దమయంతి ఆంటీ – Part 6

Posted on

నేను అక్క ఇంటికి వెళ్ళేసరికి అక్క వొక్కర్తె వుంది.
నన్ను చూసి “ఏరా, ఎణ్ణాళ్ళయిందిరా మా ఇంటికి వచ్చి , అక్కని చూడాలని పించలేదా?”
“లేదు అక్కా, చదువు మూలంగ రాలేక పోయాను”

దమయంతి ఆంటీ – Part 5 →

ఆమె వాళ్ళ పాలేరుని పిలిచి, నా పెట్టె, మేడ మీద గదిలో పెట్టమని పురమాయించి, “రా స్నానం చేసి, టిఫిన్ తిందువుగాని” అంది.
“బావగారు లేరా?” అని అడిగా. పద్మ లేదా అని అడగలేక.
“నీకు తెలుసుగా అయనది వ్యవసాయం, తెల్లారగట్ట వెళ్ళి, సాయంత్రానికి గాని రారు, భోజనం కూడా పాలేరు పట్టుకెళ్తాడు. ఇదేమో (పద్మ) గుడికి వెళ్ళింది.”

నేను టిఫిన్ చేసి, “అక్కా, పొలానికి వెళ్ళి, బావని చూసి, సాయంత్రం వస్తాను, నాకు కూడ బావతో భోజనం పంపు” అని పాలేరుని తీసుకుని పొలానికి వెళ్ళా.

నేను పొలానికి వెళ్ళేసరికి, బావ గట్టు మీద పాకలో కూర్చుని పనులు పురమాయిస్తున్నాడు.

నన్ను చూసి “రా ఇదేనా రావడం? నాన్న కులాసాగా వున్నారా?” అని పలకరించాడు.

“నీ చదువెలావుంది? తరువాత ఏమి చదువుతావ్?”

“సీట్ వస్తే ఇంజినీరింగ్ చేద్దా మనుకుంటున్నా”

అలా మేమిద్దరం సాయంత్రం వరకు పొలంలో గడిపి ఇంటికి బయలుదేరాము. ఇంటికి వచ్చాక అక్క నాకు స్నానానికి వేడి నీళ్లు పెట్టించి, స్నానం చెయ్యమంది.

నేను మేడ మీదకు వెళ్ళబోతోంటే, “ఈ పూటకి మా టవల్ ఇస్తా గాని, ముందు స్నానం చెయ్యు, నీళ్ళు వేడి తగ్గిపోతాయి” అంది.
స్నానం చేసి బట్టలు మార్చుకోడానికి మేడ మీదకు వెళ్ళా. పద్మ ఇంతవరకు కనబడలేదు. అడగాలంటే సిగ్గుగా వుంది.

ఇంతలో “మామయ్యా, ఎలా వున్నావ్?” అంటూ మేడ మీదకు వచ్చింది.

బాగా పొడుగు ఎదిగింది. వళ్ళు కాస్త తగ్గింది. పెళ్ళి కళ వచ్చినట్లుగా బాగా అందంగా వుంది. పైట వెనకాల నుంచి రెండు సళ్ళు పూర్ణ కుంభాల్లా నాకు స్వాగతం చెబుతున్నాయి. నేను తననే అలా నిశితంగా చుస్తుంటే, “ఏం, మావయ్య అలా చూస్తున్నావ్? చాల రోజులైంది నిన్ను చూసి. బాగా యెదిగావ్” అంది.

“అవును, నువ్వు కూడా బాగా యెదిగి పోయావ్, పెళ్ళి కళ కూడా వచ్చింది”

“పో మావయ్యా, అందరూ నన్ను ఇలాగే యేడిపిస్తున్నారు, నువ్వు తొందరగా బట్టలు వేసుకుని వస్తే, భోజనం చేద్దువు గాని, నాన్న నీ కొసం యెదురు చూస్తున్నారు” అని కిందకు వెళ్ళి పొయింది.
పద్మ ఎంత బాగా తయరైంది, రెండేళ్ళ క్రితం లావుగా వుండేది, ఇప్పుడు లావుకు తగ్గ పొడవుతో మిసమిసలాడుతోంది. ‘అవకాశం వస్తే ఒక పట్టు పట్టాలి’ అనుకుంటూ కిందకి వెళ్ళా.

భోజనాల దగ్గర అక్క బావ గారితో “ఏమండి, మన వూరు కరణంగారు, పంతులుగారు కలసి తిరుపతికి బస్ వేసారట. తిరుపతి, కాళహస్తి, విజయవాడ చూపిస్తారట. శుక్రవారం వెళితే, సోమవారం వచ్చెయ్యచ్చు, టికెట్ కూడా మనిషికి 150/- అని చెప్పారు, పద్మకి సాయంగా వాడు ఎలాగూ వున్నాడు, మనం కూడా వెళ్ళి చాలరోజులైంది”

దానికి బావగారు “ఐతే, రేపు మన పాలేరుని పంపి రెండు టికెట్లు వుంచమని చెప్పు” అన్నారు.
నేను భలే అవకాశం వచ్చింది అనుకున్నా.

ఆ రోజే శుక్రవారం, అక్క చాలా హడావిడి పడిపోతోంది, ప్రయాణానికి. బావగారి బట్టలు, తనవి అన్ని సద్దింది. దారిలో తినడానికి అటుకులు సిద్ధం చేసుకుంది.
సాయంత్రం బస్ ఎక్కేముందు నన్ను పిలిచి “ఒరే నువ్వు ఇంట్లో కాపలాగా వుంటావనే, మేము వెళ్తున్నాం, ఇల్లు జాగ్రత్త. తలుపులు జాగ్రత్తగా వేసుకోండి, మన పాలేరు వీధి అరుగు మీద రాత్రి పడుకుంటాడు. యేదైనా అవసరమైతే వాడిని పిలవండి” అని చెప్పి ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు.

నేను సాయంత్రం కొద్దిసేపు వూరిలో తిరిగి, ఇంటికి వచ్చేసరికి రాత్రి 8 గంటలైంది. నేను రాగానే పద్మ “యేమిటి మావయ్యా, ఇంత ఆలస్యం నాకు 7 గంటలకు భోజనం చెయ్యడం అలవాటు, తొందరగా రా” అంది.

నేను తొందరగా తెమిలి భోజనానికి వెళ్ళాను. పద్మ రెండు నేల పీటలు యెదురు యెదురుగా వేసి, కంచాలు పెట్టింది. నేను ఒక పీట మీద కూర్చున్నాను. పద్మ వచ్చి కూర, అన్నం వంగి నా కంచంలో వడ్డిస్తోంది. అప్పుడు దాని సళ్ళు నాకు బాగా కనబడుతున్నాయి, పైట కొద్దిగా పక్కకి తొలిగిందేమో, సళ్ళ మధ్య లోయ బాగా లోతుగా వుంది. సళ్ళు రెండూ కొబ్బరి బొండాలు లాగా వున్నాయి. ఒక చేతిలో ఇమడవు. నేను తన సళ్ళ వంక చూస్తున్నానని గ్రహించి, పైట సరి చేసుకుంది.
నాకు వడ్డించి వెళ్ళి తన పీటమీద కూర్చుని తను కూడా వడ్డించుకుంది. పీట మీద కూర్చున్న తీరులో కుందనపు బొమ్మలాగ వుంది. అన్ని విషయలు మాట్లాడుకుంటూ భోజనం పూర్తి చేసాం. నేను వెళ్ళి హల్ లో కూర్చున్నా. తను సామానులన్నీ సద్దుకుని చేతులు పైటకు తుడుచుకుంటూ వచ్చింది.

వస్తూనే “మామయ్యా, ఈ 3 రోజులు నువ్వు నాకు సాయంగా పడుకుంటావా? నాకు ఒక్కదాన్ని పడుకోడం భయం” అంది.

ఈ రోజుకి పద్మ రోజు రాత్రుళ్ళు మా అక్క పక్కనే పడుకుంటుంది. బావ హాల్ లో పడుకుంటాడు. వయస్సు తేడా మూలంగా అక్కా బావ ఎక్కువ శృంగారం చేసుకోరనుకుంటా.

పద్మ వెళ్ళి అక్క గదిలో మంచం మీద పడుకుంది. నేను కొంచంసేపు అక్కడ ఉన్న పుస్తకం చదివి గదిలోకి వెళ్ళా. అప్పటికే పద్మ గురక తీస్తోంది. చాల మొద్దు నిద్ర అనుకుంటా, పైట పక్కకు పోయి జాకెట్ లోంచి సళ్ళు పొడుచుకుని ఉన్నాయ్. నడుము దగ్గరా, పొట్ట తెల్లగా మెరుస్తోంది. నేను మంచం మీదకు చేరి పద్మ పక్కకు జరిగా, బెడ్ రూం లైటులో పద్మ అందం నన్ను రెచ్చగొడుతోంది. నేను దైర్యం చేసి నిద్ర నటిస్తూ నా చేయి పద్మ సళ్ళ మీద వేసా. పద్మలో ఏమీ చలనం లేదు.

అలాగే మొద్దు నిద్ర పోతోంది. నేను కొద్దిగా దగ్గరకు జరిగి జాకెట్ హుక్స్ తప్పించా, ఒక్కసారి స్వేచ్చ వచ్చినట్లుగా రెండు సళ్ళు బయటకు వురికాయ్. పట్టుకుంటే ఒక చెయ్యి చాలటం లేదు. మెల్లగా సళ్ళని నలపడం మొదలు పెట్టాను. ముచికలు చాలా లేతగా వున్నాయి. అలాగే సళ్ళు నలుపుతూ ఒక చేత్తో లంగా పైకి ఎత్తాను. తొడలు అరటి బోదెల్లా వున్నాయి.

తొడల మీద రాస్తూ పూకు మీద చెయ్యి వేసి నిమురుతున్నా. పూకు చాలా లేతగా వుంది. బొచ్చు తీయలేదు. నేను ఇన్ని చేసినా పద్మలో చలనం లేదు. నిద్ర నటిస్తోందా లేక మెలుకువ రాలేదో తెలియదు. అయినా అభ్యంతరం లేనప్పుడు మన పని కానివ్వడమే అనుకుని అలాగే ఒక సన్ను పిసుకుతూ ఒక సన్ను చీకడం మొదలు పెట్టాను.

పద్మ పక్కకు తిరిగి పడుకున్నదల్లా నిటారుగా తిరిగింది. నాకు ఇప్పుడు ఇంకా వీలుగా వుంది. దాని కాళ్ళు రెండూ ఎడంచేసి పూకులో వేలు పెట్టి ఆడిస్తున్నాను. పద్మ మెల్లగ మూలుగుతోంది. నేను నా వేలు స్పీడు పెంచాను. పద్మ పూకులోంచి రసాలు వూరుతున్నాయి. కాని అది మాత్రం కళ్ళు తెరిచి చూడలేదు. నాకు పద్మ ఇంత సులువుగా పడుతుంది అనుకోలేదు. పద్మ యేదో కలవరిస్తున్నట్లు మాట్లాడుతోంది. ఏమిటో అర్ధం కావటంలేదు. నేను నా స్పీడు ఇంకా పెంచాను. ఒక పక్క నా సుల్ల లేచి నాకు అయిపోయేలా వుంది.

ఇంతలో పద్మ “ఇంక చాలె అమ్మ, ఇవాల్టికి, ఇంక నిద్ర వస్తోంది” అంటూ నా చేతులు పక్కకు నెట్టి అటు తిరిగి పడుకుంది.

నాకు ఇదేదో వింతగా వుంది. అంటే, అక్క పద్మ కలిసి ఏదో చేసుకుంటారన్నమాట. ఏ విషయం రేపు తెలుసుకోవాలి అనుకుని, ఆ రాత్రికి చేత్తో పని జరిపి పడుకున్నా.

రాత్రి తొందరగా పడుకోడంతో తెల్లవారే మెలుకువ వచ్చింది. పద్మ అప్పటికే ఆరుబయట నీళ్ళు చల్లి ముగ్గులు పెడుతోంది.

నన్ను చూసి “అప్పుడే లేచిపోయావా? నువ్వు లేటుగా లేస్తావుగా” అంది.

తన మొహంలో ఎక్కడా రాత్రి జరిగిన విషయాలు కనబడలేదు. “నువ్వు వేసె ముగ్గులు చూద్దామని లేచా”

“ఒక్క నిమషం ఉండు, కాఫీ ఇస్తా” అంటూ ఇంట్లోకి వచ్చింది.

హాల్ లో కూర్చుని దీన్ని ఎలా ముగ్గులో దింపాలా అని ఆలోచించ సాగాను.

నాకు కాఫీ ఇస్తూ “ఈ రోజు శనివారం, షాంపు కావాలా, కుంకుడి కాయలు కావాలా స్నానానికి?” అని అడిగింది.
నాకు భలే అవకాశం వచ్చింది అనుకుంటూ “నువ్వు పోస్తానంటే కుంకుడి కాయలతో చెయ్యాలని వుంది, చాలా రొజులైంది అలా స్నానం చేసి” అన్నా.

దానికి తను వెంటనే “దానికేం, తప్పకుండ పోస్తాను” అంది.

బాత్ రూంలో పీట వేసి కుంకుడి కాయలు తెచ్చింది. నేను టవల్ కట్టుకుని పీట మీద కూర్చున్నా. తను పులుసు పోస్తోంటే నేను కావాలని మొహం తన సళ్ళ దగ్గరగా పెట్టా. తను మాత్రం ఏమి పట్టనట్టుగా తన పని చేసుకుపోతోంది.

నేను “పద్మా నాకు నిన్ను ముద్దు పెట్టుకోవాలని వుంది” అన్నా.
తన మొహంలో భావాలు చూసే అవకాశం నాకు లేదు.

“ఏం, మాట్లడటం లేదు” అని అడిగా.

“నా స్నానం కూడా అయ్యాక చెబుతా”అంది.
నాకు ఒక చిలిపి ఆలోచన వచ్చి, నా టవల్ లూస్ చేసా, అది నేను నిలబడగానే వూడిపోయేలా. పద్మ పులుసు పొయడం పూర్తి చేసి, నీళ్ళు పొసుకుని రమ్మని తను వెళ్ళిపోవడానికి చేతులు కడుక్కుంటోంది. నేను లేచి నిలబడే సరికి నా టవల్ ఒక్కసారిగా నేల మీదకు జారింది.

బాగా నిక్కి వున్న నా సుల్లని చూసి “చీ,చీ టవల్ సరిగా కట్టుకో” అంటూ తొందరగా వెళ్ళి పోయింది.

నేను హాల్ లోకి వచ్చి బట్టలు వేసుకున్నా. ఎంతసేపైనా పద్మ రాక పోయేసరికి నేనే వెళ్ళి చూసా. పద్మ ఎక్కడా కనపడలేదు. ఏమైంది చెప్మా అనుకుంటూ దొడ్డికి వెళ్ళా. బాత్ రూంలోంచి కూనిరాగాలు వినబడుతున్నాయి. బాత్ రూం పెద్దదే గాని తలుపు సరిగా పడదు. నేను దైర్యం చేసి తలుపు మెల్లిగా తోసా.

తను పీట మీద అటు తిరిగి కూర్చుని నీళ్లు పొసుకుంటోంది. పూర్తి నగ్నంగా వుంది. నేను వెనకాల వుండటం వల్ల తనకి కనపడను. సబ్బు వళ్ళంతా పట్టించి వళ్ళు తోముకుంటోంది.
నేను “పద్మా వీపు రుద్దనా” అన్నా.

తను ఉల్లిక్కిపడి సిగ్గుతో మొహం కాళ్ళ మీదకు పెట్టుకుని, తన సళ్ళని, పూకుని దాచేసింది. నేను మరింత చొరవగా దగ్గరకు వెళ్ళి తన చేతిలో సబ్బు తీసుకొని వీపు మీద రుద్దుతూ “పద్మ, తల ఎత్తు, లేకపోతే నేను వెళ్ళిపోతా” అన్నా.

పద్మ కొద్దిగా తల ఎత్తి “హాల్ లో కొర్చో, ఎవరైనా చూశారంటే బాగుండదు, ప్లీజ్”

“సరే, కాని ఒక షరతు ఈ రోజు నీవన్నీ నాకు చూపించాలి” అన్నా.

దానికి పద్మ సిగ్గుతో తల వంచుకుంది. నేను హాల్ లోకి వచ్చి పద్మ కోసం ఎదురు చూస్తున్నా.

ఇంతలో పద్మ లంగా, జాకెట్ల మీద టవల్ కప్పుకొని గదిలోకి వెళ్ళింది. వెనక్కు తిరిగి వోణి కట్టుకుంటోంది. నేను వెనకనుంచి గట్టిగా వాటేసుకున్నా.

పద్మ “వదులు, ప్లీజ్ ఎవరైనా చూస్తారు” అని బతిమాలుతోంది.

నేను అలాగే వదలకుండా వీపు మీద కొరుకుతూ మూతితో రాస్తూ, మెల్లగా సళ్ళ మీద చేయి వేసా.

పద్మ మాత్రం గింజు కొంటూ ” ప్లీజ్, వదలమన్నానా, రాత్రి చేద్దువు గానీ నీకు కావలసినవన్ని” అంది.

దానికి నాకు ఎక్కడలేని సంతోషం కలిగి పద్మని వదిలేసా. ఎలాగైనా పద్మని దెంగితే ఒక కన్నె పూకుని దెంగినట్టే, జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేయాలి.

పద్మ బట్టలు కట్టుకుని హాల్ లోకి వచ్చి “రవి, భోజనం చేసి మన పొలానికి వెళ్దామా?”

“అలాగే, వెళ్దాం” అన్నా.

భోజనం చేసి ఇద్దరం వాళ్ళ పొలానికి వెళ్ళాం. పాకలో మడత మంచం మీద కూర్చొని, చాలా కబుర్లు చెప్పుకున్నాం.

“రవి, ఆ పక్క మామిడి తోట మా నాన్న స్నేహితుడు మునసబు గారిది, అక్కడకు వెళ్ళి మామిడి కాయలు కోసుకుందాం రా” అని తోటలోకి పరిగెత్తింది.

నేను వెనకాల వెళ్ళాను. ఒక కొమ్మకు రెండు మామిడి కాయలు వేలాడుతున్నాయ్. పద్మ వాటిని అందుకోడానికి ప్రయత్నం చేస్తోంది. కాని అవి అందటంలేదు. పైకి ఎగురుతోంది, ఎగిరినప్పుడు పద్మ రెండు సళ్ళు పైకి ఎగిరి కళ్ళకు విందు చేస్తున్నాయ్.

“పద్మ వుండు నేను నిన్ను పైకి ఎత్తుతా అప్పుడు కోద్దువు గాని” అని దగ్గరకు వెళ్ళా.

పద్మ రెండు కాళ్ళు పట్టుకుని పైకి ఎత్తా. కాయలు కోసాక మెల్లగా పద్మని నా గుండెల మీదుగా జార్చా. తన సళ్ళు నా గుండెలకు గుచ్చుకుంటూ నన్ను మరింత పిచ్చి ఎక్కించాయి. పద్మ అది గ్రహించి సిగ్గుగా పాకలోకి వెళ్ళింది. నేను తన వెనకాలే పాకలోకి వెళ్ళి మంచం మీద కూర్చున్నా.
(ఇంకా వుంది)