కామవ్రతం -8

Posted on

అందరూ కలిసి సన్యాసిని తో పాటుగా గుహా లోకి వెళ్ళారు
సన్యాసిని కాగడాలు వెలిగించి తన ఆసనం మీద కూర్చొని వున్నది
ఆ కాగడా వెలుగులో ఒక్క విగ్రహం కనిపించిది వాళ్లకు అది
నగ్నం గా వున్న దేవత పెద్ద పెద్ద సళ్ళతో గుండ్రటి ముఖం
అప్సరస లాంటి వొళ్ళు తో వున్నది ఆ విగ్రహం

కాసేపు వాళ్ళు ఆ విగ్రహం చూస్తు వుండిపోయారు
సన్యాసిని కూర్చోండి మీరు అనీ అన్నది
అందరూ కలిసి కూర్చొని వున్నారు సన్యాసిని కథ మొదలు పెట్టింది

సుమారు 400 ఏళ్ల ముందు ఒక్క అందగాడు వుండే వాడు వాడికి తండ్రి చిన్నతనం లోనే చనిపోయాడు తనకు ఒకటే సమస్య వాళ్లకు డబ్బు లేదు చిన్నతనం నుంచే తన తల్లిని
చెల్లిని అక్కను తనే పని చేస్తూ పోషిస్తాడు చాలా కష్టం చేస్తాడు కానీ డబ్బు నిలవదు వాళ్లకు ఒక్క రోజు పని చేస్తూ ఉండం గా అతనికి చెయ్యి విరిగి పోయింది మళ్ళీ చాలా చోట్ల తిరిగాడు కానీ తన చేయి నొప్పి తగ్గింది కానీ ఏమీ పని చేయలేక పోతు వున్నాడు కొన్ని రోజులుకి వాడు అన్నాడు తన తల్లితో అమ్మ మనకు రోజులు చాలా కష్టం గా గడుస్తూ వున్నవి మళ్ళీ అక్కకి చెల్లికి పెళ్లి చేయాలి అంటే చాలా కష్టం అవుతుంది వ్యాపారం చేద్దాం అంటే నేమో డబ్బులు లేవు అప్పుల చేయాలి అది నాకు ఇష్టం లేదు

ఇప్పుడు ఏమీ చేద్దాం మో నువ్వే చెప్పు అమ్మ ఇది వరకు ఎలాగో పని చేసే వాడిని ఇప్పుడు అది కూడా దొరకడం లేదు అమ్మ నేను ఒక్క స్వామీజీ గురించి విన్నాను ఆయనను అడుగుదాం ఏమీ చేయాలి అనీ సరే బాబు నువ్వే వెళ్లి అడుగు అయానును అని దీవించి పంపింది

మన వాడు స్వామీజీ కోసం వెళ్ళాడు కానీ అక్కడ చాలా మంది వున్నారు అక్కడ వాళ్ళను చూసి భయపడి పక్కకు జరిగాడు
ఆయన ధ్యానం నుంచి కాళ్ళు తరిచి చూసాడు అందరూ స్వామి స్వామి అని అన్నారు కానీ యవ్వరిని పట్టించు కోలేదు ఆయన
మన వాడు చాలా దైర్యం చేసి స్వామి అని ఆయన దెగ్గరకు వెళ్ళాడు అక్కడ వున్న జనాలు అందరినీ మీరు ఈ రోజు వెళ్ళండి అని అన్నాడు స్వామీజీ
స్వామి:నీ ముఖం చూస్తే నే అర్దం అయ్యింది నీ సమస్యలు
వాడు:మీకు అర్దం అయ్యింది మీరే ఏదో ఉపాయం చెప్పండి
స్వామి
స్వామి:కచ్చితంగా గా చేయాలి నేను ఒక్క గుహా దగ్గర వుంటాను నువ్వు ఒక్క వ్రతం చేయాలి దాని పేరు కామ వ్రతం
వాడు:ఏమిటి స్వామి వ్రతం కొంచం చెప్పండి
స్వామి:ఈ వ్రతం లో ముందు నీ తల్లితో రతి చేయాలి తర్వతా నువ్వు నీ అక్కతో చెల్లితో రతి చేయాలి తర్వతా
10 ఆడవాళ్ళతో రాంకు చేయాలి వాళ్లకు ఆడపిల్లలు వుంటే వాళ్ళు కన్యలు అయితే వాళ్ళతో కూడా రతి చేసి
వాళ్ళ పెళ్లి చేసుకునే వరకు నీ బాధ్యత లేదా వాళ్ళ పెళ్లి

జరిపించి పంపాలి వాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా వొప్పుకోవలి
ఈ వ్రతం శక్తి వల్ల నువ్వు ఎవ్వరినీ అయిన వసపరుచోకొని
వాళ్ళతో రతి చేయ వచ్చు రేపు నా గుహా దెగ్గరకు నీ వాళ్ళను తీసుకొని రా చేయాలి అనుకుంటే రండి రేపు అని పంపాడు
దారి నిండా ఆ ఆలోచనలు తో నిండి పోయాయి మన వాడికి
ఇంటికి చేరుకొని అందరితో మొత్తం చెప్పాడు చివరి లో
మనం కట్టుబాట్లు అని కూర్చొని వుంటే మనం ఆకలితో చావలి అని అన్నాడు
తన తల్లి ఏమో నాకు నా బిడ్డలు వంద ఏళ్లు సంతోషం గా వుండాలి అని అన్నది తన అక్క చెల్లి కూడా వొప్పుకొని సరే అని అన్నారు

మరుసటి రోజు ఆ స్వామి గుహా కి వెళ్ళారు రండి అని లోపలికి తీసుకొని వెళ్ళాడు
అక్కడ వున్న తెల్ల బట్టలు వేసుకొని స్నానం చేసి రమ్మని అని అన్నడు
వెంటనే వాళ్ళు కూడా అలాగే చేశారు
స్వామీజీ:ఒక్కటి చెపుతున్న ఒక వేళ మీరు ఇష్టం లేకుండా లేక అనుమానం తో వ్రతం చేస్తే మీకు ఫలితం రాదు అని అన్నారు

అందరూ కలిసి వొప్పుకొని వున్నారు
స్వామి హోమం మొదలు పెట్టాడు వెంటనే వాళ్ళు కూడా
ఒక్క రసం తాగి బండ దగ్గర కు వెళ్లి రతి మొదలు పెట్టారు
ఆ తల్లికి తన కొడుకు తనతో చేస్తూ వున్నాడు అని అంటే తనకు చాలా సంతోషం గా రతి చేసింది
కాసేపటికి తన రసం మొత్తం తల్లి గర్భం లో వొదిలి పెట్టాడు
తర్వతా తన అక్క తో కూడా రతి చేశాడు అప్పుడు కూడా తన వీర్యం మొత్తం తన అక్క పుకూ లో వొదిలి పెట్టాడు

తన అక్క కన్య తనం తన పరం అయ్యింది
మళ్ళీ తన చెల్లిని కూడా బాగా అనుభవించాడు
వాళ్ళతో రతి ముగించిన తరువాత వెంటనే హోమం చేస్తున్న స్వామి దెగ్గరకు వెళ్ళారు వాళ్ళు
స్వామి:మీరు రతి ముగించారు నేను ఇప్పుడు ఈ దేవత తో నువ్వు రతి చేయాలి నా శక్తి అంత ఈ వ్యక్తి కి ధర పోస్తను అని అన్నాడు

ఒక్క మాత్రం వేసి ఆ విగ్రం మీద జల్లడు నీరు నీ ఒక్క సారిగా మిరుమిట్లు గొలుపుతోంది ఆ వెలుగులో ఒక్క దేవత స్త్రీ వచ్చింది ఆ దేవత మానవ నువ్వు వ్రతం నీ భక్తి కి మెచ్చాను నువ్వు నన్ను సంతోష పెట్టు తర్వతా నేను నా దివ్య శక్తులు కొన్ని మీకు ధర పొస్తను ఇంకా మీకు మీ కుటుంబానికి డబ్బు బంగారం ధన్యం కి లోటు వుండదు అని నా శక్తి వల్ల మీకు ఏటు వంటి గుప్త రోగాలు రావు
మీకు అని అన్నది ఒక్క సారీ ఆ దేవత స్వామిని ఒక్క వెలుగు గా మార్చి వాడి లోకి పంపారు ఆ అందగాడు ఇంకా అపర మన్మధుడు గా మారిపోయాడు ఇంకా తన చేయి కూడా మామూలు గా అయ్యింది ఇంకా వెంటనే ఆ దేవత తో రతి మొదలు పెట్టారు చాలా సేపు అయ్యింది వాళ్ళ రతి

వాళ్ళను చూస్తు వుంటే వాడి కుటుంబం మొత్తం కళ్లు ఆర్పకుండా చూస్తు వున్నారు కాసేపటికి తన ద్రవం మొత్తం ఆ దేవత స్త్రీ పుకూ లో వొదిలి పెట్టాడు ఆ దేవత లేచి నాన్ను తృప్తి చేశారు నా శక్తులు ఇస్తు వున్నాను ఒక వేళ నువ్వు నీ తల్లిని పెళ్లి చేసుకోవాలి అంటే ముందు తనని పెళ్లి చేసుకొని తల్లి కుతులని చేసుకోవాలి అని నీ అక్క చెల్లిని పెళ్లి చేసుకోకూడదు నువ్వు అంత సేపు రతి చేసిన నీకు అలసట తెలియలేదు నువ్వు కోరిన అంత వీర్యం వస్తుంది నువ్వు ఒక వేళ నీ వీర్యం వల్ల కడుపు రవళి అంటే నువ్వు అనుకోవాలి లేక పోతే తనకు కడుపు రాదు

మీకు ఏ రోగాలు రావు డబ్బు కి లోటు వుండదు అని ఆశీర్వదించి వెళ్లి పోయింది
అక్కడ నుంచి వాళ్ళు బట్టలు వేసుకొని ఆ గుహా నుంచి బయటకు వెళ్లి పోయారు
కొన్ని రోజులకు ఆ కుటుంబం ఆ ఊరు లోనే గొప్ప కుటుంబం అయ్యింది తన అక్క చెల్లి కి మంచి వాళ్ళు కి ఇచ్చి పెళ్లి చేసి పంపాడు

ఒక్క ఏడాది తర్వతా తను తన తల్లి ఇద్దరు కలిసి పెళ్లి చేసుకొని వేరే ఊరు లో మంచి ఇల్లు తీసుకొని కాపురం పెట్టారు తర్వతా కొన్ని రోజులకు ఒక్క తల్లి కూతురిని పెళ్లి చేసుకొని వున్నాడు ఆ ఊరిలోనే గొప్ప కుటుంబం గొప్ప వ్యాపారం చేశారు వాళ్ళు పట్టినది అంత బంగారం అయ్యింది వాళ్ళు సంతోషం గా జీవితం గడిపారు

ఈ విధంగా గా కథ ముగిసింది అని సన్యాసిని కథ చెప్పడం
ముగించి ఆ వ్రతం కి ముగిసింది ఆ వ్రతం కొని
వాళ్ళు అందరూ ఆ గుహా నుంచి బయటకు వచ్చారు

378600cookie-checkకామవ్రతం -8

Leave a Reply

Your email address will not be published.