దాహం – Part 2

Posted on

“ఏమో బాబు, పెళ్ళి పనులతో సరిగ్గా నిదలు లేవు. మీరు చెప్పినట్లు చేస్తాను. అయితే నిద్ర లో ఉంటే నన్ను లేపక మీ పని మీరు చేసుకోండి. పక్కన ఆడాళ్ళు లేస్తే పరువు పోతుంది.
జాగ్రత్త మరి ” అంది జయసుధ.
అంతలో బస్ రెడీ అంటూ క్లీనర్ అరుపుతోబాటు ఇంజన్ శబ్దం వినిపించే సారి కి అందరూ పరుగు తీసారు. సురేష్ , జయసుధలు కూడా అక్కణ్ణుంచి కదిలారు.

వారి వెనుకే పొద మాటునుంచి బయటి కొచ్చాడు రాజు. గోడల కు చెవులుంటాయని పెద్దలన్న మాట ఊరికే పోదు. పాస్ కెళ్ళడానికి యధాలాపంగా అటు వచ్చిన రాజు, తన అన్నా వదినలను చూసి అక్కడే దాక్కుని వాళ్ళ సరసం చూస్తున్నాడు. జయసుధ షేపులు రాజుని ఎప్పటి నుంచో పిచ్చివాణ్ణి చేస్తున్నాయి. వారి ప్లాన్ విని విస్తుపోయాడు. రాజు యువ్కుడు. బి. ఎస్సీ చదువుతున్నాడు. ఆడ గాలి కోసం తహత హలాడే వయసు.

ఇంట్లో వదిన అందాలు చాటు గా చూసి చేతికి పని చెప్పుకునే వాడు. సురేష్ పధకం తన పాలిట వరం లా

తోచింది. అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవటం ఎలాగని ఆలోచిస్తూ తనూ బస్ వైపు కదిలాడు.
అనుకున్నట్టే అంతా జరిగింది.

ఆడ పెళ్ళివారు , వచ్చిన మగ పెళ్ళివారి కి మూడంతస్థుల భవనం లో విడిది ఏర్పాటు చేసారు. క్రింద అంత స్థులో పెళ్ళి కొడుకు తల్లి , తండ్రీ, అతి ముఖ్యులు. మూడో అంత స్థులో ఆడ వాళ్ళు పడుకోవడానికి చక్కటి ఏర్పాట్లు చేసారు. భోజనాలు కాగానే యధాప కారం నిద్రకుపక మించారు. నడవా వెంట ఉన్న మూడు గదుల్లో వరసలు తీర్చి పరుపులు సర్దారు. ఆడవాళ్ళు పిల్లా పీచుతో తలో చోట నడుం వాల్చారు.

జయసుధ మూడో గదిలో తలుపు ఓరగా ఏకంగా ఉన్న పరుపు మీద పడుకుంది. భర్త వస్తాడని ముందే తెలుసు కాబట్టి – కాలు చెయ్యి తగలనంత ఎడంగా ఉన్న ఆ పరుపును ఎన్నుకుంది. సూట్ కేసు కాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకుంది. పిల్లలు నిద్ర పొరని ఆడ వాళ్లు లైట్లార్పేసారు. ఎవరిదారిన వాళ్ళు నిద్ర పోయారు. జయసుధకు నిద్ర ముంచు కొచ్చింది.

రెండో అంతస్థులో మగాళ్ళంతా బాతాఖానీలో పడ్డారు. మందు రాయుళ్ళు ఒక పక్క మందు బిగిస్తుంటే , చాట్లు రాయుళ్ళు మరో పక్క ఓట్లాడుతున్నారు. సురేష్ కి కాస్త మందు కొట్టే అల వాటుంది. మిత్రుల బలవంతం వల్ల కొంచెం త్రాగాడు. కేకలు అరుపులతో సందడిగా ఉంది. లేచి భార్య పక్కలోకి పోవాలనుకున్నా మిత్రులు వదలటం లేదు. పన్నెండు దాటే వరకూ అక్కడే ఉన్నాడు.

రాజు పద కొండున్నర కి ఎవరూ చూడకుండా మూడో అంతస్థు కి వచ్చాడు. నిశ్శబ్దంగా ఉంది. మూడు గదుల్లోనూ చిమ్మ చీకటిగా ఉంది. మొదటి గది కిటికీ వద్ద నిలబడి అగ్గిపుల్ల గీచాడు. లోపల జయసుధ కనిపించలేదు. రెండో గది కిటికీ వద్ద కొచ్చి అగ్గిపుల్ల గీశాడు. అతడి ముఖం వికసించింది. తలుపు దగ్గరగా ఆద మరచి నిదుర పోతోంది. అతడి వదిన జయసుధ. ఆమె కాళ్ళదగ్గ రుంది నల్ల సూట్ కేసు.

రాజు హుషారుగా అగ్గిపుల్ల ఆర్పేసాడు. పాపం మొగుడి రాక కోసం సిద్ధంగా ఉంది. అయితే మంచి నిద్ర లో ఉందేమో , పైట తొలగి పోయి జాకెట్ లోంచి తన్నుకొస్తున్నట్టు ఎత్తులు కనిపిస్తున్నాయి. చీర తొడల వరకూ తొలగి పోయింది. రెండు సెకన్లు వెలిగిన అగ్గిపుల్ల
కాంతిలో , వదినను అలా చూసేసరికి , రాజు రక్తం సుడి తిరిగి మరిగి ఎక్కడెక్కడో పొంగు రావడం ప్రారంభించింది. వెంటనే పని ప్రారంభించాలి.

లేక పోతే అన్నయ్య లేచి వస్తే తన అదృష్టం తన్నుకు పోతుంది అనుకుంటూ రాజు , పిల్లిలా గదిలో
చొరబడ్డాడు. చప్పుడు కాకుండా సూట్ కేసు అందుకుని , బయట కొచ్చాడు. మొదటి గదిలోకి వెళ్ళి తలుపు దగ్గరలో ఉన్న ఒకామె కాళ్ళ దగ్గర ఉంచి , వెనక్కి వచ్చాడు.
రెండో గదిలో ప్రవేశించి తలుపులు దగ్గర గా మూశాడు.

గాఢాంధ కారం!
వదిన పక్కన కూర్చుని తొడల మీద నుంచి ఆమె చీరను పూర్తి గా మొల మీద కు ఎత్తే సి వంగి , అతని అన్న తప్ప మరెవ్వరూ చూడనైనా చూడని , ఆ మె దిమ్మ మీద రెండు సార్లు ముద్దు పెట్టు కున్నాడు. జయసుధ కదిలింది. వెల్ల కిలా తిరిగి కాళ్ళు బారజాపు కుంది. పూర్తి గా మెలకువ రాలేదామెకు. పాల కో వాలా ఉందామె ఉపస్థు.

వదిన మదపు వాసన గుప్పున రాజు ముక్కు పుటాల కి సోకింది.
శుభ్రంగా చెక్కుకుని రెండు మూడు రోజుల కన్నా ఎక్కువ ఉండదు. ములుకుల్లా అతడి మూతికి గుచ్చుకుంటున్నాయి వదిన ఆతులు. ఆకలి గొన్న పులి లా నాలుకతో ఆమె దిమ్మ మీద గరుగ్గా రాచి – రెండు చేతులతో బలమైన తొడలను ఒడిసి పట్టు కొని తల పూర్తి గా దించి నాలుకతో , తన వదిన క్లిటారిస్ ను పొడిచి , నిలువు పెదాల లోకి తోసాడు. జయసుధ నరాల్లో చలనం కలిగి నట్లుంది.

అర మూత కళ్ళతోనే రెండు చేతులు చాచి అతడి జుత్తు పట్టు కొని మీద కు లాక్కుంది. రాజు ఆత్రంగా , వదిన పెదాలు , బుగ్గలు ముద్దులతో నింపేస్తూ, క్షణ కాలం ఆమెకు ఊపిరి ఆడనివ్వలేదు. పెదవి గాట్లు పడేలా కొరికాడు. ఆమె చిన్నగా మూలిగింది.

“అబ్బా….ఏమిటా దూకుడు, మెల్లగా చేయండి. ఎవరయినా లేస్తారు. పిసుకుళ్ళు ఎప్పుడూ ఉండేవే గా, మీద కు రండి ” అంటూ అతడి మొడ్డ కోసం చేయి చాచింది.
రాజు మాట్లాళ్ళేదు. నోరు విప్పితే గుట్టు రట్టయి వీపు తాటలేస్తుందని తెలుసు. అను మానం కలక్కుండా లుంగీ పక్కకు తప్పించి మీద కొరిగాడు. వదిన చేయి తన మొడ్డని అందు కొంటుంటే, అతడి చేతులు ఆమె జాకెట్ హుక్స్ ని తప్పించాయి.

అర చేయి బోర్లించాడు. చేతి చుట్టూ చాల కండ మిగిలి పోయినట్లుంది. ఒక రొమ్ము నోట కరిచి
పట్టుకుని, రెండో దాన్ని కసా పిసా చేతికి వాటం గా పిసికేస్తున్నాడు. చిమ్మ చీకటిలో ఏమీ తెలియటం లేదు.
ఆమె కు మత్తు వదలలేదు. ఒళ్ళు అప్పగించి పడుకుంది. చేత్తో అతడి మొడ్డని సవరించి, పైకి ఒలిచి, తన పూకు రెమ్మల మధ్య , నిలువు చీలికలో సర్దుకుని, చేతిని తీసి తల క్రింద పెట్టు కుంది. రాజు రాకెట్ వేగంలో ” సర్” మని దూసుకెళ్ళి , తన వదిన మొత్తని గుద్దాడు. ఆ బలుపు, లావుకి , ఆమె కళ్ళు పచ్చబడ్డంత పనైంది. కడుపు నిండి పోయినట్లుంది. పొడుగు బొడ్డు దాటి నట్లుంది.

ఇంకా లోపలికి లాగే సు కోవాలన్నంత కసితో బిళ్ళను పళ్ళెం లా తిప్పి నడుం లేపి పైకెత్తుతూ , అతని పిరల మీద చెయ్యి వేసి , అతణ్ణి తనకేసి అణచుకుంటూ
రెండు కాళ్ళు ఎత్తి పక్కలకు ముడుచుకుంటూ తొడలను తెరిచే సింది బాగా. ఎక్కుపెట్టిన విల్లులా
నిక్కబొడుచుకున్న , వదిన రొమ్ములని ఎంత మర్ధించి నా రాజు కి తనివి తీరటం లేదు.
వెన్న ముద్దలా అణగి నట్లే అణిగి బిరుపెక్కి – సవాల్ చేస్తున్నాయి. ఒక ప్రక్క నడుం పూర్తిగా దింపి, తన
మొడ్డతో ఆమె పూకుకి సీలు వేసి, తన వదిన దిమ్మకు బాగా తాపడమైపోతూ, నొక్కిపెట్టి రెండు చేతులూ ఆమె సళ్ళ మీద వేసి కసిగా పిండేస్తున్నాడు. మెడ సాచి కసిగా తన వదిన బుగ్గల మీద గంటు పడేలా కొరికేడు.

“ఊ….నెమ్మది బాబూ… మీ వూపు చూస్తుంటే నడుం విరిగేలా ఉంది. ఎవరైనా లేస్తారు. నెమ్మది గా …” అంటూ చెవిలో గొణిగింది.
బంగారు బొమ్మలా కింద తెరుచుకు పడుకుని వళ్ళప్పగిస్తున్న వదిన, రాక రాక వచ్చిన లక్కీ చాన్సులో ఆమె మాటలు వినిపించుకునే పరిస్థితిలో లేడు రాజు. ఆమె పెదాలను ముద్దాడుతూ, రొమ్ములు పిసికేస్తున్నాడు. నడుం ఎత్తి కసిగా తన వదినను దెంగ సాగాడు. జయసుధ కు చాలా హాయిగా ఉంది. రెండు మూడు పోట్లు చప్పుడు గాకుండా నెమ్మది గానే దెంగాడు.
కాని తర్వాత ఉద్రేకం తో నడుం ఎత్తి ఆమె సళ్లు ఊతం గా పట్టుకుని ఎడా పెడా దెంగడం మొదలెట్టాడు. ఆ దెబ్బలు ప్రాణానికి సుఖం గానే ఉంది, కాని గది అదిరిపోయే ఆ చప్పుడు కు ఎవరయినా లేస్తారనే భయంతో జయసుధ తన రెండు కాళ్పూ అతడి నడుం మీద లంకి వేసి చేతులతో అదిమి పట్టు కొంది.

ఆయాసంతో రొప్పుతూనే ” ష్ , ఏమిటా దూకుడు? చప్పుడు గాకుండా చెయ్యి. చుట్టూ ఆడాళ్ళు నిద్ర పోతున్నారని మర్చిపోయారా ? ” అంది లాలనగా అతని చెవిలో.
ఇంకా ఉంది.

142580cookie-checkదాహం – Part 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.