దమయంతి ఆంటీ – Part 7

Posted on

“పద్మ ఏమీ అనుకోనంటే ఒక విషయం అడుగుతా”

“ఏమి అనుకోను అడుగు”

“మా అక్క నువ్వు రాత్రుళ్ళు ఏమైనా చేసుకుంటారా?” పద్మ ఒకసారి బిత్తర పోయింది.

“పర్వాలేదు చెప్పు, నేను ఎవరికి చెప్పను”

“నీకు తెలుసు నాన్న మీ అక్కని బంధువుల బలవంతం వల్ల పెళ్ళి చేసుకున్నారు. నాకు 10 ఏళ్ళు వచ్చేవరకు మీ అక్క మా నాన్న బాగానే వుండేవారు. నేను ఎప్పుడు మీ అక్క పక్కనే పడుకునేదాన్ని. నన్ను మీ అక్క చాలా బాగా చూసేది. నేను పడుకున్నాక అమ్మా (అంటే మీ అక్క) నాన్న దగ్గరకు వెళ్ళి పని అయిపోయాక వచ్చి నా పక్కన పడుకునేది. నాకు ఒకసారి మధ్యరాత్రి మెలుకువ వచ్చి చూస్తే అమ్మ కనపడలేదు. నాకు భయం వేసి గదిలోంచి బయటకు వచ్చి చూస్తే, హాల్ లో నాన్న అమ్మ ఏదో చేసుకుంటూ కనపడ్డారు. ఆ రోజు నుండి నాకు అదేమిటో అని కుతూహలం పెరిగి రోజు దొంగచాటుగా చూడ్డం మొదలు పెట్టాను.

ఒకరోజు నేను అలా చూడటం నాన్న చూసారు. ఆ రోజు నుండి నాన్న నేను ఇంట్లో వుండగా మళ్ళీ అమ్మని తాకలేదు నేను ఎక్కడ పాడై పొతానో అని. మంచి వయసులో వున్న అమ్మ కామాన్ని అణచుకోలేకపోయేది. మద్య రాత్రి లేచి స్నానం చేసి వచ్చేది. ఆ రోజులలో పట్నంలో చదువుతున్న మునసబుగారి అబ్బాయి శేఖర్ శెలవలకి వచినప్పుడు మన ఇంటికి తరచు వచ్చేవాడు. అమ్మకి అతనికి సంబంధం వుంది అని వూళ్ళో చెప్పుకునే వారు. నేను స్కూల్ కి వెళ్ళడం వల్ల నాకు తెలిసేది కాదు. నాన్నకు తెలుసో లేదో తెలియదు, కాని అమ్మని ఏమీ అనేవాడు కాదు. రాను రాను వాళ్ళిద్దరి విచ్చలవిడితనం పెరిగి పోయింది. రెండు మూడుసార్లు నేను లేననుకుని వాడు అమ్మ మీద చెయ్య వెయ్యడం నేను చూసాను.

తరవాత వాడి కళ్ళు పెద్ద మనిషినైన నా మీద పడ్డాయి. అస్తమానూ ఏదో వంకని నా మీద చేయి వేసేవాడు. పిర్రల మీద గిల్లడం, కావాలని నా రొమ్ములు తాకేలా దగ్గరకు రావడం చేసేవాడు. ఒక రోజు నేను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు నా బుగ్గ కొరికి రొమ్ములు గట్టిగా గిల్లి వెళ్ళి పోయాడు. అది ఎంత మాత్రం నాకు ఇష్టం లేదు. దానితో అమ్మ వచ్చాక చెప్పాను. అమ్మ ఆ రోజు నుండి వాడిని మన ఇంటికి రానీయలేదు. ఆ కుర్రాడితో గడిపినన్ని రోజులు అమ్మకి కామం తీరింది. తరువాత మళ్ళీ పరిస్థితి మామూలే.

మెల్లగా అమ్మ నేను పడుకున్నప్పుడు నా వళ్ళు నిమురుతుండేది. నాది మొద్దు నిద్ర మూలంగా చాలా రోజులు తెలియలేదు. ఒక రోజు నాకు మెలుకువ వచ్చి చూసేసరికి అమ్మ నా జాకెట్ విప్పి నా రొమ్ములు పిసుకుతూ మూలుగుతోంది. పాపం అమ్మని చూస్తే నాకు చాలా జాలి వేసింది. నా మూలంగానే నాన్న అమ్మని ఏమీ చెయ్యటం లేదు, నేను తెలియనట్లువుంటే అమ్మకు కొద్దిగా కోరిక తగ్గుతుంది అనుకుని ఏమి తెలియనట్లుగా నటించేదాన్ని. రాను రాను ఆమే చేసే పనులు నాకు ఒకింత తృప్తిని ఇచ్చేవి” అని అంతా పూసగుచ్చినట్లు చెప్పి ఈ విషయం ఎవరికి చెప్పొద్దంది.
“ఆ శేఖర్ ముట్టుకుంటే నచ్చలేదన్నావ్. మరి నేను ముట్టుకుంటే నచ్చిందా నీకు” అంటూ ఆమె సళ్ళ మీద చెయ్యేశాను. పద్మ తల దించుకుని సిగ్గుగా నవ్వుతూ “ఇంటికి వెళదాం రవీ!” అంటూ లేచి నిలుచుంది.

సాయంత్రం కూడా అవడంతో మేమిద్దరం ఇంటి దారి పట్టాం.
‘అంటే పద్మకి సెక్స్ గురించి బాగానే తెలుసన్నమాట. పాపం తెలివితక్కువది అన్ని విషయాలు చెప్పేసింది అనుకున్నా. ఏమైనా ఈ రాత్రికి దీని దుమ్ము దులపాలి. పర్వాలేదు పిట్ట దారిలోకి వస్తోంది.

ఆ దారిలో నేను “పద్మా నువ్వు ఎప్పుడూ అక్కడ వెంట్రుకలు తియ్యలేదా?”

“అమ్మ వొక సారి పట్నం వెళ్ళినప్పుడు ఏదో క్రీం లాటిది తెచ్చింది. అది రాసుకుని 10 నిమషాలు తరువాత గుడ్డతో తుడిస్తే అన్ని రాలి పోయేవి. కాని ఆ క్రీం అయిపోయింది”

“పోనీ నేను రేజర్ తో తియ్యనా?”

“చీ అన్నీ ఛండాలం మాటలు నువ్వు” అని కసిరింది. తెలివి తక్కువ తనంతో ఏది అడిగినా చెప్పేస్తోంది.

“మరి ఈ రాత్రి ఏమైనా కనువిందు చేస్తావా?”

“అన్నీ చూసేసావుగా, ఇంక ఏముంది చూడటానికి?”
“నువ్వు సరిగ్గా చూడనిస్తే కదా, నేను వచ్చేసరికి నువ్వు వంగుని అన్ని దాచేసావ్”

“నీకు చూపిస్తే, అక్కడతో ఆగుతావా అని నా భయం”

“నువ్వు ఎక్కడదాకా వెళ్ళమంటే అక్కడ దాకానే వెళతాను ”

“సరే, రాత్రి చూద్దాం”

కొన్ని గంటలలో రాబోయే ఆ సమయం కోసం చాలా ఆత్రంగా ఎదురు చూడసాగాను.

ఇంటికి వచ్చాక పద్మ టీ ఇచ్చి స్నానం చేసి రమ్మంది. నేను స్నానం చేసి హాల్ లో కూర్చున్నా. పద్మ వుతికిన చీర, టవల్ పట్టుకుని నీళ్ళ గదిలోకి వెళ్ళింది. నేను టీ తాగి నీళ్ళ గది వద్దకు వెళ్ళి తలుపు తోసాను. పద్మ తెలివిగా తలుపుకి అడ్డంగా బకెట్ పెట్టి స్నానం చేస్తోంది. నేను నిరాశగా వెనక్కు వచ్చేసా. చాలా సేపటి తరువాత పద్మ వచ్చింది. తెల్ల రంగు మీద నీలం పువ్వుల చీర కట్టింది. తలారా స్నానం చేసి పువ్వులు పెట్టింది. కళ్ళకు కాటుక, నుదుటను తిలకం దిద్ది నిండుగా వుంది.

నాకు తనని చూడగానే చాలా కోరిక పుట్టి దగ్గరకు వెళ్ళబోతే “ఒక రెండు గంటలు ఆగు బాబు” అంటూ వంటింట్లోకి దూరింది.

మా ఇద్దరి బోజనాలైన తరువాత నేను వీది అరుగు మీదకు వచ్చి నిల్చున్నా. తను సర్దుకుని వచ్చేసరికి ఆలస్యమౌతుంది కదా అని. కాని తను ఎంతకీ రాక పోయేసరికి, లోపలికి వెళ్ళి అన్ని గదులలో చూసా. ఎక్కడా కనబడలేదు.
తీరా వచ్చి గదిలో మంచం మీద అటు పక్కకు తిరిగి పడుకుని నిద్ర నటిస్తోంది. నేను సిగ్గు పడుతోంది అని గ్రహించి వీది తలుపులు వేసి గదిలోకి వచ్చా. పద్మ ఇంకా అటు తిరిగి మొహం మీద చేతులు కప్పుకుని వుంది. నేను పక్కకు జేరి తన భుజం మీద చేయి వేసి ఇటుగా తిప్పుకున్నా. సిగ్గుతో కళ్ళు రెండు మూసుకునే వుంది.

“పద్మా… సిగ్గుగా వుందా” అంటూ పెదాలు అందుకున్నా.

తనకి ఇదే మొదటి ముద్దు కాబోలు చిన్నగా పెదాలు అదురుతున్నాయి. నేను నా నాలికతో ఆమె నోటిలో తిప్పుతూ రసాస్వాదన చేస్తూ, ఒక చేత్తో పైట తప్పించి, సళ్ళకేసి చూసా. సళ్ళు రెండూ మరింత గట్టిబడి నిక్కబొడిచి నాకేసే చూస్తున్నట్లు వున్నాయ్ “మా పని పట్టమంటూ”. పద్మకి నా ముద్దుతో వూపిరి ఆడక నా నోటిని తప్పించి నాకేసి చూస్తోంది. కళ్ళు మత్తుగా వున్నాయి. తమకంగా చూస్తోంది. నేను జాకెట్ బటనులు విప్పగానే రెండు సళ్ళు ఒక్కసారిగా బయట పడ్డాయి.

ఒక చేత్తో ఒక సన్ను పిసుకుతూ మరొక చేత్తో నడుము దగ్గర రాయ సాగాను. పద్మ రెండు చేతులు నా వీపు చుట్టూ వేసి నన్ను గట్టిగా కావలించుకుంది. మా ఇద్దరి శరీరాల మధ్య నుంచి గాలి కూడా వెళ్ళకుండా నన్ను అదుముకుంటోంది. నా నోటితో మరొక సన్ను పట్టుకొని చప్పరిస్తూ నడుం దగ్గర చేయి వేసి చీరని లంగా నుంచి తప్పించా. పద్మ వంటి మీద ప్రస్తుతం లంగా ఒకటే వుంది.

లంగా ఎత్తడానికి ప్రయత్నించినప్పుడల్లా నా చేతిని ప్రక్కకు తోసేస్తోంది. నేను నా చేతిని పైకి తీసి లంగా బొందు గట్టిగా పట్టుకు లాగా. అది కాస్తా తెగి లంగా నడుం దగ్గర లూస్ అయింది. రెండు చేతులతో సళ్ళని పిసుకుతూ నా మూతితో వళ్ళంతా ముద్దులు పెడుతూ రాయసాగాను.

పద్మ ఎంత మాత్రం అగలేక మెలికలు తిరుగుతూ “రవి, ఇంక చాలు నాకేదో భయంగా వుంది” అంటోంది.

నేను ఆమెను మాట్లాడకుండా నా నోటితో మరొక్కసారి ఆమె పెదాలు అందుకుని నా చేతిని లంగాలోంచి లోపలికి పెట్టి పూకు మీద రాయడం మొదలుపెట్టాను. ఈ రోజు పూకు మీద ఆతులు లేవు, నున్నగా వుంది, అంటే సాయంత్రం స్నానం చేసినప్పుడు తీసేసిందన్నమాట అనుకున్నాను.
“పద్మ సాయంత్రం నువ్వు నీళ్ళగదిలో చేసిన పని ఇదన్న మాట?”

“మరి నీకు వెంట్రుకలు వుంటే ఇష్టం వుండదేమో అని తీసేసా”

“అయితే నాకు ఇష్టమైనవన్ని చేస్తావా?”

“అడుగు, చెయ్యగలిగితే చేస్తా”

“అయితే నువ్వు చిన్నపిల్లలాగ నా పక్కన పడుకోవాలి ”

“అంటే, నాకు అర్ధం కావటం లేదు”

“చిన్న పిల్లలాగ అంటే బట్టలు లేకుండా పడుకోవాలి”

“చీ, నాకు సిగ్గు బాబు, కావాలంటే నువ్వు పడుకో చిన్న పిల్లాడిలాగ”

“అయితే సరే” అని నేను కావాలని నా బట్టలు మొత్తం విప్పి పక్కనే పడుకున్నా.
నా మొడ్డ అప్పటికే పాములా లేచి పుట్ట కోసం ఎదురుచూస్తోంది. మెల్లగా నా మొడ్డ పద్మకి తగిలేలా దగ్గరకు జరిగి తన చేయి తీసుకుని నా మొడ్డ దగ్గర పెట్టా. తను సిగ్గుగా పట్టుకుంది.

“అమ్మో, ఎంత పెద్దదో, నా లోపలకి వెడుతుందా? మా అమ్మ వేలు పెడితేనే నాకు నొప్పి”

“వేలైతే గట్టిగా వుంటుంది, ఇది మెత్తగా వుండి పాములా పుట్టలోకి సులువుగా వెళ్తుంది” అంటూ “పద్మ ప్లీజ్, బట్టలిప్పవా”

“అయితే నువ్వు లైటు ఆర్పేయాలి”

“సరే” అంటూ తను బట్టలు విప్పేవరకు ఆపేసి ఆతర్వాత లైట్ వేసా.

తను సిగ్గుతో రెండు చేతులు సళ్ళ మీదగా పెట్టి పూకు మూసుకుంది. నేను దగ్గరకు వెళ్ళగానే నాకు అల్లుకు పొయింది. నేను తన పెదాలు అందుకుని మెల్లగా పక్క మీదకు చేర్చా. నేను కూడా పక్కన చేరి సళ్ళు, పిర్రలు పిసుకుతూ, పైకి లేచి కాళ్ళు రెండూ ఎడమ చేసి పూకు చూసా. పూకు చాల లేతగా వుంది. రెమ్మలు విడదీసి చూస్తే లోపల ఎర్రగా వుంది. నేను తన గొల్లిని వేలితో మీటుతోంటె ఆగలేక మెలికలు తిరుగుతోంది. నా మొడ్డ కూడా ఆగలేననడంతో అంగ ప్రవేశం చేయడానికి సిద్ధమయ్యాను.

నేను నా మొడ్డని లోపలికి తోయడానికి ప్రయత్నిస్తోంటే లోపలికి వెళ్ళటం లేదు, పద్మ నొప్పి నొప్పి అంటూ మూలుగుతోంది.

నేను ఇంక లాభం లేదని “పద్మా కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె తీసుకురా” అన్నా.

“నాకు లేవడానికి సిగ్గుగా ఉంది, హాల్ లో బీరువాలో ఉంది కావాలంటే తెచ్చుకో” అంది.

నేను మంచం మీద నుంచి లేచి కొబ్బరి నూనె తెచ్చుకుని నా మొడ్డకి బాగా పట్టించి, కొద్దిగా చేతిలో పొసుకుని పద్మ పూకు రెమ్మలు రెండూ విడదీసి లోపల అంతా బాగా రాసా. (ఈ అనుభవం నాకు కామేష్ అంకుల్ ఆంటీతో చేసిన రాసక్రీడలో చూసినప్పుడు కలిగింది) మెల్లగా మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని నా మొడ్డని పద్మ పూకు దగ్గర పెట్టి కొంచం కొంచం తోసాను. పూకు చాల బిగుతుగా ఉండి నా మొడ్డని ఎవో నరాలు గట్టిగా పట్టుకున్నట్లు అనుభూతి. నడుం పైకి లేపి దెబ్బ వేయడం మొదలు పెట్టాను. నా జీవితంలో అదే మొదటి కన్నె పూకేమో చాలా టైటుగా ఉండి మొడ్డ అంత సులువుగా వెళ్ళటంలేదు, పద్మ మాత్రం ‘అమ్మో నొప్పి, నొప్పి’ అంటూ మూలుగుతోంది.

నేను పద్మని “పర్వాలేదు కొద్ది సేపటికి నొప్పి పోతుంది” అంటూ లోపలికి బయటకి ఆడించ సాగాను.

పద్మ పూకులోంచి రసం కారుతోందనుకుంటా నా మొడ్డ స్మూత్ గా వెళ్ళి పోతోంది. నేను రాను రాను వేగం పెంచి పద్మ సళ్ళని నోటితో చీకుతున్నా.

పద్మ బాగా కసి ఎక్కిపోయి మెలికలు తిరుగుతూ “ఇంక చాలు, ఇంక చాలు” అంటూ తన లోపల నుండి రసాలను బాగా కక్కినట్లుంది. పూకు బాగా లూస్ అయిపోయింది. నేను ఇంకొంచెం వేగంగా ఆడించి నా రసాలన్ని పద్మ పూకులో నింపేసి పద్మ గుండెల మీద పడుకున్నా.
కొంచంసేపటికి పద్మ “రవీ, నాకు కింద బాగా మంటగా ఉంది”

నేను పైకి లేచి పద్మ పూకు దగ్గర చూస్తే బయట అంతా రక్తం. నా మొడ్డకి కూడ బాగా రక్తం అంటుకుంది, పద్మని పైకి లేపి ఇద్దరం కలసి బాత్ రూంకి వెళ్ళి బాగా కడుక్కుని వచ్చాం. గదిలోకి వచ్చిన దగ్గర నుండి పద్మ యేడుస్తూ కూర్చుంది.

నేను పెద్ద సీనియర్ లాగ పోజ్ కొడుతూ “పద్మ ఏమి కాదంటున్నానా? నీకు ఇదే మొదటసారి కనుక ఆ రక్తం వచ్చింది” అని బుజ్జగించి పక్కలో పడుకో పెట్టుకుని మెల్లగా పూకు మీద రాస్తూ నిద్ర పుచ్చా.

నాకు ఈ అనుభవం కొత్త గాను, భయంగాను వుండటంతో చాలా సేపు నిద్ర పట్టక మంచం మీద దొర్లుతూ మెల్లగా నిద్రలోకి జారుకున్నా.

(ఇంకా వుంది)