తప్పెవరిది – 6

Posted on

వాడు మా మంచం దగ్గరకు రాగనే శాస్త్రి నా రెండు తొడల మీద తన రెండు చేతులు వేసి అటూ ఇటూ లాగి నా తొడలను విడదీసాడు.
చీలిన నా తొడల మధ్య తళ తళ మెరిసి పోతూ దర్శన మిచ్చిన నా బుజ్జి దాన్ని వాడికేసి చూపుతూ “ఎప్పుడైనా ఏ అమ్మాయిదైనా ఇలా చూసావబ్రా?” అని అడిగాడు.
వాడు భయం గా లేదు అన్నట్లు తల వూపాడు.
” మేడం గారిది బాగుందా?” శాస్త్రి వాడిని ప్రశ్నించారు. బాగుందన్నట్లు తల వూ పాడు వాడు.
“అయితే రా, వచ్చి దీన్ని నాకు” అన్న శాస్త్రి మాటలకు రమణ గాడి సంగతి ఏమో కాని నేను వులిక్కి పడ్డాను.
నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లు గా మా పెళ్ళి అయిన ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాలలో ఏ పది పదిహేను సార్లో శాస్త్రి అంగాన్ని నా నోటిలోకి తీసుకొని వుంటాను కానీ శాస్త్రి నోరు ఇంత వరకు నా తొడల మధ్య పెట్టినది లేదు. ఒక వేళ శాస్త్రి ఆర్డర్స్ కు భయపడి రమణ గాడు నా మొత్త నాకితే అది నా తొలి అనుభవం అవుతుంది.
ఎప్పుడో ఒక సారి ఎదో పుస్తకంలో చదివినప్పుడు శాస్త్రిని అడిగి నా మొత్త నాకించుకుంటే ఎలా వుంటుంది అన్న ఐడియా వచ్చింది కానీ, అడగటానికి సిగ్గు అడొచ్చి, అడిగితే తను ఏమనుకుంటాడో అన్న భయం కలిగి అడగలేదు.
ఇంతలో శాస్త్రి వాడితో “నీకే చెప్తుంది. వచ్చి అమ్మగారి పప్పని నాకు. అందులో ఏమి తప్పు లేదు. కావాలంటే చూడు మీ అమ్మగారు నాది ఎలా చీకుతారో” అంటూ నన్ను బెడ్ పై వెల్లి కిలా తోసి తన రాడ్ని నా నోటి వద్ద కు తీసుకొచ్చారు.
అసలు శాస్తి వుద్దేశ్యం ఏమిటో, ఈ రోజు అతను ఎంత దూరం పోదలుచుకున్నారో అర్ధం కాని నేను, ఏది అయితే అది అవుతుందని అనుకుని నా నోరు తెరిచి తన రాడ్ని నా నోటిలోకి తీసుకున్నాను.
నా చేష్టలు చూసిన రమణ గాడి కి కూడా కొంచెం ధైర్యం వచ్చినట్లుంది, మెల్లి గా నా కాళ్ళ మధ్యలో మోకాళ్ళపై కూర్చుని నా రెండు తొడలపై తన చేతులు వేసాడు. శాస్త్రి బుజ్జి గాడిని
చీకుతున్న నా వళ్ళు వాడి చేతి స్పర్శతో ఒక్కసారి గా జల్లు మంది.
నా జీవితంలో శాస్త్రి తరువాత నా తొడల మీద చెయ్యివేసిన మొదటి వాడు రమణ. నేను తన్మయత్వం నుంచి తేరుకునే లోపల వాడు తన తల వంచి నా బుజ్జిదాని మీద తన నోటితో దాడి ప్రారంభించాడు.
వాడి నాలుక నా మొత్త పై తగలగానే నా వంట్లోని రక్త మంతా ఒక్క సారిగా నా తొడల మద్య కు చేరినంత ఫీలింగ్ వచ్చింది. శాస్త్రితో గడిపిన నా తొలి రేయి రోజు కంటే ఎక్కువ మత్తు నన్ను ఆవహించ సాగింది.
“ఊమ్మ్మ్మ” అని మూలుగుతూ శాస్త్రి గూటన్ని నా నోటిలోకి బలంగా అదుముకున్నాను. నా మూలుగు రమణ గాడికి బాగా ఎంకరేజ్ మెంట్ ఇచ్చినట్లుంది. నా తొడలని మరింతగా విడతీసి నా రెమ్మల చుట్టూ తన నాలుకతో రాయసాగాడు.
నాకు స్వర్గంలో తేలి పోతున్న ఫీలింగ్ కలగ సాగింది. నా నోటి లో ఉన్న మా వారి గూటాన్ని ఒక చేత్తో పట్టుకుని, రెండో చేతిని రమణ గాడి తల మీద వేసి నా మొత్త కేసి అదుముకున్నాను. అసలు సిగ్గు, బిడియం అన్నీ మర్చిపోయి నానోటిలో వున్న శాస్త్రి బుజ్జి గాడిని గొంతు వరకు పీలుస్తూ, దాని తోలును లాగి ఎరటి గుండును నాకుతూ, అరుస్తూ, మూలుగుతూ నానా హంగామా చెయ్య సాగాను.
కొన్ని నిమిషాలు నాకుళ్ళు, చీకుళ్ళు అలా కొన సాగాక, శాస్త్రి నా నోటి లోని తన బుజ్జి గాడిని బయటకు లాగి , రమణ గాడి వైపు తిరిగి “నాకింది చాలులే ఇక లేవరా” అని అరిచాడు.
శాస్త్రి అరుపుల కు బిత్తర పోయిన రమణ నా తొడల మధ్య నుంచి తన తలని పైకెత్తి శాస్త్రి వైపు చూసాడు.
అప్పుడు శాస్త్రి వాడితో “ఇంత వరకు నాకింది చాలు గాని, లేచి వెళ్ళి అది గో అక్కడ నిలబడి ఇప్పుడు మేడం ని నేను ఏమిచేస్తానో చూడు” అంటూ నా తొడల మధ్యకు వచ్చారు.
ఎపుడెపుడు శాస్త్రి గూటం నా గుహలోకి ప్రవేశిస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్న నేను అక్కడ రమణ ఉన్నాడన్న సుహ అయినా లె కుండా, శాస్త్రి బుజ్జి గాడిని కుడి చేత్తో పట్టుకుని నా రెమ్మల మధ్య సర్దుకుని ఇక మీదే ఆలశ్యం అన్నట్లు శాస్త్రి వైపు చూసాను.
నా వుద్దేశ్యాన్ని అర్ధం చేసుకున్న శాస్త్రి తన నడుమును మెల్లి గా నాలోకి దించ సాగాడు. అప్పటికే రమణ గాడి నాకుడుతో బాగ కసెక్కి పోయి ఉన్నా నా బుజ్జి దానిలోకి మా వారి
గురుడు “బురదలోకి దిగుతున్న కర, ముక్కలా” బిర్రుగా దిగ సాగాడు. అ సుఖం ముందు స్వర్గం అనేది ఎందుకూ పనికి రాదనిపించింది.
మెల్లి గా నా రెమ్మల మధ్య జండా పాతిన శ్రీ వారు తన నోటిలోకి నా కుడి రొమ్ముని తీసుకుని చీకుతూ తన నడుముని కిందకీ పైకీ వూప సాగారు. అంతే నాలో మళ్ళీ కసి రేగి పొసాగింది.
నా రొమ్ముల్ని చీకుతున్న శాస్త్రి తలలోకి నా వేళ్ళు పోనిచ్చి తన తలని నా గుండెలకేసి అదుముకుంటూ “ఉమ్…. ఉమ్…. మ్…..” అని మూలు గుతూ మెల్లి గా తన దంపుడు కు ఎదురొత్తులు ఇవ్వసాగాను.
బాగా కసెక్కి వున్నా మేమో మరో రెండు నిమిషాల కల్లా ఇద్దరం ఇంచు మించు ఒకే సారి ఔటయి పొయాము. వూగి వూగి నా మీద అలాగీ సోలి పోయిన శ్రీ వారిని కరుచుకుని కళ్ళు మూసుకుని అలా ఎంత సేపు వుండి పోయామో గుర్తు కూడా లేదు.
“సర్ నేను ఇక వెళ్ళవచ్చా? మళ్ళీ మా మేనేజర్ సార్ కొప్పడతారు” అని రమణ గాడి మాటలు వినిపించి వులిక్కి పడి కళ్ళు తెరిచాను.
అప్పటి వరకు ఆ గదిలో మీ మిద్ద ర మే కాక ఇంకో వ్యక్తి వున్నాడన్న జ్నాపకం కూడా లేని నాకు సడెన్ గా సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది. వెంటనే నా మీధ ఉన్న శ్రీవారిని పక్కకుతో సి కింద పడున్న దుప్పటి ని అందుకుని నా వంటి పైకి లాక్కున్నాను.
వాడి ప్రశ్నకు నాతో పాటే కళ్ళు తెరిసిన శాస్తి లేచి, “అబ్బా తొడలంతా జిగట జిగట గా అయ్యాయి, వెళ్ళి స్నానం చెద్దా మా?” అన్నారు. దానికి సమాధానంగా ” ముందు వాడిని పంపించి మీరు వెళ్ళి స్నానం చేసి రండి, నేను తరువాత చేస్తాను” అన్నాను.
అందుకు శాస్త్రి “చిత్తం మేడం, త మరి ఆజ్ఞ” అని లేచి మా మంచంకు కొంచెం దూరంగా పూర్తి నగ్నంగా నిలబడి వున్న రమణ ని చూసి నవ్వుతూ “రేయ్, ఇక్కడ జరిగిన విషయాలు ఎవరితో నన్నా చెప్పావా, ఏదో నేరం వేసి నిన్ను బొక్కలో తోయిస్తా, నా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది పోలీస్ స్టేషన్ లో పని చేస్తారు. అర్ధం అయ్యిందా?” అన్నాడు.
తన మాటలకు అర్ధం అయ్యింది అన్నట్లు గా భయం భయం గా తల వూపాడు రమణ. “సరే అయితే, వెళ్ళి బట్టలు వేసుకుని బయట కు తగలడు” అని వాడితో అని నా వైపు తిరిగి “నా పర్స్ లోనించి వాడి కో 10 రూపీస్ ఇచ్చిపంపు” అని చెప్పి బాత్రూం కేసి నడిచారు శాస్త్రి.
శాస్త్రి మాటలు విన గానే రమణ గాడి మొహంలో ఎంతో రిలీఫ్ కనపడింది. శాస్త్రి అటు బాత్రూం వైపు నడవగానే వాడు తను నిలబడి ఉన్న చోటు నుంచి వెళ్ళి కింద పడి వున్న బట్టలు తీసుకున్నాడు.
శాస్త్రి రూంలో లేక పోయేసరికి కొంచెం ధైర్యంగా వాడి బోసి మొల వైపు చూసాను. భయం వల్లనో, లేక బెరుకు వల్లనో వాడి బుజ్జి గాడు ముడుచుకు పోయి ఉన్నాడు. కింద పడి వున్న చొక్కా, లాగు అందుకుని హడావిడిగా లాగు తొడుక్కుని, చొక్క బొత్తాలు పెట్టుకో సాగాడు.
శాస్త్రి వాడికి డబ్బులు ఇవ్వ మన్న విషయం గుర్తుకు వచ్చిన నేను, మెడ కిందనించి పూర్తిగా దుప్పటి కప్పుకుని అలానే లేచి కూర్చుని శాస్త్రి పాంట్ అందుకుని, పర్స్ తీసి ఒక 10 రూ పీస్ నోట్ తీసి వాడి కి ఇవ్వబోయాను.
“వద్దు మేడం” అని గొణిగాడు. “పర్లేదులే తీసుకో” అని బలవంత పెట్టాను. అయినా వినకుండా “వద్దు మేడం” అంటూ అక్కడే నిలబడ్డాడు. పోనీ 10 రూపీస్ తక్కువ అనుకున్నాడేమో అని మరో 10 తీసి.. “ఇది గొ 20 రూపీస్ తీసుకో” అన్నాను. “అయ్యో, వద్దు మేడం” అన్నాడు మళ్ళీ.
“ఏంట్రా, 20 కూడా చాల వా, మరి ఎంత ఇమ్మంటావు అన్నాను”. దానికి సమాధానంగా “డబ్బులు వద్దు మేడం” అని ఆపాడు.
ఏదో అను మానం వచ్చిన నేను “డబ్బులు వద్దా? మరి, ఇంకే మీ కావాలా?” అన్నాను.
ఒక నిమిషం పాటు బిక్కు బిక్కుగాచూసి, అటు తిరిగి బాత్రూం వైపు చూసాడు. లోపల నించి నీళ్ళు పడుతున్న శబ్దం వస్థుంది. శాస్త్రి స్నానంలో వున్నాడన్న ధైర్యంతోనో ఏమో నా వైపు తిరిగి ” మళ్ళీ సార్ తో అనకండి మేడం. మీరు ఒప్పుకుంతే, సార్ వచ్చేలోపల మీవి ఒక్క సారి తాకనివ్వండి మేడం” అంటూ నా ఎద వైపు చూసాడు.
నాకు ఒక నిమిషం పాటు వాడు ఏమి అడుగుతున్నాడో అర్ధం కాలేదు.
అర్ధం అయిన మరు క్షణ మే నాలో కోపం ముంచుకొచ్చింది. వెంటనే “ఏంటి రా నీ ధైర్యం, ఏంటి నువ్వు మాట్లాడేది, సార్ ను పిలవాలా” అన్నాను కోపంగా.
అంతే ఉన్న పళాన వంగి నా కాళ్ళు పట్టుకుని “అయ్యో, వద్దు మేడం.. ఇప్పుడే వెళ్ళిపోతాను మేడం. దయచేసి సార్ కు చెప్పకండి మేడం” అంటూ ఏడుపు గొంతుతో నన్ను ప్రతి మిలాడు కో సాగాడు.
ఎందుకో వాడిని అలా చూడగానే నాలో జాలి కలగ సాగింది. 10 నిమిషాల క్రితం నా మొత్త నాకుతూ వాడు నాకిచ్చిన సుఖం గుర్తుకు వచ్చింది. పాపం పిల్ల వెధవ, వాడిని పట్టుకుని చెయ్య కూడని పనులన్నీ చెయ్యించి ఇప్పుడు ఇలా బెదర కొట్టడం బాగాలేదని పించింది.
ఈరోజు జరిగిన విషయాలన్నిటితో పోల్చుకుంటే వాడు ఒక్క సారి నా ఎద మీద చెయ్యి వేసినంత మాత్రన నాకు జరిగే నష్టం ఏమీ లేదు. అందుకే నా కాళ్ళ మీద పడి వున్న వాడితో “సరే చెప్పను కాని, ముందా ఏడుపు ఆపి లే” అన్నాను. వెంటనే లేచి నిలబడ్డాడు.
బాత్రూం వైపు ఒక సారి చూసాను, ఇం కా నీళ్ళ శబ్దం దానితో పాటు శాస్త్రి కూని రాగం వినిపిస్తుంది. నా కాళ్ళ మీద నించి లేచి హడావిడి గా డోర్ వైపు నడుస్తున్న రమణ గాడిని చూసి “ఆగ రా, ఇలా రా” అన్నాను.
పిలవగానే నా దగ్గరకు వచ్చిన వాడిని చూసి “సార్ తో చెప్పను కానీ, డబ్బులు వద్దన్నావు కనుక అలాగే ఒక్క సారి తాకు. త్వరగా, మళ్ళీ సార్ వస్తారు” అన్నాను.
నా మాటలకు వాడి మొహం వెలిగిపోయింది. బాత్రూం వైపు ఒక సారి చూసి వెంటనే నా ముందుకు వచ్చి నిలబడి తన రెండు చేతులు నా ఎద పై వేసి, నా రెండు రొమ్ముల్ని దుప్పటి పైనించీ పట్టుకుని కసుక్కున పిసికాడు.
వాడి చేష్టలకు నా వళ్ళు ఒక్క సారి గా జల్లు మంది. వెంటనే వాడి చేతులు పట్టుకుని “మెల్ల గా” అన్నాను. ఇందాక శాస్త్రి చేసిన పనులన్ని చూ సాడేమో మెల్లి గా నా ముచ్చికల్ని దుప్పటి పైనించే పట్టుకుని రెండు వేళ్ళతో నలప సాగాడు.
వాడి చేష్టలకు మళ్ళీ నాలో కోరిక రాజు కో సాగింది. వెంటనే నా ధుష్టిని వాడి లాగు మీద కు సారించాను. నా రొమ్ముల్ని తాక గానే వాడిలో మళ్ళీ కదలిక మొదలయ్యిందేమో, వాడి లాగు గుడారంలా లేచి వుంది.
వెంటనే నా చెయ్యి వాడి నడుము మీద కు పొనిచ్చి వాడి చెడ్డీని కిందకి లాగేసాను. అంతే, ఠంగున రూళ్ళ కర్రలా లేచి గది సీలింగ్ వైపు నిక్కి చూస్తూ నిలబడింది వాడి గూటం. కోడె తాచులా బుసలు కొడుతూ నా కళ్ళ ముందు నిలబడిన వాడి గూటాన్ని చూస్తుంటే దనిని తాక కుండా వదలబుద్ది వెయ్యలేదు.
ఒక సారి బాత్రూం తలుపు వైపు చూసి, వణుకుతున్న చేత్తో వాడి గూటాన్ని పట్టుకున్నాను. నా చేష్టలకు వాడిలో కోరిక పెరుగుతున్నట్లుంది, వాడి గూటం ఒక్క సారిగా ఎగిసి
పడింది. నా చేతికి అలవి కాని సైజ్ లో వెచ్చగా కాలి పోతూ ఉన్న వాడి గూటం స్పర్శ నాలోని ప్రతి అవయవంలో తిమ్మిరి పెంచ సాగింది.
ఒక్క నిమిషం వాడి మొహం వైపు చూసి, ఒక చేతితో వాడి గూటాన్ని అలానే పట్టుకుని రెండో చేతిని నా ఎద మీద ఉన్న వాడి చేతుల పై వేసి నా ఎద మీద నుంచి పైకి జరిపాను. నేను చేసిన పనికి సందేహం గా నా వైపే చూస్తున్న వాడి ముఖం వైపు చూసి నవ్వుతూ గొంతు వరకు కప్పుకుని వున్న దుప్పటిని నా నడుము వరకు జార్చి, నా రొమ్ముల్ని నగ్నం గా వాడి కి బహిర్గతం చేసి తిరిగి వాడి చేతుల్ని నా రొమ్ముల మీద కు జరిపాను.
నా చేష్టలకు వాడిలో కామం ఎంత పెరిగిందో బుసలు కొడుతూ నా చేతికి ఎదురు తిరుగుతున్న వాడి గూటాన్ని చూస్తే అర్ధ మయ్యింది. నా చేతిలో ఇమడనంటున్న దాని తోలుని కింద కీ పైకీ వూప సాగాను. అంతే నా రొమ్ముల మీద ఉన్న వాడి రెండు చేతులు మరింత గట్టిగా బిగుసుకోవటం, వాడు ” మే…. దామ్……. మ్మ” అని మత్తుగా మూలగడం ఒకే సారి జరిగి పోయాయి.
నాలో రగులుతున్న కోరిక మంచి చెడ్డలని మరిపింపచేసిందో ఏమో, వాడి అంగన్ని పట్టుకుని నా గుండెల వైపు మరింత దగ్గరగా లాగి, దాని తోలును వెనక్కు తీసి ఎర్రటి గుండును నా రెండు రొమ్ములకేసి రుద్ద సాగాను.
అంథే అలా రెండు సార్లు రుద్దానో లేదో “ఉమ్… మ్…. అ.. మ్…. మ్మ… మ్…. అ..
మేడ…. అ… ఆమ్మ……. మ్మ్మ” అని మూలుగుతూ, వాడి గూటాన్ని పట్టుకుని వున్న నా చేతి పై తన చేతుల్ని వేసి నన్ను ఆపాలని ప్రయత్నించాడు.
కానీ అప్పటికే జరగాల్సింది జరిగి పోయింది. ఎంత కసిగా ఉన్నాడో ఏమో “భళుక్ భళుక్” అని తెల్లని వర్షపు జల్లు పడుతున్నట్లు గా నా ఎద మొత్తం పిచి కారీ చెయ్య సాగాడు.
అంతే ఒక్క సారిగా వాడి చేతుల్ని విధిలించుకుని “ఛీ.. ఛీ. ” అంటూ నడుము దగ్గర కుప్పగా పడి ఉన్న దుప్పటి ని పైకి లాక్కుని నా ఎద మీద పడ్డ వాడి వీర్యాన్ని తుడుచు కో సాగాను.
నా చర్యకు బిక్క మొహం పెట్టిన వాడు హడా విడి గా పాదాల దగ్గర పడున్న చెడ్డిని పైకి లాక్కుని “క్షమించండి మేడం, తప్పయి పోయింది” అన్న్నాడు.
వాడిని ఏమీ అనాలో అర్ధం కాలేదు. “సరే వెళ్ళు, మళ్ళీ సార్ వచ్చి చూసాడంటే నిన్ను చంపేస్తాడు” అన్నాను.

460506cookie-checkతప్పెవరిది – 6

Leave a Reply

Your email address will not be published.