కామవ్రతం -2

Posted on

అక్కడి నుంచి వచ్చేసింది కానీ తన చేతుల మీదుగా పెంచిన కొడుకు తో తను ఏలాగా రతి చేయగలదు అని అనుకుంటూ వున్నది కానీ వ్రతం ప్రకారం కొడుకు తో తల్లి ఎలాగ దెంగించుకునేది కానీ ఆ ఆలోచన తోనే తనకు పుకూ లో జిల మొదలైంది అంతే ఎలాగ వొప్పించలి అని అర్దం కావడం లేదు తనకు

కామవ్రతం -1→

ఒక వేళ తను వొప్పించిన తన కూతుర్లు ఎలాగ వొప్పుకుంతరు అది కూడా తన తమ్ముడి తో అయితే రమ అస్సలు వొప్పకొడు అసలు ఆలోచిస్తూ వుంటే జ్యోతి కి పుకూ కరి పోతుంది ఒక వేళ జీవ సరే అంటే చాలు మిగితా కథ తను నడిపిస్తుంది అని

కొండ పైకి ఎక్కింది అక్కడినుంచి నడుచు కుంటు ఆలోచిస్తూ తన ఇంటికి చేరుకున్నది జ్యోతి బయట అప్పుల వాళ్ళు తిష్ట వేసుకొని కూర్చొని వున్నారు అప్పుల వాళ్ళు జ్యోతిని చూసి

వచ్చావా అమ్మ మహాతల్లి మా అప్పుల సంగతి ఏమిటీ వస్తావు వడ్డీ ఇస్తావు కానీ అసలు ఎప్పుడూ ఇస్తావు
అది కూడా ఇస్తాను అండి ఒక్క 3నెలలు టైం ఇవ్వండి ప్లీజ్
అని జ్యోతి అన్నది
మూడు నెలలు కాదు నాలుగు నెలలు టైం ఇస్తాము ఒక వేళ నువ్వు గనుక అసలు ఇవ్వలేదు అనుకో నీ ఇంటిని మేము స్వాధీన పరచుకుని అమ్మేసి పంచుకుంటాను
అంత పని చేయకండి నాలుగు నెలల్లో వడ్డీ అసలు అంత కట్టేసి పెడతాను
మేము అంత రిస్క్ చేయలేము అమ్మ ఈ ఇంటి కాగితాలు ఇవ్వు ఇవే మాకు సురిటీ ఇంకా రేయ్ ఆ బాండ్ పేపర్ ఇవ్వు రా అని అన్నడు ఒక్కడు వచ్చి ఇదిగో అన్న అని ఇచ్చాడు దానిమీద ఇదే కండిషన్ వున్నది
అది చదివి జ్యోతి సంతకం చేసింది

మేము మళ్ళీ నాలుగు నెలలు తర్వతా వస్తాము అమ్మ అని అందరూ అప్పుల వాళ్ళు వెళ్లి పోయారు
జ్యోతి చాలా బాధతో లోపలికి వెళ్ళి కూర్చొని ఆలోచిస్తున్నాడు సరే ఈ విషయం చెప్పి వొప్పిస్తను అని అనుకున్నది బొజనం చేసింది ఒక్క చిన్న కునుకు వేసింది

సాయంత్రం 5 అయ్యింది అమ్మ అమ్మ అని రమ లేపిండి
ఏమిటే అని తను మెలుకున్నది జ్యోతి
జ్యోతి:ఎన్నితికి వచ్చావే
రమ:4 కి వచ్చాను అమ్మ ఇంకో 30 mins లో నేను వెళ్తాను అమ్మ తమ్ముడు కూడా పనికి వెళ్ళి పోయాడు నిన్ను నిద్ర లేపడం ఇష్టం లేక 10 mins క్రితం వెళ్ళాడు
నువ్వు జస్ట్ కూడా తూషన్ కి వెళ్లి పోయింది
జ్యోతి:సర్లే వే కొంచం త్వరగా రండి రాత్రికి చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పాలి ఏ
రమ:సరే అమ్మ ఆగు టీ పెట్టీ వెళ్తాను సరే నా
జ్యోతి:థాంక్స్ ఏ నేను అడుగుదాం అనుకున్నాను బుర్ర బద్దలు అవుతుంది
రమ టీ చేయటానికి వంట గదిలోకి వెళ్ళింది కాసేపటి తర్వతా టీ తెచ్చింది ఇద్దరు తల్లి కూతుర్లు టీ తాగి రమ కూడా వెళ్లి పోయింది
మళ్ళీ ఒంటరి అయి పోయింది జ్యోతి

ఇంకా తనకు ఎలాగ ఏమీ మాట్లాడ దలి అని ఆలోచిస్తూ వున్నది రేపు తనకు 43 ఏళ్లు వస్తాయి రేపు తనకు బర్త్డే
43 ఏళ్లు వచ్చిన నీ అందం ఏమీ తగ్గలేదు ఏ అని అద్దం లో
తనని తాను చూసుకుని మురిసిపోతూ వున్నది

కానీ తను బొట్టు పెట్టుకోలేదు గాజులు పులు పెట్టుకోలేదు ఎందుకు అంటే మొగుడు పోయాడు మొగుడు పోయిన అడది అంతే ఏమీ చేయకూడదు సమాజం కోసం తను కూడా ఏమీ వేసుకోవడం లేదు కేవలం మామూలు చీర కట్టుకొని వుంటుంది

ఈ లోపు రాత్రి 9 అయ్యింది అందరూ పిల్లలు ఇంటికి వచ్చారు పిల్లల కోసం తను మంచిగా అన్నం వందినది
హా వచ్చారా అని లోపలికి రమ్మని అన్నది వాళ్లకు నీళ్ళు ఇచ్చి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని రండి అని అన్నది

పిల్లలు అందరూ కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని వున్నారు దివ్య
ఏమో టీవీ చూస్తూ వున్నది జీవ చదువు కుంటు వున్నాడు
రమ ఏమో కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది ఏమిటి అమ్మ ఏదో మాట్లాడాలి అని అన్నావు ఏమిటి
జ్యోతి:నేను ఒక్క వ్రతం చేయాలి అని అనుకుంటూ వున్నాను ఏ ఒక్క సన్యాసిని చెప్పింది
రమ: చెయ్యి దీని కోసం ఏదో కొంపలు మునిగే దట్లు అన్నావు ఏమిటి అమ్మ మేము ఏదైనా హెల్ప్ చేయాలి ఆ ఏమిటి
జ్యోతి:హా అవునే ఈ రోజు అప్పుల వాళ్ళు వచ్చారు ఇంకో 4 నెలలు లో అప్పు ఇంకా వొద్ది ఇవ్వక పోతే ఇల్లు స్వాధీనం చేసుకుంటారు అంట
రమ: ఏమిటి అమ్మ ఏమీ అంటు వున్నావు వొడ్డి బానే పే చేస్తూ వున్నాము కదా నేను జీవ నువ్వు కలిసి సరే ఆ వ్రతం ఏమిటి అమ్మ
జ్యోతి:ఆ వ్రతం లో తల్లి కొడుకులు రతి చేయాలి అంట ఇంకా అక్క తమ్ముడు అన్న చెల్లి రతి చేయాలి ఈ వ్రతం ద్వారా మనకు మన ముందు generations కి డబ్బు కి అందానికి లోటు ఏమీ వుండదు ఇంకా కోరిన కోరికలు తీరుతాయి ఈ వ్రతం వల్ల మనం మన కుటుంబం బాగుంటుంది అవి పూర్తి అయిన తర్వాత కొడుకు 10 మందితో రతి చేయాలి ఇంకా వల్ల వాళ్లకు ఆడ పిల్లలు వుంటే వాళ్ళతో కూడా రతి చేసి వాళ్ళకి దగ్గర వుంది పెళ్లి చేయాలి అంట
రమ:ఇది ఏమీ పిచ్చి వ్రతం అమ్మ నిజం చెప్పు దీని వల్ల ప్రయోజనం ఏమీ కలుగుతుంది అమ్మ
జ్యోతి: ఏది అయిన నమ్మకం తో చేయాలి ఏ కట్టు బట్లు అంటు కూర్చొని వుంటే ఏమిటి అర్దం అయిన మనం ఇంత కష్టం చేసువున్నం కానీ మనకు చాలా అప్పుల బాధలు వున్నవి నీకు కూడా పెళ్లి వయసు దగ్గరా పడుతుంది అయిన ఒక వేళ మన ఇంటిని స్వాధీన పర్చుకుంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్తాము ఏ ఎవరు మనకు సపోర్ట్ చేయరు
నాకు కేవలం నా పిల్లలు సంతోషం గా వుండాలి అంటే
ఒక వేళ మన ఇల్లు స్వాధీన పరుచుకుంటే మనం కట్ట కట్టుకొని పోవాలి ఈ రోజు ఆ విధంగా గా పోవాలి అనే మన ఊరు చివర కొండ మీద నుంచి దుకాను ఆ ఆ విషయం మొత్తం చెప్పింది జ్యోతి
రమ:అర్దం అయ్యింది అమ్మ కచ్చితంగా గా ఈ వ్రతం చేద్దాం అని అన్నది రమ
జ్యోతి:చివరికి అర్దం చేసుకున్నావు సంతోషం రేపే నా పుట్టిన రోజు రేపు పొద్దునే ఆ సన్యాసిని దెగ్గరకు వెళ్లి వ్రతం
మొదలు పెడతాము
రమ:సరే అమ్మ నేను జీవ నీ దివ్యను వొప్పిస్తాను లేదా నువ్వే బొజనం చేసే తప్పుడు చెప్ప అమ్మ
జ్యోతి:సరే నే వంట పూర్తి అయ్యింది నువ్వు కూడా నైటీ వేసుకొనే పడుకో
రమ:అడ్వాన్స్ హ్యాపీ బర్త్ డే అమ్మ రేపు నీకు గొప్ప గిఫ్ట్ ఇస్తాను లే
జ్యోతి:సరే నే నువ్వు వెళ్లి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకో వే నేను వొద్దిస్తాను
రమ:సరే అమ్మ అని వెళ్లి పోయింది రమ

ఇంకా జ్యోతి తనే మొత్తం వొద్దిచీ వున్నది రేయ్ జీవ దివ్య రండి బొజనం చేద్దాము అని అన్నది
ఇంకా అందరూ వచ్చారు బొజనం చేయటానికి ముందు జ్యోతి వ్రతం గురించి చెప్పింది రమ తప్ప మిగితా ఇద్దరు వొద్దు అని అన్నారు
రమ అందుకొని అవును రా అమ్మకు కూడా ఇష్టం లేదు కానీ మన ఆర్ధిక పరిస్తితి వల్ల తప్పడం లేదు అయిన నమ్మకం తో చేయాలి

సరే అని అన్నారు జీవ ఇంకా దివ్య సరే అని అన్నారు జీవ ఒక్క కండిషన్ చెప్పాడు జీవ
జ్యోతి:ఏమిటి రా అది చెప్పు రా
జీవ:అయితే ఈ వ్రతం అయిన తర్వతా నా చదువు పూర్తి అయిన తర్వాత నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలి
జ్యోతి:నాకు ఏమీ అభ్యంతరము లేదు రేపు రాత్రి మనం మత దెగ్గరకు వెళ్లి అడుగుతాము ఆవిడ సరే అంటే మనం పెళ్లి చేసుకుందాం
జీవ:సరే అమ్మ అప్పటి వరకు నువ్వు అమ్మవే నాకు
జ్యోతి:సరే రా ఇప్పుడు బొజనం చేసి నిద్ర పోదాం నేను అక్క రేపు ఉదయం వెళ్లి ఏర్పాట్లు చేస్తాము

అందరూ బొజనం ముగించుకొని జీవ దివ్య వెళ్లి నిద్ర పోవటానికి వెళ్ళిపోయారు
జీవకి దివ్య కి నిద్ర రావడం లేదు

రమ జ్యోతి రూం కి వెళ్ళింది
రమ:ఏమిటి అమ్మ విడు ఎలాగ కండిషన్ పెట్టాడు ఏమిటి అమ్మ
జ్యోతి:వాడికి కావలసినది చెప్పాడు నాకు ఏమీ అభ్యంతరము లేదు ఎందుకు అంటే కొడుకు తో దెంగిచ్చు కి కోవడానికి రెఢీ పెళ్లి చేసుకోమని అని అడిగాడు ఒక వేళ మత సరే అన్నాక నేను అక్కడే పెళ్లి చేసుకుంటాను
రమ:సరే అమ్మ నీ ఇష్టం
సరే త్వరగా లేగలి రేపు మనం వెళ్ళాలి సరే అమ్మ నిద్ర పోదాం అని అన్నది
కాసేపటికి రమ జ్యోతి నిద్ర పోయారు