ఆడావళ్ల సుఖం ( లెస్బీన్ సెక్సు కథ )

Posted on

ఇప్పటికి పది మంది పనిమనుషులని మార్చాను.కానీ ఒక్కత్తి
కూడా పట్టుమని పది రోజులు కూడా పని చెయ్యట్లేదుమా ఇంట్లో.
ఎందుకో కారణం చెప్పరు.చెప్పా పెట్టకుండా మానేస్తున్నారు ఇప్పటికి
పది మందినిమార్చాను. విసుగుపుడుతోంది. అసలు సమస్య
ఏంటని ఆ మానేసే పనిమనుషులని అడిగితే..”అవ్వన్నీ అడగద్దమ్మా… మేము మీ ఇంట్లో పని చెయ్యలేం..మా వల్ల కాదు.”అంటూ సమాధానం చెప్పేసి అప్పటిదాకా పని చేసిన నెలలకి జీతం కూడా తీసుకోకుండా వేళ్ళిపోతున్నారు. వాళ్ళ మాటలు చాటుగా విని అమ్మా పెద్దమ్మలు ముసి ముసి నవ్వులు రువ్వటం గమనించాను. ఎందుకలా నవ్వుతున్నారు వాళ్ళు అని కొద్దిగా ఆలోచించాను.
నేను పొద్దున్న ఆఫీసుకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాతనే
మా ఇంటికి పనిమనిషి వస్తుంది. సాయంత్రం నేను వచ్చేటప్పటిదాకా
ఇంట్లో వాళ్ళకి హెల్పుగా ఇంట్లోనే ఆ పని మనిషి ఉండేట్టు
మాట్లాడుతుంటాను సాధారణంగా…ఇంట్లో ఉండేది అమ్మా,పెద్దమ్మా, నేనూ.అమ్మని పెద్దమ్మనీ ఉమ్మడిగా అంటే అక్కా చెల్లెళ్ళీదరినీ కలిపి పెళ్ళి చేసుకున్నాడు నాన్న.. నేను పెద్దమ్మకి కూతురినా లేదా మా అమ్మకి కూతురినా అన్న సందేహం ఉండేది కానీ నాకొక చెల్లి అదీ పెద్దమ్మకి పుట్టటంవల్ల నాకు ఇద్దరమ్మలూ అలానే వాళ్ళకి కూడా ఇద్దరం కూతుళ్ళలాగే మెలిగాము.నాకు చెల్లికీ ఆరేళ్ళు తేడా..
నాన్న పోయిన తర్వాత ఇంటికి పెద్ద దిక్కుని నేనే అయ్యాను.సాఫ్టు వేరు
కంపెనీలో పని దొరికింది డబ్బుకి ఇబ్బంది లేదు.చెల్లిని బోర్డింగు
స్కూల్ లో చేర్పించాను.వారం లో ఆదివారం ఇంటికి వచ్చి
ఉంటుంది చెల్లి.
నాకు ఊహ తెలిసినప్పటినుండీ నన్ను వేరేగా పడుకోబెట్టినా బెడ్
రూములో నవ్వులు నాన్నా అమ్మా పెద్దమ్మా ముగ్గురూ కలిసి
చేసుకునే వికౄత కామ చేష్టలూ కొన్ని వింటం మరి కొన్ని చూడటం
జరిగింది. అమ్మా పెద్దమ్మలు నా ముందే ఒకళ్ళనొకళ్ళు ముద్దులు
కూడా పెట్టుకునేవాళ్ళు. ఈ మధ్య అమ్మ పెద్దమ్మని బాగా
చప్పుడొచ్చేట్టు ముద్దుపెట్టుకుంటం, ఎప్పుడూ లేనిది నా ముందు
పచ్చి బూతులు మాట్లాడటం లాంటివి చేస్తున్నారు అమ్మా
పెద్దమ్మలిద్దరూను.. నాన్న పోయిన తర్వాత ఈ ముద్దూ ముచ్చట్లు
బాగా ఎక్కువయిపోయాయి అమ్మకీ పెద్దమ్మకీ మధ్య. అప్పుడప్పుడు
పెద్దమ్మ అమ్మ పెద్ద చళ్ళని నా ముందే రెండు చేతులతో పట్టుకుని
గట్టిగా వత్తుతూ పిసికేసేది.నేను చూస్తున్నానన్న ధ్యాశ కూడా లేదు
వాళ్ళకి.
నా ముందే పెద్దమ్మ ని ఒంగో పెట్టి దాని పిర్రల మీద అమ్మ “ఇలా చేసావంటే ఇలానే ఒంగో పెట్టి నీ గుద్దని తబలా వాయిస్తా..” అంటూ పెద్దమ్మ పిర్రలని బాగా పిసుకుతూ గట్టిగా వత్తి పారేస్తూ తపతపా పిర్రల మీద వాయించటం లాంటివి చేస్తుంటం గమనించాను.
నా ముందే ఒకళ్ళ నోటి ఎంగిలిని మరొకళ్ళు తింటం,అమ్మ
పెదిమలని పెద్దమ్మ నాకటం చీకటం,అమ్మ సన్నుని పెద్దమ్మ
పిసకటం నా కళ్ళ ముందే ఇద్దరూ బాత్రూములోకి స్నానం కోసం
కలిసి వెళ్ళటం,,లోపల గంటల తరబడి ఇక ఇకలూ పకపకలూ
మధ్యలో మూలుగులూ.. “లంజా కొరికెయ్యవే…నా గొల్లిని….”అని అమ్మ అంటుంటే… “పిసికెయ్యవే నా పిర్రలనీ గుద్దనీ…”అని పెద్దమ్మ
సమాధానమివ్వటం…
“తెగ బలిసిందే లంజా నీ గుద్ద…ఎంత పిసికినా ఇంకా
పిసకాలనిపిస్తున్నది. ఒంగోవే లంజా… నీ పిర్రలని సబ్బుతో
తోముతూ పిసుకుతా…” అని అమ్మ తిరిగి అంటమూ. ” రోజూ సబ్బుతో రుద్ది రుద్ది కడుగుతావు కదవే నా గుద్దని..ఇవ్వాళ్ళ నీ గుద్దని నేను సబ్బుతో రుద్దుతూ కసితీరా పిసుక్కుంటానే…నువ్వు నా సళ్ళని సబ్బుతో రుద్దు..నేను నీ గుద్దని రుద్దుతా..” అని పెద్దమ్మ అంటమూ..” ఇంకా గట్టిగా పిసకవే నా సళ్ళని…గేదె పూకు లంజా..” నువ్వూ పిసకవే నా పిర్రలనీ..ఇంకా గట్టిగా…”
“ఆవ్..నాకు ఉచ్చ వచ్చేస్తున్నాయ్యే…”
“పొయ్యవే నీ ఉచ్చని నా పూకు మీద పొయ్యి…”
“నాకూ వచ్చేస్తున్నయ్యే ఉచ్చ…నువ్వు ఒంగో..నీ పిర్రల మీద
పోస్తా…”
ఇలా పచ్చి బూతు మాటలతో వాళ్ళు బాత్రూములో జలకాలాడే తీరు
విన్న కన్న తర్వాత.. ఇంట్లో ఈ పనిమనుషులు వెళ్ళిపోవటానికి
అమ్మా పెద్దమ్మలకి ఏదో సంబంధం ఉండి ఉండాలనిపించింది.
(అమ్మ ,పెద్దమ్మల గురించి కొద్దిగా మీకు చెప్తాను. అమ్మకి 40
ఏళ్ళు వచ్చినయ్ ఈ మధ్యే…పెద్దమ్మ అమ్మ కంటే రెండేళ్ళు
పెద్దది.. నాకు 22.. నాకు లాగా తెల్లగా
మిసమిసలాడిపోతుంటుంది ఇద్దరి ఒళ్ళు.ఎక్కడా ఒక్క మచ్చ కూడా
కనబడదు మమ్మీ ఒంటి మీద కానీ పెద్దమ్మ ఒంటి మీద కానీ.
ఒక్క చళ్ళ నిపుల్స్ ని మినహాయిస్తే దాదాపు ఒళ్ళంతా ఒకటే
కలరు. ఇద్దరి కళ్ళూ ముత్యాల్లాగా మెరుస్తూ ఉంటాయి.కానీ
పెద్దమ్మ చూపులకంటే యమ సెక్సీ చూపులు మమ్మీవి. ఆడా మగా
ఇద్దరినీ ఒకేచూపుతో పడగొట్టగలవ్ అవి.పెద్దమ్మ ముక్కు కొద్దిగా
లావుగా ఉంటుంది కానీ అమ్మ ముక్కు మాత్రం కోటేరు ముక్కే.ఆ
ముక్కుకి పుడక పెట్టి మరింత అందంగా కనభడేఏట్టు చేస్తుంది.ఇద్దరి
మొహాల్లోనూ అన్నిటికంటే సెక్సీగా కనబడేది వాళ్ళ నోళ్ళు.నోళ్ళు
చిన్నవయినా నాలికలు మాత్రం బాగా పొడుగు. నాకు ఆలస్యంగా
తెలిసినదేమంటే ఆ ఇద్దరి లో ఎవరినాలికయినా కానీ గుద్దలో కానీ
పూకులో కానీ దూరిందంటే పూకు లోతులనీ గుద్ద గోతినీ
తొలిచెయ్యాల్సిందే ఆ నాలిక. ఈ మధ్య ఆ నాలికలకి ఒకటే పని..
ఒకళ్ళనొకళ్ళు వాళ్ళ ఒంటినీ ,చళ్ళనీ చంకలనీ పూకునీ గుద్దనీ
తొడలనీ కాలి బొటన వేళ్ళనీ… ఇలా ఎక్కపడితే అక్కడా
నాకడం,దెంగటం…అందుకే తెగ గరుకుదేలిపోయినయ్ అవి.)
కానీ ఎలా… తెలుసుకోవటం?
ఇంట్లో ఉంటేనే అది సాధ్యం కదా… అందుకే ఒక ప్లాను వేసాను.
నా ఫ్రెండు సుజా వాళ్ళింట్లో పని చేసే పారూ ని మా ఇంట్లో
కొన్నాళ్ళ వరకూ పని చేసిపెట్టమని సుజా చేత దానికి చెప్పి
ఒప్పించాను. పెళ్ళయినది కదా పారు దీనితో పెద్ద ఇబ్బంది
ఉండదులే అనుకున్నాను. నిజంగానే అది పనిలో చేరి ఇప్పటికి
దాదాపు నెల రోజులపైగా అయ్యింది. ఇప్పటిదాకా అది వెళతానని
కానీ నేను ఈ ఇంట్లో పని చెయ్యలేనని కానీ నాకిప్పటిదాకా దాకా
చెప్పలేదు. విచిత్రమనిపించింది నాకు.నాకు ఇంకా అనుమానం
పెరిగింది..
నేను ఇంట్లో లేని టైములో ఈ లంజ ముండలిద్దరూ ఈ పారూ తో
ఏం కలిసి చేస్తున్నారో నన్న ఉత్సుకత పెరిగింది నాకు. మా ఇంట్లో
నాకు తెలియకుండా ఏదో జరుగుతున్నది. దొంగ చాటుగా
చూద్దామనిపించినా మరొక అయిడియా వచ్చింది. నాకున్న సాఫ్టు
వేరు పరిజ్ఞానం తో అమ్మా పెద్దమ్మా వాళ్ళ బెడ్ రూములో,
హాలులో రెండు చిన్న కెమేరాలని సీక్రెటుగా అర్రేంజి చేసాను వాళ్ళకి
తెలియకుండా.ఆ కెమేరాలని నా బెడ్ రూములో ఉన్న పీసీ తో
కనెక్టు చేసాను. నా పీసీ ని ఆన్ లోనే పెట్టి నెట్ ద్వారా ఆఫీసు
నుండీ కూడా ఆ కెమేరాలని ప్లే చెయ్యగల సాఫ్టు వేరుని
కొన్నాను.ఇప్పుడు నేను ఆఫీసులో ఉన్నా ఇంట్లో ఏం జరుగుతోందో
స్పష్టం గా తెలుస్కోవచ్చు. ఈ కెమేరాలు ఆ రూముల్లో ఏం
జరుగుతున్నా కళ్ళకి కట్టినట్టు నాకు చూపెడతాయి పీసీ మానిటరు
మీద.బాగా జూం కూడా చెయ్యచ్చు రకరకాల యాంగిల్స్ లో.. ఆరు
నుండీ తొమ్మిది అడుగుల దూరం లో ఉన్నా మాటలు కూడా స్పష్టం
గా వినబడతాయి.
ఎందుకని ఇంత మంది పని వాళ్ళు మా ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోతున్నారో
వాళ్ళకీ అమ్మకీ పిన్నికీ ఉన్న లింకు ఎలాంటిదో కొత్తగా వచ్చిన ఈ
పారూ ఎందుకని ఇప్పటిదాకా అలా వెళ్ళనందో నాకు బుర్ర
చించుకున్నా అర్ధం కాలేదు. ఇలా అమ్మ మీద పిన్ని మీద
స్పయింగ్ చెయ్యటం తప్పని తెలిసినా నాకు ఇంత కంటే బెటర్
అయిడియా తోచలేదు అప్పటికి.
ఒక్కసారి ట్రైయలు వేసుకున్నాను . ఇంట్లో కెమేరాలని ఆన్ చేసి.
మమ్మీ బెడ్ రూములోకి జూం చేసాను… అబ్బా ఎంత స్పష్టం గా
కనబడుతున్నాయి అన్నీ.. అమ్మా పిన్నీ కలిసేపడుకుంటారు ఆ గదిలో ఉన్న డబల్ కాటు బెడ్ మీద.
అన్నీ సక్రమంగా ఉన్నయ్యని కంఫరం చేసుకున్నాక ముందుగా ఒక
రోజు ఆఫీసునుండీ ఇంట్లో అసలేం జరుగుతున్నదో కనుక్కుందామని
ఆఫీసులో పీసీ ఆన్ చేసి నెట్ కి కనెక్టు అయ్యి ఇంట్లో ఉన్న
కెమేరాకి లాగిన్ అయ్యాను.
అక్కడ జరుగుతున్న సీను చూసి అవాక్కయ్యను…
లోపల అమ్మా పారూ పెద్దమ్మ ముగ్గురూ ఉన్నారు.. అప్పుడు
టైము దాదాపు పొద్దున్న పదకొండు గంటలు..
అప్పుడే స్నానం చేసినట్టున్నది అమ్మ. అమ్మ ఆ టైములో తన
బట్టలు మార్చుకుంటున్నది.
అమ్మ మొహం కెమేరా వైపుకు ఉన్నది.తెల్లటి మేని చాయ
అమ్మది.కొద్దిగా బొద్దుగా ఉంటుంది అమ్మ. అందువల్ల అమ్మ ఒంట్లో
ఎక్కడ చూసిన ఫ్లెష్ బాగా పేరుకుపోయినట్టు కనబడుతుంది
చూసేవాళ్ళకి.
పెద్దమ్మ అమ్మ వెనక మాటుగా నిలబడి అమ్మ కట్టుకుంటున్న చీరెని
ఎత్తి పట్టుకుని ఉన్నది.
పారూ అమ్మ పిర్రల వెనక ముడుకుల మీద కూర్చుని ఉన్నది అమ్మ
పిర్రలకి దగ్గరగా తన రెండు చళ్ళని తెచ్చి తన సళ్ళని గట్టిగా
వత్తుతున్నది.. అలా పారూ వత్తుతున్నప్పుడు అమ్మ పిర్రల మీదకి
పారూ సళ్ళ లోనుండీ పాలు బయటకి చిమ్ముతూ ఉంటే అమ్మ కిలా
కిలా నవ్వుతున్నది.. పెద్దమ్మ పారూ వంక చూస్తూ అమ్మ పిర్రల
మీద పారూ సళ్ళలో నుండి చిందుతున్న పాలని అమ్మ పిర్రల మీద
పాముతున్నది. చూస్తుంటే అమ్మ గుద్దని పెద్దమ్మ పారూ
చనుబాలతో కడుగుతున్నట్టున్నది…
ఆ.. అదే కరెక్టు…
అంటే పారూ చనుబాలూ… అమ్మ గుద్దా.. హవ్వ… అమ్మ
గుద్దని పారూ చనుబాలతో కడగటం..?
ఇదేం చోద్యం… ఇదా వీళ్ళు చేస్తున్నది ఇన్నాళ్ళూ?

5210547cookie-checkఆడావళ్ల సుఖం ( లెస్బీన్ సెక్సు కథ )

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *