కామవ్రతం -7

Posted on

ఆ బండ మీద పడుకొని వున్న రమ ఇంకా జీవ తన పైన వాలి రమ చెవిలో కాసేపటి లో నిన్ను కన్య నుంచి పరిపూర్ణ స్త్రీ గా చేస్తాను అని అన్నడు జీవ సరే చూద్దాం రా అని రమ
అన్నది

కామవ్రతం -6→

రమ తన మనసులో చేయి రా తమ్ముడూ నాన్ను ఈ కన్య తనం నుంచి విడిపించి పరి పూర్ణ స్త్రీ గా చేయి రా అని వేడుకుంటూ వున్నది
ఆలస్యం చేయకుండా జీవ తన మోడ్డను రమ కన్య పుకూ మీద రుద్దుతూ తన మోడ్డ ముందు చర్మం వెనకకు లాగి
ఒక్క సారిగా రమ పుకూ లోకి దూర్చాడు అమ్మ అని ఒక్క సారిగా రమ అరిచింది జీవ ఆ అరుపు పట్టించుకో కుండా
రమ కన్య పకుని దెంగుతూ వున్నాడు జీవ కూడా తన దెంగుడు వేగం పెంచాడు
వాళ్ళు అలాగ దెంగిచుకోవటం చుస్తాన్న జ్యోతి కి పుకూ లో గుల మొదలు అయ్యింది కానీ ఇందాక జీవ తో చేసిన రతి నీ గుర్తు తెచ్చుకొని తెగ సంతోష పడుతు వున్నది జ్యోతి
కానీ తన కూతురు తను ఒకే మోడ్డను పంచుకోవడం గురించి అలోచించి తను ఇంకా సంతోషం పడినది
వాళ్ళ ను మనసులో లోనే దీవిస్తూ వున్నది జ్యోతి
రమ కూడా తన సొంత తమ్ముడూ తనను కన్య నుంచి మహిళ గా చేస్తూ వుంటే ఆ సంతోషం పట్ట లేక పోతుంది

జీవ ఎలాగ దెంగుతూ వున్ననే అక్క అనీ అడిగాడు
రమ జీవను దగ్గర తీసుకొని చాలా కష్టం గా అమ్మ
అహ్హ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ అహ్హ్ అబ్బా అహ్హ్ ఆమ్మ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ అలాగే నాకు లంజ నాకు ఆహ్ ఖ్హ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఖ్హ్హ్ అహ్హ్ అహ్హ్
ఏమీ దెంగుడు రా నా రాంకు మొగుడా అని అన్నది
జీవ కూడా సర్లే వే లంజ అని ఒక్క సారిగా తన అక్క పుకూ లో తన రసం మొత్తం కార్చెసాడు
ఇంకా రమ మీదకు వాలి పోయాడు రమ జీవ జుట్టును సవర తీస్తూ ఏమీ దెంగుడు రా జీవ నాకు ఈ దెంగుడు నా పెళ్లి అయ్యే వరకు కావాలి రా జీవ నా కోరిక తీర్చు రా
అని కోరింది జీవ కూడా నా అక్క నన్ను కోరిన మొదటి కోరిక సరే అమ్మను పెళ్లి చేసుకున్న నిన్ను కూడా దెంగుతాను సరే నా ముద్దుల అక్క అని అన్నాడు జీవ
సరే రా నా తమ్ముడు అని అన్నది రమ ఇంకా ఇద్దరు లేచి
సన్యాసిని దెగ్గరకు వెళ్ళారు
వాళ్ళ దెంగుడు లో వాళ్లకు పగలు రాత్రి తెలియలేదు
ఒక్క సారి రమ గుహా బయట చూసింది పొద్దున అయ్యింది
ఇంకా ముగ్గురు సన్యాసిని దెగ్గరకు వెళ్ళారు
అక్కడ సన్యాసిని హోమ గుండం దగ్గర హోమం చేస్తూ వున్నది దివ్య కూడా చాలా శ్రద్ధ గా మంత్రాలు చదువుతూ వున్నది
వాళ్ళను చూసిన సన్యాసిని మీరు మీ రతి ముగించారు అని అన్నది సంతోషం
అమ్మ దివ్య నువ్వు వెళ్లి రతి చేయి నీ అన్నతో నీది అయిపోతే ఈ వ్రతం ముగిసినట్లే తర్వతా వ్రత కథ వుంటుంది
మీరు ఈ రసం తాగండి మీ నలుగురు అని నలుగురికి రసం ఇచ్చింది
నలుగురు మొత్తం తగేసి వున్నారు

నలుగురు నడుచుకొని ఒక్క బండ మీద దివ్య ముందు పడుకొని వున్నది తను కట్టుకున్న తెల్ల చీర ను మొత్తం విప్పేసి పక్కన పడేసింది
ఇంకా వెంటనే జీవ తన దివ్య మీదకు వెళ్ళాడు జీవ వెంటనే తన మోడ్డను దివ్య పుకూ లో పెట్టీ దెంగుడు మొదలు పెట్టాడు
దివ్య లేత పుకూ నీ దెంగుతూ వున్నాడు జీవ దెంగుతూ వుంటే అది ఇలాగే అన్న దేంగు నీ చెల్లిని దేంగు హా అమ్మ హ్మ్మ్ అమ్మ దేంగు అంటు వున్నది దివ్య సుమారు గంట తర్వాత జీవ హా అమ్మ అని తన రసం మొత్తం దివ్య పుకూ లో వొదిలేసి వుంచాడు జీవ పడుకుంటే దివ్య తన మీద పడుకొని వున్నది
ఏమీ దెంగుడు దెంగావు అన్న ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను కన్య నుంచి స్త్రీ గా చేశావు థాంక్స్ అన్న అన్నది
జ్యోతి సరే మీ సరసాలు అయిపోయాయి అనుకుంటాను
రండి మత దెగ్గరకు వెళ్లి ఏమీ చేయాలి అని అడుగుదాం అని అన్నది
సరే అమ్మ అని ముగ్గురు అన్నారు

నలుగురు కలిసి నగ్నం గా సన్యాసిని దెగ్గరకు వెళ్ళారు
సన్యాసిని రండి అని వున్నది
సన్యాసిని:మీరు మీ రతి ముగించరు సంతోషం అని అన్నది నేను కూడా హోమం ముగించాను ఇప్పుడు మిమ్మలిని ఒక్క గుహా లోకి తీసుకొని వెళతాను ఆ గుహా లో మీకు ఈ కామవ్రతం కథ చెపుతాను దానితో ఈ వ్రతం ముగిసి నట్లే ఇంకా ఈ బాబు 10 మంది స్త్రీల తో రతి చేయాలి ఒక వేళ వాళ్లకు అమ్మాయిలు వుంటే వాళ్ళతో కూడా రతి చేయాలి వాళ్ళు కన్యలు అయితే వాళ్లకు పెళ్లి అయ్యి వరకు మీరే వాళ్ళ బాధ్యత తీసుకోవాలి సరే న ఇంకా ఏమీ అయిన సందేహాలు వున్నవి ఆ
జ్యోతి:మత మా బాబుకు ఆ స్త్రీలు సహకరిస్తురా లేదా ఇంకా వల్ల పిల్లలు ను ఎలాగ చేయవచ్చు రతి
సన్యాసిని:ఈ వ్రతం శక్తి వాళ్ళ చాలా సులభం గా వాళ్ళను ఒప్పించవచ్చు మీకు ఆ సందేహం అక్కరలేదు
సరే పదండి

జ్యోతి:సరే మత అని అన్నది
ఇంకా అందరూ కలిసి ఆ గుహా చివరకు వెళ్ళారు కుడి చేతి దగ్గర ఒక్క గుహా వున్నది అందరూ కలిసి లోపలికి వెళ్ళారు
ఆ సన్యాసిని కాగడాలు వెలిగించి వున్నది

378521cookie-checkకామవ్రతం -7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *