జయ-సుధ 3

Posted on

జయూ గట్టిగా కౌగిలించుకోగానే ,నా చేతులు తన నదుము చుట్టూ వేసి – పిర్రలు పిసుకుతూ , మా నాలుకలికి పని చెప్పాము. జయూ బంగారు కలసాలు నాకు మెత్తగా తగులుతున్నాయి. అలా కొంతసేపు ఇద్దరం ఉన్నాక , ” రవీ జుత్తు దువ్వుతే , కొంచెం సమయం కలిసి వస్తుంది ” అంది. గట్టూ మీద కూచుంటే , జుత్తు ముడి విప్పి – జయూ జుత్తుని దువ్వుతూ , తలంటడానికి వీలుగా లూజ్ చేస్తున్నాను.

విజ్జి స్నానం పుర్తి చేసుకొని- పొడి లంగా మధ్యస్తంగా ఉన్నా సళ్ళ మీదుగా కట్టుకొని వస్తూ – ” బావా అక్కా పని మొదలెడతావా ” అంది. ” అదే చేస్తున్నాను మరదలా , నీకు జుత్తు లోపల దువ్వా , అక్కకి ఇక్కడే దువ్వుతున్నా ” అని పూర్తిగా దువ్వి , లీజ్ చేసి – ” పదండి జయూ తలంటు మొదలెడడాం” అన్నా జయూ జుత్తుని ఎత్తి పట్టుకొంటే తను నడుస్తూ ఉంటే.

జయూ స్టూల్ మీద కూర్చొని- నా నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి నా బొడ్డు మీద ముద్దు పెట్టి- ” రవి బాబూ మస్తుగా తలంటు” అంది . జయూ తల జుత్తు నీళ్ళతో బాగా తడుపుతూ ఉంటే , ” బావా అందుకె ఇంత మస్తుగా ఉంది నువ్వు తలంటుతూ ఉంటే” అంది,షీకాకాయ రసాన్ని కలుపుతూ. రెండు చేతులూ తడిపిన జుత్తులో దూర్చిరాస్తూ ” మరదలా కొంచెం కొంచెం పొయ్యి ” అని బంగారు జయూ కి తలంటడం మొదలెట్టా . అలా ముందు తల , తరవాత కింద వరకు జారుతున్న జుత్తుని మెల్లిగానూనె పోయేవరకు రుద్దేసరికి ఒక 40 నిమిషాలు పట్టింది.

నీళ్ళతో జుత్తుని బాగా కడిగి – ” విజ్జీ మరొసారి రుద్దాలి , కొంచెం రసం పోయి ” అని మళ్ళీ తల జుత్తు మరొసారి రుద్దేసరికి నూనె పూర్తిగా పొయిందనడానికి గుర్తుగా చాలా నురగ వచ్చింది. మళ్ళి జుత్తుని కడిగేసి – నీళ్ళు పిండి, దులిపి , తడి జుత్తుని ముడిగా చుట్టి , జయూ తడి పెదాలని చిన్నగా ముద్దు పెట్టా. ” విజ్జీ నువ్వు బైట మిగిలనివి సర్దు , రవి నాకు స్నానం చేయిస్తాడు ” అంది. ” బావా , అక్కకి బాగా చేయించు ” అంది. ” అలాగెనే మరదలా ” అన్నా విజ్జి పిర్రలని పిసుకుతూ.

విజ్జి బైటకు వెళ్ళగానే- తడిసిన లంగా ముడి విప్పి – ” రవీ పట్టించావుగా , ఇది కూడా నువ్వే పూర్తిగ వదుల్చు ” అంది.బంగారు కలసాలు రెండు ఎగిరి ఎగిరి పడుతూ ఉంటే . వాటిని రెందు చేతులతో పట్టుకొని ” తప్పకుండా దేవీ ‘ అంటూ , వీపు, సళ్ళు చంకలు , మొహం, మెడ చేతులు బాగా రుద్ది సబ్బుతో కడిగి నూనె వదిలించా .

కాళ్ళు రుద్దుతూ , ” జయూ పూకు-పిర్రలు-గుద్ద-బొడ్డు-తొడలు చెయ్యనా , నువ్వు చేసుకొంటావా ” అంటే ” బట్టలు ఇప్పి నీ ముందు ఉన్నది ఎందుకురా , శుభ్రంగా పూకు-పిర్రలు-గుద్ద-బొడ్డు-తొడలు పిసిస్కి పిసికి తోముతూ వదిలించు చెయ్యి “అంది. ” అయితే నిలబడు అంటూ , తను నిలబడగానే , నేను కూర్చొగీనే , జయూ నా మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి సళ్లకి నా మొహాన్ని హత్తుకోగానే- నేను నా చేతులు నడుము మీదగా వేసి, పిర్రలు సబ్బుతో రుద్దడం మొదలెట్తా .

తరవాత చేతులు పూకు మీద వేసి సబ్బుతో రాసి గుద్ద , పూకు పూర్తిగా కడిగాను. పూకు మీద చిన్నగా నూనూగు వెంట్రుకలు వస్తున్నాయి. గుద్దని రుద్దుతున్నాప్పుడు , తన రెండు చను మొనలు నా నోట్లో ఒకసారి పెట్టి తీసింది. మళ్ళీ ఒళ్ళంతా నీళ్ళతో కడగగానే – ” ఒళ్ళూ కూడా నువ్వే తుడవాలి ” అంది తువ్వాలు అందిస్తూ . ఒళ్ళంతా తుడిచి పూకు గుద్దతో సహా – పొడి లంగా ని సళ్ళమీదుగా కట్టా.

ఇంకో తువ్వలుతో జుత్త్ని తుడిచి జుత్తుని తువ్వాలుతో పిడచ కట్టు కట్టా . ఇద్దరం బయటకు వచ్చేసరికి, విజ్జీ ” బావా అక్కకి జుత్తు కూడా తుడిచేసావ్ , నాకు ఇంక చెయ్యలేదు ” అంది. జయూ నవ్వుతూ ” రవి చేత మొత్తం స్నానం చేయించుకొన్నానే అందుకే తల కూదా అక్కడే తుడిచాడు , రవీ విజ్జీ జుత్తు కూడా తుడిచెయ్యి , లొపలికి వెళ్ళాక జుత్తులకి సాంబ్రాణి వెయ్యాలి- అమ్మ తయారుగా ఉంచుతుంది” అంది. విజ్జీ జుత్తుని తుడిచి తువ్వాలుతొ పిదచ కట్టు కట్తేసరికి ఇంకో 20 నిమిషాలు పట్టింది.

విజ్జీ జుత్తు తుడుస్తూ ఉంటే అత్త సుధ సాంబ్రాణి ధూపం పట్టుకొచ్చి ” రవీ ఇద్దరి జుత్తులకి సాంబ్రాణి వెయ్యారా ” అంది.
విజ్జి జుత్తు పొడిగా అవడంతో ముందు , విజ్జి జుత్తుకి సాంబ్రాణి ధూపం జయ పట్టుకొంటే మొతాం జుత్తు కి వేసి – జుత్తు వాసన చూస్తే , చాలా బాగుంది . జుత్తు నిగ నిగా మెరుస్తూ , విజ్జి పిర్రల కిందకి ఉంది. జుత్తూ సవరిస్తూ , ” విజ్జి రెందు ఏళ్ళలో జయూ లాగా ఉంటావే” అన్నా జుత్తుని ముద్దాడుతూ.

జయ జుత్తుని పాయలుగా చేసి , సామబ్రాణి వేస్తూ ఉంటే , ” బావా అక్కకి అన్ని ఎక్కువగా చేస్తున్నావు. ” అంది. ” విజ్జు , జయ జుత్తు చూదు , ఒక్కసారి వేస్తే పత్తదు అందుకే ఇలా ” అని జయకి పూర్తి చేసి – జయ జుత్తుని వాసన చూస్తూ ” జయూ నా బంగారం ” అంటూ జుత్తుని ముద్దాడుతూ- మెడ వెనక ముద్దాడగానే, జయ మెడ వెనక్కి తిప్పి పెదాలు అందించింది.
అలా ఆ రోజు అక్క చెళ్ళెళ్ళు జయ -విజయ లు ఇద్దరికీ తలకి నూనె రాసి , తలంటాను.