జయ-సుధ 6

Posted on

జయ “రవీ ,స్నానంచేసి వచ్చేక తీరిగ్గా తలంటిన జుత్తుకి నూనె రాయరా’ ఈలోగా అమ్మకి విజ్జీకి కానీ ” అంది పెదాలు ముద్దు పెట్టుకొంటూ.జయూని 5 నిమిషాలు ముద్దాడి వదిలా. విజ్జీ కి తలకి నూనె రాసి , దువ్వి నెత్తి మీదకి చుట్టి “పోయి స్నానం చేసి రావే ” అని , సుధని దగ్గరకు తీసుకొని , ముడి విప్పి దువ్వడం మొదలెట్టా. సుధకి తలకి నూనె రాస్తూ మధ్యలో , చేవి తమ్మలు కొరుకుతూ , వెనక్కి లాగి పెదాలు బుగ్గాలు కొరుకుతూ – తల కి నూనె రాసా. నెత్తి మీదకి జుత్తు కట్టి ” స్నానం చేసి వస్తావా ” అంటే -” వచ్చి వీపు- సళ్ళు- పూకు-గుద్ద-పిర్రలు. రుద్ది స్నానం చేయించు” అంది.

పెరట్లో రెండో స్నానాల గదిలోకి సుధని తీసుకెళ్ళేసరికి- పక్క గదిలోంచి విజ్జీ ” బావా నా వీపు తోమి , తరవాత అమ్మకి స్నానం చేయించు ” అంది. విజ్జీకి వీపు , సళ్ళు చంకలు తోమి వచ్చేసరికి – సుధ నగ్నంగా ఉంది.

“సుధీ , రావే ” అంటూ దాన్ని అలాగే నిలబెట్టి నలిపేసా . ” లేచిన్ నా బుజ్జిగాణ్ణి సుధ పూకులోకి దూర్చేసరికి ” అమ్మా , మెల్లాగ , ఊఉ ఊ” అంటూ ఉంటే – విజ్జీ పక్క నుంచి ” బావా అమ్మ పూకులో ఇక్కడే దూర్చి దెంగుతున్నావా ” అంది. ” విజ్జి స్నానం పూర్తి చేసి వెళ్ళూ ” అంటూ సుధని గోదకు నొక్కి పట్టి నడుము పట్టుకొని దెంగడము మొదలెట్టా.సుధీ పూకు నింపేసాక , స్నానం చేయించదం మొదలెట్టా.

సుధకి సబ్బు పట్టించి వీపు సళ్లు చంకలూ రుద్దుతూ ఉంటే, పక్క నుంచి స్నానం చేస్తున్నా జయూ ” రవీ , ఇలా వచ్చి నాకు సబ్బు పట్టించరా ” అంది.” నీ అమ్మ గుద్ద తోముతున్నాను -కడిగేసి వస్తాను ” అన్నా . ” సుధీ నీళ్ళు పోసుకుంటూ ఉండు -జయూ కి తోమి వస్తా ” అని జయ గదిలోకి వెళ్ళా . జయకి ఒళ్ళంతా సబ్బు పట్టించి – తొమి పూర్తి గా స్నానం చేయించా. ” అమ్మకి పూర్తి చేసి తీసుకెల్లు” అంది. సుధ బాగా నీళ్ళలో నాని ముద్దొస్తోంది. “సుధీ , మంచి కడిగిన ముత్యం లా ఉన్నావే ‘ అంటూ పెదాలు ముద్దాడుతూ , సళ్ళు పిర్రలని పిసుకుతూ ఉంటే , కాళ్ళు విడదీసి – నా నా నిగిడిన మొడ్డని పట్టుకొని పూకులోకి దూర్చు కొంది. సిధని గోడకి నొక్కి పెట్టి , దెంగుతూ మొదలెడుతూ ” జయూ , నీ యమ్మ కి దూల పెరిగిపోయిందే , మళ్ళి పెట్టేసుకొంది పూకులో ” అంటే – ” కానీ రా దాని దూల తీర్చి తీసుకురా నేను వెళుతున్నాను ” అంది. అలా బాత్రూంలో మరో రెండుసార్లు ఇద్దరికి కారేవరకూ సుధని ముందునించి ఒంగోపెట్టి పూకుని 30 నిమిషాలు దెంగి దెంగి అప్పుడు మళ్ళీ స్నానం చేసాము. మరోసారి ఇద్దరం స్నానం చేసి- ఒళ్ళంతా తుడిచి- లంగా జాకెట్టు తొడిగాక ఇద్దరం ఇంట్లోకి వెళ్ళాము.

విజ్జీ వచ్చి ” బావా నాకు ముందు జడ వెయ్యవా , స్కూల్ హోంవర్క్ చేసుకొంటా “అంది. విజ్జీ ముడి విప్పి- తల దువ్వడం మొదలెట్టా. ” బావా మా ముగ్గురికి భలే స్నానం చేయించావే ” అంది.నవ్వుతూ ” ముగ్గురికీ మజా వచ్చిందా , నాకు మస్తుగా ఉంది ” అన్నా. తల దువ్వుతూ , ఇప్పుడే మధ్య పాప్డి తో రెండు జడలు వేసేస్తాను. రేపు పొద్దుట సులభం అవుతుంది స్కూల్ కి వెళ్ళేముందు జడలు వెయ్యటం అన్నా” మధ్యలో కనిపించిన పేను తీస్తూ . విజ్జూ కి మధ్యపాపిట తీసి రెండు జడలు వెయ్యటం పూర్తిచేసేసరికి – జయ సుధ , టీఫిన్ తయారు చేసారు .

సుధ దువ్వెన పిన్నులు తీసుకొచ్చి నా ముందు కూర్చొంది.జయ ఎదురుగా ఉంది. విజ్జీ లోపలి గదిలో చదువుకొంటున్నాది. సుధ పెదాలుముద్దాడుతూ – నెత్తి మీదకి వేసిన ముడిని విప్పా. జుత్తు సర్దుతూ ఉంటే – జయ ” అమ్మా ఎన్నీసార్లు” అంది. జుత్తుని పాయలుగా చేస్తూ ఉంటే ” ఏమిటి ఎన్నీ సార్లు” అంది.నేను నవ్వుతూ ఉంటే . జయ కుడిచేతిని మడిచి, ఊపుతూ , పూకులో ఎన్ని సార్లు పోయించుకొన్నావు ,స్నానాల గదిలో ఇందాక రెండు సార్లు అయింది,రాత్రి ఎన్నిసార్లు ” అంది. ” నీయమ్మ రాత్రి పడుక్కోనిస్తే కదా జయూ , నీయమ్మకి వీర దూల రోజంతా కూడా రెడీ ” అని కన్ను కొట్టా . సుధ వేళ్ళు చూపిస్తూ -5 సార్లు అని చెప్పింది. సుధకి తలదువ్వి – ముడి వేసి -ముడిలోంచి వచ్చిన జుత్తు దాని నడుము దగ్గరికి ఉంది. ఆ జుత్తుని మళ్ళీఈ దువ్వి జడ్ గా వేసి, జడని ముడిచుట్టూ చుట్టి -పిన్నులతో సర్ది పెట్టా . జుత్తుని చెవులు కప్పేలా సర్ది చెవులుకి జయూ అందించిన రింగులు పెట్టా . పెదాలు ముద్దాడి-” ఇంక నీ పని చూసుకో – నేను ఇంక జయ కి నూనె రాస్తా , కనీసం గంట – రెండు గంటలు పట్టేటట్టు ఉంది” అన్నా.

జయ ముడిగా చుట్టిన జుత్తు విప్పేసరికి జుత్తు మొహాన్ని కప్పేసి- పిర్రాలు దాటి -నల్లగా మెరుస్తోంది. జయూ రెండు చేతులతో మెడని చుట్టి నా పెదాలు అందుకొంది. నా రెండూ చేతులూ జయ చంకల కిందుగా వీపుని పట్టుకొని దగ్గరగా లాక్కొని నాలికని జయూ నోట్లో దూర్చి ముద్దులాడూతూ అలా ఎంతసేపు ఉన్నామో తెలీలేదు. కొంతసేపటికి ” రవీ నా జుత్తుకి నూనె రాయిరా , మల్ళీఈ రెపు స్కూల్ కి వెళ్ళాలీ కదా ఇద్దరము కూడా ‘ అంది. మొహం మీది జుత్తుని సర్దుతూ , ” పద నీకు నూనె రాసి జడ వేసాక , నీయమ్మ పూకుని నింపాల్సి ఉంటుంది అన్నా నవ్వుతూ .” నా బుజ్జిగాణ్ణి సున్నితంగా ఆడిస్తూ ” అందుకే కదా , నా అమ్మని నీకింద పడుక్కోబెట్టాను ” అంది.

జయూ ముడి విప్పి – జుత్తుని వేళ్ళతో చిక్కు లేకుండా చేసి ,ఆరు పాయలుగా చేసా. చేతికి నూనె రాసుకొని మాడు మీద రాస్తూ , జుత్తుకి కూడా రాయడం మొదలెట్టా . ఒక్కో పాయని తీసుకొని పైనుంచి కిందవర్కు నూనె రాస్తూ – ” నీయమ్మ ఏమి అంటోందే జయూ , మీ ముగ్గురిజుత్తులు భలే మస్తుగా ఉన్నాయే ” అంటూ కనిపించిన పేను తీసికుక్కా. అలా జయూ జుత్తుకి నూనె రాస్తూ ” సుధతో రాత్రి జరిగిన సంగతులు , సుధ ఆతులు గురించి మాట్లాడుతూ , జయూ పట్టుకుఛ్ఛులా ఉన్న జుత్తుకి నూనె రాసా .ఆరు పాయలుగా చేసి – ఒక్కో పాయని దువ్వి మొత్తం జుత్తుని కలిపి దువ్వుతున్నాను.”పేలుచూస్తావా ” అంది. ” నూనే రాసానుగా , ఇప్పుడె బోల్దు దొరుకుతాయి ” అని , జయకి పేలు కుక్కడం చేస్తూ ఉంటే -” రవీ అమ్మకి సాయంత్రం తలంటు , మా ఇద్దారికీ నిన్న అయింది.” అంది. ” అలాగె సుధకి ఇవాళ తలంటు పోస్తే , ఈ వరంకి ముగ్గురికి పూర్తవుతుంది ” అన్నా వెంట్రుక నుంచి తీసిన పేను జయ చేతిలో పెడుతూ . కొంతసేపు పేల దువ్వెనతో, మధ్యలో చేత్తో పేలు చూసి – తల దువ్వి – మధ్య పాపిట తీసి – తల దువ్వుతూ ” జయూ నూనె రాసినా పిడికిలిలో పట్టటం లేదే ” అన్నా. ” ఎలాగ సుధ కి తలంటినప్ఫుడు షీకాయ పులుసు నువ్వే పోయాలిగా , జడ అయితే తడుస్తుంది ముడి వేస్తాలే ” అంటూ జయకి కూడా తల మధ్యకి జుత్తుని ముడిగా వేసి- ముడిలోంచి తీసిన జుత్తుని దువ్వి , రెండు జడలుగా వేసా. రెండు జడల్ని ముడిచుట్టూ తిప్పి , పిన్నులతో సర్దా . ” అమ్మకి వేసినట్టే వేసావ ” అంటే – “నీకు రెండు జడలతో వేసానే” అని జయూ మెడ మీద వీపు మీద ముద్దాడా .

జయ జుత్తు పని పూర్తి చేసేసరికి సుధ భోజనాలు వడ్దించింది. నలుగురు భోజనాలు చేసాక – “రవీ , అమ్మకి ఎలాగా తలంటుతావుకదా , మీరిద్దరూ వెనక గదిలోకి వెళ్ళండి. మేము ముందు గదిలో ఉంటాము , పనిమనిషి వస్తే చూసుకుంటాము ” అంది.” రవీ చంకలు , దిమ్మా గొరుగు తలకి నూనె పెట్టే ముందు ” అంది మళ్ళీ . ” సుధీచూడు నీ కూతుళ్ళు నీ దూల తీర్చడానికి ఎలా ఆలోచిస్తున్నారో ” అంటూ సుధని నదుము చుట్టూ చేతులు వేసి పెదాలు అందుకోగానే , నా మెద చుట్టూ చేతులు వేసి ముద్దులకి సహకరించడం మొదలెట్టింది. జయ నవ్వుతూ “అమ్మా రెండు గంటలు నాజుత్తు సేవ చేసి , మంచి వేడిమీద ఉన్నాడు- నీ పూకు పచ్చడి చేస్తాడు చూసుకో ” అంది. ” ఏరా జయ జుత్తు తప్ప , మా ఇద్దరి జుత్తులు చేస్తే , మరి లెవదా ” అంటూ నోట్లో నాలుక దోపింది. నాలుకని నాకి ” దీనమ్మ , మీలో ఎవరి జుత్తు పట్టుకున్నా నా బుజ్జిగాడికి ఆనందమే గుంటా ” అంటూ , సుధీని ఎత్తుకొని వెనుక గదిలోకి చేరాను . అప్పటికే లంగా బొందు , జాకెట్టు హుక్స్ తీసి ఉన్నానేమో , గదిలో కింద నిలబెట్టేసరికి లంగా జారిపోయింది , జాకెట్టుని చేతుల్లోంచి తీసేసరికి- నాకంతే 17 ఏళ్ళు పెద్దదైన సుధ నగ్న దర్శనం మరో సారిచ్చింది.

ముడిలో పిన్నులు తీసేసి – గాజులు గొలుసు తీసేసి మంచం మీది పడుక్కోబెట్టి – పూకుని రాస్తూ , వేళ్ళు దోపేసరికి – రస్సలు తగిలేయి. ” ఎమిటే అప్పుడే కార్చుకొంటున్నావ అంతూ వేల్లు మరికొంచెంలోపలికి తోస్తూ – సనుమొనలు నోత్లోకి తీసుకొని చప్పరిస్తూ , చీకాను . కాళ్ళు రెండు విడదీసి , నన్ను మీదకి లాక్కొని , నా చేతులు రెండూ సళ్ళ పనికి ఇచ్చి , నా బుజ్జిగాణ్ణి పట్టుకొని – పూకులోకి దూర్చుకొని – రెండు కాళ్ళు ఎత్తి నా నడుము చుట్టూ వేసి ఎదురొత్తులు మొదలెట్టి – బూతులు మొదలెట్టింది. “దెంగరా నా రంకుమొగుడా, పూకుని పగలదెంగు-నన్ను నా కూతుళ్ళని కూడా ఒకేసారి దెంగు-అబా ఏముందిరా నీ దెంగుడు-దెంగరా లంజా కొడకా” సూధ నోటిని నోతితో మూసి ముడ్డాడుతూ , సళ్ళూపిసుకుతూ దెంగడం మొదలెట్టా. 30 నిమిషాలు అలా దెంగి దెంగి , ఇద్దరం ఒక్కసారిగా కార్చుకొనేసరికి , సుధ పూకు నిండిపోయి , బైటకు కారింది.