కామవ్రతం -4 and 5

Posted on

రమ షాపింగ్ ముగించుకుని బయటకు వచ్చింది ఇంకా అమ్మ కి ఫోన్ ఫోన్ చేసింది
జ్యోతి: ఏమిటి ఏ ఫోన్ చేసావే అక్కడ వున్నావే
రమ:షాపింగ్ చేసే నువ్వు కూడా షాపింగ్ చేశావా ఆ
జ్యోతి:హా నే సరే నువ్వు ఏ షాప్ ముందు వున్నావు చెప్పు నేను మొత్తం పూజ సమన్లు కొన్నును లే
రమ:నేను కూడా అమ్మ మనకు చీరలు కొన్నాను తెల్ల చీరలు కొన్నాను
రా అమ్మ నేను xxx షాప్ దగ్గరా వున్నాను
రావే మనం ఇంటికి వెళ్దాము హా నేను వంట కూడ చేయాలి కదా
హా కనిపించవు అమ్మ అని దెగ్గరకు వెళ్ళింది రమ

Part 5

అందరు బాగా తృప్తిగా తిన్నారు బొజనం
రమ:ఎలాగ వుంది ఏమిటి నేను చేసిన వంట బాగున్నదా
సూపర్ అని అందరూ అన్నారు
వాళ్ళ పొగడ్తలకు పొంగిపోయింది రమ సరే అక్క నేను వెళ్లి వస్తాను అని దివ్య అన్నది దివ్య చేయి శుభ్రం చేసుకొని
స్కూల్ కి వెళ్లి పోయింది
జ్యోతి: రమ రావే అని అన్నది
రమ:ఏమిటి అమ్మ అని అన్నది
జ్యోతి: నేను ఒకటి అడుగుతాను చెప్పవే ఒకవేళ నేను జీవ నీ పెళ్లి చేసుకుంటే నాతో కూడా చేస్తావా ఆ
రమ: సరే మీ ఇద్దరితో కలిసి దెగ్గించుకుంట లే నీకు పెళ్లి కాని సావితి గా వుంటాను లేవే నీ
జ్యోతి:సరే వే వెళ్లి క్లీన్ చేయి మొత్తం ఇంటిని
రమ:సరే అమ్మ నువ్వు కొంచం నిద్ర పోవే ఎందుకు అంటే నా తమ్ముడు వేసేది నిన్నే లే
జ్యోతి:సరే లే నీకు తమ్ముడు అయితే వాడు నా కొడుకు
అని అంటు నిద్ర పోయింది జ్యోతి
రమ ఏమో ఇల్లు మొత్తం శుభ్రం చేసింది ఇంకా బట్టలు కూడా అరేసినవి కూడా సర్ది పెట్టింది
ఇంకా రాత్రి పూట జరిగే దానికి మొత్తం తను కొన్న తెల్ల
చీరలు జీవ కోసం తెల్లటి పంచె తన తల్లి కొన్న పూజ సామాగ్రి అంత మొత్తం ఒక్క కవర్ లో ప్యాక్ చేసింది

ఈ పనులు అన్ని ముగించి కొని నడుము వలిచింది
రమ టైం చూసింది 5 అయ్యింది జీవ కూడా రెఢీ గా వున్నాడు సరే అమ్మను లేపుడము అని తన అమ్మ రూం కి వెళ్ళింది అక్కడ జీవ జ్యోతి చీరను నడుము వరకు పైకి లాగి తన తల్లి తొడలను నిమురుతూ గిల్లుతూ వున్నాడు
అది చూసిన రమ కి పుకూ లో తడి మొదలు అయ్యింది
అక్కడే తను కట్టుకున్న చీర పై నుంచి పుకూ నొక్కుకుంటూ హా అని మధుర అనుభూతులు కలుగుతున్నాయి రమ కి

జ్యోతి కూడా నిద్ర లేచి చూసింది జీవ చేస్తున్న పని కి
జ్యోతి:రేయ్ కొంచం సేపు ఆగు రా ఎలాగో తిన బోతూ e రుచి ఎందుకు రా కొంచం ఓపిక పట్టు
జీవ:సరే అమ్మ నీ సైజులు చెప్పు అక్క సైజులు చెప్పు
జ్యోతి:ఒకే సారి కొడుకు తన వొంటి సైజులు అడిగితే సిగ్గు ముంచు కొని వచ్చింది జ్యోతి నా సైజులు అని అన్నది
నా సైజులు నా సళ్ళు సైజ్ 38d ఇంకా నడుము ఏమో 40
ఇంకా నా పిర్రలు ఏమో 30 వుంతవీ నీ అక్క సైజులు నువ్వె
అడుగు లే నీ వెనకే వున్నది మన ఇద్దర్నీ చూసి పుకూ నొక్కు కుంటూ వున్నది
జీవ:అవునా సరే రా అక్క మా పక్కన కూర్చో అని అన్నడు
రమ:సరే రా నా సైజులు అయితే నా సళ్ళు ఏమో అమ్మ కన్న చిన్నవి సైజ్ ఏమో 36c ఇంకా నా నడుము ఏమో 34
ఇంకా నా పిర్రలు ఏమో 24 చెపుతుంటే నే నాకు సిగ్గు వేస్తుంది బాబు అని ముఖం దచుకున్నది
జీవ:సరే లే మీ ఇద్దరి సైజులు పెంచి నువ్వు ఒకే అంటే చెప్పు అక్క నీకు కూడా తాళి కడతాను
రమ:ముందు అమ్మకు కట్టు నాకు వొద్దు లే ఒక వేళ నాకు తాళి కట్టి నీకు ఏమీ అయిన అయితే నేను తట్టు కొలేనూ
నువ్వు అమ్మ హ్యాపీ గా వుండాలి అప్పుడు అయితేనే నేను కూడా దేన్గించు కునేది సరే రండి మనం వెళ్ళాలి
జీవ:సరే అక్క దివ్య కూడా వస్తె మనం బయలు దేరుడము లే

మాటలో దివ్య కూడా వచ్చేసింది ఇంకా దివ్య నేను వచ్చేసాను అని అన్నది ఎవ్వరూ కానీ పించలేదు సరే అని
అమ్మ గడి లోకి వెళ్ళింది అక్కడ అమ్మ అన్న ఇంకా అక్క వుండడం చూసి ఏ అని అన్నది అప్పుడే నా అని అన్నది
దానికి జ్యోతి ఇంకా రమ మాకు సిగ్గు వేస్తుంది పోవే నువ్వు రెఢీ అయితే వెళ్దాము అని అన్నది ఇంకా దివ్య కూడా మంచి చీర కట్టుకొని తన బాగ్ ను తన గడి లో పెట్టీ
వచ్చింది ఇంకా బయలు దేరు డము అని అన్నది
సరే అని ముగ్గురు అన్నారు
ఇంకా ఆ ప్యాకేజీ తీసుకొని రమ జీవ జ్యోతి దివ్య ఇంటి బయటకు వెళ్లి ఇంటికి తాళం వేశారు ఆ కీ నీ ఏమో మొక్కల లో పెట్టారు
నలుగురు ఒక్క ఆటో పట్టుకొని ఆ కొండ దగ్గర వరకు వెళ్ళారు టైం చూస్తే 6:30 అయ్యింది
ఇంకా నలుగురు అడుగులో అడుగేసుకుంటూ ఆ గుహా లోపలికి వెళ్లారు ఆ గుహా బయట వున్నారు
ఆ సన్యాసిని చూసి అమ్మ వెళ్ళే నా నీ పిల్లలు మీకు ఒక్కటి చెపుతున్న ఒక వేళ మీకు ఈ వ్రతం గురించి అనుమానం వస్తె ఫలితం దక్కదు అంత వృద అవుతుంది ఒక వేళ సరే అంటే మీరు వేసుకున్న బట్టలు తేసి తెల్ల చీరలు కట్టుకొని స్నానం చేసి గుహా లోపలికి రండి నువ్వు కూడా బాబు ఒక్క తెల్ల పంచే కట్టుకొని స్నానం చెయ్యి
వెంటనే ముగ్గురు ఆడవాళ్ళు వేసుకున్న చీరలు విప్పేసి
తెల్ల చీరలు కట్టుకొని స్నానం చేయటానికి కొలను లోకి వెళ్ళారు వాళ్లకు జాకెట్స్ లేవు అన్ని విప్పేసి ఒక్క కవర్ లో పెట్టారు
జీవ కూడా పంచే కట్టుకొని కొలను లోకి వెళ్ళాడు
ఇంకా అందరూ కలిసి స్నానం చేశారు

వాళ్ళు ముగించుకొని బయటకు వస్తూ వుంటే జీవ కు వల్ల సళ్ళు గుద్దా అంత బాగా కానీ పీస్తు వున్నవి
ఏమిటి రా అలాగ చుస్తాన్నవు రా సరే ఎలాగో తినే ముందు రుచి ఎందుకు అని నలుగురు గుహ లోకి వెళ్ళారు