అత్త తో తొలిసారి….

Posted on

నా పేరు మురళి,మాది గుంటురు జిల్లా,నా జీవితము లొ జరిగిన మొదటి అనుభవాన్ని మీతొ పంచుకొవాలని….

నా మెనత్త పేరు కవిత.చాలా బాగుంటుంది.మంచి రంగు,ఎత్తుకు తగ్గట్లు అందాలు ,చుడగానే
కల్లు వెంటనె పక్కకి తిప్పలెము .కింద నుంచి పై వరకి అలా చుస్తూ ఉండాలి అనిపించెలా ఉంటుంది.అప్పుడు నా వయసు 19 అమెకి 28 .మా మమ కి అత్తకి చిన్న మాట మాటా మాట వచ్చి అత్త వల్ల అమ్మ వాల్ల ఇంటికి వెల్లింది.30 రొజులు కి పైగ గడిచి పొయాయి.ఈ లొపు మా బందువుల ఇంట్లొ పెల్లి పిలుపులకి నెను మా అత్త వాల్ల ఉరుకి వెల్లాను.

నెను వెల్లె సరికి సాయంత్రము 4 గంటలు అయ్యింది.నను చుసి మా అత్త చలా ఆనందంతొ దెగ్గరకు వచ్హి ఎల ఉన్నవు అని ఆప్యాయముగా అడిగినది.తను నాదెగ్గరికి వచెసరికి నాలొ కొంచం భయము,సిగ్గు రెండు ఒకేసారి వచ్ఛాయి…తన దెగ్గర వచిన సువాసనకి నాలొ ఎదొ అలజడి ….మా అత్త వాల్ల అమ్మ నాన్న అందరము కుచ్చొని ఇంటి దెగ్గర విషయలు మాట్లాడుకుంటూ టైము తెలియకుండ 8 గంటలు అయ్యింది నేను వెల్లి స్నానము చెసి బయటకి వచెసరికి బాత్రూం గేటు దెగ్గర మా అత్త నుంచొని ఉంది .నెను కంగారు పడ్డను .నేను కంగారు పడిన విషయం తను గ్రహించి వెంటనె ఇక్కడ నీకు కొత్త కద అందుకె నేను ఇక్కద ఉన్నను అని చెప్పి వెల్లి పొయింది ..కాని నా మన్సు లొ ఎక్కడొ అలజడి.ఇంతలొ వచి నాకు లుంగి ఇచి కట్టుకొ మని చెప్పి వెల్లి పొయింది.కాని నాకు లుంగి కట్టు కొవటం రాదు,నెను షార్త్స్ వడతాను .

ఆ విషయము తనకి కుడా తెలుసు కాని తొదరలొ అల ఇచి వెల్లి పొయింది.నెను అలానె ఉండి పొయాను వెటనె తను వచి ..మురళి నీకు లుంగి అలవాటు లెదు కదా మర్చిపొయను ..కాని తప్పదు ఇక్కడ షార్ట్స్ ఎమిలెవు ఈ రొజుకి సర్దుకొ అని చెప్పి వెల్లి పొయింది .నాకు వచి రాని కట్టుడు కట్టు కొని బయటకి వెల్లాను. నన్ను చుసి తను నవ్వుకుంటుంది.బొజనాలు చెసై టీవి ముందు కుర్చునాము .

టైము తెలియకుండా 11 అయ్యింది.వాల్ల అమ్మ నాన్న ఇద్దరు వరండాలొ పొడుకొవటాని కి వెల్లారు నాకు మంచము వెసి అత్త మాత్రము కింద బొంత వెసుకొని పడుకుంది. నాకు కొత్త కావటము తొ నిద్ర పట్టక టివి చుస్తూ ఉన్నాను.15 నిమషలకి మా అత్త కూడ లెచి నాకు నాకు నిద్ర రావటములేదు నెను కుడ టీవీ చుస్తాను అని నా మంచము మెద వచి కుర్చుంది. నాలొ గుండె దడ మొదలయ్యింది. 15-20-30 నిమిషాలు గదిచిపొతున్నయి.నాలొ కొరికలు పెరగ సాగాయి తట్టూలెక పొతున్నాను అంత దెగ్గరగా మా అత్త ఉండె సరికి.అమె అంతే నాకు బగా ఇస్టము.రాత్రి 12 అవుతుంది ఇంక ఇద్దరము అలనే ఉన్నాము.

నేనె ధైర్యము చెసి నా కుడి చెతి వెల్లను అమె నడుము కి తగిలి తగలనట్లు అల అనించి వెంటనె తెసివెసను. అమె వైపు ఉండి ఎటు వంటి స్పందన రాలెదు ఇంకొసారి అలనె చెసాను.మంచం మెద కొంచం నావైపు జరిగింది. నాలొ కొంచం ధైర్యం మొదలయ్యింది. ఇంక తెగించి నడుము మెద చెయ్యి వెసాను.కొరగా నావైపు చుసింది ఆ చుపుకి నాకు భయమేసి చెయ్యి తెసేసాను. తను ఇంకొంచము నావైపు జరిగి తన వెనక భాగము నాకు అనించింది.నాకు అప్పుడు అనిపించింది.ఇదంతా నిజమెనా …నాకు ఇంత అద్రుస్టమా అని… ఇక నెను అగలెక నడుము మెద చెయ్యి వెసి చిన్నగా నొక్కాను.చిన్న గా స్వాస వదిలింది మా అత్త.నా చేతిని నడుము మెద నుండి చిన్నగా తడుముతు తన సల్ల మెద కి పొనిచ్హాను ..

అంతె ఒక్క సారిగ లెచి నుంచుంది.నెను లెచి వెనక నుంచి వటేసుకున్నాను.ఎంటి నువ్వు చెసె పని అని కొంచం కొపంగా అంది కాని నాకు ఆ కొపములొ ఎక్కడా కొపము కనపడలేదు.బెట్టు మత్రమే కనిపించిది.ముందు నుంచి వటెసుకున్నాను.వదిలించు కొవటాని ప్రయత్నము చెసి చెయ్యనట్లుగా చెసింది. నేను కౌగిలిని కొంచము గెట్టిగ బిగించాను వెంటనె తన పెదవులను నా పెదవులతొ బంధించి కింది పెదవిని నా నొట్లొ కి తీసుకొని చీకటము మొదలు పెట్టాను తనలొ కుడ కొరికలు మొదలయ్యయి .చిన్నగా తన నడుము ను పిసుకుతూ పిరుదుల మెద చెతులు పొనిచ్చి ఒక్క సరి గెట్టిగా వత్తాను.

తన చేతిని నా లుంగి లొకి పొనిచి నా మడ్డను పట్టు కుంది.మురళి నీది చలా పెద్దదిగా ఉందె అంది .ఆ మాటకి నాకు ఎక్కడ లెని అనందం వచింది .చిన్నగ మంచము మెదకి చెరాము.నాకు చిన్న పని చెసి పెట్టు అంది ..ఎమిట అని అలొచనలొ పడె లొపు ..నాకుతావ అంది నాకు అర్దము కాలెదు …బిత్తర చుపులు చుస్తున్న నన్ను కిందకి నెట్టింది.అప్పుడు అర్దమయ్యింది ఎమి చెయ్యలొ …..చిన్నగా లంగా ఉడ తీసి తన తొడలను పిసుకుతూ ముద్దడుతూ చిన్నగా మా అత్త పుకూ దెగ్గరకి చెరుకొన్నాను.కమ్మని సువాసన ఆ వాసనకి నాకు ఎదొ తెలియని మత్తు వచెసింది .చినగా నాలుకతొ తన పుకు మెద నాకుతూ ఉన్నాన్ను.తట్టు కొలెక నాలుకని లొనికి పొనివ్వి అని నా తలమెద చెయ్యి వెసి నొక్కుతుంది. పుకు పెదవులౌ చీల్చి నాలుకను లొనికి పొనిచ్హి నాకటము మొదలు పెట్టను.అదే నా మొదటి అనుభవము చాలా బాగుంది .

నా మొఖాన్ని పుకుకి వేసి రుద్దు కుంటుంది. నా రెండు చెతులని సల్ల మేద వేసి పిసుకుతూ..పుకు నాకించు కుంటుంది .నాకు ఊపిరి అడటము లెది అని చెప్పిన వినలెదు.అత్త పూకు.25 నిమషాలౌ నాకించుకుంది తరవాత చిన్నగా మూలగటము మొదలెట్టింది ..అబ్బా అహ్హా చీకర గెట్టిగా అంటు నా జుట్టు పట్టుకొని పుకు లొకి నెడుతుంది తనకి అవుటయ్యింది .నన్ను పైకి లాగి నా తల మెద ముద్దు పెట్టింది. చిన్నగా నా మడ్డ ని తన చెతిలొకి తెసుకొని పైకి కిందకి అడించింది.ఒక్క సరిగా నాకు రసము కారిపొయింది .ఒక నవ్వు నవ్వింది మా అత్త.ఎంటి చల రొజులు నుంచి ఉంచవ ఎంటి వెంటనె అయ్యింది. నువ్వు ఎవరిని కలవలేద అంతకు ముందు అని అదిగింది. లెదు అత్త ఇదే మొదటి సారి అని అన్నాను.

మరి ఇంత బాగా చెసవు ఎలా అంది.నీ మెద ఉన కొరిక అలంటిది అని అన్నాను.ఎప్పటి నుంచి నామేద కొరిక ఉంది నీకు అన్నది.చాలా రొజులు నుంచి అన్నాను..ఇద్దరము లెచి బాత్రుము లొకి వెల్లి వాష్ చెసుకొని వచి మంచము మెద వాలిపొయము.15 నిమిషాలు తరువాత మా అత్త నన్ను గిల్లటము మొదలెట్టింది.చిన్నగా మా అత్త నా మడ్డ ను చెతిలొకి తెసుకొని అడిస్తుంది.తన నాలుకతొ నాది నాకుతు చినగా నొట్లొ పెట్టుకుంది నాకు చాలా హాయిగా అనిపించింది.చెస్తు చెస్తు 69 కి వచెసింది తన పుకు ని ఆ మొహని అనిచ్హి నామెదకి ఎక్కింది నెను తన పుకుని నాకుతు అప్పుడప్పుడు తన వెనక బాగాన్ని కుడ నాకుతునను.నాకు చాలా బాగుంది అల కొంచము సెపు తరువాత నా పక్కన పడుకొని.నీ నాకుడు నాకు బగా నచింది అని ముద్దులతొ ముంచింది .నెను తన సల్లను చీకుతూ చిన్నగా పైకి ఎక్కాను.చిన్నగ తన పుకులొకి నా మడ్డను తొసాను అబ్బా …

మురళి చలా రొజులు తరువతా నా పుకుకి పని పడింది.చినగా మొదలుపెట్టు అంది చిన్నగా మొదలు పెట్టి దెంగటము మొదలెట్టాను.తన పుకు అంతా తడి తొ ముద్దయింది చిన్న గా కాస్త వెగము మొదలయింది తన చెతులని నా పిరుదులమెద వెసి నొక్కుతుంది వెగము పెంచమని…. తన రెండు కాల్ల తొ నన్ను మెలవెసి ఎదురు కొడుతుంది నాకు చలా బాగా అనిపించింది ఒక్క సారిగా నాకు కారిపొయింది.అయిన నన్ను వదల లెదు అంతె ఎదురు కొడుతుంది ఒక్క నిమిషములొ తనకి అయింది .గెట్టిగా వాటెసుకొని ముద్దు పెట్టింది.మీ మమ నాకు అయ్యె దాక ఉండడు తనకి కాగానె లెచి వెల్లిపొతాడు.నాకు పెల్లి అయ్యక 1 లెక 2 సార్లు అయ్యి ఉండిద్ది .కాని ఒకీ సారి 2 సార్లు చెసింది నువ్వెరా మురళీ నువ్వు నాకు రెండు రకాలుగా త్రుప్తిని ఇచ్హవు అని ముద్దు పెట్టింది.అంత అయ్యాక ఇద్దరముం ఇద్రలొకి జారుకునము.కాని ఎకువ జామున మా అత్త నాన్ను లెపింది.నా మడ్డని చెతిలొకి తెసుకొని కొడుతూ చీకుతుంది…నాకు చాలా హయిగా అనిపించిది.అలా చెస్తూ నొట్లో కార్చుకుంది ఎతి అల చెసవు అని అడిగాను. నాకు నీ వీర్యం రుచి చుడాలి అనిపించిది.పొద్దున్నె వెల్లిపొతె మరల ఎప్పటికో ఎమొ …….అందుకే నాలొ వచిన అలొచనని ఇప్పుడె తీర్చుకొవాలి అని అనుకొన్నను అని చెప్పింది …..మరి నాకు నాకించుకొవాలి అని ఉంది అంది సరె అత్త అన్నాను మా అత్త పూకు నాకటము మొదలుపెట్టిన 10 నిమిషాలకె తలుపు చప్పుడు అయ్యింది అంతె ఇద్దరము ఒక్కసరిగా ఉలిక్కి పడ్డము .మా మటలు ఎవరైన విన్నరెమొ అని లెద చుసరేమొ అనీ…..

చాలా బయపడ్డాను .కాని అల ఎమి జరగలేదు.హమ్మయ్య అనుకోన్నాను.పొద్దున్నె మా అత్త వల్ల నాన్న ఇద్దరు ఈ రొజు కుడ ఉండి రేపు వెల్లు అని చెప్పారు బ్యాంకు పనిమెద గుంటురు వెలుతూ..నెను కుడ్ వెల్తౌ ఐ చెప్పిన వినలేదు మా అత్త ..నాకు మనసులొ అనందంగా ఉంది కాని వెల్లాలి.ఇన సరె నెన్ ఉ అత్త కొసం ఉండతానికి నిర్నయించు కొని ఉండి పొయాను.నాకు మా అత్త వల్ల అమ్మ టిఫెను పెట్టింది .తింటున్నాను.. … అమె వచి నా పక్కన కుర్చ్హొని ఎందుకు ఉండావు వెల్ల కుండ అని అడీగింది. అంతె నాకు నొట్లొ మాట లెదు ముద్ద దిగటము లెదు అమె అడిగిన ప్రశ్న అలాంటిది. నేను పని ఉండి వెల్లాను అని చెప్పండి అని నుంచున్నాను.అంటె వెల్తె రాత్రి జరిగిన దానికి ఎవరు సమదానము చెప్తారు మా అమ్మయిని నువ్వు ఎమి చెసావొ అంతా చుసాను అంది.నా కాల్లు వనికిపొయాయి.గుండె దడ పెరిగింది. నేను అంతా చుసాను ఈ నువ్వు అల చెస్తవు అని అనుకొలేదు మురళి .నువ్వు చాల మంచి వాడివి అనుకొన్నాను ఇంతా కాలము అంది అనగానే నేను సారి చెప్పాను. నెను మీ అమ్మకి చెప్తాను జరిగింది అని బయపెట్టింది…

నాకు ఎమి చెయ్యలొ అర్దము కలేదు.నెను ఎవ్వరికి చెప్పకుండ ఉండాలంటె రాత్రి మీ అత్తని ఎమి చెసావొ అలానె చెస్తె ఎవరికి చెప్పను అని బెదిరిచిది.నెను ఒరు తీరిచి అల ఉండి పొయాను అతె అమాంతము గా వచి నన్ను వాటెసుకుంది .నేను ఇంత వరకి నా పుకు నాకించుకొలెదు ఒక్క సారి నాకు కుడ అల చెయ్యి అని అన్నది. అప్పుడు అర్దమయ్యిది నెను ఉరుకి వెల్ల కుండ చెసింది ఈమె అని.నన్ను రూము లొకి తెసుకొని వెల్లింది. చీర జాకెట్టు విప్పింది అప్పుడు అర్దమయ్యింది మా అత్త అంత అందముగా ఎల పుట్టిందా అని వాల్ల అమ్మ కుడా కుతురికి ఈ మత్రము తెసిపొకుందా చాలా అందముగా ఉంది. 45 ఏల్లు అంటె ఎవరు నమ్మరు అల ఉంది నాకు సల్లు చుడగానే రెండు చెతులతొ పట్టుని పిసుకుతూ చీకుతున్న లంగా పైకి లాగి పుకు నాకు అంది చిన్నగా కిందకి వెల్లి పుకు నాకటము మొదలుపెట్టా…కుతురికి కన్న తల్లికి ఇంక అవెసము ఎక్కువ …….

5617335cookie-checkఅత్త తో తొలిసారి….

One thought on “అత్త తో తొలిసారి….

Leave a Reply

Your email address will not be published.