అమ్మ కొడుకు సంసారం -5

Posted on

నేను:సరే రా నువ్వు చాలా హ్యాపీ గా ఉన్నావా రా
అఖిల్:హా అవును అమ్మ చాలా హ్యాపీ గా ఉన్న రా ఒక్క రౌండ్ వేసుకుందాం
నేను:రేయ్ త్వరగా రెఢీ అవ్వు రా నువ్వు కాలేజ్ కి వెళ్ళాలి నేను కూడా ఆఫీస్ కి వెళ్ళాలి రా
అఖిల్:ఏమిటి అమ్మ ఈ రోజు సెలవా తీసుకొని సరదా గా గాడుపుడం అని అనుకున్న
నేను:చెప్పాను కదా నీకు education ఫస్ట్
ప్రియోరిటీ కావాలి రా అందువల్ల ఇప్పుడు వొద్దు రాత్రి అంత మనదే కదా
అఖిల్:అవును లే అమ్మ అది నిజమే లే నిమ్ము సరే నువ్వు టిఫిన్ చేయి స్నానం చేసి జాయిన్ అవుతాను నీతో
నేను:సరే రా త్వరగా రా

అని నేను అక్కడి నుంచి వంట గాడి లోకి వెళ్లి వంట చేయడం లో మునిగి పోయాను
కాసేపటికి వంట మొత్తం పూర్తి చేసి లంచ్ బాక్స్ కూడా సిద్దం చేశాను
అఖిల్ కూడా వచ్చాడు
నేను :రా రా అఖిల్ చేతులు కడుక్కొని కూర్చో నేను టిఫిన్ పెడతాను
అఖిల్:సర్లే నిమ్ము అని కూర్చొని వున్నాడు
నేను టిఫిన్ పెట్టాను నేను కూడా తింటూ వున్నాను

నేను:రేయ్ ఈ రోజు సాయంత్రం రా
అఖిల్:సర్లే అమ్మ సర్లే డైరెక్ట్ గా ఆఫీస్ కీ వస్తాను లే కాలేజ్ నుంచి
నేను:సర్లే రా మరచి పోకు
అఖిల్ :సర్లే అమ్మ
మేము టిఫిన్ చేయడం ముగించు కొని కేరేజ్ తీసుకొని ఎవరి దారి వాళ్ళం వెళ్లి పోయాం
ఇంకా నేను ఆఫీస్ కి వెళ్ళే దారి లో ఎలాగ అయిన సెటిల్ చేయాలి ఇంకా డబ్బు కి లోటు వుందా కూడదు నాకు అఖిల్ కి ఏమీ చేయాలి అని ఆలోచిస్తూ ఆఫీస్ కి చేరుకున్న
నా ప్లేస్ లో కూర్చొని పని లో మునిగి పోయాను గంట తర్వాత ఆఫీస్ బాయ్ వచ్చి
మేడం మిమ్మల్ని మామేజర్ రమ్మని అంటు ఉన్నారు
నేను:సరే వస్తాను లే మీరు వెళ్ళండి

ఆఫీస్ బాయ్ త్వరగా రండి మీరు అని వెళ్లి పోయాడు
సర్లే ఎందుకు పిలిచి వుంటాడు వీడు అని అనుకుంటూ వెళ్ళాను
నేను:మే I come in sir
మధు:come in మీ కోసమే రండి రండి

లోపలికి వెళ్ళాను
మధు:కూర్చోండి నిర్మల గారు
నేను: thank you సార్ అని కూర్చొని వున్న
మధు:మీరు మన్న ఫైల్ అన్ని పనులు పూర్తి చేశారా
నేను:హా అండి తీసుకొని వస్తాను
అని వెళ్లి ఫైల్స్ అన్ని తీసుకొని వచ్చి మధు కి ఇచ్చాను
మధు:సరే కొన్ని ఎక్ష్పైన్ చేయండి
ఇంకా నేను వాడి చైర్ దెగ్గరకు వెళ్లి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వుంటే వాడు వింటు నడుము టచ్ చేయడం పిర్రలు గిల్లుతూ వున్నాడు నాకు చిర్రు ఎత్తుకొని వచ్చింది
నేను:మీరు చేస్తూ వున్నది బాగోలేదు
మధు:నేను స్ట్రయిట్ గా పాయింట్ కి వస్తాను నిర్మల మీరు నాతో పడుకో వాలి మిమ్మల్ని చూస్తు వుంటే ఏదో అవుతుంది

నేను: ఏమిటి నేను నీతో పడుకో వాలి ఆ
రేయ్ నేను తలుచు కుంటే నువ్వు ఎందుకు పనికి రావు కట్ చేసి చేతికి ఇస్తాను
మధు:ఏమీ చేసావే నేను తలచు కుంటే నీకు ఎక్కడ జాబ్ రాకుండా చేస్తాను అసలు ఇప్పుడు అసిస్టెంట్ మేనేజర్ కావడానికి నేనే కారణం ప్రతి year promotion లిస్ట్ లో పేరు నేనే కొట్టేసే వాడిని మన్న కూడా అదే పని చేద్దాం అని అనుకున్న కానీ మన్న నాతో కలిసి లంచ్ చేశారు అని కారణం తో మీకు promotion
వచ్చే డేట్లు చేశాను నిన్ను పెకే డం కూడా పెద్ద పని కాదు మీరు కంప్లైంట్ కూడా ఇవ్వ లేవు cc camera కూడా పని చేయడం లేదు మన ఆఫీస్ లో ఇది నాకు తప్ప ఇంకా ఎవ్వరికీ తెలియదు ఇప్పుడు మీకు
కరెక్ట్ గా one వీక్ ఇస్తాను

థింక్ అబొట్ it అని ఒక్క కన్ను కొట్టి మీరు వెళ్ళ వచ్చు
నేను:సరే సార్ అని అక్కడి నుంచి నా ప్లేస్ కి వెళ్లి కూర్చొని వున్నాను