తప్పెవరిది – 10

Posted on

అంతా పర్ ఫెక్ట్ గా ఉందని నిర్ధారణ చేసుకున్న నేను పైటను సర్దుకుని బాలు గాడి రాక కోసం ఎదురు చూడ సాగాను.
వాడు మామూలు గానే 12, 12:30 గంటల మధ్యలో వచ్చాడు. “వెళ్ళి కాళ్ళు కడుక్కురా, భోజనం వడ్డాను ” అని చెప్పి డైనింగ్ టేబుల్ వైపు నడిచాను.
డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరకు వాడు వచ్చి ప్లేట్ పెట్టుకుని కూర్చోగానే నేను లేచి అన్నం గిన్నె తీసుకుని వంగి అన్నం వడ్డించ సాగాను. అలా వడ్డించ బోయే ముందు కాజువల్ గా పైటని నా ఎద ఒక పక్క మాత్ర మే కవర్ చేసేలా అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాను. ఆ పొజిషన్ లో పెట కప్పని ఎద బాగం పూర్తిగా వాడి ముఖం ముందుకు వచ్చింది. వాడి ముఖం వైపే దొంగ చూపు చూస్తూ వాడి ప్లేటులో అన్నం వడ్డించ సాగాను.
పల్చటి రవికలోనించి గుండాట్టి నా రొమ్ము ముచ్చికతో సహా వాడి కి దర్శన మిచ్చినట్లుంది. వాడు ప్లేట్ వైపు చూస్తున్నట్లు నటిస్తూనే నా రొమ్ము వైపు ఆబ గా చూడటం నేను గ మనించక పోలేదు.
ఎక్కువ సేపు వాడికి చూసే అవకాశం ఇవ్వకుండా, చేతిలోని అన్నం గిన్నెను కింద పెట్టి పైట సర్దుకుని వాడికి కూరలు వడ్డించాను. తరువాత నేను కూడా నా పళ్ళెం లో అన్నం, కూర వడ్డించుకుని కూర్చుని వాడితో పాటే భోజనం చెయ్యసాగాను.
వాడు ఎప్పటి లానే మామూలు గా ఉండాలని ఎంత ప్రయత్నించినా వాడి కళ్ళు మాత్రం అప్పుడప్పుడూ మళ్ళీ ఏదన్నా చాన్స్ రాక పోతుందా అన్నట్లు నా ఎద వైపు చూడడం గమనించాను.
కుర్ర వెధవ కళ్ళకు కొంచెం మళ్ళీ విందు చేద్దాం అని పించి కూర గరిట కావాలనే కిందకి జార విడిచాను. వెంటనే “అయ్యో” అంటూ కిందకి వంగి దానిని తీస్తున్నట్లే తీస్తూ నా పైట పూర్తి గా జార్చేసి లేచి కూర్చున్నాను. పైట జారిన విషయాన్ని గ మని చనట్లుగా నటిస్తూ, కూర గ రిటని గిన్నెలో వుంచి నేను అన్నం తిన సాగాను. ఇక చూడాలి బాలూ గాడి పరిస్తితి.
పైన రెండు హుక్కులు లేక పోవటంతో బలిసిన నా రెండు రొమ్ముల మధ్యన చీలిక వాడి కళ్ళకు స్పష్టంగా కనపడూ వుండాలి . అదీ కాక పలచటి రవికలోంచి నా రెండు రొమ్ములు ముచ్చికల్తో సహా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ కుర్ర వెధవని పిచ్చి వాడిని చేస్తుండాలి.
వాడేమో అన్నం తింటున్నట్లే నటిస్తూ నా ఎద వైపు దొంగ చూపులు చూడ సాగాడు. నేనేమో పెట జారి పోయిన విషయం గమనించనట్లే మామూలుగా కాలేజీ విషయాలు అడుగుతూ
భోజనం చెయ్య సాగాను. వాడు నా ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చేటప్పుడు మాటలు తడపడటం గ మనించాను.
ఇన కాసేపు ఉంటే ఏమై పోతాడో కుర్ర వెధవ అని అప్పుడే గ మనించినట్లు గా చూసి పైట సర్దుకున్నాను. నేను పైట సర్దుకున్న రెండు నిమిషల్లోనే అన్యమనస్కంగా ఏదో తిన్నాను అంటే తిన్నాను అన్నట్లు గా భోజనం పూర్తి చేసిన వాడు “నేను వెళ్ళి కాసేపు చదువుకుంటాను అత్తయ్యా” అంటూ తన రూం వైపు నడిచాడు.
ఆ నిమిషం కోసమే ఎదురు చూస్తున్న నేను, రెండు నిమిషాలు గాప్ ఇచ్చి, కుర్చీని వాడి రూం దగ్గర కులాగి వెంటిలేటర్ గుండా లోపలకి చూసాను. నా వూహ అబద్దం కాలేదు.
లోపల రూంలో బట్టల్ని విప్పి కుప్పగా పోసి మంచం మీద కూర్చుని కళ్ళు మూసుకుని తన తొడల మధ్యన చేతిని జాడిస్తున్నాడు బాలు గాడు. తన చేతిలో ఈ రోజు పుస్తకాలే మి లేక పోయే సరికి “బహుశా కళ్ళు మూసుకుని నన్నే వూహించు కుంటున్నాడేమో?” అనుకున్నాను.
ఏది ఏమైనా నా ఐడియా బ్రహ్మండంగా పని చేసింది. కరువు తీర బాలు గాడి గూటాన్ని చూసుకుంటూ నా తొడల మధ్య చీర మీద నుంచే నొక్కుకో సాగాను.
ఆ సంఘటన తరువాత మరో రెండు రోజుల వరకు నాకు వాడి ఆలోచనలే రాలేదు. కానీ పాడు శరీరం మూడో రోజు వచ్చేసరికి మళ్ళీ వాడి బుజ్జి గాడిని చూడాలని తహ తహ లాడి పోసాగింది. కొద్ది నిమిషాలు ఆలోచించి ఆ రోజు మరో పధకం వేసాను.
ఆ రోజు కూడ బీరువాలోంచి సపోట కలర్ రవిక తీసి వేసుకున్నాను. ఈ రవికకు హుక్కులన్నీ ఉన్నాయి. మామూలు గానే బ్రా వేసుకోలేదు.
బాలు గాడు ఇంటి కి వచ్చే టైం కు మా బెడూం లో ఉన్న అటాచ్ డ్ బాత్రూంలో కాకుండా, కామన్ బాతూంలో కూర్చుని పిల్లలు ఇద్ద రి యూని ఫాంలు ఉతకడం మొదలు పెట్టాను.
వాడు ఇంట్లోకి రాగానే కాళ్ళు చేతులు కడుక్కునేందుకు బాత్రూంలోకి వస్తాడని నాకు తెలుసు. చీర అంచుల్ని మోకాళ్ళ వరకు లాగి కుచ్చిళ్ళలో దోపుకుని,
బాత్రూంలో కూర్చుని బట్టలుతక సాగాను. అలా కూర్చునే ముందు నా చీర చెంగుని ఒక పక్కకు మాత్ర మే ఉండేలా సర్దుకుని మరో పక్క ఎదను పూర్తి గా వదిలేసాను.
వాడు ఇంట్లోకి వచ్చిన శబ్దం వినగానే ఒక మగ్గుడు నీళ్ళు ఎత్తి చీరచెంగు లేకుండా వదిలేసిన పక్క రవికపై పోసాను. దానితో నా రవిక పూర్తిగా తడిచి పోయింది. పేరుకు
రవిక ఉందనే కానీ, అసలుకే పల్చటి రవికా, దానికి తోడు పూర్తిగా తడిచి ఉండడంతో నా ఎడమ రొమ్ము ఇంచు మించు పూర్తి నగ్నం గా కనిపిస్తుంది..
నేను వూహించినట్లు గానే వాడు కాళ్ళు చేతులు కడుక్కునేందుకు బాత్రూంలోకి వచ్చాడు. నేను వాడిని అప్పుడే గ మనించి నట్లు గా “రా రా బాలు. ఒక్క నిమిషం ఈ ఒక్క షర్ట్ ఉతికేస్తే అయిపోతుంది. ఈ రోజు పని మనిషి డు మ్మా కొట్టింది.
పిల్లల యూనిఫాం ఉత క్కుంటే మళ్ళీ రేపటి కి కష్టం” అని షర్ట్ ఉతుకుతున్నట్లు నటిస్తూ వాడి చూపుల్ని గ మనించ సాగాను.
చీర అంచులు పైకి లాగి దోపి ఉన్నందువల్ల పూర్తి నగ్నంగా కనిపిస్తున్న నా రెండు కాళ్ళ మీద పడ్డాయి వాడి చూపులు. మా శ్రీవారికి కాళ్ళ మీద వెంట్రుకలు వుంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండదు కనుక, క్రీం రాసి ఎప్పుడు శుబ్రంగా ఉంచుకుంటానే మో, పచ్చని చాయతో తళతళ లాడుతూ నున్నగా కనిపిస్తున్నాయి మోకళ్ళ వరకూ నగ్నంగా ఉన్న నా కాళ్ళు.
మరలా ఎక్కవసేపు చూస్తే నేను పసి కడతానని అనుకున్నడో ఏమో ఒక్క క్షణం తన చూపును మార్చుకుని బకెట్ లొనించి నీళ్ళు తీసుకునేందుకు ముందుకు వంగిన వాడి కళ్ళు నా ఎద పై పడ్డట్లున్నాయి. ఒక్క సెకండ్ పాటు షాక్ కొట్టినట్లు అలాగే రెప్పవెయ్య కుండా నా ఎద వైపు చూసాడు.
నేనే మొ అసలు ఏమి తెలియని నంగ నాచిలా ఉతుకుతున్న షర్టును పిండి పక్కనే ఉన్న బకెట్లో వేసి లేచి నిలబడ్డాను. ఆ లేవటంలో పొరపాటు గా జరిగినట్లు గా నా ఎడమ రొమ్ముని వాడి మోచేతి కే సి రాస్తూ లేచాను.
కుర్ర వెధవ ఒక్క నిమిషం పాటు గజగజ వణకటం గమనిచి నవ్వుకుంటూ ఉతికిన బట్టలున్న బకెట్ తీసుకుని బాత్రూం లొనించి బయత పడ్డాను. నేను వచ్చే సరికి బాలు గాడు వచ్చి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చుని వున్నాడు. అలా కూర్చుని వున్న వాడు తన ఎడం చేత్తో తొడల మధ్య పాంట్ మీద వేసి అదు ముకోవటం నా దుష్టి నుంచి తప్పించుకోలేదు.
మేము భోజనం చేస్తున్నంత సేపూ వాడి కళ్ళు అపుడప్పుడు నా ఎద వైపు చూడ సాగాయి. కానీ, నేను ఆ రోజు కు ఇందాక చేసిన విందు చాలులే అని పైట పూర్తిగా కప్పుకుని కూర్చోవడంతో అబ్బాయిగారి ఆశ అడియాశీ అయ్యింది.
నేను వూహిచి నట్లు గానే ఆ రోజు భోజనం తరువాత కూడా తను రూం లో దూరి చేతికి పని చెప్పటం, అది నేను వెంటిలేటర్ గుండా చూసి ఆనందిస్తూ నా తొడల మధ్య నొక్కుకోవడం రొటీన్ గా జరిగి పోయింది.
మరో రెండు రోజులు గడిచాయి. ఇంతలో ఆది వారం రావటంతో శ్రీవారు,
పిల్లలు ఇంట్లోనే వున్నారు. ఆ రోజు ఎవరినో ఫ్రెండ్స్ ని కలవాలని మధ్యాన్నం వెళ్ళిన వాడు సాయంత్రానికి కానీ తిరిగి రాలేదు.
వాడు తిరిగి వచ్చి తన రూంలోకి వెళ్ళేప్పుడు వాడి చేతిలో న్యూస్ పేపర్ లో చుట్టి వున్న ఒక పాకెట్ ఉండటం గ మనించాను. తను రాగానే హడావిడి గా రూంలోకి వెళ్ళి ఆ పాకెట్ అక్కడ పెట్టి కానీ మేము కూర్చుని వున్న హాలులొకి రాలేదు. వాడి ప్రవర్తనని బట్టి వాడు ఆ రోజు ఏదో కొత్త పుస్తకాలు తెచ్చినట్లున్నాడు అనుకున్నాను. ఆ రోజు రాత్రి చాలా సేపటి వరకూ వాడి రూంలో లైట్ వెలుగుతూనే ఉంది.
మరుసటి రోజు శాస్త్రి అటు ఆఫీసుకు వెళ్ళగానే ముందు గది గడియ పెట్టి బాలు గాడి రూంకే సి నడిచాను. నేను వూహిచి నట్లు గానే పరుపు కింద ఇంత కు ముందున్న దాని కన్నా ఎక్కువ పుస్తకాలు ఉన్నాయి.
ఒక పుస్తకం మాత్రం న్యూస్ పేపర్ లో చుట్టి ఉంది. అది ఏమిటో చూద్దామని కుతూ హలంగా విప్పిన నాకు అందులో ఉన్న రంగు రంగుల బొమ్మలతో ఉన్న పుస్తకాన్ని చూడ గానే ఒక్క క్షణం షాక్ తగిలినట్లయ్యింది.
ఏదో విదేశాల్లో ప్రింట్ చేసినట్లున్నారు ఆ పుస్తకాన్ని. కవర్ పేజ్ మీద పూర్తి నగ్నం గా వున్న ఒక తెల్ల పిల్ల వంగుని తన ఎదురుగా బట్టలు లేకుండా నిలబడి ఉన్న మగ వాని అంగాన్ని ఐస్ ఫూట్ చీకుతున్నట్లు చీకుతుంది. వంగుని వున్న ఆమె వెనక నుంచి మరో మగ వాడు తన గూటాన్ని ఆమె గుహలో దూర్చి ఉన్నాడు.
వెనక నుంచి వాడు చేస్తున్న పనిని ఆనందిస్తూ, ముందు వాడిది చీకుతున్న ఆ పిల్ల మొహంలో సిగ్గు అనేది ఏ కో సానా నాకు కనిపించలేదు. తను చేస్తున్న పనిని బాగా ఆనందిస్తున్నట్లు గా ఉంది ఆ పిల్ల. ఇక ఆ పుస్తకం లోపలి పేజీలలో అన్నీ అలాటి బొమ్మలే .
నన్ను బాగా ఆశ్చర్య పరిచిందే మిటంటే కొన్ని బొమ్మల్లో ఇద్ద రు ఆడవాళ్ళు ఒకరినొకరు కౌగలించుకొనో, లేదా ఒకరి రొమ్ములు ఒకరు చీకుతూనో ఉండడం. మరో బోమ్మలో అయితే కవర్ పేజ్ మీద లాంటి సన్నివేశ మే, కాదంటే ఇక్కడ వంగుని వున్నా ఆ అమ్మాయిని ఒక మగ వాడు వెనక నుంచి దంచుతుంటే , ఆ అమ్మాయి తన ముందు పంగ విడదీసుకుని పడుకుని వున్న మరో పిల్ల బుజ్జి దాన్ని ఆబ గా నాకుతుంది. ఆ బొమ్మ చూడ గానే ముందు ఛీ అనిపించినా, ఆ ఇద్దరి ఆడ వాళ్ళ మొహంలో కనపడుతున్న త్రుప్తి చూస్తే అంధులో కూడా సుఖం ఉన్నట్లుంది అనుకున్నాను.

460582cookie-checkతప్పెవరిది – 10

Leave a Reply

Your email address will not be published.