్ కి …కా…రి…పోయుంటుంది దానికి!…ఏం చేసిందీ?…
…నీ బావ…ది… ఎంత…వరకూ …ది…గిం…దో… తెలీదుగానీ , …ఇ…స్స్… చా…లూ!…అంటూ …దాన్ని బైటికి లాగేస్తూ , తన మొత్తని పైకెత్తబోయింది సుమతక్క… … ఇప్పుడేగా ఒదినా నువ్ కటాక్షిస్తా!… ఇం…కా…సేపు!…ఏమ్!… అంటూ ఓ లిప్త తన కుడిచెయ్యి బొటకన వేల్ని అక్కకి కనిపించేలా చీక్కుని , దాని పిఱ్ఱలమీద పట్టుబిగించాడే
…చీకిందా సుమతక్కా!?…
ఛస్తుందా చీకకా!?… కందగడ్డలాంటి మొహంతో … ఛ్ఛీ!… సిగ్గ…స్సలు లేదు…అంటూనే నీ బావ తొడలమీద తన మోచేతులు గుచ్చుతూ కాస్త పైకిలేచి నోట్లోకి తీసుకుంది…
…మొఱ్ఱో…మనలేదా బావ!
…అంత సుకుమారుడేం కాదులేమ్మానీ బావా!…
…సర్లే!… ఇంతకీ …మింగే…సిందా మొత్తం?!…
…దాని మొహం!… గుండుని దాటి ఇంకాస్త వరకూ …తీసు…కో గలిగిందంతే!
…బావ చూసు…కోలా… అదీ?…
…సుబ్బరంగా!…రెండు చేతుల్తోనూ దాని మొత్తని పైకెత్తి , కొననాలుకతో దాని గొల్లినో పక్క కెలుకుతూనే తన పొత్తి కడుపు మీద వ్రేలాడుతూన్న దాని గుబ్బల మధ్యనీంచి …చూ…సు…కుంటూ …ఊఁ…ఊఁ…అంటూ కను సైగ చేస్తూనే ఉన్నాడు…ఇం…కా… తీసు…కో…మన్నట్లు!…
…ఏ మాత్రం తీసు…కో…గలిగిందేంటీ?…
…సగం కి తక్కువే!…
…ఊరుకున్నాడా బావా!?…
…జాలిగుండెమ్మా నీ బావదీ!…నా వల్ల కాదంటూన్న ఆడదాన్ని ఇబ్బంది పెట్టడు…
…ఓహో!…మగాళ్ల వెంత జాలిగుండెలో తెలీదమ్మా నాకూ?…
…ఆఁహాఁ?…అలాగైతే ఆపైనేంచేశాడో నువ్వే చెప్పూ?!…
సుమతక్కని …ది…గి…పోనిచ్చి , చటుక్కున మీదెక్కిపోయి తన …ముచ్చట … తీర్చుకునుంటాడు…
…ఏంటో ఆ ముచ్చట??…
… తెలీనట్లు నాటకాలాడకు!…
…తెలుసులే తల్లీ!…ఉత్తిగా అడిగా!… ఐతే ముందే మాట విన్నందుకుగానూ సుమతక్క చెల్లించుకున్న పెనాల్టీ ఎంతో?…
…సమాధానం తెలిసినా మళ్ళీ ప్రశ్నెందుకో?!… ఇంతకీ సుమతక్కేంచేసిందీ?…/65
…తెలిస్తే ఎందుకడుగుతానూ?…
… కాసేపట్లో వస్తుంది… జాగ్రత్తగా వింటూండు… నువ్వన్నట్లుగానే సుమతక్క పక్కకి దొర్లి పోడం,నీ బావ దాని మీద తలకిందులుగా ఎక్కి…పోడం , జరిగిపోయాయ్!… ఐతే వెరైటీ గా!
…ఏంటో ఆ వెరైటీ?!…
…మదమోడుతూన్న దాని పూ పెదాల్ని నీ బావ ముద్దాడిన పధ్ధతి…
…అదేగా చెప్పమంటూంటా!
…విను…అరతెరుచుకున్న దాని తొడల్ని పూర్తిగా విప్పి , తన పెదాల్తో… దాని పూ పెదాల్నీ… అంటూ ఆగిపోయింది పరిమళ ఎఱ్ఱబారిన మొహంతో…
…తరవాత తీరిగ్గా సిగ్గుపడుదుగాన్లే!…చెప్పూ!…
… ప్రొటెక్షన్ ఏమీ ఉండదేమో!…ఆ…పెదాల్ని… తన పెదాల్తో… అనాయాసంగా విడదీసి…నాలుక జొనిపేశాడే తల్లీ!
…పై…నేం… ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది కనుకా?…
… పళ్ళు గిట్టకరుచుకోలేమూ!…పెదాలు బిగించేసుకోలేమూ! … క్రిం…దే…ముంటుందీ?…
…నిజమేలే!…గొంతులో…అ…దీ… , కింద… ఇ…దీ!… ఊపిరాడక విలవిల్లాడుంటుంది సుమతక్క!…
…నీ బావ …ది… దాని గొంతులో ఏం లేదమ్మా!
…పక్కకి తోసేసిందేమో!…
…ఉఁహూఁ… నీ బావ …పె…డ్తే…గా!