టీచరమ్మలు 3

Posted on

ఆ రోజు సాయంత్రం-సుశీల వచ్చి-“మాస్టారూ ఇప్పుడే మొదలెట్టు” అంది.సుజాత కూడా వచ్చి “అవును గురూ మొదలెట్టేయ్” అంది. నా కిట్ తీసుకొని వచ్చి “సూశీలా మాడం మీరు కొంచెం పైట తీసేస్తే-బాగా వస్తుంది.”

టీచరమ్మలు 2 →

అంటే-నవ్వుతూ ” నీ దగ్గర సిగ్గెందుకు చీర ఇప్పుతాలే” అని లంగా జాకెట్టుతో వచ్చింది. సుశీల ముడి విప్పి-జుత్తుని బాగా దువ్వేసరికి జుత్తు నుడుము దాటింది. వాటర్ స్ప్రే బాటిల్ తో మెడ దగ్గర నుంచి జుత్తు మీద వాటర్ స్ప్రే చేసి-జుత్తుని దువ్వా. జుత్తు లంగా కి తగులోంది. కత్తెర తీసుకొని-“మాడం మొదలెడుతున్నాను” అనంటే-“రెండు అంగుళాల వరకు కట్ చేయ్యి మాస్టారూ”అంది.

నడుము దగ్గర నుంచి ఎడం చేతిలో జుత్తును పట్టుకొని-కట్ చేస్తూ ఉంటే జుత్తు కస్క్ మని కింద పడుతోంది. 5 నిమిషాల్లోరెండు అంగుళాల్ల జుత్తు కట్ట్ చేసి-జుత్తుని దువ్వి-“మాడం కింద వి షేప్ లా కట్ చేస్తాను-చాలా బాగుంటుంది” అన్నా. ” మాస్తారూ నా జుత్తు ఇప్పుడు నీది-నీఇష్టం నీది.ఏమైనా చేసుకో ” అంది
సుశీలమ్మ అలా అనగానే ,ఇంకో కతేర తీసుకొని జాకెట్టు కింద నుంచి-లంగా వరకు రెండు పక్కలా వి షేప్ లో కత్తిరించా.

ఇంకో చిన్న కత్తెర తీసుకొని-వి షేప్ చివరలు నీట్ గా ఒకేలా వచ్చేటట్టు కత్తిరించి- జుత్తుని దువ్వి-రెండు చేతులతో జుత్తుని లూజ్ చేసేసరికి-సుశీలమ్మ వీపు నిండా నిగ నిగలాడుతూ పరుచుకొంది. అంతవరకూ చూస్తున్న సుజాత “వావ్ మాడం,గురూ ఎంత బాగా చేసాడో” అంది.జుత్తుని సుశిలమ్మ భుజాల మీదుగా ముందుకి వెసి-“ఎలా ఉంది మాడం” అన్నా.”చాలా బాగా చేసావ్ మాస్టారూ,బాబ్బ్ కూడా బాగా చేస్తావు” అంది. సుజాత కూడా చీర విప్పుకొని వచ్చి-“నాకు కూడా అలాగే చెయ్యి గురూ” అంది. సుజాత జుత్తు విప్పి-నీళ్ళు స్ప్రే చేసి-లంగా మీద పడుతున్నా జుత్తుని రెండు అంగుళాల మేరకు కట్ చేసా-మళ్ళీ జాకెట్టు దగ్గర నుంచి వి షేప్ లో కట్ చెయ్యడానికి ఇంకో 20 నిమిషాలు పట్టింది.

చిన్న కత్తెరతో ఆ కొసలని నీట్ గా కట్ చేసాను. జుత్తుని తుడిచి దువ్వేసరికి జుత్తు వీపంతా పరుచుకొని నల్లగా నిగ నిగ్లాడుతూ-నా బుజ్జిగాణ్ణి అల్లరి పెట్టింది. ఆ రోజు పది రోజుల్లో వచ్చే ఆదివారం పూర్తిగా బాబ్ చేయించుకుంటామని ఇద్దరూ చెప్పారు.

పక్క మీద పడుక్కోగానే-పొద్దుట నుంచి ఇద్దరికి పేలు తీసి-జుత్తులు దువ్వి-సాయత్రం జుత్తుకట్ చేసేసరికి-నా బుజ్జిగాడు అల్లరి పెడుతున్నాడు.ఇంతలో తలుపు తీసి లోపలికి వచ్చి గడియపెట్టి-మెల్లిగా వచ్చి నా పక్కలోకి చేరి నా మీద చెయ్యి వేసేసరికి-నా చేతులతో తనని చుడుతూ-“మాడం ఇన్నాళ్ళకి దయ కలిగిందా” అంటూ పిర్రలు తడుముతూ పెదాలు ముద్దాడా.”మాస్టారూ ఇవాళ చేసిన పనులకి నీ బుజ్జిగాడు అల్లరి పెట్టడం చూసా-నువ్వు ఇవాళ పేలు చూస్తున్నప్పుడు-జుత్తు కట్ చేసినప్పుడు-నాకు కూడా దూల ఎక్కింది. అందుకే ఇక మీద ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఎక్కిపో” అంటూ నా నోట్లో నాలిక దూర్చి నాక్కుంతూ-లంగా విప్పి-జాకెట్టువిప్పి తీసి పక్కన పడేసా.

ఒక చేత్తో సళ్ళు నలుపుతూ రెండో చేతిని బొక్క మీద పెడితే ఆతులు తగిలాయి.”మాడం ముందు ఇక్కడ గుండు గీయాలి అంటూ-ఆతులు సర్ది-వేలు బొక్కలోకి దూర్చి ఆడిస్తూ ఉంటే-మాడం ఊహ్ ఆహ్ అంటూ-నా బుజ్జిగాణ్ణి పట్టుకొని-బొక్కలో దూర్చి నా బొక్కని నింపేయరా”అంది.సుశీలమ్మె రెండు కాళ్ళు విడదీసి-బొక్కలోకి బుజ్జిగాణ్ణి దూర్చి-సళ్ళు పిసుకుతూ-పెదాలు బుగ్గలు చెవులు ముద్దాడుతూ-మధ్యలో చంకలు నాకుతూ-“ఇక్కద కూడా గియ్యలి మాడం” అంటూ-సుశీలమ్మ బొక్కలో 20 నిమిషాలు వాయించి-ఇద్దరం ఒక్కసారి కార్చేసుకొన్నాము.ఇద్దరి రసాలు కలిసి మాడం బొక్కలోంచి కిందకి కారాయి.

బొక్కలోనే ఉంచి-మాడం చనుమొనలు చీకుతూ-“మాడం ఆతులు చంకలు గీకుతాను” అన్నా.”కానీ మాస్టారూ,నా ఒళ్ళు మొత్తం నీదే” అంది.పడుక్కొన్న మాడం కాళ్ళు విడద్దీసి-పిర్రలని నా ఒళ్ళో పెట్టుకొని-బొక్కామీద గీకడానికి వీలుగా సర్దుకొని-ముందు చిన్న కత్తెరతో-పొడుగ్గా ఉన్నా ఆతులని చిన్న దువ్వెనతో దువ్వి-బాగ చిన్నవిగా కత్తిరించా.తరవాత నీళ్ళతో బాగా తడిపి-బొక్కా మీద ఆతులని నున్నగా గీకా.బొక్కలో వేళ్ళు దూర్చి-బొక్క రెమ్మలు పక్కన జాగ్రత్తగా నున్నగా గీకా.అలా రెండు సార్లు గీకి-నీళ్ళతో కడిగి-బొక్కని బాగా నాకి-నున్నగా ఉందో లేదో చూసి-రెండు చేతులతో బొక్కని విడదీసి-ఒకాసారి నాలుకని దూర్చి నాకి బయటకు తీసా-“అరే ఏమి చేస్తున్నావు మాస్టారూ బొక్కలో నాకేస్తున్నావేమిటి” అంది సుశీలమ్మ. “నాకితే బాగుందా” అన్నా బొక్కని నీళ్ళతో కడుగుతూ. మాడం ని లేపుతూ “చంకలు కూడా గీకేస్తా సుశీలమ్మా” అంటూ చంకలని నీళ్ళతో తడిపి నున్నగా గీకి-నాకి చూసా.”మాడం కనీసం మూడు రోజుల కి ఒకసారి బొక్కా చంకలు గీయించుకొంటే బాగుంటుంది. జాకెట్టు కి చంకల్లో చెమట కూడా పట్టదు” అన్నా. ” ఆ పని కూడా నువ్వే చెయ్యవయ్యా మాస్టారూ” అంది.

గీకడం పూర్తి అయ్యాక మాడం సుశీలమ్మ నా మీదెక్కి-నా బుజ్జిగాన్నీ దూర్చుకొని-నా మీద 15 నిమిషాలు ఊగేసరికి ఇద్దరం కార్చుకొన్నాము. అలా రాత్రి 5 నిమిషాలు బొక్క నాకించుకొని-మూడు సార్లు బొక్క వాయిపించుకొని-తెల్లావారుజామున తన గదికి వెళ్ళింది.అలా 13 ఏళ్ళు పెద్దదైన సుశీలమ్మని తనివితీరా వాయించా.అప్పుడు కూడా మాడం అనే పిలిచా.