తప్పెవరిది – 19

Posted on

అంత వరకూ నన్ను కసిగా ముద్దాడుతున్న మధు, తన తలని వంచి నా రొమ్ముల్నీ, వాటి పై ఎగురుతున్న నా మంగళ సూత్రాన్ని చూసి “అబ్బ ఇదొకటి గల గలా శబ్దం చేస్తూ” అంటూ తన రెండు చేతుల్నీ ముందుకు జరిపి నా మంగళ సూత్రాన్ని పట్టుకుని నా తల మీదు గా లేపి నా వంటి మీద నుంచి తీసి కింద పడి ఉన్న మా బట్టల మీద వేసాడు.

తప్పెవరిది – 18→

సనాతన కుటుంబంలో పుట్టి మంగళ సూత్రానికి ఎంతో విలువిచ్చే నేను, తను చేసిన చేష్టల కు ఏమి అడ్డు చెప్పకుండా తన తొడల మీద అలాగే వూగ సాగాను. మంగళ సూత్రం కూడా లేక పోవడంతో ఇక మరీ అడూ లె కుండా కసిగా ఎగురుతున్న నా రొమ్ములని ఒక చెత్తో ఒడిసి పట్టుకుని తన నోటిలోకి తీసుకున్నాడు మధు. నా ముచ్చికల పై తన నోరు, నా మొలలొ తన దండం ఇస్తున్న సుఖానికి మె మరచి పొయిన నేను పెద్ద గా మూలుగుతూ తన కాళ్ళ పై ఇం కా వేగంగా వూగ సాగ ను.
ఇంతలో మధు నా పిర్రలపై వేసి ఉన్న తన చేతి వేళ్ళని నా పిర్రల మద్యకు పోనిచ్చి తన వేళ్ళతో మెల్లి గా నా పిర్రల మద్య గుచ్చ సాగాడు. తాను చేస్తున్న పనికి రెచ్చి పోయిన నేను… “అదీ.. అలా.. దించరా.. అదీ.. అమ్మా .. చీకు.. అదీ… దంచు.. ఉమ్… ఇం కా.. నా బుజ్జి కన్న.. ఇంకా… చంపుతున్నావురా.. నాయనా.. ఉహ్… ఊమ్స్… అహ్.. దంచు.. వేలు ఇంకా లొపల కి పెట్టరా.. నా అదె .. చినిగి పోవలి.. ఉస్ట్.. ఇష్.. ఊమ్.. ఉమ… ఉమ్.. ఉమ్!!” అంతూ కై మాక్స్ చేరుకున్నాను.
నా కాళ్ళు రెండూ గాలిలో తేలి పోతున్న ఫీలింగ్. వళ్ళంతా మత్తుగా తూలి పోతుంది. ఇక తన మీద వూగే ఒపిక కూడ లేకుండా తనని బల్లిలా అలాగే కరుచుకుని వుంది పొయ తాను. నా పరిస్తితి గ మనించిన తను రెండు చేతుల్ని నా పిర్రల పై వేసి గట్టిగా బిగించి, నా బుజ్జి దానికి తన జంభానికీ ఉన్న లింక్ తెగ కుండా మెల్లి గా లేచి నిలబడి మెల్లి గా ఒక పక్కకు తిరిగి నన్ను సోఫా మీద కూర్చొబెట్టాడు.
తరువాత నా కాళ్ళు రెండూ చీల్చినట్లు గా గాలిలోకి లేపి పట్టుకుని తన నడుమును ముందుకూ వెనుక కూ శరవేగంతొ వూపుతూ నా బుజ్జి దాన్ని వాయించ సాగాడు. నా వళ్ళంతా తను ఇచ్చిన సుఖానికి నీరసంగా అయిపొయింది. తను వేస్తున్న దెబ్బలకు కనీసం మూలిగే వోపిక కూడా లేని నేను కళ్ళు మూసుకుని ఆ సుఖాన్ని ఎంజాయ్ చెయ్య సాగాను. అలా కొద్ది నిమిషాలు వూగిన తను ఉన్నట్లుండి తన నడుము వేగాన్ని ఎక్కువ చేస్తూ “అహ్.. ఆహ్.. ఆహ్.. అహో.. ” అంటూ నా బుజ్జిదని నిడా కార్చెసాడు..
గత తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా కేవలం శాస్త్రి రసాల్ని మాత్ర మే రుచి చూసిన నా బుజ్జిది, పది రోజుల తేడాలో రెండు కొత్త రసాల్ని నింపుకుంది. నా బుజ్జి దాని నిండు గా తన రసాల్ని కార్చేసి, నా పై అలాగే సోలి పోయి పడుకున్న మధు కాసేపటి తరువాత మెల్లి గా కళ్ళు తెరిచి
“ఎలా ఉంది ఆంటీ?” అన్నాడు.
” ఏమిటి? ” అన్నాను, తను అడిగేది ఏమిటో తెలిసినా తెలియనట్లే.
” నా దెంగుడు, నీకు నచ్చిందా, మా ముగ్గురిలో ఎవరికి 1స్ట్ మార్క్ వేస్తావు” అన్నాడు.
తను అంటున్న ముగ్గురు ఎవరో నాకు అర్ధం అయ్యింది. వెంటనే ” మద్యలో మా వారు ఎందుకులే నాయనా, అయన కు ఎప్పుదూ స్పెషల్ ప్లేస్ ఉంటుంది. ఇక మీ ఇద్ద రిలో అంటావా నీకే నా 1స్ట్ మార్క్” అన్నాను మన స్పూర్తి గా.
నా కాంప్లిమెంట్స్ కి తన ముఖం వెలిగి పోయింది. వెంటనే ” థాంక్స్ ఆంటీ, మరి ఇప్పుడు నీకు మరొ సరైస్” అంటూ నా మీద నించి లేచి నిలబడ్డడు.
తన మాటలకు ఉలిక్కిపడి ” ఏంటీ? ” అన్నాను.
“ఇప్పుడు నువ్వు వూహించని మరో సర్పైస్” చూడు ఆంటీ, అంటూ లేచి నిలబడిన తను కింద పడి ఉన్న చీరని తీసి నా మీద కు విసిరేసి, తన పంట్ వేసుకుని ” ఒక్క నిమిషం” అంటూ వెళ్ళి తలుపు తీసి ఏదో సైగ చెసాడు.
తన ప్రవర్తన నాకే మీ అర్ధం కావడం లేదు. లేచి బట్టలు వేసుకుందామా అంటే తలుపు తీసి వుంది. అందుకే తను నా మీద కు విసిరిన చీరను వల్లంతా దుప్పటి లా కప్పుకుని అలాగే చూస్తున్నా.
తను తలుపు తీసిన కొద్ది క్షణాల్లోనే మా గుమ్మంలో ప్రత్యక్ష మయ్యారు మరో ముగ్గురు కుర్ర వాళ్ళు. అందరూ బిల బిల మంటూ హాల్లోకి రాగానే మధు నా వైపు తిరిగి ” ఆంటీ.. వీళ్ళు ముగ్గురూ నా క్లోస్ ఫ్రెండ్స్, నాకు బాల ఎంతో వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా అంతే.. ఇంత వరకూ నాకు ఇచ్చావే ఆ సుఖాన్ని ఇప్పుడు వీళ్ళు ముగ్గురికీ ఇవ్వు..” అంటూ నవ్వాడు.
నాకు వళ్ళంతా చెమటలు పట్ట సాగాయి. కాళ్ళు, చేతులు గజ గజా వణక సాగాయి. ఇంతలో వాళ్ళు ముగ్గురూ నేను పడుకుని వున్న సోఫా దగ్గరకు వచ్చి నా వంటి మీద కప్పుకుని వున్న చీరని పట్టి లాగ బోయారు.
వెంటనే ఆ చీరని నా రెండు చేతుల్తో గట్టిగా పట్టుకుని ” ప్లీస్.. వద్దు.. నన్ను ఏమి చెయ్య కండి.. మీకు దండం పెడతాను.. ప్లీస్.. వద్దు.. ప్లీస్… ” అంటూ ఎడుస్తూ అరవ సాగాను.
కానీ ముగ్గురు వయసులో ఉన్న కుర్ర వాళ్ళ పశుబలం ముందు నేనెంత.. నా వంటి మీద ఉన్న చీరను లాగి పారెయ్యడానికి వాళ్ళకు ఎంతో సేపు పట్టలేదు. వెంటనే వళ్ళల్లో ఒకడు నగ్నంగా ఉన్న నా రొమ్ముల మీద తన చేతులు వెయ్య బొయాడు.
” వద్దు.. ప్లీస్… నిన్నే.. నన్ను తా కొద్దు..” అని అరుస్తూ వాడి చేతుల్ని అడ్డుకుని, వాడిని దూరంగా తొయ్యబొయాను.
కానీ ఇంత లో “అత్తయ్యా… అత్తయ్యా.. ఎమైంది నీ కు.. అత్తయ్యా..” అంటూ విన పడి కళ్ళు తెరిచాను.
ఎదురు గా బాలు గాడు. అక్కడ మధు కానీ మిగతా కుర్ర వాళ్ళు కానీ ఎవరూ లేరు.. నా వంటి మీద బట్టలన్నీ అలాగే వున్నాయి. నా వళ్ళంతా చెమట పట్టి ముద్ద ముద్ద అయి పొయి ఉంది.
ఐతే ఇంత వరకూ నేను కలగన్నానన్న మాట. ” మధు విషయం ఎలా డీల్ చెయ్యాలా” అని ఆలొచిస్తూ బాలు గాడి కొసం ఎదురు చూస్తూ సోఫాలో కూర్చుని ట్ స్ చూస్తున్న నేను అలాగే నిద్ర లోకి జారుకున్నట్లున్నాను.
మధు రావడం.. నేను తనకు లొంగి పోవడం.. అదంతా కల గన్నట్లు న్నాను.
“ఇవి గో.. కాస్త మంచి నీళ్ళు తాగు అత్తయ్యా.. ఏదో పీడ కల వచ్చినట్లుంది” అన్న బాలు గాడి మాటలకు ఈ లోకంలోకి వచ్చాను.
“నిజంగానే పీడ కలే…. … లేదంటే.. అమ్మో” అను కుని అలాగే కూర్చుండి పోయాను. “భోజనం చెద్దాం రా అత్తయ్యా” అన్న బాలు గాడి మాటల కు తల ఎత్తి వాడి వైపు చూసాను.
అంతే వాడి మీద నాకు ఎక్కడ లేని కోపం ముంచుకొచ్చింది. నాకు ఈ బాధ అంతా వాడి వల్లే కదా ? అందుకే వెంటనే ” నాకు ఆకలి లేదు, నువ్వు తిను. నువ్వు తీసుకొచ్చిన ఈ సమస్య ఎలా పరిష్కరించాలా అని ఆలోచనలతో నాకు పిచ్చి పడుతుంది ” అని వాడి మీద అరిచి విసురుగా లేచి మా పడక గదిలోకి వెళ్ళను.
ఏమనుకున్నాడో ఏమో తను ఏమి మాట్లాడలేదు. ఆరోజు తను భోజనం తిన్నాడో లేదో కూడా తెలియదు. గదిలోకి వెల్లిన నేను అలానే పడుకొని ఆలొచిస్తూ నిద్ర, పొయి లేచే సరికి తను చోచింగ్ కు వెళ్ళి పొయడు.
రేపు శుక్రవారం, రేపు సాయంత్రం లోగా ఏదో వకటి నిర్ణయించి, శనివారం లొగా మధు కు సమాధానం చెప్పాలి. సమస్య మొత్తం నా మీద వేసి తనకు ఏమి పట్టనట్లు హాయిగా తిరుగుతున్న బాలు గాడి మీద ఎంత కోపం వస్తుందో చెప్పలేను.
“ఈ సమస్య నుంచి ఎలాగైనా గట్టె క్కించరా దేవుడా ” అని ఆ దేవుడిని ఎన్ని సార్లు వేడుకున్నానో లెక్క లేదు. ” మూలిగే నక్క మీద తాటి కాయ పడింది ” అన్న సామెత ని గుర్తు చేస్తూ ఆ రోజు సాయంత్రం అఫీస్ నుంచి వస్తూ శ్రీవారు మరో వార్త మోసుకొచ్చారు. అది ఎమిటంటే కొదుకు మీద బెంగ పెట్టుకున్న మా ఆడబిడ్డ కస్తూరి ఒక రెండు వారాలు మా దగ్గర ఉండేందుకు వస్తుందట. తను శనివారం వేకువజాము బస్ లొ దిగుతుందనీ, బస్ స్టాండ్ కు వెళ్ళి రెచైవె చేసుకోమనీ ఆవిద గారి భర్త మా వారి ఆఫీసు కి ఫోన్ చేసి చెప్పారట.
అక్కయ్య వస్తుందన్న ఆనందంతో ఉన్న శాస్త్రి ఏదేదో చెబుతున్నారు. కానీ ఒక్కటీ నా బుర్రకు ఎక్కటం లేదు. మొదలే ఈ పరిస్తితి నుంచి ఎలా బయట పడాలా అని ఆలోచిస్తున్న
నేను ఇప్పుడు ఈవిడ గారి రాకతో మరింత ప్రమాదంలో పడతానే మో అన్న భయంతో లోలోపలే వణికి పోసాగాను.
ఆ రాత్రి ఎలా గడిచిందో గుర్తు లేదు. మరుసటి రోజు శ్రీవారిని ఆఫీసుకు పంపించి స్నానం చేసి వంటి మీద చీర చుట్టుకుని గదిలోకి వచ్చిన నేను అక్కడ పరుపు మీద కూర్చొని వున్న బాలు గాడిని చూసి వులిక్కి పడ్డాను.
…. ( ఇంకా వుంది )

463661cookie-checkతప్పెవరిది – 19

One thought on “తప్పెవరిది – 19

Leave a Reply

Your email address will not be published.