నాక్కూడా తెలీకుండా కానిచ్చేస్తావా!? – 22

Posted on

..ఇంచుమించు వెంటనే ప్రకాష్ బైటికి రావడం , చివాల్న బైక్ స్టార్ట్ చేసి గేట్లోంచి బైటికెళ్ళిపోడం , కుమార్ పంజాలు పరిమళ స్థనాల్ని ఒడిసి పట్టేసుకోడం జరిగిపోయాయి…

నాక్కూడా తెలీకుండా కానిచ్చేస్తావా!? – 21→

…మరుక్షణం …ఏ…య్!… ఏంటా తొందరా!…బ్లౌజు పిగిలిపోతుంది…అంటూ ఆవిడ అతగాడి చేతులమీదా , జబ్బల మీదా పుష్కలంగాఉన్న జుత్తట్టుకు పీకేసి స్థనాల మీద పట్టు విడిపించుకుని , చివాల్న వెనక్కి తిరిగిపోయి , అతగాడ్ని గాఠ్ఠిగా వాటేసుకుని , …గదిలోకి తీసుకుపో బాబూ!…ఆతరవాత నీ ఇష్టం… అనేసి , ఆపైన మునివేళ్లమీద కా స్త పైకి లేచి , పెదాల్ని అతగాడి చెవికానించి ఏదో గొణిగి , …సరేనా!?… అంది , ఓ చేత్తో మూడు వేళ్ళు చూపించీ చూపించనట్లు చూపిస్తూ…
…ఊఁ…అంటూ ఆవిడ్ని చేతుల్లోకెత్తేసుకుని బెడ్రూం లోకి నడిచాడు కుమార్…
…ఓ విషయం గుర్తుంచుకో!…నాలుగు , మహా ఐతే నాలుగుంపావు కల్లా నన్నొదిలేయాలి మరి!…మా ఆయనొచ్చేస్తాడు!… అంటూ గొణిగిందావిడ , మూడంకె చూపిస్తూన్న డిజిటల్ టేబుల్ క్లాక్ వైపు చూస్తూ…

…టైం పావుతక్కువ నాలుగూ!…
…రఁయ్యిఁ…మని మెదక్ రోడ్ మీంచి కుక్కట్ పల్లి వైపు బైక్ ని పోనిస్తున్నాడు ప్రకాష్… తన ఈ స్థితి కి కారణమైన విషయాల్ని నెమరేసుకుంటూ…
…కంప్యూటర్ సైన్స్ వాడ్నైయుండీ ఓ అండర్గార్మెంట్స్ కంపెనీ లో జేరడమేంటీ?…
…అసలు తుమ్మమొద్దులా ఉండే ఈ బాస్గాడ్ని అనాలి … వయసుండగా అడ్దమైన ముండల్తో తిరిగి , నలభై ఏళ్ళు దాటుతూన్నటైంలో , త న్ది సరిగ్గా లే స్తుం దో లే వ దో చూసుకోకుండా, పిల్లలంటే పిచ్చమోజున్న ఓ పిటపిట్లాడే పచ్చటి ముప్ఫైఏళ్ళ ఎంబీయె దాన్నెందుకు పెళ్ళి చేసుకోవాలీ?
…సరే!…ముచ్చట పడి చేసుకున్నాడకుందాం…ఓ ఐదేళ్ళు ట్రై చేసినా వాడి వల్ల దానికి పిల్లలు పుట్టకపోతే ఓ పిల్లనో పిల్లాడ్నో ఎడాప్ట్ చేసుకోవచ్చుగా!…అఁహఁ…అలా చెయ్యలే సరిగదా , విక్కీ డోనార్ సినిమా చూసి ఇంప్రెస్ అయిపోతాడా?…
…అయ్యాడే అనుకో! …దాన్ని యధాతధం గా కాపీ కొట్టకుండా కొత్తవెరైటీలో చేద్దామని నిర్ణయించేసుకుంటాడా!… ఆ దుర్ముహూర్తంలోనే నేను పరిమళ్నీ , పదినెల్ల పండుగాడ్నీ తీసుకునివాడిచ్చిన పార్టీకెళ్ళాలా!… మర్నాడే బేరం పెట్టాడు… జీతం డబల్ చేస్తానన్నాడు …మగపిల్లాడుడ్తే మరింత పెంచుతానన్నాడు…

…వాడు ఆఫర్ చేస్తే చేశాడు… నాకైనా బుధ్ధుందక్కర్లే!…ముందు ముందు సమస్యలొస్తాయన్న ఆలోచనుండక్కర్లే!…అవేమీ ఆలోచించకుండా చంకలు గుద్దుకుంటూ బాసిణి కి( బాసిణి – బాస్ భార్య కమ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్) డైరెక్ట్ మెథడ్ లో విత్తనాలు దానం చేయడం మొదలెట్టేశాడు…
…రెండోనెల తిరిగేటప్పటికల్లా వాళ్ళకి కావల్సిన పనైపోడంతో తన జీతం రెట్టింపైపోయింది!…ఏడాది తిరిగేసరికి తన జీతం మరో పదివేలు పెరిగిపోయింది…!…అప్పట్నుంచే తన కష్టాలు మొదలయ్యాయి
…ఆ బాసిణి ముండ తను వాడుకోడమే కాకుండా తన్లాంటి అవసరాలున్న ఫ్రెండ్స్ కి పంపించడం మొదలెట్టింది… ఏదో వంకతో!…
…ఇప్పటికి మూడు కేసులైపోయాయి…ఈ వెళ్ళొచ్చింది నాల్గూ!
…చెక్కుల కోసం ఎకౌంట్స్ వాళ్లనో , మార్కెటింగ్ వాళ్లనో పంపించండి… మైంటెనెన్స్ వాడ్ని నన్నెందుకూ?…అని మొరపెట్టుకుంటే , …వెళ్ళిరావోయ్…మీ ఇంటికి బాగా దగ్గరేగా?!… ఎందుకో!… నిన్నే పంపించ మంటుందోయ్ ఆవిడా!…ఇదీ ఓ మైంటెనెన్సే గా!…కానీయ్!!…అంటూ కన్ను గీటుతుంది…
… ఇదో!…ఇదటువంటి కేసే! …

…పేరు అహల్య…బాసిణి తో ఏదో బంధుత్వం కూడా ఉంది…వయస్సు ముప్పైఐదు దాటుతూన్నా మాంఛి ఫిగర్ మైన్ టైన్ చేస్తుంది… దీనికీ పండు గాడి లాంటి కొడుకు కావాలని కోరికా!…వా యిం పులు జరిగిపొతూనే ఉన్నా వల్లో పడ్డవాడూ , ఈవిడా ఇద్దరూ రంగు తక్కువే!… అంచేత తేల్చుకోలేక ఛస్తూంది…అదీ విషయం…
…, అర్జెంటుగా రా!…చెక్ ఇస్తానంటూ ఫోన్ చేయించింది… కవితిచ్చిన …కె ఎల్ పీ డీ… క సి ని ఈవిడ మీద తీర్చుకోవచ్చని వెళ్తే , ఓ అరగంట కూర్చోబెట్టి, …సారీ!…అర్జెంట్ మీటింగ్…సీ యూ ఇన్ టూ అవర్స్…ప్లేజ్ వైట్ ఫర్ మీ!…అంటూ బై చెప్పే మిషతో ముందెనక ఎ త్తు లు కనిపించేలా సైడుకి తిరిగి చెయ్యూపి హైహీల్సు టకటకలాడించుకుంటూ , పిఱ్ఱలూపేసుకుంటూ కారెక్కేసిందా అహల్య ముండ!!… ఆవిడ స్టాఫ్ వ్యంగ్యపు మాటలూ , చూపులూ భరించలేక బైల్దేరాడేగానీ చచ్చినట్లు మళ్ళీ రాకతప్పదుగా!…
… నన్నో మగ లంజలా వాడుకుంటూందీ బాసిణి… …పన్లో పనిగా ఆ సినిమాలోలా బిజినెస్ కూడా చేసేస్తుందా అని అనుమానమేస్తుందోసారి… రిజైన్ చేసి మరో కంపెనీలో జేర్దామంటే ఇంత జీతమిచ్చేవాడు దొరకడం లేదు…

అని పళ్ళునూరుకుంటూ బైక్ ని కాలనీ రోడ్లోకి తిప్పి , మరికాసేపట్లో ఇల్లు జేరేసరికి తలుపుకున్న తాళం వెక్కిరించింది…
పక్కింటి తలుపుకి తాళం లేకపోడంతో కవిత తో కబుర్లెట్టుకుందేమో…చూస్తే!…అనిపించినా , …కొరివితో తలగోక్కోడమెందుకులే!…అనిపించి టైం చూసుకుంటే నాలుగూ!… …ఓ గంట రిలాక్స్ అయి వెళ్ళచ్చులే! …అనుకుంటూ తలుపు తీసి లోపలికెళ్ళాడు…
…ఫ్రెష్ ఔదామని బాత్రూంలోకెళ్ళేసరికి , …ఏ య్!…ఇ క్క డేంటీ!…అంటూ గోమూగా అభ్యంతరం చెప్తూన్నఓ ఆడగొంతుక వినిపించింది సన్నగా!…/117
…అంటే!…ఈ కవిత మాంఛి కుతి లంజన్నమాట!… ఓ రెండు గంటల క్రితం నాతో మూడోసారి కుళ్ళబొడిపించుకుంటూ పారిపోయి… మరిం కెక్కడికో వెళ్ళొచ్చి…అదీ చాల్నట్టు మొగుడితో మళ్ళీ సిధ్ధమైపోయిందన్నమాట…అదీ బాత్రూంలో!…లంజ!… …దీన్నించి దూరంగా ఉండమని చెప్పాలి పరిమళ కి…అనుకుంటూ బైటికెళ్ళిపోబోయిన వాడే …ఓ సారి బాత్రూంలో వాయింపు చూస్తే!… … పధ్ధతి బావుంటే అహల్య మీద ప్రయోగించచ్చు…అదీ కవితంతే ఉంటుంది ఇంచుమించు!… అనుకుంటూ పక్కనే ఉన్న ఓ చిన్నసైజు స్తూల్ మీద నిలబడి వెంటిలేటర్ లోంచి చూడ్డానికి సిధ్ధమైపోయాడు…
…ఎ హె!…టైం వేస్ట్ చెయ్యకు!… అసలే లిమిటేట్టావ్!…అంటూన్న కుమార్ గొంతుతో బాటు …ఇ క్క డొ ద్దూ!… అంటూ ఉత్తుత్తిగా పెనుగులాడ్తున్న ఆడమనిషి గాజుల చప్పుళ్ళుకూడా వినిపించాయ్…
… బైట వెలుగు తక్కువగా ఉండడంతోనూ, లైట్ ఆఫ్ చేసుండడంతోనూ అంతా మసక మసగ్గా ఉంది … కాసేపలాగే చూసింతర్వాత కళ్ళు చీకటికి అలవాటు పడ్డంతో మనుషులు లీలగా కనిపించడం మొదలెట్టారు…
…సన్నగా మాట్లాడుకుంటున్నట్లున్నారేమో…చిన్నగా , అస్పష్టంగా వినిపిస్తున్నాయ్ మాటలు…ముఖ్యంగా ఆడగొంతుక… సిగ్గేమో!… అని నవ్వుకుంటూ చూడ్డంలో ములిగిపోయాడు…

… బొచ్చుతో కప్పడిపోయున్న కుమార్ గాడి వీపు అడ్డుండడంతో పెనుగులాడ్తూన్న ఆడమనిషి పూర్తిగా కనిపించకపోయినా , వాడి భుజం మీంచి ఆవిడ తలకనిపించింది…కవిత కాదేమో! …తనింత హైటుండదే!…ఇంకెవర్తినైనా ఇంటికి తెచ్చుకున్నాడేమో ఎదవ!… ఆ తలకట్టు బాగా చూసిందాన్లా అనిపిస్తూందేంటీ!…ఎవరబ్బా!… అనుకుంటూంటే…
… నీకు ఇ ష్టం ట గా ఇలా!… క వీ చెప్పింది… అంటూ ఆవిడ్ని ఒంచడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు వాడు… …ఛీ!… దాన్తో నే నేం అన్లా!…అంటూ పెనుగులాడుతూందావిడ…
… అంటే!… ఈవిడ కవిత ఫ్రెండా!?…దానికోసం ఇంటికొచ్చీపోతున్నీవిడని ట్రాప్ చేశాడా వీడూ!?…లేపోతే ఆవిడంతటావిడే ఒచ్చిందా కవితలాగ?…ఈ లొకాల్టీ దేనా?…చూస్తే నేనూ పట్టచ్చు …అనుకుంటూంటే
…ప్లీ జ్!…ఇం కా స్త … అంటూ ఆడమనిషి ని ముందుకొంచాడేమో కుమార్ గాడు , …ఛీ!…చెప్తే వినవ్ కదా!…అనే గునుపుల మధ్య మాయమైపోయిందావిడ తల …
…మరికాసేపట్లో వాడి లుంగీ ఓ పక్కకి జారడం…ఏ దో సర్దుకుంటూన్నట్లు వాడి చేతుల కదలికా…ఆ పైన ఒ క్క సారి జెర్కిచ్చినట్లు వాడి పిఱ్ఱల కదలికా …ఉఁహ్ఁ!…అఁ …అఁ…మ్మ్ఁ…మ్మ్…మ్మ్ఁ మ్మాఁ…ఛీ!… అంటూ లొంగిపోతూన్నఆడమనిషి మూలుగులూ అస్పష్టంగా వినిపించాయ్…
…వెనకనీంచి దింపేశాడు నాకొడుకు!… డా గీ యే గా…మనకి తెలియన్దేంటీ?!…అనుకుంటూంటే …థప్కుకూ… థప్కూ… చప్పుళ్ళు మొదలైపోయాయ్… … లం జ కి అప్పుడే ఔట్ ఐపోయింది… అనుకుంటూ చూడసాగాడు ప్రకాష్ …

… ఛీ!…ఇ లా ఏం టీ?!… అంటూ ఆ మనిషి నోట్లోంచి ఉండుండొస్తూన్న సన్నాయినొక్కులూ… , …ఈ…పొజి…షన్…బ లే… ఎ డ్వాం టే జ్… నీ మీ ద బ రు వు పడదు…నాక్కా వ ల్సి న వన్నీ నాకు దొరుకుతాయ్!…అంటూ ఒగర్పుల మధ్య వాడి సమాధానం…
…అహ్ఁ…ఛీ!… వా ట్న లా పి సి కే య కూ!… అంటూ సపోర్టు కోసం బాత్రూం తలుపట్టుకుందేమో అదీ!… రిథ్మిక్ గా కదుల్తూన్న వాడి పిఱ్ఱల ఊపుకి తలుపు కిరకిర్లు వంత పాడడం మొదలెట్టాయ్…
…కా సేపు తరవాత …ఎ లా ఉం దీ?!… అంటూ పోట్ల మధ్యే వాడి పరామర్శా!… ఛీ!… సి గ్గుం డాలి!… అంటూ ఆవిడ గొణుగుడూ…
…దే ని కీ?…అంటూ వాడి మరో ప్రశ్నా!… అఁ..హ్… అ డ గ డా ని కి!…అంటూ ఓ వాత లాంటి సమాధానం…
…ఆ పైన ఎడతెగని.. థప్క్…థప్క్…చప్పుళ్ళూ… …ఆఁ…ఆఁ…ఆఁ…అంటూ క్షణ క్షణానికీ స్థాయి పెరుగుతూన్న ఆడ మూలుగులూ…
…ఓ రెండ్నిమిషాలు అయిందో లేదో … ఇ స్స్!…నడ్డి నె ప్పె డు తూం దీ!…అంటూ ఒ సన్నటి వేడుకోలు…
…సరే!…పొజిషన్ మారుద్దాం! …అంటూ కుమార్ స్ట్రెయిట్ గా నిలబడ్తూ ఆవిడ్నీ నిలబెట్టి తన వైపుకి తిప్పుకోడానికి ట్రై చేశాడు…
…ఛీ!…ఏమక్కర్లా! … అంటూ గోడ వైపు తిరిగిపోయినట్లుంది…మసక చీకట్లో కూడా పచ్చగా కనిపిస్తున్నాయావిడ పిర్రలు… విశాలంగానే ఉంది మొత్త…
…పిల్లల తల్లేమో!…అనుకుంటూ చూడసాగాడు ప్రకాష్…
…దీ న్ని… ఇంకాస్త వె న క్కి!… అంటూ ఆవిడ మొత్తనట్టుకుని తన దాని వైపు లాక్కుంటూ ముందరకి జరిగాడు కుమార్ గాడు… కలవ వలసిన పార్ట్సు కలిశాయేమో …ఇ లా కూడానా! …ఛీ ! అంటూ ఆవిడ నాలిక చివర్నుంచొచ్చే అభ్యంతరాలమధ్య మెరుపులా కదిలిన ఆవిడ మొత్తా!… …బ్బ!…అఁహ్ఁ…అంటూ ధాష్టీకపు చొరబాటుకి ఆవిడ రియాక్షనూ … …రిథ్మిక్ గా మొత్తల కదలికలూ , ఆ పైన …ఉఁమ్ఁ… … ఊఁఁ…ఊఁఁ… అంటూ ఆవిడ పరవశపు మూలుగులూ … వాటికి తాళం వేసే పక్ పక్ … చప్పుళ్ళతో వేడెక్కి పోయింది వాతావరణం…
…ఇంతలో … చా …లూ! …కాళ్ళు …లా…గే…స్తు…న్నా…య్… అంటూన్న పరిచయమైన మొర వినిపించేసరికి చెవులు రిక్కించాడు…
…సరే!…మళ్ళీ మారుద్దాం పొజిషను… అంటూ అంగాన్ని బైటికి లాగేసి చటుక్కున తన వైపు తిప్పుకున్నట్లున్నాడు ఆవిడని … సైడ్ ఫోజ్ లో కొచ్చారిద్దరూ… మరుక్షణం ఆవిడ్నిమీదకి లాక్కుని , ఉత్తుత్తి తిరుగుబాటు చేస్తూన్న ఆవిడ చేతుల్ని , ఆవిడ పక్కలకే అణిచేస్తూ బిర్రుగా కావలించేసుకుని , తన పెదాల్తో ఆవిడ పెదాల్నణిచేస్తూ పచ్చటి పిర్రల్ని పిసకడం మొదలెట్టాడు… … బలే లొంగదీసుకుంటున్నాడు!… అనుకుంటూ అతుక్కుపోయున్న వాళ్ళ శరీరాల్లో ప్రతీ అంగుళాన్నీపరీక్షగా చూడ్డం మొదలెట్టాడు…
…ఆక్రమణలోఉన్న జబ్బల్నీ పెదాల్నీ విడిపించుకోడానికి …ఉఁ…ఉఁ…ఉఁ..అంటూ ఓ పక్క పెనుగులాడుతూనే కాలివేళ్ళతో వాడి పాదాలమీదున్న జుత్తుని పీకిందేమోఆవిడ… మట్టెలమీద పొదిగిన ఎఱ్ఱటి రాళ్ళు తళుక్కున మెరిశాయ్ మసక చీకట్లో! …
… మొన్న పండక్కి పరిమళ కొనుక్కునవిలాంటివేగా!…అనిపించడంతో ఒక్కసారి ఖంగు తిని కళ్ళిప్పుకుని చూసినా … మరొకర్తీ కొనుక్కునుండచ్చుగా!…అనుకుంటూ ప్రకాష్ సర్దుకుంటూంటే…
…ఒ దు లూ… నే వెళ్ళా లీ!…అని గొణుగుతూ కుమార్ గాడి పట్టులోంచి బైట పడి , వాడి నడుం నుంచి వ్రేలాడుతూన్న లుంగీ నందుకుని వేళ్ళు లోపలికంటా జొనుపుతూ బిళ్లని తుడుచుకుంటూన్నట్లుందావిడ … వేలికున్న ఉంగరం తళుక్కుమని మెరిసింది…
… బాసిణి ముండ పరిమళ వేలికి తొడిగిన వజ్రపుటుంగరం కాదుగదా!…అనిపించినా …ఆఁ…మరొకర్తీ కొనుక్కునుండచ్చుగా!…అనుకుని సర్దుకుందామనుకున్నా…ఈ బస్తీలో భార్యకి వజ్రపుటుంగరం కొనిచ్చే స్తోమత ఎంతమందికుందీ!?… అనే సందేహం ప్రకాష్ మనస్సుని దొలిచేయడం మొదలెట్టింది…
…ఇంతలో …ఎక్కడికీ?!… అంటూన్న కుమార్ గాడి గొంతూ… …ఏ య్!…ప డే స్తా వా!!… అంటూన్న ఆవిడ ఏడుపుగొంతు వినిపించేసరికి చూపు అటైపు తిప్పాడుప్రకాష్…
…అప్పటికే ఆవిడ తొడలకిందనుంచి చేతులు దూర్చేసి , లటుక్కున పైకెత్తేస్తున్నాడు కుమార్ గాడు… …నడుం చుట్టూ ఆవిడ తొడలు చుట్టుకుని చే స్తాడు కాబోలు …అనుకుంటూ చూడసాగాడు
… అలా కాదెహె!…అన్నట్లుగా ఆవిడ వీపుని బాత్రూం గోడకి తన అరచేతుల్తో బాత్రూం గోడని నొక్కిపట్టి , చేతుల మీదే ఆవిడ బరువుని కాచుకుని …కా సే పే!…పర్లేదు… అంటూ ఆవిడ్ని బుజ్జగించాడు…
…జబ్బ సత్తువున్న ఎదవే!…అనో కాంప్లిమెంట్ పడేసి … ఈ స్ట్రోక్ ట్రై చె య్య చ్చు!… అనో మెంటల్ నోట్ చేసుకుంటూంటే … ఈ సర్కస్ ఫీటేంటీ బాబూ!…ఒ ద్దూ!!… అంటూన్న ఆవిడ అభ్యంతరాలు వినిపించి
…ఇపుడేం చేస్తాడో వీడు!…అనుకుంటూ ఆసక్తిగా చూడ్డం మొదలెట్టాడు ప్రకాష్…
…ఏం పడవ్!…అంత భయంగా ఉంటే షవర్ రాడ్ ని పట్టుకో!…అంటూ బుజ్జగింపు కంటిన్యూ చేశాడు వాడు … మ డ్డ పొజిషన్ సర్దుకోడానికి తన మొత్తనటూ ఇటూ సర్దుకుంటూ…
…ఇంతట్లో …ఏ మో బాబూ!!…అంటూనే రెండు చేతుల్నీ పైకెత్తి షవర్ రాడ్ ని పట్టుకుందావిడ… … దాంతో…మమ్మల్ని చూడండంటూ వాడి మొహం మీదికి తోసుకొచ్చాయ్ ఆవిడ గుబ్బలు…
…పిచ్చెక్కించేస్తున్నాయ్…అంటూ వా టి కి మొహాన్ని మొహాన్ని రుద్దుకోడం మొదలెట్టాడు వాడు… … అబ్బ! …గీ రే స్తూం ది బాబూ మీ గరుకు గెడ్డం!… అనోపక్క గునుస్తూనే, రెండు చేతుల్తో వాడి తలట్టుకుని తన గుబ్బలకొత్తేసుకుందావిడ లస్టీగా!…
…వాడి కళ్ళని మెత్తగా పొడిచినట్లున్నాయ్ ఆవిడ చనుమొనలు!… …అ హ్!…అంటూ చిన్నగా మూలిగి , పెదాల్తో ఓ చనుమొననీ , అరచేతుల్తో రెండు పిఱ్ఱల్నీ అంకించుకుని గా ఠ్ఠి గా ఒత్తేసినట్లున్నాడూ… …ఏంటా పనీ?!… గు చ్చు కు పోతూందీ!!… అని మెలికలు తిరిగిపోతూ మొత్తనటూ ఇటూ తిప్పేసిందావిడ… …ఎహె!… సర్దుకో!…అలా ఒంకర్లు తిరిగిపోతే ఇంకింత గుచ్చుకుంటుందీ! అంటూ చేతుల్తో ఆవిడ తొడల్ని నొక్కి పట్టాడు కుమార్…
…ఇ క్క డ నాకిష్టం లేదంటూంటే వినవేం?!… …బెడ్రూంలోకి లేపుకుపో బాబూ… అందావిడ, కుమార్ గాడి మెడని చేతుల్తో చుట్టేసి గుబ్బల్ని వాడి ఛాతీకొత్తేస్తూ…
…కబుర్లు చెప్పకు!…ఇ లా నేగా నన్నూ మనూనీ నువ్ చూసిందీ…, మె చ్చి కవీ కి ఉప్పందించిదీనూ!… అన్నాడు వాడు కాస్త కఠినంగా
…ఆ మనూ ఎవర్తీ?!…మరో రంకా!… కేటు గాడ్లాగున్నాడే ఈ నాకొడుకూ!…ఓ కంట కనిపెడ్తూండాలి… అనుకుంటూ చూడసాగాడు…
…ఛా!… నే చూడ్నూ లేదు …కవీ కి చెప్పనూ లేదూ!…అంటూ వాదించిందావిడ
…నే గ్రహించలేదనుకోకు… నీకు తప్ప ఇంకెవరికీ అవకాశం లేదు…ఊఁ…సర్దుకో!… అంటూ ఆఙ్ఞాపించాడానాకొడుకు…
ఉఁహుఁ …ఉఁహూఁ…అని ఏడుపు గొంతుతో గునుస్తూనే వాడి మడ్డని రెమ్మల మధ్య సర్దుకుందావిడ…మరుక్షణం తన మొత్తతో దాని పిర్రల్ని గోడకణిచేస్తూ తన మొత్తని ముందుకు కదిపాడు…
…సడెన్ గా బైట వెలుగు పెరిగిందనుకుంటా… అవతల బాత్రూంలో జరిగేది స్పష్టంగా కనిపిస్తూంది…
…మరో వైపు తిరిగుండడంతోనో , చిక్కగాఉన్న జుత్తు మొహాన్ని కప్పేయడం వల్లో, ఆవిడ మొహం స్పష్టంగా కనిపించటంలేదు గానీ కుమార్ గాడి మొహంలో కసి మాత్రం కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తూంది … అనుకుంటూ చూపు వాళ్ళ మొత్తలవైపు తిప్పాడు ప్రకాష్…
… ఓ రోజైందేమో ఆవిడ అ క్క డ గీసేసుకునీ!… నూనె రాసిన పనసతొనల్లా మిలమిలా మెరిసిపోతున్నాయ్ ఆవిడ పూ రెమ్మలు… నిర్దాక్షిణ్యంగా వాట్ని పక్కలకి వి ప్ప దీ స్తూ నెమ్మదిగా లోపలికి జొర బడు తూంది వాడి మ డ్డ … ఒద్దంటూంటే తు డు చు కు న్నావ్ గా!… అనుభవించు!… అంటున్నాడెదవగాడు … అ బ్బ్ బ్బా!…అంటూన్న ఆవిడ పళ్లబిగువు మూలుగు విని…
… నిజమే!…ఎంత బిర్రుగా పడుతూందీ నాకొడుకుదీ!… అనుకుంటూండగా ఆ ధాష్టీకపు చొరబాటు తాలూకు బాధనణుచుకోడానికనుకుంటా… మునిపంటితో కింది పెదవిని నొక్కిపడుతూ మొహాన్ని వెంటిలేటర్ వైపు తిప్పిందావిడ…
…పరిమళ… నా పోటు తక్కువైనట్లు వాడిదగ్గరకెళ్తుందా?…లం…జ!… ఛంపేస్తా ఆ కుమార్ గాడ్ని…అనితిట్టుకుంటూంటే…ఫోన్ వైబ్రైట్ అయింది…
…అ హ ల్య … లం జ!…రమ్మండానికనుకుంటా!… అని తిట్టుకుంటూ కట్ చేస్తూంటే …
…ఇ స్స్…అని నిష్టూరుస్తూన్న తన భార్య గొంతు వినిపించి… కొసకంటా ది గే సి నట్లున్నాడు నంజకొడుకు!…అని పళ్ళునూరుకుంటూ యుధ్ధభూమి వైపు చూపు సారించాడు ప్రకాష్…
… మరో పోటు కోసం బైటికి లాగుతున్నట్లున్నాడు వాడూ… పరిమళ తెల్లటి త డి తో మెరిసిపోతూన్న వాడి నల్లటి మ డ్డ సగం పైగా బైటికొచ్చింది… …పొడుగులో నా కన్నా చాలా తక్కువైనా లావు మాత్రం ఓ రెండు చుట్లెక్కువే!… అనుకుంటూంటే , కుమార్ తన దా న్ని పూర్తిగా బైటికి లాగి మెరుపువేగంతో తన మొత్తని కదిపాడు …
…అ మ్మ్ఁ…మ్మాఁ !… అంటూ జీర గొంతుతో లస్టీగా మూలిగింది పరిమళ!… …కసుక్కున ది గి పోయి నట్లుంది గాడిదికొడుకుది!…ఐనా ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్లుంది లం జ!… అనుకుంటూ ఉడికిపోయాడు …
…ఆపోటుకే ఔటైపోయి, ఇరుకు దారి గ్రీజింగ్ ఐపోయిందేమో!…మూల్గులు ఆగిపోయాయ్ ! …అనుకున్నాడు ప్రకాష్ …, తృప్తి తో విప్పారుతూన్న తన భార్య ఎఱ్ఱటి పెదాల్ని చూసి…
…మరో క్షణంలో ప క్… ప క్… చప్పుళ్ళు స్పీడందుకున్నాయ్… నచ్చాయేమో వాడి పోట్లూ! … వాడి భుజాల్లోకి చేతివేళ్ళు గుచ్చేసి, వాడి పిర్రలమీద మడమలాన్చి ..ఏ య్!.. , ఏ…య్య్…అనిఒగరుస్తూనే మొత్తని ముందుకీ వెనక్కీ ఊపేస్తూంది ముండ!…అని ప్రకాష్ అనుకుంటూటే…
…ఆ మాటే అనిపించిందేమో! …వాయింపు స్పీడు పెంచుతూ వాడూ అడిగేశాడదేమాట!…
…ఛీ!…ఆఁ…ఆఁఆఁ …ఏ…య్య్…య్య్… అని మూలిగేస్తూ వాడి నడుంమీద తొడ పట్టు బి ర్రు గా బిగించేసి , మడమల్తో వాడి పిర్రల్ని తన మొత్తనొత్తేసుకుంటూనే వీలైనంత పైకెత్తి , ఓ అరక్షణం అలాగే ఉండిపోయి, ఆపైన వాడి భుజాలమీద తన భార్య సోలిపోడం చూసి … ఐ పో యి నట్లుంది లంజ కి…అని పళ్ళు పటపట లాడిస్తూ కోపం పట్టలేక అరచేతుల్తో మధ్య గోడని ఫెడీ ఫెడీ మని చరిచాడు ప్రకాష్…
…వినిపించాయో లేదోగానీ ఆ చరుపులూ… తన భుజాలమీద సోలిపోయున్న పరిమళ వీపుని బాత్రూంగోడకానించి, దాని మొత్తని గోడకొత్తేస్తూ …కచ కచ కచ… దెంగడం మొదలెట్టాడు కుమార్ గాడు… పరిమళా ఏం తక్కువ తిన్లే!… వీపు నిటారుగా నిలబెట్టి , వాడి పోట్లకి లయగా ఊగిపోతూన్న తనగుబ్బలవైపు గర్వంగా చూసుకుని , ఆపైన వాడి కళ్లల్లోకి కవ్వింపుగా చూసింది…వా ట్ని కప్పేస్తూన్న జుత్తుని రెండు చేతుల్తోనూ పోగుజేసి ముడేసుకుంటూ …/119
… నలుపుళ్ళ తాకిడికి గులాబి మొగ్గల్లా ఐపోయిన ఆవిడ చనుమొనలు కళ్లముందాడిపోతూంటే , కొరికేద్దామన్న కసితో మెడముందుకుఒంచి పళ్లతో అందుకుందామని ట్రైచేశాడు కుమార్ గాడు… దెం గు డు స్పీడేమాత్రమూ తగ్గించకుండా!…
…కొ రి కిం చు కోడమొకటి మిగిలిపోయినట్లుంది లంజకి!… అనుకుంటూ మధ్యగోడ మీద బలమంతా ఉపయోగిస్తూ మరో అరడజను దరువులేశాడు ప్రకాష్. , కుమార్ గాడి ప్రయత్నాలు చూసి…
…ఐనా రతి పారవశ్యంలో ఉన్న జంటలో ఏమాత్రం స్పందన కనిపించలే!
…వీధి తలుపుల్ని విరగ బాదేస్తేనేగానీ విడివడరు కామపుపశువులు!… అనుకుంటూ చకచకా వీధి తలుపు వైపెళ్తూంటే ట్రౌజర్ జేబులోంచి మొబైల్ మోత వినిపించింది…
…తీసి చూస్తే …అహల్య… ఒచ్చినట్లుంది లంజ … కాసేపు వెయిట్ చెయ్యనీ!… అనుకుంటూ కట్ చేసి , మళ్ళీ చేస్తూందేమోనని మొబైల్ మ్యూట్ చేసి , బైటికెళ్ళి పక్కింటి తలుపు బాదేయబోయినవాడే , టక్కున ఆగిపోయి , తనింట్లోకి నడిచాడు…
… గజం దూరంలో ఉన్న గోడని విరగ బాదితేనే దిక్కులేదే!… , కనీసం ఐదుగజాలదూరంలో ఉన్న వీధి తలుపులు బాదితే పట్టించుకుంటారా వాళ్ళూ!… అన్న ఆలోచనతోబాటు
…వాళ్ల బదులు వీధిలోవెళ్ళే వాళ్ళు విని ఓ పదిమంది ఇంటిముందు జమైతే! , …వాళ్ల గొడవకి వీళ్లు బైటికొస్తే!… …బస్తీలో నాపరువేంగాను!… అన్న ఆలోచనకూడా బుర్రలో రావడంతో , …మరో మార్గమేంటీ?… బిగించిన పిడికిలితో గోడని బాదుతూ ఓ పావు నిముషం వరండాలో పచార్లు చేశాడు ప్రకాష్ , ఆలోచిస్తూ!…
…అప్పుడు సడేన్ గా తట్టింది…కాసేపట్లోనైనా పరిమళ బైటికి రావాలిగా!…అన్న విషయం…
… అప్పుడు అరుగుమీద కాపుగాచి , దాన్ని నా ఇంట్లోకి తోసి బైట గడియెట్టి , వాడింట్లోకి జొరబడి ఛావగొడ్తా నాకొడుకుని!… అని పళ్ళు నూరుకుంటూ , …ఇం కా దెం గు తు న్నా డా నా భార్య నీ నాకొడుకూ!… చూడాలి! అనుకుంటూ బాత్రూం లో అడుగెట్టిన ప్రకాష్ కి …ఫా ఠ్ఠ్… మన్నఓ ఆడ చెంపదెబ్బ చప్పుడు వినిపించింది…
…టక్కున తన పొజిషన్ కి చేరి వెంటిలేటర్ లోంచి తొంగిచూశాడు…
… ఎదవగాడి కుడి చెంపమీద పరిమళ వేళ్ళ గుర్తులు కనిపిస్తున్నాయ్… …కొడ్తే ధాటీగానే కొడ్తూందీ ఎడం చేతి వాటంది!… ఐనా ఎందుకో కొడ్తా!?… అనుకుంటూ చూశాడు…
…దాని ఎడం చేతిలోంచి ఎడం స్థనం చనుమొన కనిపిస్తూంది , ముదురు ఎరుపు రంగుకి తిరిగిపోతూ!…
…అ లా కొ రి కే య ద్ద న్నా నా!…చూడు!…ఇ దెలా ఐ పోయుం దో!?… …రాత్రి కి నీ అన్నడిగితే ఏం చెప్పుకోనూ!… అంటూందది , అప్పటికే ఉబ్బిపోయి ఎఱ్ఱగా ఐ పో యున్న చనుమొన ని వాడికి చూపిస్తూ!…

… వరసలు కలిపేసుకున్నారన్నమాట , ముండలు!… , …అంచేతేనేమో! …అంత గా తొ య్య ద్దు బావా!…చీ లి పోతానూ!… అంటూ కువకువ లాడిందా కవిత ముండ!… మళ్ళీ ఒస్తూంది గా!…నడవలేనంతగా ఇరగదీసి, చేతుల్లో ఎత్తుకుని దానిమొగుడి ముందడేస్తా!… అని ఉడికిపోతూ చూడసాగాడు…
…అ డ్డొ స్తూ న్న మంగళ సూత్రం బిళ్లని పళ్ళతో పట్టుకుని తప్పిం చబోతూం టే ఇ దొ చ్చే సిం ది మధ్యలో!… సారీ! … కా స్తి లా అం దిం చు!…నాలుక తో రుద్ది సేద తీరుస్తా!…అని దెం గు డు అలుపు తో ప్రేల్తూనే మెడముందుకి చాపు తు న్నా డా నాకొడుకు… …ఏ మ క్కర్లే!…అంటూనే , మొన్న పండక్కి పోరెట్టి , మరో రెండుతులాలేసి మరీ చేయించుకున్న కొత్త మంగళ సూత్రం గొలుసుని ఓ చేత్తో మెడవెనక్కి తోస్తూంది పరిమళ… రొమ్ము విరిచి మరీ అప్పగించేస్తుందేమో ఈ సిగ్గుమాలిన లంజ!…అంటూ ప్రకాష్ తిట్టుకుంటూండగానే…
…అంతపనీ చేసేసింది పరిమళ… మైకంగా కళ్ళు మూసుకుంటూ…
…ఐ పో యిం ది… …అ ప్ప గిం చేసింది లంజ … … వాట్ని మార్చి మార్చి జు ర్రే సు కుంటూనే నా భార్యని ఇరగదీసేస్తున్నాడు నాకొడుకు… అనుకుంటూ మధ్య గోడని ఢబ ఢబా గుద్దేస్తున్నాడు ప్రకాష్ , విపరీతంగా పెరిగిపోయిన కుమార్ గాడి దెంగుడు స్పీడు చూసి…
…మ్మాఁ…మ్మాఁ…మ్మాఁ… అంటూ మూలిగేస్తూందిది… మైకంగా కళ్ళుమూసేసుకుని… …ఆ కుమార్ గాడు మాత్రం ఎడతెరిపిలేకుండా వాయించేస్తూనే ఉన్నాడు… అనుకుంటూంటే
…ఉన్నట్లుండి …ఆఁ…హ్ఁ…మ్మాఁ… అని మూలిగేస్తూ కుమార్ గాడి నడుం చుట్టేసున్న తొడల్ని మరింత బిఱ్ఱుగా బిగించేసి , తన మొత్తని ఆ ఎదవగాడి మొత్తకి గా ఠ్ఠి గా అదిమేస్తూ , మెడని వాడి భుజాలమీద వాల్చేసింది పరిమళ… మరో సారి … ఐ పో యి…నట్లుంది కుతి లంజకి… అంటూ ప్రకాష్ భార్యని తిట్టుకుంటూంటే
…ఏ వైం ది… పరీ!… అంటూ దాని వీపు నిమురుతున్నాడు కుమార్ , అలుప ణచుకుంటూ…
… …చెప్తా!… అంటూ పైకి లేచి, పక్కన సోప్ స్టాండ్ మీదున్న మొబైల్నందుకుని టైం చూసి , …ఒక్కసారి దింపు!… అంది పరిమళ , కుమార్ గాడి మెడ ఒంపుల్లో , బుగ్గల మీదా , పెదాలమీదా ముద్దులమీదముద్దులు కురిపించేస్తూ…
… నా భార్యచేత ముద్దులెట్టించుకోడానికి ఈ ఎదవగాడికింత టైం పట్టిందిగానీ , ఈడి భార్యైతే రౌండు రౌండుకీ నామీద ముద్దులవర్షం కురిపించేసింది!… అనుకుంటూండగానే పరిమళ్ని కిందికి దింపాడు కుమార్ ఆవిడెట్టిన ముద్దుల్తో మురిసిపోతూ!…
…ఎంతలా కా ర్పిం చే శా డు నా భార్య చేత!!… ఐనా ఈడికింకా కా లే ద ను కుంటా!…అనుకున్నాడు ప్రకాష్ , పరిమళ తెల్లటి రతి మదంతో థళ థళా మెరిసిపోతూ , ఇంకా బాత్రూం సీలింగుని చూసేస్తూన్నకుమార్ గాడి
మ డ్డ ని చూసి…
…ఈలోగా పొంగే రొమ్ముల్తో చటుక్కున మునివేళ్లమీద కాస్త పైకి లేచి, వాడి పెదాలమీద మరో ముద్దెట్టి , ఒక్క ఊపున వాడ్ని వెనక్కి తోసి , మెరుపు వేగంతో ఇంకా నిగిడిపోయున్న కుమార్ గాడి మడ్డమీద ఎడంచేత్తో చురుక్కుమనేలా ఓ జెల్లకాయిచ్చి లేడి లా బెడ్రూంలోకి పరిగెట్టింది పరిమళ…
…ఏ య్!…ఎక్క డికీ?… అంటున్నాడు వాడు దెబ్బ తిన్న తన మ డ్డ ని రుద్దుకుంటూ…
…ఇదీ ఓ కె ఎల్ పి డీ ఇచ్చేసొచ్చేస్తూన్నట్లుంది… కూడబలుక్కున్నట్లున్నారు లంజలిద్దరూ!… అని కవితనీ , పరిమళ్నీ జాయెంటుగా తిట్టుకుంటూ వరాండా లోకి పరిగెత్తి పచార్లు చెయ్యడం మొదలెట్టాడు ప్రకాష్… …బట్టలు కట్టుకుని , పిల్లాడ్నెత్తుకుని బైటికి రావడానికి కనీసం మరో మూడ్నిమిషాలైనా పడ్తూందన్న ఆలోచన లేకుండా!…

…ఇంతలో జేబులో ఫోను వైబ్రేట్ అయింది… అహల్యే!…అనుకుంటూ తీసైనా చూళ్ళేదు… మరో రెండ్నిమిషాల తర్వాత మరో సారి వైబ్రేట్ అయింది… … ఛీ!… ఈ పరిమళ ముండెంతకీ రావట్లేదు … అని తిట్టుకుంటూ ఫోన్ తీసి చూసేసరికి …బా సి ణి…
…చచ్చాను!… అనుకుంటూ మరో అరనిముషం వెయిట్ చేసి …హ లో మేడమ్ !… అన్నాడు , తొడపరిచయం మొదలైనప్పట్నుంచీ మానేసిన ’ మేడమ్ ’ సంబోధనని మళ్ళీ ఉపయోగిస్తూ…
…ఏంటీ?…అహల్య కాల్స్ ని కట్ చేస్తున్నావుట?!…అంటూ ఫైరైపోయిందావిడ , అనుకున్నట్లుగానే!
…టైముందిగదా అని ఇంటికొచ్చి నడ్డి వాల్చాను మేడం! , నిద్దరట్టినట్లుంది… లేచి చూసేసరికి ఆవిడవి రెండు మిస్స్ డ్ కాల్స్… ఇదో బైల్దేరుతున్నా మేడం!… ఓ పావుగంటలో అక్కడుంటా మేడం!… అంటూ ఆవిడని మాటల్తో దువ్వాడు , ప్రతీ వాక్యం చివరా ’మేడం’ ఉపయోగిస్తూ!…
… చాల్లే!…వేషాలు నేర్చావ్!…మేడం ట మేడం… సర్లే, వెంటనే వెళ్ళు!… ట్రాఫిక్ ఉంటుందేమో జాగ్రత్త సుమా!…దాన్ని ఉండమని చెప్తాలే!… అంటూ కట్ చేసిందావిడ , చల్ల బడిపోతూ…
…అమ్మ…ఇప్పటికి బాసిణి నోరు మూయించినా మరో ఐదునిముషాల్లోనైనా వెళ్లక తప్పదే!…పరిమళ ముండ ఇంకా బైటికి రాదేంటీ?… మళ్ళీ లంకించుకున్నాడా నాకొడుకూ!… అనుకుంటూ బాత్రూంలోకి పరిగెట్టాడు ప్రకాష్…
…అక్కడెవ్వరూ లేరు!…బాత్రూం తలుపూ , బెడ్రూం తలుపూ తీసున్నాయేమో!, ఏవో చప్పుళ్ళు వినిపిస్తున్నాయ్…చెక చెకా క డి గే సు కుంటూనే చెవులు రిక్కించి వినసాగాడు ప్రకాష్…
… రకరకాల చప్పుళ్ళవి …బరువుగా పడే మగాడి అడుగుల చప్పుడూ, తేలిగ్గా పడుతూన్న మెత్తటి పాదాల చప్పుళ్ళతో కలిసిపోయి సన్నటి గాజుల చప్పుడూ, వినిపించాయ్ కాసేపు…
…ఫ్రెండ్లీ పెనుగులాట జరుగుతూన్నట్లుంది!… అనుకుంటూ ప్రకాష్ మొహం కడుక్కుంటూంటే …
… ఏ య్!… ప్లీ జ్! …కా సే పే!…అంటూ వాడిగొంతూ , … ఒ ద్దూ!… ఇప్పటికే … ఓ …రెండు సా ర్లై పో యిం దీ!… అంటూన్న పరిమళ గొంతూ… …నాక్కానక్కర్లా!?… అంటూన్న వాడి మాటతో బాటు ఓ ఆడది మంచం మీద పడిపోయిన గాజుల గలగల్లూ… ఆ వెంటనే …విన వ్ కదా!… …మ్మాఁ… నె మ్మ దీ!… ఇ స్స్… అంటూ పరిమళ మత్తైన నిష్టూర్పూ , వినిపించేసరికి
…ది గే సి న ట్లు న్నాడు గాడిది కొడుకు…ఒ ద్దొ ద్ద ని నాటకాలాడుతూనే లొంగి పోయినట్లుంది లంజ… అనుకుంటూంటే మంచం కిరకిర్లు మొదలైపోయాయ్…
దాన్ని మంచం మీదడేసి దెం గు తు న్న ట్లు న్నాడు నాకొడుకు!… మరో రెండుసార్లైనా కార్పించే దాకా ఒదల్డీడు… రెడ్ హాండెడ్ గా పట్టుకోడానికి టైం లేదు… పరిమళ సంగతి రాత్రి చూసుకోవచ్చుగానీ , ఈ కుమార్ గాడి సంగతేం చెయ్యాలీ?!… అని మల్లాగుల్లాలు పడిపోతూ పర్సూ , మొబైలూ , జేబులో పెట్టుకుంటూ బైటికొచ్చి బైక్ స్టార్ట్ చెయ్యబోతూంటే … చీకటడుతూన్న టైంలో తరచూ కుమార్ పార్క్ లో తచ్చాడే విషయం గుర్తొచ్చింది
… ఆఁ అక్కడ కాపేసి ఛావ గొట్టాలి గాడిది కొడుకుని… అనుకుంటూ టైం చూశాడు… …నాలుగున్నర…
…ఆరు లోపలొచ్చేసి పార్క్ దగ్గర కాపు కాయాలి!… అనుకుంటూ విసురుగా బైక్ ని స్టార్ట్ చేసి …రఁ య్యిఁ మని గేట్లోంచి రోడ్డు మీదకి పోనిచ్చాడు ప్రకాష్ , చెట్లగుబుర్లో నక్కున్న కవితని చూడకుండా!…