నాక్కూడా తెలీకుండా కానిచ్చేస్తావా!? – 11

Posted on

…నేనూ అదే అడిగా!… … కొనుక్కున్నారమ్మా ,మహ గొప్ప మంచం!…పదూళ్లకి వినిపించేలా చప్పుళ్ళు చేసుకుంటూ… అంటూ విరుచుకుపడింది… …వా…టి…తో… మగాళ్ళకి మాంచి మూడొచ్చేస్తూందమ్మా… అంటూ నచ్చచెప్పబోతే , …ఏవక్కర్లేదు తల్లీ!…ఇలా గుంభనగా జరిగిపోనీ… ఎలాగూ పిచ్చ మూడ్ లో ఉంటాడు నీ మొగుడు!…అంటూ కొట్టిపారేసి , … ఇంకాస్త మందమైన కర్టెన్స్ పట్టుకురాతల్లీ, పుణ్యముంటుందీ!…అంటూ బ్రతిమాలింది…
…ఎందుకో అడిగావా?…ఏం చెప్పిందేంటీ??
…ఓ రెండ్నిమిషాలు బ్రతిమాలింతర్వాత!… ఇవాళంతా లైట్ వెలుగులోనే!…అంటూ మొండి పట్టు…ఒక్క సారి…కి ఒప్పుకున్నా…అంటూ మొహం తిప్పేసుకుంది… /57
…చెప్పవేం!డబల్ కర్టెన్స్ వేస్తా!…లోపల వెయ్యి వాట్ల బల్బున్నా ఏమీ కనిపించదు బైట నిలబడ్డవాడికి… మహా ఐతే …చప్పరింపుల చప్పుళ్ళు…వినిపిస్తాయేమో!…అన్నానోయ్
…నవ్విందా!?…
…ఆఁ…నవ్వు కూడానూ!… అటువంటి పన్లు నేనేం చెయ్యను…నీ మొగుడికే ఉందా సిగ్గుమాలిన అలవాటు!…అంటూ మొహం ముడిచింది… ఇంకేం మాట్లాడకుండా మరో విండో కర్టెన్ల సెట్టు తెచ్చిచ్చి …వీట్నెక్కించి భోజనానికి రా!…అంటూ బైటికొచ్చేసి , వెచ్చబెట్టిన మటన్ పాయానీ, మిగిలిన వంటకాల్ని డైనింగ్ టేబుల్ మీద సర్దేసి కూర్చునేసరికి మెల్లిగా వచ్చింది… కానీ!…అన్నాను దానివైపో ప్లేటు తోస్తూ… మౌనంగా భోజనం మొదలెట్టాం…ఇదేం కూరే!…అంటూ మరో కోటా వడ్దించుకుని… … ఆ హోటల్ కుఱ్ఱాడు తెచ్చిచ్చిందేనా!?…బలేగా ఉంది కదూ!… అంది రొట్టెల్తో కలిపి లాగించేస్తూ…
…”మటన్ పాయా ” …
…తెలుగులో ఏవంటారూ?…
తెలుగులో నా!…అని ఆలోచిస్తూంటే… , …ఇదేంటే?… అంటూ ఓ పక్కగా పెట్టిన చిన్న గిన్నెనందుకోబోయింది …
…ఆగాగు!… అవి మగాళ్లకి ప్రత్యేకం…
…ఏంటో అవి?…
…పొట్టేలు వృషణాలు… అవి తింటే మగాడు పిచ్చపిచ్చగా రెచ్చిపొతాడ్ట!… అంచేత …తెలుగులో ఈ వంటకాన్ని “…కామ వర్థని…” అనుకోవచ్చు ముచ్చటగా!
…ఛి ఛీ!…అంటూ ప్లేటు తోసేయబోయిందే , …నా ప్రాణాలు తోడేస్తాడేమోబాబూ ఈ రోజూ!…అని ఎఱ్ఱబడ్డమొహంతో గొణుక్కుంటూ చకచకా ప్లేటు ఖాళీ చేసి లేచింది … అప్పుడే నా ఫోను మోగింది… నంబర్ చూసి …నీ మరిది!…అంటూ ఆన్ చేశాను… అంతే, వంటింట్లోకెళ్ళిన సుమతక్క చిటికెలో ఒచ్చేసి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర నిలబడిపోయింది… మరో అరగంటలో ఒస్తాడ్టమ్మా నీ మరిదీ!… స్నానం భోజనాలకో అరగంట… ఈలోగా రెస్టు తీసుకో… ఎలాగూ రాత్రంతా జాగారమేగా! …అన్నాను కన్ను గీటుతూ …ఛ…పోవే!…అని సిగ్గు పడిపోతూ దాని గదివైపు బైల్దేరిన సుమతక్కని చూసేసరికి ఎంతో గర్వంగా అనిపించిందోయ్…
…ఎందుకో!?…
…ఇంచుమించు కన్నెపిల్లలా ఉండే దాని ఒంటి బిగువుల్ని ఒక్క రాత్రి వాయింపుతో పదేళ్ళు సంసారం చేసిన దాన్లా చేసిన మగాడు …మ…న…మొగుడే గదా!…అనీ…
…సర్లే సంబడం!… అంతగా నలిగిందా!?…
…ఆహాఁ…ఇప్పటికీ మెదుల్తూందా సీను నా కళ్ళల్లో! … తొడల్ని కాస్త ఎడంగా పెట్టుకుని , బరువుగా వెళ్ళేది కాస్తా మద్య్హలో ఆగి , సగం వెనక్కి, సిగ్గుతో సోలిపోయిన కనురెప్పల్ని అరమోడ్పుగా ఎత్తి ఓరగా నావైపు చూసిందే , రాగానే పంపిస్తావుగా!?…అన్నట్లూ… ఎలా ఉందనుకున్నావ్ ఆ ఫోజూ!…
…ఎలా ఉందేంటీ?…
…నిన్నరాత్రీ టైంకి , మా బింకాల్ని చూడండంటూ , గర్వంగా ఓ అర అడుగు ఎదరకి పొడుచుకొచ్చిన గుబ్బలు కాస్తా అడుగేస్తే అదిరిపోతున్నాయనుకుంటా , అరచేతుల్తో సపోర్ట్ చేసుకుంది వాట్ని… ఇంక బ్లౌజుని చీల్చుకుకొచ్చేస్తాయా! …అన్నట్లు మిడిసిపడే ’ పై మొనలు ’ నలుపుళ్ల ధాటీకనుకుంటా…ఉబ్బిపోయి , తలలు దించుకునున్నాయ్… నా చూపు గమనించిందనుకుంటా అది! , చటుక్కున పైట సవిరించుకుంటూ గదిలోకి పరిగెత్తింది…పెట్టీకోట్ లేని తెల్ల చీరలోంచి కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తూన్న గుమ్మిడిపళ్ళల్లాంటి పిఱ్ఱల్నూపుకుంటూ…
…అబ్బ!…మలి సమాగమం కోసం ఎదురుచూసే ప్రబంధ నాయికలా ఉందను!… ఎన్నింటికి దిగాడేంటి మన హీరోగారూ!…
…ఓ ఐదు నిముషాలు ముందే ఒచ్చేశాడు , ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా లేదంటూ…సుమతక్క నిద్దరట్టిందేమో!…లేవలా!… బెల్ విని నేనే తలుపుతీశా!… కళ్లతోనే దాన్ని వెతుకుతూ బాత్రూంలోకి దూరి , కూనిరాగాల్తో ఓ ఐదు నిముషాల్లో స్నానం ముగించి , ఓ తెల్లలుంగీ మాత్రం చుట్టబెట్టుకుని , ఒంటిమీద పుష్కలంగా పౌడర్ చల్లుకుంటూన్నటూన్నమన మొగుడ్ని చూస్తూ కూర్చుండిపోయానే మంచంమీదా …
…కుతకుతలాడిపోయె మనస్సుతో కదూ!…
…ఉహూఁ…మరో ఆడదాని పొందు మగాడ్నెంతరెచ్చగొడుతుందా!?…అనుకుంటూ…
…మనమూ అంతేగా!?…
…ఆహా!!…ఎటొచ్చీ వాళ్ళల్లా బైట పడిపోలేంకదా!…అంచేత…గుట్టుచప్పుడు కాకుండా… అంటూ కన్నుగీటింది, మతలబుగా నవ్వుతూ
… రంకు వెలగబెట్టాలి…అంటూ పగలబడి నవ్వి , హై ఫైవ్ కి చెయ్యెత్తింది…
…నీదే ఆలస్యం తల్లీ!…అంటూ కవిత అరచెయ్యి చరిచింది పరిమళ /58
…చెప్పాగా నేడో రేపో అనీ!…నువ్ కానీ!…
…ఐతే విను!… ఎవరికోసమో ఈ ముస్తాబు!?…తొందరగా ముగించొస్తే భోజనం వడ్డిస్తా!…నాకసలే నిద్దరొస్తూంది…అని గునుస్తూ డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరకి నడిచా!…మరుక్షణం నన్నుదాటుకుంటూ డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర జేరి …ఎవరికోసమో!…అంటావేంటి పరీ!?…అంటూ అప్పుడే టేబుల్ దగ్గరకొచ్చిన నన్ను నింపాదిగా కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి , నా కళ్లల్లోకి చూస్తూ చేయందుకుని మెల్లిగా నిమురుతూ …నీ కోసమే!… అన్నాడే!…
…పేద్ద డ్రామా మాస్టరన్నమాట!…
…ఏమో!…తన కళ్లల్లో కనిపించిన ఆపేక్ష నే ఈనాటికీ మర్చిపోలేననుకో!
…ఆడాళ్ళ ఈ బలహీనత వల్లే సంసారాలు సవ్యంగా సాగుతున్నాయ్!… దాంతోనే ఉబ్బి తబ్బిబ్బైపోయి , సుష్టుగా మేపి సుమతక్క గదిలోకి పంపించావన్నమాట !…
…అలా ఏం కాలా!… అక్కా, నేనూ భోంచేశామన్నా వినకుండా మధ్య మధ్య నాతో ఓ ముద్ద పంచుకుంటూ , జోక్స్ పేలుస్తూ వంటకాలన్నీ ఖాళీ చేసి , నా కొంగట్టుకుని మా పడగ్గదికొస్తూంటే అడిగేశా!…ఏంటింత ప్రేమొలకపోస్తున్నావ్?! …అంటూ …ఎంతమాటన్నావ్ పరీ!…అంటూ మళ్ళీ లంకించుకోబోతూంటే , …నిజం చెప్పు!…అంటూ నిలదీశానోయ్ , తన కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూస్తూ… …ఇందాకా మీ బావ ఫోన్ చేశాడు , రేపే మీ ప్రయాణమంటూ!…మరో ఆర్నెల్లు మనం దూరమేగా?… అన్నాడే కాస్త బాధగా!
…దాంతో నమ్మేశావ్…ఇంతకీ నీ బావెప్పుడొస్తాడ్టా?…
…టైం చెప్పలా , వరంగల్ నుంచెంతసేపు!…మహా ఐతే ఓ మూడు గంటలు… అన్నాడే నా పక్కన కూర్చుని ఒళ్లు నిమురుతూ…
…ఇంకేమీ , మరో నిముషంలో మంచం మీదడిపోయి పంగలిప్పేసుంటావ్!…
…ఓ పది రోజులైందమ్మా మేం దగ్గరై!… ఓ ఆరెల్ల ఎడబాటు ముందుంది కూడానూ!… నీకూ ఆరోజు రాకపోతుందా?… నే వినకపోతానా నీ సంజాయషీలూ?…
…సర్లే! ఆ టైం లో కూడా …చేయిం…చు కోవచ్చన్న మాట!…ఎంతసేపు…అదర…గొట్టాడూ?…
…అదర…గొట్టడమేమీ లేదులే!…చాలా…అంటే …చా…లా…సున్నితంగా …చే…శా…డు…
…అదే!…ఎలాగో చెప్పచ్చుగా!
…చాలా సేపు చెంపలమీదా , మెడ మీదా , మెడ ఒంపుల్లో , ముద్దుల వర్షం కురిపించాడు…
…తన వేడి ఊపిరి నీ రొమ్ముల మీద చురకలెడుతూంటే మంచం మీద సోలిపోయుంటావ్…
…ఊఁ…ఆ పైన జాగ్రత్తలు చెప్తూ , రోజూ మాట్లాడుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ , నామీద బరువెయ్యకుండా మీదికొంగి, ఓ చేత్తో తొడల్ని నిమురుతూ , మరో చేత్తో మంగళసూత్రం గొలుసుని సర్దే వంకతోనో , చెదిరిన పైట సవిరించే నెపంతోనో , …వీ…టి…మీద వేళ్ళూ , అరచేతులూ కదిలిస్తూ , ప్రేమ ఒలకబోస్తూ నా చేతి వేళ్ళని లెక్కెడుతూ , చేతిని డ్రాయర్ లేని ఒళ్ళో వేసుకుంటూ…కబుర్లు లంకించుకున్నాడే… అప్పుడే కొలిమిలోంచి తీసిన ఇత్తడి కడ్డీలాంటి …అ…ది…నా చేతి వేళ్లమీద చురకలెడ్తూంటే పిచ్చెక్కి పోయిందనుకో!…
…ఇంకోర్చుకోలేక…ఓ చేత్తో దా…న్న…ట్టుకుని, మరో చేత్తో బావ జుత్తట్టుకుని మీదకి లాక్కున్నావనుకుంటా!…కసుక్కున దిగేశాడా?!…అంటూన్న కవిత గొంతులో తమకపు జీర…
…అఁహఁ…తనా పనేం చెయ్యలా…నే నీ బావ…దా…న్నేం…పట్టుకోలా!…రెండు చేతుల్తో తన మొహాన్నట్టుకుని పెదాల మీద గాఢంగా ముద్దెట్టానంతే!…ఒహ్!…అనుకోకుండా రెచ్చగొట్టినట్లున్నాను!!…అని ఆశ్చర్యం ఒలకబోస్తూనే పైట దిగజార్చేస్తూ నా తొడల మధ్య చేరి , నామీద బరువెయ్యకుండా మీదికొంగి , తన వేడి …క…డ్డీ…తో ముందు తొడల్లోపలా , ఆ పైన నా …ఆ… పెదాల…మీదా చురకలెడ్తూ , ముద్దులు కురిపించాడే ఒళ్ళంతా! …
…ఇంకేమీ!…నడుమెత్తుంటావ్ దిం…పు…కో…డానికీ…అంటూన్న కవిత గొంతులో…క…సి…
…ఛస్తానా మరీ!…గత మూడు రోజుల్నుంచీ పగలు రెస్టు…సాయంత్రాలు చికెనూ , మటన్ పాయాలూ…రాత్రుళ్ళు సెక్స్ ఆడియోలూ!…
…ఆ కుతంతా తీరేలా దున్నించుకున్నావా?…
…నా మనస్సూ అదే కోరిందే!…ఇంతలో నీ బావ నా ఫీలింగ్సు పసికట్టి …ఆఁ…ఆఁ…పరీ…ఒద్దు!… బేబీ కి ఇబ్బంది!!…అంటూ వారించకపోయుంటే …రెచ్చిపోయిన నా శరీరం …అంత…పనీ… చేసుండేదేమో!…
…నిజమే!…మరేం చేశాడూ!?…
… లుంగీనిప్పి పక్కకి విసిరేస్తూ విప్పుకున్న నా తొడలమధ్య కప్పలా సెటిలై , తన గుండు మీద జేరిన చిరు తడిని , అప్పటికే చెమర్చిన నా పూరెమ్మలమీద పామడం మొదలెట్టాడే… మనస్సులో మెదిలిన ఓ…పిచ్చి కోరిక… నన్ను మోచేతులమీద పైకి లేపబోయిందే!… …ఆఁ…ఆఁ…అంటూ మళ్ళీ నన్ను వారించి …చూసుకో…వాలనుందా!?… ఏర్పాటు చేస్తానాగు…అంటూ సిగ్గూ బిడియాలు లేకుండా! దిస్సమొలతోనే మంచం మీంచి లేచి ,బారెడు మడ్డ నూపుకుంటూ కాస్త దూరంలోఉన్న డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ని మంచానికి దగ్గరగా తోసుకొచ్చి, నాక్కావల్సిన పొజిషన్లో ఎడ్జెస్ట్ చేసి , నా తొడల మధ్య సెటిలౌతూ…కనిపిస్తూందా?…అనడిగాడే గోమూగా… అప్పటికే … పొజిషన్ …సర్దు…కుని…చూసుకోడం లో ములిగిపోయిన నేనేం మాట్లాడ్లా!… దాంతో …ఏమ్!?…కనిపిస్తూందా!?…అని రెట్టించాడే
…ఏవన్నావ్??…అంటూన్న కవిత గొంతుక లో స్పష్టమైన జీర…
…ఏవంటానూ!…సిగ్గు కమ్మేయడంతో …ఛీ… కొట్టి కళ్ళు మూసేసుకున్నా! …
…బావేమన్నాడూ?…
…ఎందుకోయ్ అంతసిగ్గూ!…ఎన్ని సార్లు మనం చూసు కుంటూ చేసుకోలేదూ?…కళ్ళు తెరు!…అంటూ నన్ను బ్రతిమాలుతూనే , …ఇందాకా ఆపేసిన పని… మళ్ళీ మొదలెట్టాడే… దాని తాలూకు వేడి నా ఒళ్ళంతా కమ్మేస్తూంటే ఇంకోర్చుకోలేక అరమోడ్పుగా కళ్ళు తెరిచి అద్దంలో చూసుకోడం మొదలెట్టా …
…ఎలా ఉందేంటీ దృశ్యం?…
… తన గూటం మీది పై చర్మాన్ని వెనక్కి లాక్కున్నాడేమో , గుండు కారెట్ రంగులో మెరిసిపోతూందే …నీ బావకన్నా నేనో చాయ తక్కువేగదా!…దానికి తోడు రోజూ ఆయన …దె…బ్బ…లు…తింటాయేమో , మామూలుగా ఐతే కమిలిపోయిన గులాబీ రంగులో ఉంటాయ్ లే నావీ!…దానికి తోడు , లో లోపల్నుంచి ఎగదన్నుతూన్న ఊటా! …దాంతో మంచు బిందువులు పడ్డ గులాబీ రేకుల్లా తయారయ్యాయంటే నమ్ము నా పూ రెమ్మలూ … అని సాగదీస్తూ ఆగింది పరిమళ కించిత్తు గర్వంతో…
…ఓహో!…వా…ట్ని…చూసుకుని మురిసిపోతూ …అంగ…ప్రవేశం…కూడా మర్చిపోయావనుకుంటా! అంది కవిత కాస్త కచ్చగా…
…అదే జరిగిందమ్మా! … దాంతోనే నా ఒళ్ళంతా జలదరించిపోత!…
…ఛా!…అంత మొరటుగా కొసకంటా దింపేశాడా!?…నెలలు నిండిన దాని వనైనా చూడకుండా?…
…ఛ!…అలా ఆడిపోసుకోకమ్మా నీబావనీ!…గుండు వరకే దింపుత!…పరధ్యానంగా ఉన్నానేమో!…దానికే నా ఒళ్ళంతా ఒణికిపోయింది…ఏ మైంది పరీ?…చెప్పు!…ఏమైందీ?..డాక్టర్ కి ఫోన్ చేస్తానాగు… అంటూ లేచిపోబోయాడు నీ బావ!… ఎంత కంగారు పడిపోయాడో తెలుసా!?… మళ్ళీ జుత్తట్టుకుని మీదకి లాక్కుని చెవిలో గొణిగేదాకా దాకా సర్దుకోలేదనుకో!
…ఏవన్నా వేంటీ?…
…అది మా ఇద్దరిమధ్యా రహస్యం…
…అటువంటివేమీ ఉండవమ్మా!…కొద్దిరోజుల్లో నాకూ మొగుడు కాబోతున్నాడు…
…అబ్బ!…చెప్తా వినుతల్లీ!…మామూలు వాయింపులో మనకో రెండు సార్లైపోయినా వాళ్లక్కాదుగా! అంచేత రెచ్చిపోయి దున్నేస్తూంటారు మనల్ని…అవునా కాదా?…
…అవునూ!…ఐతే!…
…ఓరోజలాంటి వాయింపు మైకంలో …నీ బావ…ది…బైటికి రాగానే చటుక్కున మంచం దిగి పారిపోయానమ్మా!…
…ఒదిలేశాడా!
…ఆఁ…ఒదుల్తాడు!…పుంజు , పెట్టని తరిమి తరిమి పట్టుకున్నట్లు …ఓ సిగ్గుమాలిన కూత… కూస్తూ నన్ను పట్టుకుని , మంచం మీదకెత్తుకొచ్చి మీదెక్కి మరో అరగంట దున్నాడు తల్లీ…
…ఏంటో ఆ సిగ్గుమాలిన కూత!…
…అదే నే గుర్తు చేస్త!…
…అదే చెప్పమంటూంట!
… మోసం చేస్తే …అక్కడ…ఆశ కురుపులేస్తాయ్ చూస్కో!… అంటూ నన్ను తరిమి పట్టుకున్నాడారోజు…
…ఏవన్నాడేంటీ?…
…చిన్నగా నవ్వి , నన్ను మెత్తగా దువ్వుతూ , సుతారంగా, అంచెలంచెలుగా, కొసకంటా దింపాడు…దానికే నాకు…ఐ…పో…యిం…ది… …ఊఁ…అని తన చెవిలో గొణుగుతూ తన మెడని వాటేసుకున్నా!…నా మీద బరువెయ్యకుండా బుగ్గలమీదా పెదాలమీదా ముద్దులెట్టుకుంటూ తను మె…ల్లి…గా…బైటికి…లాగుతూంటే అద్దం వైపు చూపు తిప్పా!…ఓ అర క్షణం ఒళ్ళు మండిపోయిందనుకో కనిపించిన దృశ్యానికి…/59
…పోదూ బడాయీ… రూళ్ళకఱ్ఱలా నిగడదన్ని , ఒక్క చుక్క కార్చుకోకుండా పూర్తిగా నీ మదం తోనే మెరిసిపోతూన్న బావ గూటం కనిపించుంటుంది!…దానికే ఒళ్ళు మండిపోవాలా!…సంతోషించాలిగానీ?
…ఒక్క …నీ బావ …అ…దే…ఐతే సంతోషిస్తూ మరింత కార్చుకునే వాళ్ళం , నేనైనా , నువ్వైనా…
…మరింకేంటో కనిపిస్త!?…
…చెప్పుకో!…
…అబ్బ!…నా వల్ల కాదు, నువ్వే చెప్పుకో తల్లీ!… …ఆఁ… ఆగాగు!…సుమతక్క మొహం కాదుగదా!…
…ఆఁ…అదే!…మిడిగుడ్లేసుకుని మరీ చూసేస్తూంది!…వాట్లో ఒలికే ఈర్ష్య చూసేసరికి పిచ్చికోపమొచ్చేసిందనుకో…
…ఏంచేశావ్?…
…దాన్నింకింత ఉడికించాలని…ఇ…స్స్…ఊఁ…అని నీ బావ చెవిలో తియ్యగా మూలుగుతూ తన మెడ చుట్టూ పట్టు బిగించా!… పర్లేదుగా పరీ!… అంటూ …అతి మెల్లిగా…గుండు దాకా బైటికి లాగి , మళ్ళీ దింపాడు…కొసకంటా!… …ఊఁ…మ్మ్… అని తృప్తిగా కువకువలాడుతూ తన పెదాలమీదా ,బుగ్గల మీదా ముద్దులెట్టేస్తూ ఇంకాస్త మీదికి లాక్కున్నా!… ఐనా నామీదేమాత్రం బరువెయ్యకుండా , మరో రెండ్నిముషాలు…ప…ని… కంటిన్యూ …చే…శా…డు… ప్రతీ…పో…టు కీ …నా లోతుల్లో వరదలేనంటే నమ్ము!
…ఎందుకునమ్మనుతల్లీ!…వింటూంటేనే …నే వరదలు కడుతూంటేనూ!… ఇంతకీ సుమతక్క మొహం చూశావా!…ఎలాఉందేంటీ?…
…చూద్దామనుకుంటూండగానే నాకళ్ళు మూతలడిపోయి ,చేతులు పక్కలకి జారిపోయాయ్… …అలిసిపోయావ్ , ఇంక చాలు!…అంటూ సున్నితం గా నా నుదుర్నీ , కనురెప్పల్నీ , ముక్కునీ , పెదాల్నీ ,ఆఖర్న బుగ్గల్నీ చుంబించి , నా తడితో నిగనిగలాడే తన గూటాన్నినెమ్మదిగా బైటికి లాక్కుంటూ మంచం మీదనుంచి లేచి బాత్రూం లోకి దూరాడే…
…వెంటనే లోపలికొచ్చేసిందా సుమతక్కా!…
…ఆహాఁ!…తను తలుపేయడం ఆలస్యం , చటుక్కున లోపలికి దూరి …ఎంత ద్రోహం చేశావే నాకూ!?…అంటూ సన్నటిగొంతుక తో కసిరింది, నా చెవిలో…
…బుర్రుందా?…నువ్ తనకి నువ్ ద్రోహం చెయ్యడమేంటీ?…చేస్తే గీస్తే తనే నీకు చేసింది…
…అదే!…ఇంకా భావప్రాప్తి మైకంలోఉన్నానేమో! , విని ఉలిక్కిపడ్డానొక్కసారి!… ఏంటే నీ సొదా!?…అన్నాను చిర్రెత్తి … అదేమాటంది మరోసారి , దుఖం తో గొంతు పూడుకుపోతూంటే! …ముందు కోపమూ ,ఆపైన జాలీ తోసుకొచ్చేశాయోయ్… దాంతో… నీ మొహం!…నేన్నీకు ద్రోహం చెయ్యడమేంటే?…అన్నా , బాత్రూం లో నీళ్ళ చప్పుడు వింటూ!… …నన్నో పక్క సిధ్ధం చేసి , ఇలా నీ పక్కలో ఉంచేసుకుంటావా తననీ?!…అంటూ వాపోయిందది…
…నా మొగుడూ , నా ఇష్టం… అన్లేకపోయావా?…
…అనచ్చూ!…కానీ నేన్లా!…
…ఏమీ?…
…ఎంతైనా నా అక్కగనుకా! దాని బాధ నాకర్థమైపోయింది గనుకా!…
…ఏంటదీ?…
…నామొగుడి కోరిక తీర్చడానికి …అన్ని…చోట్లా… జుత్తు తీసేసుకుని సిధ్ధమైపోయుందా!… నేనూ రెచ్చగొట్టానా దాన్నీ!…ఇప్పుడకస్మాత్తుగా ఇలా ప్రోగ్రాం మారిపోతే ఏమైపోతుందదీ?…
…ఊఁ…నిజమే!…ఏం చేశావ్?
… నాకెలాగూ నిద్దరొస్తూంది…కాసేపట్లో నీదగ్గరకొచ్చేస్తాడ్లే!…అంటూ తలెగరేశా…ఇంక నువ్వెళ్ళన్నట్లు…
…కదిలిందా?…
…ఉఁహూఁ…నువ్వే అలవగొట్టినట్లున్నావ్!…అని సణుగుతూ ఉండిపోయింది తప్ప, కదల్లా!…
…అంటే!…నీ దగ్గేరే ఐపోయాడు…ఇంక నన్నేం చేస్తాడూ అనా!?…
…అంతేగా!…దాంతో నాకొళ్ళు మండిపోయింది …పిచ్చిపీనుగా!… మంచం మీంచి లేచినప్పుడు చూళ్ళేదా నీ మరిదిదీ!… ఒక్క చుక్క కార్చుకోకుండా నిట్రాటలా నిగిడిపోయుంది …నా …త…డి… ని పులుముకుని… కడుక్కుంటున్నట్లున్నాడు … గదిలోపోయి పంగలిప్పుకుని పడుక్కో , ఒచ్చి నీ తుక్కు రేగ్గొడ్తాడు…అని కసిరా! …ఇంతలో బాత్రూంలో నీళ్ళచప్పుడాగిపోయింది…
…మరుక్షణం లేచి పరిగెత్తిందా!?…
…ఆహాఁ…
…నువ్ నిద్ర నటించుంటావ్…
…ఊఁ… అరమోడ్పుగా కళ్ళు మూసుకున్నా చూస్తున్నా…ఇంకాసేపట్లో తను బైటికొచ్చాడు , ఓ తువ్వాలు మొలకి చుట్టుకుని …
…అంటే?…సుమతక్క కోసం మళ్ళీ స్నానం చేశాడా!?…
ఆహాఁ… సబ్బంతా అరగదీశాడేమో !…ఘుమఘుమలాడిపోతున్నాడు…ఎక్కడో చిరచిరలాడిందే…నిద్ర పోతున్నానో , లేదో తేల్చుకోడానికి నా వీపోసారి నిమిరి , మంచం దగ్గరేఉన్న డ్రెస్సింగ్ మిర్రర్ ముందు నిలబడి , తువ్వాలు నేల మీదొదిలేసి , ఎందుకోగానీ …మొ…డ్డ…ని అటూ , ఇటూ లేపి తిప్పుతూ ,వృషణాల్నీ , మొల నీ పరిశీలనగా చూసుకోడం మొదలెట్టాడే!
…ఫ్రెష్ గా గొరుక్కున్నాడేమోనమ్మా నీ సుమతక్కతో …గుడి…పించు…కోడంకీ!… లటుక్కునట్టుకుని గొంతులో దోపేసుకోవాలనిపించలే!?
…అనిపించినా ఆ తరవాత దానికి సిధ్ధంగా లేనుగా!…అంచేత నోరుమూసుకున్నా!…ఐనా నీకెందుకే అంత కసీ!…నే తయారు చేసి పంపిస్తాగా నీదగ్గరకీ!…నువ్ చేద్దుగానిలే ఆపనీ…
…నా బాధనే పడ్తాగానీ నువ్ ఆపకుతల్లీ చెప్పడం!…ఆపైనేం చేశాడూ!…
…ఒళ్ళంతా ఓ సెంటు స్ప్రే కొట్టుకుని , తెల్ల లుంగీ చుట్టుకుని లైట్ ఆర్పేసి బైల్దేరాడమ్మా సుమతక్కతో సరసానికీ!…/60
…తనవెనకే బైల్దేరావా చూడ్డానికీ?….
…మరీ వెంటనే బైల్దేరితే దొరికిపోతానేమోనని ఆగిపోయానమ్మా కాసేపూ!
…అవున్లే!…జరుగుతూన్నది ఊహించుకోడానికి మంచం కిరకిర్లెలాగూ లేవూ!… ఉత్తి …చి ఛీ…లూ , అలకలూ , బ్రతిమాలుకోడాలూ…
…ఓహో!…అలకలెందుకూ?…
…నిన్ను సవరదీస్తూ ఉండిపోయాడుగా!…అందుకూ!…
…అబ్బ!…ఎంత కరెక్టుగా ఊహించావే!…ఐతే ఆ తరవాతేంటో చెప్పూ!?…
…తెలీనట్లు మాట్లాడకు!… ముద్దుల చప్పుళ్ళూ , ఆడ మూలుగులూ , మగరొప్పులేగా!…మహా ఐతే …పక్… పక్… చప్పుళ్ళు కూడా!… అంచేత కాస్త ఆలస్యమైతే ఏంలే?… అని ఆగిపోయుంటావ్!…
…నీ మొహం!…అప్పుడే మర్చిపోయావా?…
…ఏంటీ?!
…నీ బావ ముందురోజు సుమతక్కని ఒప్పించిన విషయం!…
…ఒహ్!…అంతా లైట్ వెలుగులోనే!…అని కదూ… ఐనా గదితలుపులు వేసుంటాయిగా!…నీకేం కనిపిస్తూందీ?…
…తలుపుల మధ్య సందు ఎడం చేశాలే!…
…ఇంకేమీ!…చెప్పుకో, చూసిందంతా!…
…విను మరి!… ఓకుర్చీ తీసుకుని నే సెటిలయ్యేసరికి సుమతక్క అలకాయణం రంజులో ఉంది… ఓ పక్కకి తిరిగి , తొడలు ముడుచుకుని మూడంకె వేసి , దిండులో మొహం దూర్చేసి పడుక్కుందేమో!…దాని మాటకూడా తిన్నగా వినిపించటంలేదు… తనూ మూడంకేసి , సుమతక్క పిఱ్ఱలకి తన మొత్త అతుక్కుపోయేలా పడుక్కునున్నాడు నీ బావ …
…అబ్బ!…అలా ఐతే …కడ్డీ…గుచ్చు…కోదే అ…క్క…డా?!…
… తెలీదమ్మా నీకూ!?…నే చెప్పాలేంటీ విడమర్చీ!…
…పెళ్ళైన ఏ ఆడదానికి తెలీదూ!?…
…నా బావ బుధ్ధిమంతుడూ!…అంచేత సుమతక్కకి తెలీపోవచ్చుగా!
…అబ్బ , సర్లే!…అలా …గుచ్చు…కుంటూంటే… ఏంచేసిందీ?
…మంకు గుఱ్ఱంలా ఎగిరెగిరి పడిపోయింది…
…ఎందుకో!…
…ఊహించు!!…
…అదేం బ్రహ్మవిద్యేంకాదులే! ఇది చెప్పు…బావ చేతులెక్కడున్నాయీ?
…ఏం చేస్తున్నాయో కనిపించలేదుగానీ , ఓ చెయ్యీ , పెదాలూ సుమతక్క పైటకొంగులో , నడుం నడుం మడతల్లో తారట్లాడుతున్నాయ్…
…ఇంకేం చేస్తాయీ! వేళ్ళేమో బ్లౌజు హుక్కుల్ని తెంపేయడమూ , చనుమొనల్ని మెలి పెట్టీయడం, పెదాలేమో వాట్ని నొక్కీయడంలోనో చీకడంలోనో బిజీ!.. ఇక నడుం మడతల మీద రెండూనూ! … అవునా!
…కనిపించలేదన్నాగా!…అంతే అనుకుంటా!!…
…మరి రెండో చెయ్యి?…
… సుమతక్క వీపుమీద పరుచుకుపోయున్న జుత్తుని పక్కకి తప్పిస్తూంది…
…దాని మెడమీదా, చెవి తమ్మల మీదా ముద్దులెట్టి రెచ్చగొట్టడానికికాబోలు!…మాటలేం లేవా?…
…ఎందుకులేవూ!?నువ్ చెప్పిన పనులు కానిస్తూనే …ఏంటొదినా ఇదీ!?…నా వైపు తిరగండీ!…అంటూ బ్రతిమాలుకుంటున్నాడు . అదేమో బిగుసుకుపోయి…నా అవసరమేముందిలే నీకూ!…వెళ్ళి మీ ఆవిడ పక్కలోనే పడుక్కో!… అంటూ సన్నాయి నొక్కులు మొదలెట్టింది
…ఛ!…నీ సొంత అక్కేనా ఇలా మాట్లాడేదీ!
…కామం కళ్ళు మూసేస్తే అంతేనమ్మా!…
…బావేమన్నాడూ!…
… మా ఆవిడ నీ సొంత చెల్లెలేగా ఒదినా!…పైగా మేమో ఆర్నెల్లు దూరంగా ఉండక తప్పదు…అంచేత మాటా మంతీ చెప్పుకోవద్దూ!…అని ఓపిగ్గా నచ్చచెప్తూ దాని భుజాలట్టుకుని తనవైపు తిప్పుకున్నాడు … తెలిసొచ్చిందేమో దాని తప్పూ , పెద్దగా బెట్టు చేయకుండా …నిజమేలే!… అంటూ నీ బావ మెడ చుట్టూ చేతులల్లేస్తూ తన కౌగిలిలో ఇమిడిపోయిందది… కాసేపు మెడపైకి ఉబుకుతూన్న దాని గుబ్బల్ని ముద్దాడుతూనే , చేతుల్నిదాని వీపుమీంచి కిందికి పోనిచ్చి అరచేతుల్లో దాని పిర్రల్ని ఇముడ్చుకుని మెత్తగా ఒత్తాడు… …ఇ…స్స్…స్స్…అని మైకంగా మూలిగి , ఓ తొడని నీ బావ నడుం మీదేస్తూ అతు…క్కు…పోయింది… దాని ఆరాటాన్ని చూసి నవ్వుకుని, తన మొత్తని కాస్త వెనక్కిలాగి , దాని పిర్రల్ని పిసికేస్తూ తన ఒంటికి ఒత్తుకున్నాడు… …చ…చ్చా…నూ!… అంటూ కెవ్వుమందది
…ముందూ వెనకా చూడకుండా…ఒక్క గెంటుతో …కొసకంటా…దిగేసుం…టాడు…
…అంత త్వరగా మొదలెట్టడమ్మా నీ బావ!…
…మరెందుకూ అక్క అరుస్త!?…
…అదే అడిగాడు… …చచ్చేలా …గుచ్చు…కుం…దీ!…అందది సిగ్గుగా…
…ఎక్కడా?…ఏటదీ?…చూస్తానాగు… అంటూ దాని తొడల్నీ , పొత్తికడుపునీ తడమడం మొదలెట్టాడు… …నాటకాలాడకు!… అంటూ రుసరుసలాడిందది నీ బావ చేతిని పక్కకి తోసేస్తూ… … ఏదో గుచ్చు…కుంటూం…దన్నావ్ గా!…వెతుకుతున్నా!… అన్నాడే తడమడం ఆపకుండా!…
…ఏవందేంటీ!?…
…తెలీనట్లు నాటకాలాడద్దన్నానా!?…అని మరోసారంది… నీ బావ తడుముళ్ళకి మెలికలు తిరిగిపోతూ… … చూడ్నీ ఒదినా చీరలో ఓ చిన్న ముల్లేమైనా ఉండిపోయిందేమో!…అంటూ అప్పటికే ఒదులైపోయిన చీరకుచ్చెళ్ళలో అరచెయ్యి దోపేస్తూ… …అబ్బ, చెయ్యి తీ!…చిన్నదేం కాదు!…బారెడున్న ఓ ముల్లుగఱ్ఱ …అందది మొహం కందగడ్డలా చేసుకుని నీ బావ చెయ్యిని పైకి లాగేస్తూ…
…చేత్తోబాటు కుచ్చెళ్ళుకూడా ఊడొచ్చాయా!?…బావేంచేశాడూ?…
…రాక ఛస్తాయా!?… నీ బావేమో …ఒహ్!… అదా!… నువ్వే సర్దుకో దాన్నీ!… అని కొంటెగా నవ్వుతూ కాస్త పైకి లేచి, వెనక్కి జరిగాడు…
…సుమతక్కేమందీ?…
…ఛీ!…సిగ్గున్న ఏ ఆడదీ …దా…న్ని… ముట్టుకోదు సరిగదా , …చూడను… కూడా… చూడదు…అందది… బోర్లా తిరిగిపోయి దిండులో మొహమెట్టేసుకున్నా ఓరకంట నీ బావని చూస్తూ… …అంటే?!…ఇప్పటిదాకా చూళ్ళేదూ…ముట్టుకోనూ లేదా?!!…ఐతే ఇవాళ చూడాల్సిందే!…ముట్టుకుని ముద్దు చేసి తీరాల్సిందే!!…అంటూ మోకాళ్ళమీద నిలబడ్డాడే , అప్పటికే అస్తవ్యస్తంగా ఉన్న లుంగీని లాగి పక్కనడేస్తూ!…
…అంటే విశ్వరూప సందర్శనం ఐపోయిందన్నమాట అక్కకి!…ఏంచేసిందీ?…
…అప్పటిదాకా లుంగీ అడుగునీంచి కనిపిస్తూన్న , నీ బావ …బంగారు గూటాన్ని… ఓరకంట చూసేస్తున్నది కాస్తా చలిజ్వరమొచ్చినదాన్లా ఒణికిపోతూ ఛీ కొట్టి కళ్ళు మూసేసుకుంది…
…ఎందుకంత అదిరిపాటూ?…నిన్న ఒద్దుఒద్దంటూనే …నాలుగు సార్లు…చేయిం…చుకుందిగా?!
…అదంతా చీకట్లో కదమ్మా!…ట్యూబులైటు వెలుగులో చూసేసరికి గుండెలవిసిపోయుంటాయ్…
…నే నమ్మను…సర్లే…బావేంచేశాడూ?…
…ఏయ్ ఒదినా?… నిన్న ఒప్పుకున్నావ్ గా?…ఇప్పుడేమైందీ?…అంటూ దాని మీదకొంగి చెవిలో గుసగుసలాడుతూ తలనీ , వీపునీ , నడుంనీ , పిరుదుల్నీ జబ్బల్నీ నిమరడం మొదలెట్టాడు… …కాస్త దూరంగా జరిగి మాట్లాడుబాబూ!…గుచ్చుకు…పోయి… ఛస్తున్నానూ!…అంటూ గునిసిందది… మెలికలు తిరిగిపోతూ… …ఊ…సరే!…అంటూ కాస్త వెనక్కి జరిగి …నిన్న ఒప్పుకున్నావ్ గా?… అంటూ బుజ్జగించాడు నిమరడం కంటిన్యూ చేస్తూ… … నే ఒప్పుకున్నది …మ…రో….దానికి!… అంటూ ఓ లిప్త నీ బావతో కళ్ళు కలిపి వెంటనే రెప్పలు వాల్చేసుకుందది…
…దీనికేగా తనొప్పుకుంటా?…
…నీ బావా అదే అడిగాడు… … అడ్డ…మైనవీ… ముట్టు…కోడానికి మాత్రం కాదు!… మరో దానికి…అందది… మరో అరనిముషం గునిసి…/61
… దేనికీ!?…ఓహ్!…అదా!…గుర్తొచ్చింది…కా…ని…చ్చావా!?… అన్నాడు కొంటెనవ్వుతో… అవునన్నట్లు చిన్నగా తలాడిస్తూ మరో లిప్త నీ బావతో కళ్ళు కలిపి రెప్పలు వాల్చేసుకుంది…
…చూపించమని అడగలా బావా?…
…అడిగాడు… ఛీ!…లైటుంటే నా వల్ల కాదు బాబూ!…అంటూ సిగ్గు పడిపోయింది…
…కరిగిపోయి లైటు తీసేశాడా!