కామవ్రతం -6

Posted on

గుహా లోకి వెళ్ళారు సన్యాసిని నీ రండి బాబు నీకు ఒక్క మందు ఇస్తాను నువ్వు మీ అమ్మ పంచుకోండి అని ఒక్క మందు ఇచ్చింది

జీవ:ఇవ్వండి మత అని తీసుకొని సగం తగదు ఇంకా సగం
జ్యోతి కి ఇచ్చాడు
జ్యోతి:హా ఇవ్వు అని ఒక్క గుటక లో తాగేసింది
సన్యాసిని:తాగరు కదా ఇప్పుడు మీకు ఒక్క మాత్రం ఉపడేసీస్తను అది ఒక్క 10000 జపం చేయండి ఇంకా నేను హోమం మొదలు పెడతాను

కామవ్రతం -5→

ఇంకా ఆ మత జీవ కి మాత్రం ఉపడిసింది ఆ మాత్రం జ్యోతి కి చెప్పాడు
జ్యోతి ఏమో దివ్య రమ కి చెప్పింది

అందరూ జపం మొదలు పెట్టారు సన్యాసిని హోమం మొదలు పెట్టింది రెండు గంటలు తర్వతా ఆ జపం పూర్తి అయ్యింది
జ్యోతి వెళ్లి మత ఇప్పుడు ఏమీ చేయాలి అని అన్నది
సన్యాసిని ఇప్పుడు మీరు కనిపిస్తూ వున్న ఆ రాయి మీద రతి జరపాలి నేను కాగడాలు వెలిగిస్తాం అని అన్నది సన్యాసిని మత మేము ఇప్పుడు ఏమీ చేయాలి అని రమ దివ్య ఇద్దరు అడిగారు మీరు ఈ హోమం లో కూర్చొని నాతో పాటుగా మంత్రాలు చెప్పండి అని అన్నది
లేక పోతే వెళ్లి మీ అమ్మ కొడుకుల రతి నీ చూడండి
మత నేను రతి చూడడానికి వెళ్తాను నువ్వు మంత్రాలు చెప్పు అని రమ వెళ్ళింది
సరే అని సన్యాసిని సరే వెళ్లి చూడు అని అనుమతి ఇచ్చింది
అక్కడ వెళ్లి చూసింది ముందు గా జ్యోతి తన చీర పైట తేసి
ఆ రాయి మీద పరిచింది
జీవ కూడా జ్యోతి పక్కన కూర్చొని వున్నాడు రా రా నా కొడకా అని జ్యోతి రతి జరుపడనికి అనుమతి ఇచ్చింది
జీవ జ్యోతి కట్టుకున్న చీరను నడుము కిందకు తన చేతితో లాగాడు ఇప్పుడు తన తల్లి పూర్తి నగ్నం గా వున్నది
జీవ కి ఆ కాగడా వెలుగు లో జ్యోతి అపర రతి దేవి లాగా కనిపిస్తూ వున్నది
ఇంకా వెంటనే జ్యోతి తన కొడుకుని దెగ్గరకు లాక్కొని చూడడం ఏనా ఏదైనా చేస్తావా ఆ అని రెచ్చకొడుతు వున్నది
వెంటనే జీవ తన 6 అంగుళాల మోడ్డను దెగ్గరకు కి లకొని
తన తల్లి పంగా జపి
జీవ:ఏ తోస్తున్న ఇంకా నీ పుకూ రొచ్చు రొచ్చు అవుతుంది
జ్యోతి:సర్లే ముందు పెట్టురా
అని అన్నది
వెంటనే జీవ తన మోడ్డను జ్యోతి పువ్వు లోకి పెట్టీ లాక్ చేశాడు జ్యోతి కి మొగుడు పోయిన వేరే మగాడు చెయ్యి తన కొడుకే తనకు సుఖం ఇస్తుతాడు అని ఆలోచనే కరిపిస్తున్నది
ఇంకా జీవ దెంగుడు స్టార్ట్ పెట్టాడు ఆ చిన్న చిన్న దెబ్బలు జ్యోతి మంచిగా అనుభవిస్తూ వున్నది
వాళ్ళను చూసిన రమ కు పుకూ లోపల జిల మొదలైంది
తనకు ఈ అనుభవం మొదటి సరి

జీవ కూడా తన వేగం పెంచాడు గట్టి గట్టిగా దెంగుతూ వున్నాడు జీవ మోడ్డ తన తల్లి పూర్తి గా సంచరిస్తుంది అన్న విషయం తోనే జ్యోతి కి ఇంకా ఎక్కువ అయ్యింది
ఇద్దరు పుంజుకొని దెంగుడు చేస్తున్నారు
హా అమ్మ హా అబ్బా అబ్బా అబ్బా అబ్బా అబ్బా అబ్బా అబ్బా అబ్బా హమ్మ హమ్మ హమ్మ హమ్మ హమ్మ హమ్మ హమ్మ హమ్మ హమ్మ హమ్మ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ హ హ హ హ హ హ హ హ హ హ దెంగు అధి దెంగరా బాగా దెంగు అబ్బా హమ్మ హమ్మ హమ్మ హమ్మ హమ్మ హమ్మ హమ్మ దెంగు ఇంత చలిలో కూడా చలి తెలియకుండా దెంగుతున్నావు రా దెంగు అబ్బా ఏమి దేన్గుతున్నాురా దెంగు దెంగు అంటూ నన్ను గట్టిగా కౌగలించుకొని కార్చేసింది జ్యోతి
జీవ కూడా అమ్మ అమ్మ జ్యోతి అనీ తన మొత్తం వీర్యం అంత జ్యోతి పుకూ లో వొదిలేసి పైకి లేచాడు
రమ కు మాత్రం వాళ్ళ ఇద్దరి దెంగుడు మొత్తం గుహా అంత మరు మోగింది
జీవ మోడ్డ మళ్ళీ గట్టి పడింది దానిని చూసిన రమ

రమ:ఏమిటి రా మళ్ళీ గట్టిగా అయ్యింది ఏమిటి
జీవ:ఆ రసం వాళ్ళను అనుకుంటాను అని అన్నాడు
రమ:ఇప్పుడు అమ్మ నువ్వు వాడి మీద ఎక్కి దేంగు
జ్యోతి:హా సరే వే
అని జీవ కింద పడుకొని మోడ్డ లేపుకొని వున్నాడు జ్యోతి వాడి మోడ్డను పుకూ లోకి పెట్టుకొని దెంగుడు మొదలు పెట్టింది జీవ కూడా తన నడుము తో దెబ్బలు వేస్తున్నాడు
వాళ్ళ దెంగుడు గంట వరకు సాగింది వాడు అలాగ కింద నుంచి దెంగుతూ వుంటే జ్యోతి సళ్ళు పైకి కిందకు ఎగురు తున్నవి ఇంకా తన జుట్టు కూడా చెదిరి పోయింది జ్యోతికి
జీవ:ఎలాగ దెంగను ఏ జ్యోతి
జ్యోతి:నీ నాన్న కన్న బాగా దెంగావు లే నీ మొడ్డకు సలం రాబోయే నీ భార్య ఇంకా దాని తల్లి నేను నీ మోడ్డ కోసం
తన్ను కోవచ్చు లే
జీవ:థాంక్స్ అమ్మ అని ముద్దు పెట్టాడు
రమ:ఆపండి మీ సరసాలు తర్వతా నన్ను కూడా వెయ్యాలి
ఇంకా దివ్యను కూడా మరచి పోకు ఎప్పుడూ అమ్మ పుకూ అని అనకు
జ్యోతి:సర్లే వే నేను వాడిని కన్నాను అందుకు అని ముందు నేను తర్వతా నువ్వు తర్వతా దివ్య
రమ:సర్లే వెళ్లి మత దెగ్గరకు వెళ్ళింది అని అన్నది

రమ మాత్రం చీరతో వున్నది కానీ ఆ చీరలో తన అందాలు బాగా కనిపిసతున్నాయి జీవకు జీవ ఇంకా జ్యోతి నగ్నంగా గా మత దెగ్గరకు వెళ్ళారు
రమ కట్టుకున్న చీర మొత్తం చిరిగి పోయింది అందుకని వాళ్ళు ఇద్దరు నగ్నం గా వెళ్ళారు

మత ఇప్పుడు ఏమీ చేయాలి అని అడిగాడు జీవ
సన్యాసిని:ఇప్పుడు నీ అక్కతో రతి చేయి నువ్వు ఇప్పుడు ఆ రసం మొత్తం తగు నువ్వు నీ తల్లి బాగా రతి చేశారు ఇప్పుడు నువ్వు నీ అక్కతో ఆ బండ మీద రతి చేయి అని అన్నది దివ్య ఇప్పుడు నీకు ఒక్క మాత్రం చెపుతాను నువ్వు అది 10000 జపం చేయి జ్యోతి వాళ్ళ రతి నీ ముందు జరగాలి
జ్యోతి రమ ఆజ్ఞ మత అని అన్నది ఇంకా దివ్య కు ఒక్క మాత్రం చెప్పింది ఇంకా దివ్య ఆ జపం లో మునిగి పోయింది
ఆ సన్యాసిని ఒక్క రసం ఇచ్చింది జీవ కి రమ కి ఇద్దరు తాగరు
ముగ్గురు ఆ బండ దెగ్గరకు వెళ్ళారు ముందు రమ ఆ బండ మీద తన సల్లుకు వున్న చీరను పరుపు లాగా మొత్తం వేసింది
జీవ రమ మీదకు వచ్చి మొత్తం చీరను లాగి ఆ చీరను గుడ్డ లాగా ఆ బండ మీద వేసాడు
జ్యోతి ఆ బండ దగ్గర కింద నెల మీద కూర్చొని వున్నది
ఆ కాగడా వెలుగు లో తన కొడుకు కూతురు బాగా కనిపిస్తూ వున్నారు

375021cookie-checkకామవ్రతం -6

Leave a Reply

Your email address will not be published.