కామవ్రతం -9

Posted on

గుహా బయటకు వచ్చిన తర్వాత మత ఇప్పుడు మీరు ఈ రాత్రి ఇక్కడే నిద్ర పోయి రేపు పొద్దున వెళ్ళండి అని అన్నది
సరే మత అని నలుగురు ఆ గుహా లో నిద్ర పోయారు

కామవ్రతం -9→

పొద్దున అయ్యింది అందరూ నిద్ర లేచి వున్నారు జ్యోతి మత కోసం చూస్తు వున్నది
కానీ మత కానీ పించలే ఏమిటి అని చూస్తు వున్నది కొంచం ముందుకు వెళ్ళింది మత హోమ గుండం శుభ్రం చేస్తూ వున్నది
మత దెగ్గరకు వెళ్ళింది మత అని అన్నది
మత:ఏమిటి చెప్పు జ్యోతి
జ్యోతి:మత మాకు సెలవా ఇవ్వండి మేము వెళ్లి వస్తాము
మత:కాసేపు మీ పిల్లల్ని ఇక్కడ తీసుకొని రా
జ్యోతి:సరే మత అని పిల్లలు దెగ్గరకు వెళ్ళింది
వెళ్లి వాళ్ళని మత దెగ్గరకు తీసుకొని వెళ్ళింది
మత:ఇప్పుడు మీకు నా ప్రాణ శక్తి నీ ధర పోస్తాను నేను రేపు నా ప్రాణాలు పోతాయి అనీ అన్నది
జ్యోతి:సరే మత అని అన్నది
మత:మీరు గుండ్రం గా నుంచుంది మద్యన నేను వుంటాను

వాళ్ళు అలాగే నుంచొని వున్నారు మత వల్ల మద్యన కి వచ్చి నుంచొని ఒక్క మంత్రం చదివింది అంతే ఒక్క చిన్న అగ్ని లాగా మరి ఎగురుతూ ఆ నలుగురి లో వెళ్ళింది ఒక్క
నిమిషం ఏమీ అర్ధం కాలేదు వాళ్లకు కాసేపటి తర్వాత స్పృహ లోకి వచ్చేరు
ఆ మత శరీరం మయం అయ్యింది

జ్యోతి: ఇంకా రండి మనం మత ఋణ పడి ఉన్నాం మన వ్రతం పూర్తి అయ్యింది ఇంకా జీవ పది మంది తల్లి కుతుర్లని దేన్గడం మిగిలి వున్నది
రమ:ఇప్పుడు మనం బట్టలు వేసుకొని ఇంటికి వెళ్దాం అమ్మ
దివ్య:ఈ రోజు రాత్రి అమ్మకు జీవ అన్నకు శోభనం చేద్దాం తర్వాత రోజు మనం చేసుకుందాం లే
జ్యోతి:సరే కానీ ఒక్క వారం రోజులు తర్వాత చేద్దాం లే
జీవ:నువ్వు కాదు అమ్మ ఈ రోజు చేద్దాం అమ్మ లేక పోతే రేపు రాత్రి
జ్యోతి:సరే రా నీ కోరిక నేను ఎందుకు కాదు అనాలి సరే రమ ఆ బట్టల బాగ్ తీసుకొని రా మనం బట్టలు వేసుకొని వెళ్దాం
రమ:సరే అమ్మ అని రమ వెళ్లి ఆ బట్టల బాగ్ తీసుకొని వచ్చింది
వెంటనే అందరూ బట్టలు వేసుకొని బయటకు వచ్చారు ఆ గుహా నుంచి బయటకు వచ్చారు నలుగురు
జ్యోతి:ఇంకా రండి ఇంటికి వెళ్దాము అని అన్నది
ముగ్గురు సరే అని అడుగులో అడుగు వేసుకొని కొండ పైకి వచ్చారు అందరూ ఆటో లో ఇంటికి వెళ్లి పోయారు
నలుగురు ఇంటికి చేరుకున్నారు
జ్యోతి:ఈ రోజు రాత్రి నాకు జీవ కు శోభనం అని సిగ్గు పడుతు వున్నది
రమ:చూడవే దివ్య సరే కొంచం రెస్ట్ తీసుకొని చేద్దాం ఏ
జ్యోతి:ఆపండి ఏ సరే టిఫిన్ చేద్దాం అని అన్నది
జీవ:అవును అమ్మ టిఫిన్ చేద్దాం మంచిగా టిఫిన్ తీసుకొని రాన లేదా నువ్వు చేస్తావా అమ్మ
జ్యోతి:సరే టిఫిన్ తీసుకొని రా
రమ:హా సరే రా నాకు ప్లేట్ బజ్జీ నీకు ఏమీ కావాలి ఏ దివ్య
దివ్య:నాకు పూనుగులు కావాలి అన్న
జీవ:సరే అమ్మ డబ్బులు ఇవ్వు అమ్మ వెళ్లి తీసుకొని వస్తాను
జ్యోతి:సరే రా అని 100 ఇచ్చింది
జీవ బయటకు వెళ్ళాడు
రమ:ఈ రోజు రాత్రి మన అమ్మకు శోభనం ఏమీ చేద్దాం అమ్మ
జ్యోతి:ఆపవే రమ నాకు సిగ్గు వేస్తుంది నువ్వు గమనించావ నే మన వొంటి లోని మార్పులు మన సైజులు పెరిగాయి ఇంకా నా గుద్దా కూడా పెరిగింది కదా
రమ:అవునే అమ్మ దివ్యను చూడు మొన్నటి వరకు చాలా బక్కగా గాలి వస్తె ఎగిరి పోయే దట్టు వుండేది ఇప్పుడు చూడవే వొళ్ళు సళ్ళు గుద్దలు పిక్కలు బాగా పెరిగి బలే మెరుస్తూ వున్నవి
దివ్య:అవునే అక్క నువ్వు కూడా బానే వున్నావు బానే అందం గా వున్నావు నువ్వు నేను పరి పూర్ణం గా ఆడవాళ్ళ గా మారము అక్క
జీవ అన్న కూడా బానే కండలు పెరిగి వొళ్ళు కూడా రంగు వచ్చింది కదా సరే అన్నయ వచ్చాడు ఆపవే
దివ్య:హా సరే వే
అని దివ్య టీవీ చూస్తూ వున్నది జ్యోతి మధ్యాహ్నం భోజనం కోసం వంట గది లోకి వెళ్ళింది
రమ ఏమో తన గది లోకి వెళ్లి బట్టలు మార్చు కొని డ్రెస్ వేసుకొని వున్నది
జీవ:ఏ రండి టిఫిన్ చేద్దాం
తను తెచ్చిన టిఫిన్ parcles అన్ని బయటకు తేసి ఇచ్చాడు అందరూ టిఫిన్ చేశారు
రమ:అమ్మ ఈ రోజు రాత్రి కి అన్నిటికీ శోభనం మేము మేము ఇద్దరం arrange చేద్దాం ఏమీ అంటావు దివ్య
దివ్య:నీ మాటే నా మట
జ్యోతి: ఏమిటే మీ హడావిడి నాకు సిగ్గు వేస్తుంది ఏ ఆపండి
జీవ:హా చేయండి రేపు మీ పని చెపుతాను లే ఆపండి ఏ
రమ:చూడవే దివ్య అమ్మ అంటే జీవ కి ఎంత ఇష్టమో అని
దివ్య:మరే సర్లే మేము చూసాము లే నీ ప్రతాపం అని
ఇలాగే కబుర్లు చెప్పుకుంటూ టిఫిన్ ముగించి కొని వున్నారు
జ్యోతి:సర్లే వే దివ్య నువ్వు నాకు వంట లో సహాయం చేయి
రమ నువ్వు వెళ్లి బట్టలు వుతుకు చాలా పని వున్నది
సరే అని రమ బట్టలు వుతుకడనికి వెళ్ళింది
దివ్య కూడా జ్యోతి తో కలిసి వంట చేయ తనికి వెళ్ళింది
జీవ తన రూం కీ వెళ్లి నిద్ర పోయాడు

380580cookie-checkకామవ్రతం -9

Leave a Reply

Your email address will not be published.