జయ-సుధ 4

Posted on

నేను స్నానం చేసి వచ్చేసరికి అక్క చెళ్ళెళ్ళు ఇద్దరూ , లంగా జాకెట్టులు వేసుకొని , తల దువ్వించుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు .

జయ-సుధ 3 →

సుధ అత్త నవ్వుతూ ” ఇవాళ నీకు చేతి నిండా జుత్తు పనేరా ” అంది. ” నాకు ఏమి పర్లేదు , సర్దావే , నీ జుత్తు దువ్వడమే మిగిలింది అత్తా:’ అన్నా , విజ్జి జుత్తుని చేతుల్తొ చిక్కు తీస్తూ.

విజ్జీ జుత్తుని మొత్తం వేళ్ళతో చిక్కు లేకుండా దువ్వుతూ ఉంటే అత్త ” ఏవిటి చేస్తున్నావురా ” అంది ” అత్తా , ఇలా చేస్తే తలంటిన జుత్తు చిక్కుతొ పోదు “అన్నా . అత్త అక్కడే కూచొని చూస్తోంది. విజ్జి జుత్తుని వేళ్లతో విడదీయడానికి 20 నిమిషాలు పట్టింది. అప్పౌది విజ్జి చెతులోంచి దువ్వెన తీసుకొని జుత్తుని నాలుగు పాయలు చేసి – ఒక్కో పాయని దువ్వుతూ ఉంతే జుత్తు నునగా జారుతూ మెరుస్తోంది.

నాలుగు పాయలూదువ్వాక , జుత్తుని కలిపి దువ్వాను.పాపిత తీసి – సగం జుత్తుని తీసి ముందుకి వెసి , మిగిలిన జుత్తుని బాగా దువ్వి , జడ వేయడము మొదలెట్టా. అలా విజ్జీ తలంటిన జుత్తుకి రెండు జడలు వేసేసరికి 30 నిమిషాలు పట్టింది.

జయ లేచి వచ్చి నా ముందు వెనక్కి తిరిగి నిలబడింది. ” అత్తా , జయ కి జడలు వేసేసరికి ఇంకో గంట పదుతుంది. ఈ లోగా వంట చెయ్యి. నీ కూతుళ్ళకి తలంటి జడలు వేసేసరికి ఆకలి దంచుతోంది ” అన్నా జయ జుత్త్ని వేళ్ళతో పైన్నుంచి కిందవర్కు చిక్కు లేకుండా చేస్తూ . మధ్యలో జయ నదుము పట్టుకొని అటు ఇటు తిప్పుకొంటున్నాను . జయ ముసి ముసి గా నవ్వుతూ నా చేతులని సల్లమీద వేసుకొంటోంది. అలా జయ చిక్కు వేళ్ళతో తియ్యడానికి 20 నిమిషాలు పైనే పట్టింది. రెండు చేతులతో జయ జుత్త్ని పైనుంచి కింద వర్కు సర్దుతూ ఉంటే , విజ్జీ దువ్వెన అందించింది.

జయ జుత్తుని ఆరు పాయలుగా చేసా . జుత్తు మెరుస్తోంది. పాయని తీసుకొని దువ్వుతూ ఉంటే , జయ ” అమ్మ ఇవాళే నీకు జుత్తు అప్పగించేస్తుంది చూడు .” అంది. ” ఎలా చెబుతున్నావు ” అన్నా దువ్విన పాయని సళ్ళ మీద్ అవేస్తూ , రెండో పాయని తీసుకొని దువ్వడం మొదలెడుతూ. “నువ్వు ఇంతసేపు తలంటుతావు అనుకోలేదు , ఏదో చెయ్యలేవు అనుకొంది.'” అంది.

నేను దువ్విన పాయని సన్ను మీద వేసి , మూడో పాయని తీసుకొని దువ్వుతూ ఉంటే” నెనౌ బట్తలు వేసుకుంటూ ఉంటే వచ్చి రవి ఏదో అనుకున్నానే , మీ ఈద్దరి జుత్తులు ఇంత ఓపికగా తలంటేడే , నేను ఎప్పుడూ మీకు ఇలా తలంటలేదే అంది.” మూడో పాయని కూడా సన్ను మీద వేసి – నాలుగో పాయని దువ్వుతూ ఉంటే ” రవి నా జుత్తు అంటే పిచ్చే అమ్మా , నా కోసం ఏ పని అయినా చేస్తాడే ” అన్నా అంది. మిగిలిన పాయలని కూడా దువ్వి సన్ను మీద వెసేసరికి మెరుస్తున్న పట్టులాంటి జుత్తు పచ్చని జయ మొహాన్ని కప్పి రెండు సళ్ళ మీద ఒక అందమైన శిల్పంలాగా ఉంది. రెండు చేతులతో రెందు సళ్ళ మీద జుత్తుని పట్టుకొని వెనక్కి తీస్తున్నప్పుడు అత్త వచ్చి కూచొని చూడడము మొదలెట్టింది.

మొత్తాం జుత్తుని కలిపి దువ్వుతూ ఉంటే మెత్తని పత్తు కుచ్చు లాంటి జుత్తు నిగ నిగా మెరుస్తోంది.5 నిమిషాలు దువ్వాక , పక్క పాపిట తీసి జుత్తుని రెందు భాగాలు చేసి , ఒక భాగాన్ని ముందు సళ్ల మీద వేసాను. ఒక్కో పాయ దువ్వుతూ ఒక జడ అల్లాదానికి 20 నిమిషాలు పట్టింది. సల్ల మీద చేతులు వేసి, జుత్త్ని పట్టుకొని వెనక్కు లాగి దువ్వి , ఒక్కో పాయని దువ్వుతూ రెందో జడ వేసాను . అత్త ” జయా నువ్వీప్పుడూ రెందు జడలు వేసుకోలేదు కదా ” అంటే ” నా జుత్తు ఇప్పుడు రవి ఇష్టం , రెండు కాక్పోతే నాలుగు వేస్తాడు, సరెనా ” అంది. అని వెనక్కి తిరిగి నా పెదాలు ముద్దాడి – ” అమ్మా పద అన్నం తిందాం , నిద్రొస్తోంది .రవి ఇంతలా తలంటి భలె చేసాడు ” అంది. భోజనాలు అయ్యాక జయూ -విజ్జీ ముందు గదిలోకి వెళ్ళి నిద్రపోతామన్నారు.

సుధ అత్తా నేను అక్కడ మిగిలాము .సుధ నా దగ్గరికి వచ్చి దగ్గరగా తీసుకోగానే నా చేతులు రెండూ సుధ నడుముని చుట్టేసి – పిర్రలు తదుముతూ , పెదాలు అందుకున్నాను. అదురుతున్న పెదాలతో ముద్దాడుతూ ” నా కూతుళ్ళపని బాగా చేసావురా ” అంది.పిర్రలు నొక్కుతూ దగ్గరగా లాక్కొంటూ నా నోటిని జాకెట్టు లోచి కనిపిస్తున్న సల్ల చీలిక మీద ముద్దాడడము మొదలెట్టా. ఇద్దరి జుత్తులకి చేసిన సేవతో , నా బుజ్జిగాడు నిగిడి ఉన్నాడేమో , అత్తకి తగులుతున్నాడు.” ఏమి చేస్తున్నావురా , నాకు కొంచెం తల దువ్వి పేలు తియ్యి ” అంది. ” సుధా నీ కూతుళ్ళకి చేసి , నా బుజ్జిగాడు అల్లరి పెడుతున్నాడు , ముందు వీడి ఆకలి తీర్చు.

నీకు కూడా రోజూ తలకి నూనె రాసి తల దువ్వుతా , పేలు తీస్తా , జడ అల్లుతా , ముడి వేస్తా” అంటూ అత్త చీర కుచ్చెళ్ళు తీసా .చీర విప్పి పక్కన పడేసి , సుధ పెదాలు మూసి ముద్దాడుతూ , పిర్రల మీది చేతిని వీపు మీదకి చేర్చి జాకెట్టు హుక్స్ తీసేసరికి , గుమ్మడి పండు లాంటి సళ్ళూ రెండూ బైటకి తన్నుకొచ్చాయి. సుధని వెనక్కి తిప్పి జుత్తు ముడి లోని పిన్నులు తీసేసరికి జుత్తు గారి పిర్రలకిందకి నాట్యమాడుతోంది.” ఏంది అత్తా , అందరికీ పిచ్చెక్కించే జుత్తులేనే అన్న జుత్తుని బుగ్గలమీదు రాస్తూ ముద్దు పెడుతూ.

” ఇక్కడేనా అంది ” నా చేతులు లంగా బొందు ని విప్పుతూ ఉంటే . ” దూల తీర్చుకుందుకి ఎక్కడైన ఒకటేనే ” అని పూకు మీద రాస్తూ ” ఎన్నాళ్ళైంది , వంకాయలెనా ఇన్నళ్ళూ ” అన్నా.” రవీ చూసావేంట్రా ‘ అంది. సళ్ళు రెండు పిసుకుతూ , చనుమొనలు చీకుతూ ” చూసా , అందుకే నువ్వు దగ్గరకు రాగానే ఆపుకోలేకపోయానే ” అంటూ కింద పడుక్కోబెట్టి – బలిసి తెల్లగా మెరిస్తున్న తొడల్ని రెండూ విడద్దీసి – తెల్లగా నల్లని ఆతులతో నిండిన పూకు-ఆతులని తప్పించి-పూకు పెదల్ని వేళ్ళతో విడదీసి-సుధ పూకులోకి నా మొడ్డని కసుక్కమని దూర్చేసా. ” అమ్మో , అబ్బా ” అంటే ,” వంకాయ దోపుకున్నప్పుడు లేదా సుధీ ” అంటూ సుధ పూకుని దెంగి దెంగి-ఇద్దరము ఒకేసారి కార్చుకొనేసరికి- సుధ పూకు లోంచి రసాలు కింద పడ్డాయి..

మీద అలాగే పదుక్కొని , చంకలెత్తి నాకుతూ ” నీయమ్మ గొరుగుకొవచ్చు కదే ” అన్నా . ” ఎవరు గొరుగుతారురా , నువ్వు గొరుగు” అంది. ఈ లోగా మొడ్డ లెచేసరికి సుధ పట్టూకొని” దెంగరా ” అంటూ పూకులోకి దూర్చుకొంది. అలా మరొసారి సుధ పూకుని పగల దెంగ్తూ , జుత్తుని సవరిస్తూ ” చూడు సుధా , ఇవాళ నుంచి ఇద్దరం ఒకే మంచం రాత్రి పూట , ఎప్పుడూ ఎవరికి దూలెక్కినా , వెంటనే మీదెక్కెయడమే. నీ కూతుళ్ళూ ఇద్దరికీ ఇప్పుడే వాళ్ళూ లేచాక చెప్దాము . ” అని మల్లీ పూకు నిండా నా రసాలతో నింపేసాను. అలా సుధ తో ఒప్పదం అయిపోయింది.

ఇద్దరం కడుక్కొన్నాక , ఇంకో లంగా , జాకెట్టు వేసుకొంది సుధ. జకెట్టూ వెనక హుక్స్ , సళ్ళని జాకెట్టు లో సర్ది పెట్టాను. తను కట్టుకొన్న లంగా బొందు విప్పి కొంచెం లూజ్ గా కట్టాను , తన నడుము చుట్టూ ఉన్న కమిలినది చూపిస్తూ . చీర కట్టుకోబోతే , ” ఎందుకే , ఇలాగె వచ్చి కూర్చో పేలు తీస్తూ తల దువ్వుతా ” అన్నా. తను వాడే పేల దువ్వెన , ఇంకో దువ్వెన, నూనె సీసా తీసుకొని వచ్చి మధ్యలో అరుగు మీద కూచొంది. ” ఒక్క సారి నిలబడు , జుత్తుని చిక్కు లేకుండా చేస్తా” అన్నా. రెండు వేళ్ళతో పేనుంచి కింద వరకు జుత్తుని చిక్కు లేకుండా విడదీస్తూ ఉంటే ” ఎక్కడ నేర్చావురా ” అంది. ” పల్లెటూళ్ళో పుట్టి పెరిగినవాణ్ణి ,అక్కడ ప్రతీ అత్త నేర్పించి మరీ చేయించుకొంటారు ” అన్నా , రెండు చేతులతో జుత్త్ని పెనుంచి కింద వరకు సర్ది.

దువ్వెన తీసుకొని జుత్తుని దువ్వుతూ ” నీ జుత్తు జయ కన్న తక్కువ , విజ్జీ కన్న ఎక్కువ ” అంటూ నా వైపు తిప్పుకొని పెదాలు గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకొన్నా. జుత్తుని దువ్వి , నూనె తీసుకొని మాడుకి రాస్తూ , జుత్తుకి రాయడము మొదలెట్టా.రాస్తూ ” ఎలా ఉంది సుధా ” అంటూ చెవి తమ్మలు కొరికా. సుధని కూచోబెట్టి నూనె రాస్తూ , కనబడిన పేలు తీస్తూ ఉంటే , జయ -విజయ లేచి వచ్చారు. ” ఎలా చేస్తున్నాడు రవి అమ్మా ” అంటూ వచ్చి నా పెదాలని ముద్దాడి వెళ్ళి ఎదురుగా కూర్చున్నారు.
సుధకి పేలు తీస్తూ ఉంటే జయ ” అమ్మా , ఇంక వంకాయలు వదిలేసి , రవి తొ రోజూ పడుక్కో. నేను , రవి ఇద్దరికి 19 ఏళ్ళు వచ్చాక పెళ్ళీ చేసుకొంటాము. రవి నాకు అన్నీచేస్తాడు , కానీ 18 ఏళ్ళు వచ్చేవరకు చెయ్యడు. నేను విజ్జి రవితో అన్నీచేయించుకొంటాము , సరసాలు , ముద్దులు ఉంటాయి.నీకు 34 ఏళ్ళు , దూల ఉంటుంది. రవి నీ కాబోయే అల్లుడే , అంచేత సిగ్గు పడకుండా అన్నీ చేయించుకో ” అంది.
ఎడం చేత్తో సుధ జుత్తుని పట్టుకొని తలని వెనక్కి వంచి – పెదాలు ముద్దాడి , బుగ్గలు చిన్నగా ఉకొరుకుతూ ” నీ కూతురు చెప్పింది గా , వాళ్ళ ఎదురుగా నేను నిన్ను అన్నీ రకాలుగా దెంగి దెంగి నీ పూకు నిండా నా రసాలు నింపడానికి అనుమతి వచ్చింది. జయూ చెప్పినట్టు పెళ్ళయ్యక కూడా నా దూల -నీ దూల తీరేవరకు నీ పూకుని గుద్దని పగల దెంగుతాను అత్తామ్మా ” అని తల దువ్వడము మొదలెట్టాను. అలా జయ ఆ ఇంటికి పెద్దగా భాధ్యత తీసుకొంది.

ఆ రోజు నుంచి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ముగ్గురు లంగా , బ్రా లేకుండా జాకెట్టుతో ఉండేటట్టు జయ రూల్ పెట్టింది.
సుధకి తల దువ్వి , కుడి పాపిట తీస్తూ ఉంటే విజ్జి ” అమ్మ 25 ఏళ్ళ దానిలా లేదూ ” అంది. సుధకి జుత్తుని దువ్వి , చెవులు కప్పుతూ ముడి వేస్తూ , మీ ఇద్దరికి సుధ అక్కలాగ ఉందర్రా ” అంటూ సుధ సళ్ళు పిసికి ముద్దాడా. ” రవీ తలంటుకున్న జుత్తుకి నూనె రాయడానికి చాలా టైం పడుతుంది. విజ్జీ కి రాత్రి రాయి , నాకు రేపు రాద్దుగాని ” అంది. ” ఆజ్ఞ దేవీ ‘ అని జయూ నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి – ఇద్దరం ముద్దులాడుకొంటూ ఉండిపోయాము.

సాయత్రం జయ కి జడలు విప్పి – తల దువ్వుతున్నాను. దువ్వుతూ ఉంటే జుత్తు జారిపోతున్నాది. అలా జయకి ఒక గంట సేపు దువ్వుతూ ఉన్నాను . జయ నవ్వుతూ , ” సరదా తీరిందా , జడలు వెయ్యి ” అంది.

జయని నిలబెట్టి , తీరిగ్గా రెండు జడలు అల్లడానికి ఒక గంట తీసుకొన్నాను. జయకి జడలు వెయ్యడము పూర్తి అయేసరికి సుధ వంట పూర్తి చేసి వచ్చింది. జయ జదలు సర్దుతూ ఉంటే ” అమ్మా , ఈ రాత్రి నుంచె రవి , నీ పక్కలో , నీ పూకులో రవి మొడ్డని పెట్టించుకొని – మీ ఇద్దరి దూల తీఏవరకు బాగా దెంగించుకో. , వంకాయలు ఇక మీద అవద్దు ” అంది. చెయ్యి జడల కిందుగా మెద మీద పెట్టీ , చెవులో ” నువ్వు వచ్చీన నీయమ్మ పూకులో రెండు సార్లు దెంగి నా రసాలు నింపేసా ” అన్నా . ” తెలుసు , చూసా – అందుకేగా అన్నీ చెప్పి , నేను బాస్ అని చెప్పా ” అంది. జయుని ముద్దాడుతూ , సుధా స్నానం చేసి రా ” అన్నా .