కామవ్రతం -10

Posted on

రేయ్ జీవ తినడానికి రా రా అని జ్యోతి పిలిచింది ఏమిటి అప్పుడే లంచ్ టైం అయ్యిందా అనీ జీవ అనుకుంటూ నిద్ర లేచాడు హా వస్తున్న అమ్మ అని అన్నడు

కామవ్రతం -9→

రమ కూడా అన్ని బట్టలు ఉతికి ఆరేసి తినడానికి కూర్చొని వున్నది
అందరూ కూర్చొని వున్నారు జీవ కూడా వచ్చాడు
జ్యోతి :ఏ రా బాగా నిద్ర పోయావా రా
జీవ:హా అమ్మ ఇంకా కాసేపు నిద్ర పొతే బాగుండు అని అనిపస్తుంది
జ్యోతి:సర్లే రా ఏ రమ అన్నయకు వొద్దించు
రమ:అమ్మ నువ్వే వద్దించు వే ఎలాగో తర్వాత నువ్వే కదా వడ్డించాలి ఏ దివ్య
దివ్య:అవును అక్క ఎలాగో రాత్రి అమ్మ కు జీవ అన్నయ కు శోభనం కదా
జ్యోతి:సర్లే నే నేనే నా మొగుడికి వొడ్డిస్తను లే

జీవ: అపందే మీ అల్లరి సాయత్రం నా పెళ్ళాన్ని మీరే రెఢీ చేయాలి
రమ:అప్పుడే చూడవే దివ్య సరే రా నీ పెళ్లాన్ని మేమే రెఢీ చేస్తాము
జీవ:సరే నే అమ్మ అన్నం పెట్టు
జ్యోతి:సరే అంది
వాళ్ళు మొత్తం మధ్య మధ్యలో జోక్స్ వేసుకుంటూ లంచ్ ముగించుకొని అన్ని అంట్లు కడగటానికి రమ తీసుకొని వంట గది కి వెళ్లి పోయింది
దివ్య సరే నేను వెళ్లి నిద్ర పోతాను అని తన గది కి వెళ్ళింది

జ్యోతి వెళ్లి నిద్ర పోయింది జీవ తన రూం కీ వెళ్లి రేపటి నుంచి ఏమీ ఏమీ చేయాలి ఇంకా ఎప్పుడూ కాలేజ్ కి వెళ్ళాలి అని ప్లాన్ చేస్తూ నిద్ర పోయాడు
రమ కూడా అంట్లు తోమిసి టీవీ చూడటానికి కూర్చొని వున్నది
సడెన్ గా రమ ఫోన్ మోగింది ఏమిటా అని చూస్తే తను పని చేసే చోట దాని ఫ్రెండ్ రమ్య కాల్ ఏమిటి అని ఇప్పుడు కాల్ చేసింది అని అనుకుంటూ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసింది
రమ:hello ఏమీటి రమ్య ఫోన్ చేశావు ఏమిటే

రమ్య:hello రమ మన ఓనర్ వున్నారు కదా వాడు నెక్స్ట్ వీక్ వస్తాడు అంట
రమ:ఏమీ అంటు వున్నావే వాడు నెక్స్ట్ month వస్తాడు అని అన్నాడు
రమ్య:హా కానీ ఏదో అర్జెంట్ పని ఇంకా ఏదో లాండ్ ప్రాబ్లెమ్ అని వచ్చేశాడు అంట
రమ:సర్లే నే ఏమిటి కాలేజ్ సెలవా పెట్టావా ఏమిటి
రమ్య:హా అవునే అమ్మకు బాగోక పోతే హాస్పిటల్ కి తీసుకొని వెళ్ళాను లే నువ్వు కూడా ఏమిటే 3 రోజుల నుంచి కాల్ లేదు మెసేజ్ లేదు ఏమిటి

రమ:(దీనికి మా వ్రతం గురించి తెలియకూడదు ) ఏమీ లేదే మా తాత చనిపోతే వెళ్ళాము లే అక్కడ సిగ్నల్ లేదు
అందుకే లే నా సంగతి సరే కానీ అమ్మకు ఎలాగ వున్నది
రమ్య:హా ఇప్పుడు బానే వున్నది లే సరే రేపు కాలేజ్ కి వస్తావు కదా అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం లే బై
రమ:సరే బై అని
ఫోన్ పెట్టేసి టీవీ చూస్తూ వున్నది రమ

సాయంత్రం అయ్యింది సరే అమ్మను లేపూడము అని వెళ్ళింది అమ్మ లేవు మనకు చాలా పని వున్నది నిన్ను కూడా రెఢీ చేయాలి అని అన్నది
జ్యోతి వెంటనే లేచి సరే దివ్యను లేపు అని అన్నది ఇద్దరు వెళ్లి దివ్యను లేపారు
దివ్య కూడా లెగిసి వున్నది
జీవ నీ లేపి రేయ్ జీవ నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్ళు 9 కి ఇంటికి రా అప్పటి వరకు రావొద్దు అని అన్నది రమ సరే నా పెళ్ళాం జాగర్త అని జీవ వెళ్లి పోయాడు

రమ సరే ఇప్పుడు అమ్మను రెఢీ చేయాలి అని అనుకుని
జీవ రూం నుంచి బయటకు వస్తుంది
లివింగ్ రూం లో జ్యోతి దివ్య ఇద్దరు టీ తాగుతూ వున్నారు
జ్యోతి రమ నీ చూసి రావే రమ టీ తీసుకో అని టీ ఇచ్చింది
రమ కూడా టీ తాగి ఆ గ్లాస్ లు సింక్ లో పడేసింది రమ

జ్యోతి:ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు నాన్ను ఎలాగ రెఢీ చేస్తారు
రమ:చూడు మేము ఏమీ ఏమీ చేస్తామో అని ఏ దివ్య నువ్వు వెళ్లి అమ్మ రూం రెఢీ చేయి
దివ్య:సరే అక్క అమ్మ పులు తీసుకొని వచ్చి రెఢీ చేస్తాను
రమ:సరే నే నువ్వు వెళ్లి పులు పళ్ళు తీసుకొని రా నేను అమ్మ నీ రెఢీ చేస్తాను
దివ్య:సరే అక్క

అని అలాగ దివ్య వెళ్లి పోయింది
రమ: అమ్మ నేను బాత్రూం లో వుంటాను వెంటనే రా
జ్యోతి:సరే నే వస్తున్న అని అన్నది
వెంటనే వెళ్ళింది జ్యోతి

బాత్రూం లో దివ్య సున్ని పిండి సెనగ పిండి కొబ్బరి నూనె అన్ని తీసుకొని రెఢీ గా వుంది బట్టలు కూడా విప్పేసింది
జ్యోతి:ఏమిటి ఇవి ఇన్ని తీసుకొని వచ్చావు
రమ:అమ్మ కోసం ఆ మాత్రం వుండాలి లే
జ్యోతి:సరే నే ముందు ఏమీ చేయ మంటవు నువ్వు ఏమిటి బట్టలు విప్పేసి వున్నావు
రమ:అది ఏమీ లేదు అమ్మ మరకులు పడతాయి అని మొత్తం విప్పేసి వున్నాను లే నువ్వు కూడా అన్ని విప్పేసి వుండు

కూతురి మాట కాదు అని అనలేక తన చీర విప్పుతూ వుంటే
అమ్మ అని రమ ఆపింది
జ్యోతి:ఏమిటే అపావు
రమ:నేనే నీ బట్టలు విప్పి రెఢీ చేస్తాను లే
జ్యోతి:సరే లేవే
వెంటనే రమ బాత్రూం లో వున్న led వేసి తన సుతి మెత్తటి
చేతితో ముందు జ్యోతి పైట తేసి వెంటనే చీర మొత్తం విప్పేసి పక్కన పడేసింది ఇప్పుడు జ్యోతి లంగా జాకెట్ తో వున్నది

జ్యోతి కి తెగ సిగ్గు వస్తుంది ఎందుకు అంటే తన సొంత కూతురు తన బట్టలు విప్పు తున్నది అని ఇంకా రమ జ్యోతి లంగా బొందు ముడి విప్పేసి ఒక్క లాగు లాగింది అంటే వెంటనే జ్యోతి లంగా తన పదాలు మీద పడింది వెంటనే రమ జ్యోతి ప్యాంటీ జాకెట్ విప్పేసింది రమ జ్యోతి బ్రా కూడా విప్పేసింది ఇప్పుడు జ్యోతి పూర్తి నగ్నం గా వున్నది

382611cookie-checkకామవ్రతం -10

Leave a Reply

Your email address will not be published.